Permalink
Browse files

Update nl.js.coffee

  • Loading branch information...
1 parent 0de8a4c commit c8cf675cf2aa2bc52989bade4b36d60c8d928306 @RobinvanderVliet RobinvanderVliet committed on GitHub Sep 9, 2016
Showing with 72 additions and 72 deletions.
  1. +72 −72 nl.js.coffee
View
@@ -4,29 +4,29 @@ I18n.nl =
new: "Nieuw ..."
load: "Laden ..."
save: "Opslaan"
- save_as: "Opslaan Als ..."
- templates: "Templates ..."
+ save_as: "Opslaan als ..."
+ templates: "Sjablonen ..."
properties: "Eigenschappen ..."
share: "Delen ..."
import: "Importeren ..."
edit: "Bewerken"
undo: "Ongedaan maken"
redo: "Opnieuw uitvoeren"
- select_all: "Select All"
- select_none: "Select None"
- delete_selected: "Delete Selected"
+ select_all: "Alles selecteren"
+ select_none: "Alles deselecteren"
+ delete_selected: "Geselecteerde verwijderen"
insert: "Invoegen"
table: "Tabel"
note: "Notitie"
view: "Beeld"
- show_minimap: "Minimap Tonen"
- hide_minimap: "Minimap Verbergen"
- show_sidebar: "Zijbalk Tonen"
- hide_sidebar: "Zijbalk Verbergen"
- show_grid: "Raster Tonen"
- hide_grid: "Raster Verbergen"
- sort_items: "Items Sorteren"
- linetype: "Type Lijn"
+ show_minimap: "Minimap tonen"
+ hide_minimap: "Minimap verbergen"
+ show_sidebar: "Zijbalk tonen"
+ hide_sidebar: "Zijbalk verbergen"
+ show_grid: "Raster tonen"
+ hide_grid: "Raster verbergen"
+ sort_items: "Items sorteren"
+ linetype: "Lijntype"
bezier: "Gebogen"
cornered: "Hoekig"
options: "Opties ..."
@@ -47,67 +47,67 @@ I18n.nl =
history: "Geschiedenis"
last_versions_label: "Laatste 10 versies van dit schema:"
properties: "Eigenschappen"
- properties_schema_name: "Schema Naam:"
+ properties_schema_name: "Schemanaam:"
properties_database: "Database:"
comments: "Opmerkingen"
- comment_placeholder: "Plaats jouw opmerkingen hier"
+ comment_placeholder: "Plaats jouw opmerkingen hier."
send: "Versturen"
dialog:
- new_schema: "Nieuw Schema"
+ new_schema: "Nieuw schema"
new_schema_title: "Titel"
new_schema_database: "Database"
- new_schema_type_info: """Door te kiezen voor het "generieke" datatypes type kan je SQL genereren voor alle databases; maar je hebt dan alleen toegang tot de generieke datatypen."""
- new_schema_create_new: "Nieuw Schema Maken"
- load_schema: "Schema Laden"
- load_schema_your_schemas: "Jouw Schemas:"
- load_schema_schema_name: "Schema Naam"
+ new_schema_type_info: """Door te kiezen voor het databasetype "generic" type kan je SQL genereren voor alle databases, maar je hebt dan alleen toegang tot de generieke datatypes."""
+ new_schema_create_new: "Nieuw schema maken"
+ load_schema: "Schema laden"
+ load_schema_your_schemas: "Jouw schema's:"
+ load_schema_schema_name: "Schemanaam"
load_schema_database: "Database"
- load_schema_last_save: "Opgeslagen Op"
- load_schema_shared_with_you: "Schemas die met jou gedeeld zijn:"
+ load_schema_last_save: "Laatst opgeslagen"
+ load_schema_shared_with_you: "Schema's die met jou gedeeld zijn:"
load_schema_owner: "Eigenaar"
- load_schema_no_schemas: "Je hebt geen schemas opgeslagen"
- load_schema_no_shared_schemas: "Er zijn geen schemas met jou gedeeld"
- saveas: "Opslaan Als"
+ load_schema_no_schemas: "Je hebt geen schema's opgeslagen."
+ load_schema_no_shared_schemas: "Er zijn geen schema's met jou gedeeld."
+ saveas: "Opslaan als"
saveas_title: "Titel"
- saveas_button: "Opslaan Als"
+ saveas_button: "Opslaan als"
templates: "Sjablonen"
- templates_schema_name: "Schema Naam"
+ templates_schema_name: "Schemanaam"
templates_database: "Database"
templates_description: "Beschrijving"
- properties: "Schema Eigenschappen"
+ properties: "Schema-eigenschappen"
properties_title: "Titel"
- properties_publish: "Publiceer als sjabloon"
- properties_template_info: "(Sjablonen zijn zichtbaar voor alle gebruikers)"
- properties_delete_schema: "Schema Verwijderen"
- properties_delete_alert: "(Hiermee verwijder je dit schema en alle geassocieerde opmerkingen)"
- properties_save: "Wijzigingen Opslaan"
+ properties_publish: "Publiceren als sjabloon"
+ properties_template_info: "(Sjablonen zijn zichtbaar voor alle gebruikers.)"
+ properties_delete_schema: "Schema verwijderen"
+ properties_delete_alert: "(Hiermee verwijder je dit schema en alle geassocieerde opmerkingen.)"
+ properties_save: "Wijzigingen opslaan"
share: "Delen"
- share_info: "Je kan je schema met maximaal 5 gebruiker delen"
- share_email: "E-mail"
+ share_info: "Je kan je schema met maximaal 5 gebruiker delen."
+ share_email: "E-mailadres"
share_access: "Toegang"
share_read_only: "Alleen lezen"
share_read_write: "Lezen en schrijven"
share_send_email: "Verstuur uitnodiging via e-mail"
share_invite_button: "Uitnodigen"
- share_collaborators: "Collaborators:"
- import: "SQL Importeren"
- login_email: "E-mail"
+ share_collaborators: "Medewerkers:"
+ import: "SQL importeren"
+ login_email: "E-mailadres"
login_password: "Wachtwoord"
login_button: "Inloggen"
login_forgot_password: "Ik ben mijn wachtwoord vergeten"
options: "Opties"
- options_line_colors: "Line Colors"
- options_invert_line_direction: "Invert line direction"
- options_show_fk_icon: """"Foreign Key" Icoon Tonen"""
- options_show_ai_icon: "Show Auto Increment Icon"
- options_show_not_null_icon: """"Not Null" Icoon Tonen"""
- options_show_default_values: "Standaardwaarden Tonen"
+ options_line_colors: "Lijnkleuren"
+ options_invert_line_direction: "Lijnrichting omkeren"
+ options_show_fk_icon: """"Foreign Key"-pictogram tonen"""
+ options_show_ai_icon: """"Auto Increment"-pictogram tonen"""
+ options_show_not_null_icon: """"Not Null"-pictogram tonen"""
+ options_show_default_values: "Standaardwaarden tonen"
options_language: "Taal"
- options_save_changes: "Wijzigingen Opslaan"
+ options_save_changes: "Wijzigingen opslaan"
export_sql: "SQL exporteren"
- export_sql_generate: "SQL henereren"
- export_sql_download: "SQL bestand Downloaden"
- export_image: "Afbeelding Exporteren"
+ export_sql_generate: "SQL genereren"
+ export_sql_download: "SQL-bestand downloaden"
+ export_image: "Afbeelding exporteren"
export_image_zoomin: "Inzoomen"
export_image_zoomout: "Uitzoomen"
export_image_reset: "Herstellen"
@@ -116,55 +116,55 @@ I18n.nl =
shortcuts: "Sneltoetsen"
help_changelog: "Wijzigingen"
feedback: "Feedback"
- feedback_type: "Soort Feedback"
- feedback_bug: "Probleem rapportage"
- feedback_feature: "Functie voorstel"
+ feedback_type: "Feedbacksoort"
+ feedback_bug: "Bugraport"
+ feedback_feature: "Functievoorstel"
feedback_help: "Help"
feedback_other: "Anders"
feedback_message: "Bericht"
feedback_button: "Feedback versturen"
about: "Over dbdesigner.net"
user_settings: "Gebruikers Instellingen"
user_settings_username: "Gebruikersnaam"
- user_settings_email: "E-mail"
- user_settings_save: "Wijzigingen Opslaan"
+ user_settings_email: "E-mailadres"
+ user_settings_save: "Wijzigingen opslaan"
login: "Inloggen"
close: "Sluiten"
back: "Terug"
- dirty_schema_confirmation: "Unsaved changes!"
- dirty_schema_confirmation_message: "You have unsaved changes in your schema, would you like to save it?"
- dirty_schema_confirmation_save_changes_button: "Save changes"
- dirty_schema_confirmation_discard_changes_and_continue_button: "Discard changes"
- dirty_schema_confirmation_cancel_button: "Cancel"
+ dirty_schema_confirmation: "Onopgeslagen wijzigingen!"
+ dirty_schema_confirmation_message: "Je hebt onopgeslagen wijzigingen in je schema, wil je het opslaan?"
+ dirty_schema_confirmation_save_changes_button: "Wijzigingen nietopslaan"
+ dirty_schema_confirmation_discard_changes_and_continue_button: "Wijzigingen niet opslaan"
+ dirty_schema_confirmation_cancel_button: "Annuleren"
designer:
save_note_edit: "Opslaan"
cancel_note_edit: "Annuleren"
delete_note: "Verwijderen"
- table_name: "Tabel Naam"
- table_comment: "Tabel opmerking"
+ table_name: "Tabelnaam"
+ table_comment: "Tabelopmerking"
table_save: "Opslaan"
table_cancel: "Annuleren"
- table_delete: "Tabel Verwijderen"
- table_clone: "Tabel Dupliceren"
+ table_delete: "Tabel verwijderen"
+ table_clone: "Tabel dupliceren"
table_add_field: "Veld toevoegen"
field_name: "Naam"
field_type: "Type"
field_size: "Grootte"
field_default: "Staandaardwaarde"
field_unique: "Unique"
- field_allow_nulls: """"nulls" toestaan"""
+ field_allow_nulls: """"null"-waardes toestaan"""
field_autoincrement: "Auto Increment"
- field_primary_key: "Primary Key"
- field_foreign_key: "Foreign Key"
+ field_primary_key: "Primaire sleutel"
+ field_foreign_key: "Vreemde sleutel"
field_save: "Opslaan"
field_update: "Bijwerken"
field_cancel: "Annuleren"
field_delete: "Veld verwijderen"
- field_delete_alert: "Weet je zeker dat je dit veld wilt verwijderen?\n(houd shift ingedrukt om te verwijderen zonder bevestiging)"
- field_ref_table: "Ref. Tabel"
- field_ref_field: "Ref. Veld"
+ field_delete_alert: "Weet je zeker dat je dit veld wilt verwijderen?\n(Houd shift ingedrukt om te verwijderen zonder bevestiging.)"
+ field_ref_table: "Referentietabel"
+ field_ref_field: "Referentieveld"
alerts:
delete_schema: "Weet je zeker dat je dit schema wilt verwijderen?"
- server_error: "Er deed zich een probleem voor op de server"
- schema_owner_error: "Alleen de schema eigenaar kan de instellingen voor delen wijzigen"
- login_to_use_this_function: "Je moet inloggen om van deze functie gebruik te maken"
+ server_error: "Er deed zich een probleem voor op de server."
+ schema_owner_error: "Alleen de schema eigenaar kan de instellingen voor delen wijzigen."
+ login_to_use_this_function: "Je moet inloggen om van deze functie gebruik te maken."

0 comments on commit c8cf675

Please sign in to comment.