Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Catalan translation (Softcatalà) #67

Closed
wants to merge 16 commits into from
@@ -0,0 +1,327 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="AppName">Telegram</string>

<!--signin view-->
<string name="YourPhone">El vostre telèfon</string>
<string name="StartText">Cal que confirmeu el codi del país\ni que escriviu el vostre número de telèfon.</string>
<string name="ChooseCountry">Trieu un país</string>
<string name="WrongCountry">Codi de país erroni</string>

<!--code enter view-->
<string name="YourCode">El vostre codi</string>
<string name="SentSmsCode">Us hem enviat un SMS al vostre telèfon amb un codi d\'activació</string>
<string name="CallText">Us trucarem en</string>
<string name="Calling">Us estem trucant...</string>
<string name="Code">Codi</string>
<string name="WrongNumber">El número de telèfon no és correcte?</string>

<!--signup view-->
<string name="YourName">El vostre nom</string>
<string name="RegisterText">Introduïu el nom i els cognoms</string>
<!--<string name="RegisterText">Set up your name and picture</string>-->
<string name="FirstName">Nom (necessari)</string>
<string name="LastName">Cognoms (opcional)</string>
<string name="CancelRegistration">Cancel·la el registre</string>

<!--chats view-->
<string name="Chats">Xats</string>
<string name="Search">Cerca</string>
<string name="NewMessages">Missatges nous</string>
<string name="Settings">Preferències</string>
<string name="Contacts">Contactes</string>
<string name="NewGroup">Grup nou</string>
<string name="Yesterday">ahir</string>
<string name="NoResult">Sense resultats</string>
<string name="NoChats">Encara no teniu xats...</string>
<string name="NoChatsHelp">Per començar a enviar missatges premeu el\nbotó per redactar de la cantonada de dalt a la dreta\no aneu a la secció de «Contactes».</string>
<string name="WaitingForNetwork">S\'està esperant una connexió a la xarxa...</string>
<string name="Connecting">S\'està connectant...</string>
<string name="Updating">S\'està actualitzant...</string>
<string name="NewSecretChat">Xat secret nou</string>
<string name="AwaitingEncryption">S\'està esperant que es connecti %s...</string>
<string name="EncryptionRejected">Xat secret cancel·lat</string>
<string name="EncryptionProcessing">S\'està intercanviant les claus d\'encriptació...</string>
<string name="EncryptedChatStartedOutgoing">%s s\'ha unit al vostre xat secret.</string>
<string name="EncryptedChatStartedIncoming">Us heu unit al xat secret.</string>
<string name="ClearHistory">Esborra l'historial</string>
<string name="DeleteChat">Surt i elimina el xat</string>

<!--documents view-->
<string name="SelectFile">Selecciona un fitxer</string>
<string name="FreeOfTotal">%1$s lliures de %2$s</string>
<string name="UnknownError">Error desconegut</string>
<string name="AccessError">Error d\'accés</string>
<string name="NoFiles">Encara no hi ha fitxers...</string>
<string name="FileUploadLimit">La mida del fitxer no hauria de superar els %1$s</string>
<string name="NotMounted">No s\'ha muntat l\'emmagatzematge</string>
<string name="UsbActive">Transferència USB activa</string>
<string name="InternalStorage">Emmagatzematge intern</string>
<string name="ExternalStorage">Emmagatzematge extern</string>
<string name="SystemRoot">Directori arrel</string>
<string name="SdCard">Targeta SD</string>

<!--chat view-->
<string name="Invisible">invisible</string>
<string name="Typing">està escrivint...</string>
<string name="Attach">Adjunta</string>
<string name="IsTyping">està escrivint...</string>
<string name="AreTyping">estan escrivint...</string>
<string name="AndMoreTyping">i %d persones més</string>
<string name="GotAQuestion">Teniu alguna pregunta\nsobre el Telegram?</string>
<string name="ChatTakePhoto">Fes una fotografia</string>
<string name="ChatGallery">Galeria</string>
<string name="ChatLocation">Ubicació</string>
<string name="ChatVideo">Vídeo</string>
<string name="ChatDocument">Document</string>
<string name="NoMessages">Encara no hi ha missatges aquí...</string>
<string name="ViewPhoto">Mostra la fotografia</string>
<string name="ViewLocation">Mostra la ubicació</string>
<string name="ViewVideo">Reprodueix el vídeo</string>
<string name="ForwardedMessage">Missatge reenviat</string>
<string name="From">Des de</string>
<string name="NoRecent">Cap recent</string>
<string name="Members">membres</string>
<string name="Message">Missatge</string>
<string name="TypeMessage">Escriu un missatge</string>
<string name="DOWNLOAD">Baixa</string>
<string name="Selected">Seleccionat:</string>
<string name="ShareMyContactInfo">COMPARTEIX LA MEVA INFORMACIÓ DE CONTACTE</string>
<string name="AddToContacts">AFEGEIX ALS CONTACTES</string>
<string name="EncryptedPlaceholderTitleIncoming">%s us convida a unir-vos a un xat secret.</string>
<string name="EncryptedPlaceholderTitleOutgoing">Heu convidat a %s a unir-se a un xat secret.</string>
<string name="EncryptedDescriptionTitle">Xats secrets:</string>
<string name="EncryptedDescription1">Utilitza l\'encriptació end-to-end</string>
<string name="EncryptedDescription2">No deixa rastre als nostres servidors</string>
<string name="EncryptedDescription3">Permet establir un temporitzador d\'autodestrucció</string>
<string name="EncryptedDescription4">No permet el reenviament</string>
<string name="OneNewMessage">%1$d missatge nou</string>
<string name="FewNewMessages">%1$d missatges nous</string>
<string name="YouWereKicked">Us han fet fora d\'aquest grup</string>
<string name="YouLeft">Heu deixat aquest grup</string>
<string name="DeleteThisGroup">Elimina aquest grup</string>

<!--notification-->
<string name="EncryptedChatRequested">Sol·licitud de xat secret</string>
<string name="EncryptedChatAccepted">Inici del xat secret</string>
<string name="MessageLifetimeChanged">%1$s ha establert el temporitzador d\'autodestrucció en %2$s</string>
<string name="MessageLifetimeChangedOutgoing">Heu establert el temporitzador d\'autodestrucció en %1$s</string>
<string name="MessageLifetimeRemoved">%1$s ha desactivat el temporitzador d\'autodestrucció</string>
<string name="MessageLifetime2s">2 segons</string>
<string name="MessageLifetime5s">5 segons</string>
<string name="MessageLifetime1m">1 minut</string>
<string name="MessageLifetime1h">1 hora</string>
<string name="MessageLifetime1d">1 dia</string>
<string name="MessageLifetime1w">1 setmana</string>
<string name="YouHaveNewMessage">Teniu un missatge nou</string>
<string name="NotificationMessageText">%1$s: %2$s</string>
<string name="NotificationMessageNoText">%1$s us ha enviat un missatge</string>
<string name="NotificationMessagePhoto">%1$s us ha enviat una fotografia</string>
<string name="NotificationMessageVideo">%1$s us ha enviat un vídeo</string>
<string name="NotificationMessageContact">%1$s ha compartit un contacte amb vós</string>
<string name="NotificationMessageMap">%1$s us ha enviat un mapa</string>
<string name="NotificationMessageDocument">%1$s us ha enviat un document</string>
<string name="NotificationMessageAudio">%1$s us ha enviat un fitxer d'àudio</string>
<string name="NotificationMessageGroupText">%1$s @ %2$s: %3$s</string>
<string name="NotificationMessageGroupNoText">%1$s ha enviat un missatge al grup %2$s</string>
<string name="NotificationMessageGroupPhoto">%1$s ha enviat una fotografia al grup %2$s</string>
<string name="NotificationMessageGroupVideo">%1$s ha enviat un vídeo al grup %2$s</string>
<string name="NotificationMessageGroupContact">%1$s ha compartit un contacte amb el grup %2$s</string>
<string name="NotificationMessageGroupMap">%1$s ha enviat un mapa al grup %2$s</string>
<string name="NotificationMessageGroupDocument">%1$s ha enviat un document al grup %2$s</string>
<string name="NotificationMessageGroupAudio">%1$s ha enviat un fitxer d'àudio al grup %2$s</string>
<string name="NotificationInvitedToGroup">%1$s us ha convidat al grup %2$s</string>
<string name="NotificationEditedGroupName">%1$s ha editat el nom del grup %2$s</string>
<string name="NotificationEditedGroupPhoto">%1$s ha editat la fotografia del grup %2$s</string>
<string name="NotificationGroupAddMember">%1$s ha convidat a %3$s al grup %2$s</string>
<string name="NotificationGroupKickMember">%1$s ha fet fora a %3$s del grup %2$s</string>
<string name="NotificationGroupKickYou">%1$s us ha fet fora del grup %2$s</string>
<string name="NotificationGroupLeftMember">%1$s ha deixat el grup %2$s</string>
<string name="NotificationContactJoined">%1$s s\'ha unit a Telegram.</string>
<string name="NotificationUnrecognizedDevice">S\'ha iniciat la sessió des d\'un dispositiu desconegut %1$s, ubicació: %2$s</string>
<string name="NotificationContactNewPhoto">%1$s ha actualitzat la fotografia del perfil</string>

<!--contacts view-->
<string name="SelectContact">Selecciona un contacte</string>
<string name="NoContacts">Encara no hi ha contactes</string>
<string name="InviteText">Iep! Canvieu-vos a Telegram: http://telegram.org/dl2</string>
<string name="TodayAt">avui a les</string>
<string name="YesterdayAt">ahir a les</string>
<string name="OtherAt">a les</string>
<string name="Online">connectat</string>
<string name="Offline">desconnectat</string>
<string name="LastSeen">Darrera visualització</string>
<string name="InviteFriends">Convida a amics</string>

<!--group create view-->
<string name="SendMessageTo">Envia un missatge a...</string>
<string name="EnterGroupNamePlaceholder">Introduïu el nom del grup</string>
<string name="MEMBER">MEMBRE</string>
<string name="GroupName">Nom del grup</string>
<string name="MEMBERS">MEMBRES</string>
<string name="AllContacts">TOTS ELS CONTACTES</string>

<!--group info view-->
<string name="EnterGroupNameTitle">INTRODUÏU EL NOM DEL GRUP</string>
<string name="SharedMedia">Fitxers compartits</string>
<string name="GroupInfo">Informació del grup</string>
<string name="SHAREDMEDIA">FITXERS COMPARTITS</string>
<string name="SETTINGS">PREFERÈNCIES</string>
<string name="AddMember">Afegeix un membre</string>

This comment has been minimized.

@vpont

vpont Feb 9, 2014

No seria millor l'ús d'infinitius en general?
Ex:
Afegir un membre
Elminar i sortir del grup
Fer fora del grup
etc

This comment has been minimized.

@xavivars

xavivars Feb 9, 2014

Hola Víctor,

En català, les ordres es donen en imperatiu, no en infinitu (els típics cartells de "No fumeu" són un exemple). Així es com també es localitza tot el programari (des d'Android a Windows, passant per les aplicacions web de Google o la gran majoria d'aplicacions que són programari lliure).

De fet, en anglés també s'utilitzen imperatius (Open) i no infinitius ("To Open"). En moltes altres llengües romàniques també s'utilitzen imperatius. No obstant en castellà si que utilitzen infinitius.

This comment has been minimized.

@vpont

vpont Feb 9, 2014

Gràcies per l'explicació Xavi, però crec que l'imperatiu no s'hauria d'utilitzar a tot arreu.

Aqui és correcte ja que dona una ordre a l'usuari:
<string name="RegisterText">Introduïu el nom i els cognoms</string>

Però aquí és l'usuari qui vol realitzar una acció, no és imperatiu:
<string name="CancelRegistration">Cancel·la el registre</string>
per tant hauria de ser:
<string name="CancelRegistration">(Jo vull) Cancel·lar el registre</string>

Jo ho veig així, però podria estar equivocat.

This comment has been minimized.

@xavivars

xavivars Feb 9, 2014

Hola Víctor,

En aquest cas, és l'usuari qui li dóna una ordre a la màquina ("Tu, ordinador, cancel·la el registre") i per això està la diferència: l'ordinador li parla a l'usuari de "vos", en canvi l'usuari a l'ordinador de "tu".

Pots comprovar-ho, per exemple, si estàs identificat al Google i vols sortir; no diu (Jo vull) Sortir, sinó (Tu, ordinador) Surt

Més informació: http://www.softcatala.org/wiki/Guia_d%27estil/Guia_2010/Tota#Formes_verbals

This comment has been minimized.

@vpont

vpont Feb 9, 2014

Ja veig. Res a dir llavors, gràcies de nou per les explicacions :)

<string name="DeleteAndExit">Elimina i surt del grup</string>
<string name="Notifications">Notificacions</string>
<string name="KickFromGroup">Fes fora del grup</string>

<!--contact info view-->
<string name="ShareContact">Comparteix el contacte</string>
<string name="AddContact">Afegeix el contacte</string>
<string name="BlockContact">Bloqueja el contacte</string>
<string name="PhoneHome">CASA</string>
<string name="PhoneMobile">MÒBIL</string>
<string name="PhoneWork">FEINA</string>
<string name="PhoneOther">ALTRES</string>
<string name="PhoneMain">PRINCIPAL</string>
<string name="ContactInfo">Informació de contacte</string>
<string name="PHONE">TELÈFON</string>
<string name="StartEncryptedChat">Inicia un xat secret</string>
<string name="CreateEncryptedChatError">Hi ha hagut un error.</string>
<string name="CreateEncryptedChatOutdatedError">No s\'ha pogut crear un xat secret amb %1$s.\n\n%2$s està utilitzant una versió antiga de Telegram i cal que abans l\'actualitzi.</string>
<string name="SecretTitle">Xat secret</string>
<string name="EncryptionKey">Clau d\'encriptació</string>
<string name="MessageLifetime">Temporitzador d\'autodestrucció</string>
<string name="ShortMessageLifetimeForever">Inactiu</string>
<string name="ShortMessageLifetime2s">2 s</string>
<string name="ShortMessageLifetime5s">5 s</string>
<string name="ShortMessageLifetime1m">1 min</string>
<string name="ShortMessageLifetime1h">1 h</string>
<string name="ShortMessageLifetime1d">1 dia</string>
<string name="ShortMessageLifetime1w">1 setmana</string>
<string name="EncryptionKeyDescription">Aquesta imatge és una visualització de la clau d\'encriptació pel xat secret amb <![CDATA[<b>]]>%1$s<![CDATA[</b>]]>.<![CDATA[<br><br>]]>Si aquesta imatge es mostra igual al mòbil de <![CDATA[<b>]]>%2$s\'s<![CDATA[</b>]]>, llavors el vostre xat és segur al 200%%.<![CDATA[<br><br>]]>Apreneu-ne més a telegram.org</string>

<!--settings view-->
<string name="ResetNotificationsText">Reinicia tots els paràmetres de notificacions als valors per defecte.</string>
<string name="TextSize">Mida del text dels missatges</string>
<string name="AskAQuestion">Feu-nos una pregunta</string>
<string name="EnableAnimations">Activa les animacions</string>
<string name="Unblock">Desbloqueja</string>
<string name="UnblockText">Feu un toc i manteniu premut l'usuari que voleu desbloquejar.</string>
<string name="NoBlocked">Encara no hi ha usuaris bloquejats</string>
<string name="YourPhoneNumber">EL VOSTRE NÚMERO DE TELÈFON</string>
<string name="MessageNotifications">NOTIFICACIONS DE MISSATGES</string>
<string name="Alert">Alerta</string>
<string name="MessagePreview">Previsualització del missatge</string>
<string name="GroupNotifications">NOTIFICACIONS DE GRUP</string>
<string name="Sound">So</string>
<string name="InAppNotifications">NOTIFICACIONS DINS L'APP</string>
<string name="InAppSounds">Sons dins l'app</string>
<string name="InAppVibrate">Vibració dins l'app</string>
<string name="Vibrate">Vibració</string>
<string name="InAppPreview">Previsualització dins l'app</string>
<string name="Reset">REINICIA</string>
<string name="ResetAllNotifications">Reinicia totes les notificacions</string>
<string name="UndoAllCustom">Desfés totes les preferències personalitzades per a tots els vostres contactes i grups.</string>
<string name="NotificationsAndSounds">Notificacions i sons</string>
<string name="BlockedUsers">Usuaris bloquejats</string>
<string name="SaveIncomingPhotos">Desa les fotografies rebudes</string>
<string name="LogOut">Finalitza la sessió</string>
<string name="YourFirstNameAndLastName">EL VOSTRE NOM I COGNOMS</string>
<string name="NoSound">Sense so</string>
<string name="Default">Per defecte</string>
<string name="Support">ASSISTÈNCIA</string>
<string name="ChatBackground">Fons del xat</string>

<!--media view-->
<string name="NoMedia">Encara no hi ha fitxers compartits</string>
<string name="CancelDownload">Cancel·la la baixada</string>

<!--map view-->
<string name="MyLocation">La meva ubicació</string>
<string name="Map">Mapa</string>
<string name="Satellite">Satèl·lit</string>
<string name="Hybrid">Híbrid</string>
<string name="MetersAway">m lluny</string>
<string name="KMetersAway">km lluny</string>
<string name="SendLocation">Envia la ubicació</string>
<string name="ShareLocation">Comparteix la ubicació</string>

<!--photo gallery view-->
<string name="ShowAllMedia">Mostra tots els fitxers</string>
<string name="SaveToGallery">Desa a la galeria</string>
<string name="Of">de</string>
<string name="Gallery">Galeria</string>

<!--button titles-->
<string name="Next">Següent</string>
<string name="Back">Enrere</string>
<string name="Done">Fet</string>
<string name="Open">Obre</string>
<string name="Cancel">Cancel·la</string>
<string name="Add">Afegeix</string>
<string name="Edit">Edita</string>
<string name="Send">Envia</string>
<string name="Call">Truca</string>
<string name="Copy">Copia</string>
<string name="Delete">Elimina</string>
<string name="Forward">Reenvia</string>
<string name="Retry">Reintenta</string>
<string name="FromCamera">Des de la càmera</string>
<string name="FromGalley">Des de la galeria</string>
<string name="DeletePhoto">Elimina la fotografia</string>
<string name="OpenPhoto">Obre la fotografia</string>
<string name="Set">Estableix</string>
<string name="OK">D'acord</string>

<!--messages-->
<string name="ActionKickUser">un1 ha fet fora un2</string>
<string name="ActionLeftUser">un1 ha deixat el grup</string>
<string name="ActionAddUser">un1 ha afegit un2</string>
<string name="ActionRemovedPhoto">un1 ha eliminat la foto de grup</string>
<string name="ActionChangedPhoto">un1 ha canviat la foto de grup</string>
<string name="ActionChangedTitle">un1 ha canviat el nom de grup a un2</string>
<string name="ActionCreateGroup">un1 ha creat el grup</string>
<string name="UnsuppotedMedia">Aquest missatge no és compatible amb la vostra versió del Telegram.</string>
<string name="AttachPhoto">Fotografia</string>
<string name="AttachVideo">Vídeo</string>
<string name="AttachLocation">Ubicació</string>
<string name="AttachContact">Contacte</string>
<string name="AttachDocument">Document</string>
<string name="AttachAudio">Àudio</string>
<string name="FromYou">Vós</string>

<!--Alert messages-->
<string name="InvalidPhoneNumber">Número de telèfon no vàlid</string>
<string name="CodeExpired">El codi ha vençut. Cal que torneu a iniciar la sessió.</string>
<string name="FloodWait">Heu excedit el nombre d\'intents. Torneu a provar-ho més tard.</string>
<string name="InvalidCode">Codi no vàlid</string>
<string name="InvalidFirstName">Nom no vàlid</string>
<string name="InvalidLastName">Cognoms no vàlids</string>
<string name="Loading">S\'està carregant...</string>
<string name="NoPlayerInstalled">No teniu cap reproductor de vídeo. Cal que n\'instal·leu un per poder continuar</string>
<string name="NoHandleAppInstalled">No teniu cap aplicació capaç de gestionar aquest tipus MIME \'%1$s\'. Cal que n\'instal·leu una per poder continuar</string>
<string name="InviteUser">Aquest usuari encara no té Telegram. Voleu enviar-li una invitació?</string>
<string name="AreYouSure">N\'esteu segur?</string>
<string name="AddContactQ">Voleu afegir el contacte?</string>
<string name="AddToTheGroup">Voleu afegir %1$s al grup?</string>
<string name="ForwardMessagesTo">Reenvia els missatges a %1$s?</string>
<string name="DeleteChatQuestion">Voleu eliminar aquest xat?</string>

<!--Intro view-->
<string name="Page1Title">Telegram</string>
<string name="Page2Title">Ràpid</string>
<string name="Page3Title">Gratuït</string>
<string name="Page4Title">Segur</string>
<string name="Page5Title">Potent</string>
<string name="Page6Title">Al núvol</string>
<string name="Page7Title">Privat</string>
<string name="Page1Message">Benvingut a l\'era de la missatgeria ràpida i segura</string>
<string name="Page2Message"><![CDATA[<b>Telegram</b>]]> lliura els missatges més ràpid que<![CDATA[<br/>]]>qualsevol altra aplicació</string>
<string name="Page3Message"><![CDATA[<b>Telegram</b>]]> és gratuït per sempre. Sense publicitat.<![CDATA[<br/>]]>Sense subscripcions</string>
<string name="Page4Message"><![CDATA[<b>Telegram</b>]]> manté els vostres missatges protegits<![CDATA[<br/>]]>d'atacs hackers</string>
<string name="Page5Message"><![CDATA[<b>Telegram</b>]]> no posa límits a la mida<![CDATA[<br/>]]>dels vostres fitxers i xats</string>
<string name="Page6Message"><![CDATA[<b>Telegram</b>]]> us permet accedir als vostres missatges<![CDATA[<br/>]]>des de múltiples dispositius</string>
<string name="Page7Message"><![CDATA[<b>Telegram</b>]]> encripta de forma més segura els vostres missatges<![CDATA[<br/>]]>i permet que s\'autodestrueixin</string>
<string name="StartMessaging">Comenceu a enviar missatges</string>

<!--Don't change this! Not for localization!-->
<string name="CacheTag">CACHE_TAG</string>
</resources>
ProTip! Use n and p to navigate between commits in a pull request.
You can’t perform that action at this time.