Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
43 lines (28 sloc) 2.2 KB
\subsection*{mini-FAQ}
\par Q: Co trzeba wiedzieć zanim się przystąpi do czytania książki?
\par A: Umiętności С/С++ są pożądane, ale nie są niezbędne.
\par Q: Czy powinnienem uczyć się naraz x86/x64/ARM i MIPS? Czy to nie za dużo?
\par A: Myślę, że na początek wystarczy czytać tylko o x86/x64.
\par Q: Czy mozna zakupić książki w wersji papierowej w języku rosyjskim lub angielskim?
\par A: Niestety nie, żaden wydawca jeszcze się nie zainteresował wydaniem rosyjskiej lub angielskiej wersji. Natomiast można ją wydrukować i zbindować w każdym ksero.
\par Q: Czy istnieje wersja epub/mobi?
\par A: Książka jest napisana w bardzo specyficznym syntaksie TeX/LaTeX, dlatego przerobienie jej na HTML (epub/mobi to jest HTML)
nie jest łatwe.
\par Q: Po co uczyć się asemblera?
\par A: Jeśli się nie jest developerem \ac{OS}, to prawdopodobnie nie trzeba pisać nic w asemblerze: współczesne kompilatory optymalizują kod lepiej niż człowiek.
Do tego, współczesne \ac{CPU} są bardzo skomplikowanymi urządzeniami i znajomość assemblera nie pomoże poznać ich wnętrza.
Jednak zostają dwa obszary, w których umiętności pisania w assemblerze mogą bardzo pomóc:
1) research malware ; 2) lepsze zrozumienie kodu w trakcie debuggowania.
Z tego wynika, że ta książka jest napisana dla tych ludzi, którzy raczej chcą rozumieć assembler, a nie w nim pisać.
\par Q: Kliknąłem w odnośnik wewnątrz PDF-pliku, jak teraz wrócić?
\par A: W Adobe Acrobat Reader trzeba wcisnąć Alt+LeftArrow. W Evince kliknąć ``<''.
\par Q: Czy mogę wydrukować tę książkę? Korzystać z niej do nauki?
\par A: Oczywiście, właśnie dlatego ta książka ma licencję Creative Commons (CC BY-SA 4.0).
\par Q: Dlaczego ta książka jest darmowa? Jest to duży kawał roboty.
\par A: Moim zdaniem, autorzy literatury technicznej robią to dla samoreklamy. Taka robota nie przynosi za dużo pieniędzy.
\par Q: Jak znaleźć pracę w zawodzie reverse engineer-а?
\par A: Na reddit (RE\FNURLREDDIT), od czasu od czasu pojawiają się wątki poszukiwania pracowników (\RedditHiringThread{}).
Można spróbować tam poszukać.
% TBT
\par Q: Mam pytanie...
\par A: Proszę napisać je mailem (\EMAIL).