Skip to content
SaltProject
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
apache
apachephp
background
mariadb
pihole
softwarewinserver
softwarewinuser
ssh
terminal
ufwlamp
ufwpihole
LICENSE
README.md
top.sls

README.md

SaltProject

Tarkoitus ja tavoite tila

Debian – Verkonlaajuinen mainos- ja Internet-seurannan esto-ohjelmisto Pi-hole, SSH ja UFW: Asennettuna ja konfiguroituna.

Mx Linux – Bash terminaali mieltymykset konfiguroitu ja taustakuva vaihdettu.

Xubuntu – LAMP, SSH ja UFW: Asennettuna ja konfiguroituna.

Windows Server 2016 – Ohjelmistot asennettu: 7zip, Firefox, AutoIt, Vlc, Putty.

Windows 10 – Ohjelmistot asennettu: 7zip, Firefox, AutoIt, Vlc, Putty, Steam ja Gimp.

Windows asennukset

Windows ohjelmistojen asennukseen tarvitset vielä paketin hallinnan, jonka ohje löytyy SaltStackin sivulta.

Orjia lisäävä bash skripti

#!/bin/bash
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y salt-minion && sudo apt-get install -y pwgen
echo master: 10.0.0.0$'\r'id: user-$(pwgen 10) | sudo tee /etc/salt/minion
sudo systemctl restart salt-minion

Skriptin toimivuus kokeilitu Xubuntulla ja Debianilla, johon on asennettu sudo.

Lisätietoja

Lisätietoja löytyy blogista: https://jonihakala208450670.wordpress.com/2019/04/28/kurssityo/

Lähteet

Pohjana Tero Karvinen 2012: Palvelinten hallinta kurssi, http://terokarvinen.com

Vinkit Pi-hole automaatiseen asennukseen: https://discourse.pi-hole.net/t/what-is-setupvars-conf-and-how-do-i-use-it/3533

Asennus paketit Windowsille: https://github.com/saltstack/salt-winrepo-ng

Salt sls tiedostojen ohjeet: https://docs.saltstack.com/en/latest/topics/best_practices.html

You can’t perform that action at this time.