Skip to content

Dunttus/Front-end-ohjelmointi

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
img
 
 
 
 
 
 

Front-end--ohjelmointi

School project by Joni Hakala (Dunttus).
React, YARN, npm, Node.js, JavaScript, React-table, React router, Material-UI.

Kansiot

/React_html_exercises - Html React harjoitukset 1-11.
/12Todolist - Tehtävä lista, johon voi lisätä kuvauksen ja ajankohdan.
/13Todolist_with_delete - Tehtävä lista, josta voidaan poistaa tehtäviä.
/14Separate_components - Tehtävä lista, jossa on komponentit eri tiedostoissa.
/17React_table - Tehtävä lista, jossa table elementit haetaan Tannerlinsleys gitistä.
/18React_router - React Router ja Navbar testi.
/21Car_shop - Carshop tietokanta, josta voidaan muokata, poistaa ja lisätä autoja.
/22Personal_trainer_material_table - Henkilökohtainen valmentaja tietokanta, josta voidaan etsiä asiakkaita ja treenaus aikoja. /22Personal_trainer - Henkilökohtainen valmentaja tietokanta, josta voidaan muokata, poistaa ja lisätä asiakkaita.

Miten asentaa React sivu Google App Engineen blog: jonihakala.home.blog

Lähteet

Juha Hinkula 2020, Haaga-Helia: Front end -ohjelmointi kurssi SWD4TN026-3003.

About

React, node.js, Javascript.

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published