Permalink
Browse files

Typos from texts taken from Ps. 44 corrected

  • Loading branch information...
1 parent 5e640a6 commit 61fd0a2b13a24236412e96b5f2d4578b17527bd1 @rl1234567890 rl1234567890 committed Jan 9, 2017
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +1 −1 web/www/missa/Latin/Commune/C10b.txt
  2. +1 −1 web/www/missa/Latin/Commune/C6b.txt
@@ -8,7 +8,7 @@ Prefatio=Maria=veneratione;
[Introitus]
!Ps 44:13; 44:15; 44:16
-v. Vultum tuum deprecab�ntur omnes d�vites plebis: adduc�ntur Regi V�rgines post~
+v. Vultum tuum deprecab�ntur omnes d�vites plebis: adduc�ntur Regi V�rgines post~
eam: pr�xim� ejus adduc�ntur tibi in l�t�tia et exsultati�ne.
!Ps 44:2
Eruct�vit cor meum verbum bonum: dico ego �pera mea Regi.
@@ -43,7 +43,7 @@ v. Audi, f
!Ps 44:13; 44:10
V. Vultum tuum deprecab�ntur omnes d�vites plebis: f�li� regum in hon�re tuo.
!Ps 44:15-16
-V. Adduc�ntur Regi V�rgines post eam: pr�xim� ejus affer�ntur tibi. Affer�ntur in l�t�tia et exsultati�ne: adduc�ntur in templum Regis.
+V. Adduc�ntur Regi V�rgines post eam: pr�xim� ejus affer�ntur tibi. Affer�ntur in l�t�tia et exsultati�ne: adduc�ntur in templum Regis.
[Evangelium]
Sequ�ntia ++ sancti Evang�lii sec�ndum Matthaeum.

0 comments on commit 61fd0a2

Please sign in to comment.