Skip to content

Dunttus/SaltProject

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ssh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SaltProject

Tarkoitus ja tavoite tila

Debian – Verkonlaajuinen mainos- ja Internet-seurannan esto-ohjelmisto Pi-hole, SSH ja UFW: Asennettuna ja konfiguroituna.

Mx Linux – Bash terminaali mieltymykset konfiguroitu ja taustakuva vaihdettu.

Xubuntu – LAMP, SSH ja UFW: Asennettuna ja konfiguroituna.

Windows Server 2016 – Ohjelmistot asennettu: 7zip, Firefox, AutoIt, Vlc, Putty.

Windows 10 – Ohjelmistot asennettu: 7zip, Firefox, AutoIt, Vlc, Putty, Steam ja Gimp.

Windows asennukset

Windows ohjelmistojen asennukseen tarvitset vielä paketin hallinnan, jonka ohje löytyy SaltStackin sivulta.

Orjia lisäävä bash skripti

#!/bin/bash
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y salt-minion && sudo apt-get install -y pwgen
echo master: 10.0.0.0$'\r'id: user-$(pwgen 10) | sudo tee /etc/salt/minion
sudo systemctl restart salt-minion

Skriptin toimivuus kokeilitu Xubuntulla ja Debianilla, johon on asennettu sudo.

Lisätietoja

Lisätietoja löytyy blogista: https://jonihakala208450670.wordpress.com/2019/04/28/kurssityo/

Lähteet

Pohjana Tero Karvinen 2012: Palvelinten hallinta kurssi, http://terokarvinen.com

Vinkit Pi-hole automaatiseen asennukseen: https://discourse.pi-hole.net/t/what-is-setupvars-conf-and-how-do-i-use-it/3533

Asennus paketit Windowsille: https://github.com/saltstack/salt-winrepo-ng

Salt sls tiedostojen ohjeet: https://docs.saltstack.com/en/latest/topics/best_practices.html

About

SaltProject

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published