No description or website provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
design
requirements
scripts
.gitignore
.travis.yml
README.md
active_printers.py
api_wrapper.py
appveyor.yml
icon.png
main.py
options.py
printer_api.py

README.md

printer-client

Követelmények

  • Python 3
  • Pip

Telepítés

Csomagok telepítése

A requirements mappában található fájlokban szereplő csomagokat kell feltelepíteni. A requirements.txt tartalmazza a fejlesztéshez tartozó követelményeket, a deployment.txt tartalmazza a python környezet nélkül futtathatóvá tételhez szükséges követelményeket. A telepítést ajánlott pip-sync-el csinálni (pip-sync requirements/requirements.txt), de használható a síma pip is (pip install -r requirements/requirements.txt). Virtualenv használata ajánlott.

UI fájlok

A design mappában található ui fájlok Qt Designer-el szerkeszthetőek. A .ui fájlokból generálni kell python kódot, ehhez a pyuic használható. A scripts mappában található generateui.* szkriptek ezt minden .ui fájlra megcsinálják. A következő parancsot kell lefutatni minden design mappában lévő .ui fájlra:

pyuic {fájlnév}.ui > {fájlnév}_ui.py

Futtatás

python main.py

Futthatható fájlok előállítása

PyInstaller

PyInstaller-el minden platformon előállítható python környezet nélkül működő alkalmazás. Csak a használt python verzióhoz és operációs rendszerhez állítható elő. A következő parancsot kell futtatni:

pyinstaller main.py --windowed

Ez a dist mappába helyezi az operációs rendszernek megfelelő programot.

Inno Setup

Windows-os telepítő program az Inno Setup-al készíthető. Telepítés után a iscc printer_client.iss parancsal az Output mappába kerül egy telepítő exe.

AppImage

Linux-on futtatható AppImage előállíthatásához a következő parancsokat kell lefuttatni:

scripts/createappdir.sh
wget "https://github.com/AppImage/AppImageKit/releases/download/continuous/appimagetool-x86_64.AppImage"
chmod a+x appimagetool-x86_64.AppImage
./appimagetool-x86_64.AppImage PrinterClient.AppDir