Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Geschiedenis gebruikt

 • Loading branch information...
commit 59827300c4f49d7baf149089c9cc46264f5b324e 1 parent 853db33
Vincent Kriek authored May 14, 2012
BIN  Project/AfstudeerVerslag/verslag.pdf
Binary file not shown
80  Project/AfstudeerVerslag/verslag.tex
@@ -136,8 +136,12 @@ \section*{Geschiedenis}
136 136
   1.05  &09-04-2012 &Vincent Kriek    &Verslag compleet in \LaTeX   \\\hline
137 137
   1.06  &10-04-2012 &Melroy van den Berg &Uitvoering geschreven      \\\hline
138 138
   1.07  &25-04-2012 &Melroy van den Berg &Uitvoering uitgebreid      \\\hline
139  
-  1.08  &04-05-2012 &Melroy van den Berg &Uitvoering + Methoden \& Technieken uitgebreid \\\hline
140  
-  1.09  &14-05-2012 &Melroy van den Berg &Conclusie + Inleiding + Samenvatting geschreven \\\hline
  139
+  1.08  &26-04-2012 &Vincent Kriek    &Resultaten uitgebreid      \\\hline
  140
+  1.09  &04-05-2012 &Melroy van den Berg &Uitvoering + Methoden \&    \\ 
  141
+      &      &          &Technieken uitgebreid      \\\hline
  142
+  1.10  &14-05-2012 &Melroy van den Berg &Conclusie + Inleiding +     \\
  143
+      &      &          &Samenvatting geschreven     \\\hline 
  144
+  1.11  &14-05-2012 &Vincent Kriek    &Voorwoord            \\\hline
141 145
 \end{tabular}
142 146
 
143 147
 \newpage
@@ -175,6 +179,52 @@ \section*{Voorwoord}
175 179
 \listoffigures
176 180
 
177 181
 \newpage
  182
+\section*{Samenvatting}
  183
+\addcontentsline{toc}{section}{Samenvatting}
  184
+Het software project genaamd OpenRemote wordt uitgebreid met een beter
  185
+beveiligingssysteem dan wat er op dit moment bestaat. OpenRemote is een software
  186
+applicatie om een domotica systeem op te zetten. Er wordt gebruik gemaakt van
  187
+een PlugTop computer om hierop de OpenRemote Controller te draaien, wat functioneert als
  188
+zijnde een server. Vandaar onze projectnaam DomoTop (Domotica PlugTop).
  189
+De beveiligingtechniek die gebruikt wordt in het DomoTop project is SSL/TLS,
  190
+waarin het bijzonder gebruik wordt gemaakt van client certificaten om de
  191
+gebruikers/apparaten te authenticeren. Later in het DomoTop project is er
  192
+gekozen om ook de mogelijkheid te geven om groepen aan te maken. Waardoor het
  193
+het mogelijk is om apparaten te plaatsen in een specifieke groep, hierdoor is
  194
+het dus mogelijk om apparaten te autoriseren.
  195
+
  196
+Deze opdracht is afkomstig en bedacht door het bedrijf TASS. De opdracht wordt
  197
+begeleid door de people manager Gerben Blom, technische begeleiders Berry
  198
+Borgers en Bas Burgers. Deze stageopdracht is gevonden via onze school Avans Den
  199
+Bosch bij een bedrijven beurs te Rotterdam. De opdracht is aangenomen door
  200
+Melroy van den Berg \& Vincent Kriek.
  201
+
  202
+\begin{figure}[htpb]
  203
+  \begin{center}
  204
+   \includegraphics[width=0.6\textwidth]{TopLevelDesignORSecurity.pdf}
  205
+  \end{center}
  206
+  \caption{Flowchart initial request}
  207
+\end{figure}
  208
+
  209
+De opdrachtgever vond het belangrijk om OpenRemote software te beveiligen en een
  210
+oplossing te vinden van een authenticatie mechanisme zonder gebruik te hoeven
  211
+maken van gebruikersnaam/wachtwoord. Tevens was het belangrijk dat er ervaring
  212
+en onderzoek werd gedaan naar een PlugTop computer, waarop de OpenRemote
  213
+Controller gaat draaien. Tot slot was ook onderzoek nodig naar verschillende
  214
+Domotica protocollen en verschillende manieren van beveiligen.
  215
+Hierdoor is er kennis en ervaring opgedaan op gebied van onderandere domotica,
  216
+Google Android, Embedded Linux, maar ook zijn er verschillende onderzoeksrapporten geschreven
  217
+met onderzoekresultaten. De meeste kennis is verkregen op gebied van SSL/TLS,
  218
+waarbij onderzoek naar gedaan is om het uiteindelijk te kunnen implementeren. 
  219
+
  220
+Op dit moment is OpenRemote beveiligd via client certificaten en kan de
  221
+administrator via de OpenRemote administrator panel apparaten goed-/afkeuren. De
  222
+administrator panel is een webbased applicatie en behoord tot de OpenRemote
  223
+Controller. Op de OpenRemote Modeler kunnen er groepen gemaakt worden en
  224
+gekoppeld worden aan knoppen, sliders en/of switches, waarna je deze groepen in
  225
+de administrator panel kan koppelen aan apparaten.
  226
+
  227
+\newpage
178 228
 \section{Inleiding}
179 229
 Vandaag de dag merk je dat beveiliging een steeds belangrijkere rol is binnen
180 230
 onze samenleving, er wordt immers veel gesproken over beveiliging kwesties in
@@ -195,7 +245,7 @@ \section{Inleiding}
195 245
 Tot slot eindigd dit verslag het met een conclusie en aanbevelingen.
196 246
 
197 247
 \newpage
198  
-\section{Samenvatting}
  248
+\section*{Samenvatting}
199 249
 Het software project genaamd OpenRemote wordt uitgebreid met een beter
200 250
 beveiligingssysteem dan wat er op dit moment bestaat. OpenRemote is een software
201 251
 applicatie om een domotica systeem op te zetten. Er wordt gebruik gemaakt van
@@ -1165,16 +1215,20 @@ \subsection{Bijlage 2: }
1165 1215
 \section{Verantwoording individuele bijdrage}
1166 1216
 
1167 1217
 \begin{tabular}{|| l | c | c ||}\hline
1168  
-  Onderdeel      &  \multicolumn{2}{|c||}{Verantwoordelijke} \\\hline
1169  
-            & Melroy van den Berg & Vincent Kriek    \\\hline\hline
1170  
-  Hoofdstuk 1     &           & X          \\\hline
1171  
-  Hoofdstuk 2.1    &           & X          \\\hline
1172  
-  Hoofdstuk 2.2    &           & X          \\\hline
1173  
-  Hoofdstuk 3     &    X       &           \\\hline
1174  
-  Hoofdstuk 4     &    X       & X          \\\hline
1175  
-  Hoofdstuk 5     &    X       &           \\\hline
1176  
-  Hoofdstuk 6     &           & X          \\\hline
1177  
-\end{tabular}
  1218
+  Onderdeel       &  \multicolumn{2}{|c||}{Verantwoordelijke} \\\hline
  1219
+              & Melroy van den Berg & Vincent Kriek    \\\hline\hline
  1220
+  Voorwoord       &           & X          \\\hline
  1221
+  Samenvatting      &    X       &           \\\hline
  1222
+  Inleiding       &    X       &           \\\hline
  1223
+  De plaats van de...  &           & X          \\\hline
  1224
+  Probleemanalyse    &           & X          \\\hline
  1225
+  Plan van Aanpak    &    X       &           \\\hline
  1226
+  Methoden en Technieken &    X       & X          \\\hline
  1227
+  Uitvoering       &    X       &           \\\hline
  1228
+  Resultaten       &           & X          \\\hline
  1229
+  Conclusies       &    X       &           \\\hline
  1230
+  Aanbeveling      &           & X          \\\hline
  1231
+\end{tabular}       
1178 1232
 
1179 1233
 
1180 1234
 \end{document}

0 notes on commit 5982730

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.