Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
171 lines (169 sloc) 11.1 KB
ID post_title author post_excerpt layout permalink published post_date
335
Nederlandse Extensies
Guido Jansen
page
true
2010-09-08 14:42:35 -0700

Hieronder vind je een overzicht van Magento extensies welke specifiek bedoeld zijn voor de Nederlandse markt, bedoeld als handig startpunt voor als je een nieuwe Magento website gaat beginnen. Plaats je suggesties op ons forum of dien een pull request in op GitHub en bekijk de richtlijnen voor het toevoegen van extensies!

Payment Service Providers

Localisatie

M2 M1

Administratie

Logistiek

Marketing

Product beheeer/ERP koppelingen

Overige


Richtlijnen voor het toevoegen van extensies aan deze lijst:

Inhoudelijk: Extensie is specifiek gericht op de Nederlandse markt of Nederlandse taalgebied.
  • Ontsluit specifieke functionaliteit (bijv. iDeal betalingen).
  • Brengt een koppeling tot stand met specifieke Nederlandse producten/diensten (zoals DocData).
  • Is een vertaling van een extensie naar het Nederlands.
  • Maakt een bestaande extensie (beter) geschikt voor implementatie in Nederland.
Format:
  • Wanneer er meerdere extensies hetzelfde doen, geef dan tussen haakjes () aan wie de ontwikkelaar is.
  • Link bij voorkeur naar de officiele pagina van de extensie op de Magento Marketplace, of anders naar de productpagina van de ontwikkelaar.
  • Als de extensie niet gratis is, geef dit dan aan door [€] achter de extensie te zetten.
Standaard format met maximale info: