Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
config/default
drush
scripts/composer
web
.editorconfig
.env.example
.gitattributes
.gitignore
.lando.yml
.travis.yml
LICENSE
README.md
composer.json
composer.lock
load.environment.php
phpunit.xml.dist

README.md

První strážka s kódem 18. 5. 2019

Drupal 8 instalace použitá školení.

Start projektu

Jedná se so standardní instanci založenou na https://github.com/drupal-composer/drupal-project Předpokládá se použití https://docs.devwithlando.io/

 • Funkční Lando: https://docs.devwithlando.io/started.html
 • Získání kódu: git clone git@github.com:Drupalcz/workshop_2019-05_prvni_srazka_s_kodem.git nebo lze stáhnout balíček https://github.com/Drupalcz/workshop_2019-05_prvni_srazka_s_kodem/archive/master.zip
 • cd workshop_2019-05_prvni_srazka_s_kodem
 • Start lokálního vývojového prostředí
 • lando start
 • Stažení všech nutných softwarových balíčků
 • lando composer install
 • Příprava konfigurace Drupalu
 • cp web/sites/default/default.settings.local.php web/sites/default/settings.local.php
 • Instalace Drupalu a import uložené konfigurace
 • lando drush si minimal --existing-config
 • Získání administrátorského přístupu - změna hesla pro administrátora
 • lando drush upwd admin mojetajneheslo

Užitečné příkazy

Přidat modul https://www.drupal.org/project/paragraphs včetně jeho závislostí.

 • lando composer require drupal/paragraphs

Zapne modul https://www.drupal.org/project/paragraphs včetně jeho závislostí.

 • lando drush pm:enable paragraphs
 • lando drush en paragraphs (zkratka)

Odinstaluje modul https://www.drupal.org/project/paragraphs včetně jeho závislostí.

 • lando drush pm:uninstall paragraphs
 • lando drush pmu paragraphs (zkratka)

Dostupné drush příkazy

 • lando drush

Přidat modul https://www.drupal.org/project/paragraphs včetně jeho závislostí.

 • lando composer require drupal/paragraphs

Přidání patche do modulu

V composer.json:

"extra": {
  "patches": {
    "drupal/foobar": {
      "Patch description": "URL or local path to patch"
    }
  }
}

Odkazy zmíněné na školení

You can’t perform that action at this time.