Veri validasyon sınıfı. Bu sınıf genelde, formdan veya dizeden gelen verilerin geçerliliğini ve istediğimiz gibi olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılır.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
src/DemirPHP
README.md
composer.json

README.md

Validasyon Sınıfı

Veri doğrulama sınıfı. Bu sınıf genelde, formdan veya dizeden gelen verilerin geçerliliğini ve istediğimiz gibi olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılır.

## Kullanımı Kullanımı çok basittir. Örnek olarak göstereceğim senaryoda, formdan gelen veriyi validasyondan geçireceğiz.

$v = new Validation($_POST);
// veya şu şekilde de kullanılabilir:
$v = new Validation;
$v->fields($_POST);

Burada sınıfımızı başlattık, şimdi doğrulamak ve kontrol etmek istediğimiz verileri gözden geçirelim.

$v->field('title', 'Başlık')->required()->max(255);
$v->field('body', 'İçerik')->required()->min(10);

Burada, formdan gelen title isimli form alanını gerekli bir alan ve en fazla 255 karakterden oluşabilecek bir alan yaptık. Bunun geçerli olup olmadığını şu şekilde kontrol ediyoruz:

if ($v->valid()) {
 // Gelen form verisi istediğimiz gibi, örn. veritabanına yazdırabiliriz
} else {
 // Gelen form verisi istediğimiz gibi değil, hataları yazdıralım:
 echo $v->getErrorsAsString();
}

## Özellikler

 • fields($array) Kontrol edilecek alanları belirler
 • fields($field, $name) Kontrol edilecek alanı ve adını tanımlar
 • valid() Kontrol sonrası validasyonun geçerli olup olmadığını boolean döndürür
 • required() Alanı gerekli ve doldurulması zorunlu yapar
 • email() Geçerli bir e-posta adresi girilmiş mi kontrol eder
 • url() Geçerli bir URL mi kontrol eder
 • same($field) Girilen değerin, belirtilenle aynı olup olmadığının kontrolünü yapar
 • ip() Geçerli bir IP adresi mi kontrol eder
 • min($length = null) En az kaç karakterden oluşacağını kontrol eder, parametre verilmezse, 5 belirler
 • max($length = null) En fazla kaç karakterden oluşacağını kontrol eder, parametre verilmezse, 255 belirler
 • alpha() Girilen değerin, sadece harflerden oluşup oluşmadığını kontrol eder
 • alphanumeric() Girilen değerin, sadece harf ve rakamlardan oluşup oluşmadığını kontrol eder
 • numeric() Girilen değer, rakam/sayı mı kontrol eder
 • float() Girilen değerin, kesirli bir sayı olup olmadığını kontrol eder
 • time() Girilen değerin bir tarih/saat dizgesi olup olmadığını kontrol eder
 • getErrors() Hatalar varsa, dize halinde döndürür
 • getError($name) Belirli alana ait varsa hatayı döndürür
 • getErrorsAsString() Dizge biçiminde hataları döndürür

Örnek Kullanımı

require 'Validation.php';
$v = new Validation($_POST);
$v->field('username', 'Kullanıcı Adı')->required()->alphanumeric()->max(50)->min(4);
$v->field('password', 'Şifre')->required()->same('password2');
$v->field('birthday', 'Doğum Tarihi')->required()->time();
$v->field('email', 'E-posta')->required()->email();

if ($v->valid()) {
 // Doğrulama başarılı
 $sql = 'INSERT INTO members ...';
} else {
 // Hataları göster
 echo $v->getErrorsAsString();
}