Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
670 lines (447 sloc) 29.4 KB

XML Специфікації

XML специфікації електронних документів

У специфікації представлено опис полів XML-документів, які застосовуються в електронному обміні даними на платформі EDI-N.

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення: – M (mandatory) — обов'язкові для заповнення поля; – O (optional) — необов'язкові (опціональні) для заповнення поля.


Зміст:


Прайс-лист (PRICAT)


Замовлення (ORDER)


Підтвердження замовлення (ORDRSP)


Повідомлення про відвантаження (DESADV)


Повідомлення про прийом (RECADV)


Рахунок (INVOICE)


Коригування рахунку (KORINVOICE)


Комерційний документ (COMDOC)


Акт про виявлені недоліки (COMDOC_005)

:download:`Пример COMDOC_005<examples/comdoc_005_example.xml>`


Видаткова накладна (COMDOC_006)

:download:`Пример COMDOC_006<examples/comdoc_006_example.xml>`


Прибуткова накладна (COMDOC_007)

:download:`Пример COMDOC_007<examples/comdoc_007_example.xml>`


Товарна специфікація (COMDOC_008)

:download:`Пример COMDOC_008<examples/comdoc_008_example.xml>`


Повідомлення про повернення (COMDOC_011)

:download:`Пример COMDOC_011<examples/comdoc_011_example.xml>`


Накладна на повернення (COMDOC_012)

:download:`Пример COMDOC_012<examples/comdoc_012_example.xml>`


Акт виконаних робіт (COMDOC_013)

:download:`Пример COMDOC_013<examples/comdoc_013_018_example.xml>`


Рахунок-фактура (COMDOC_016)

:download:`Пример COMDOC_016<examples/comdoc_016_example.xml>`


Акт накладних послуг (COMDOC_018)

:download:`Пример COMDOC_018<examples/comdoc_013_018_example.xml>`


Повідомлення про відмову від підписання документу (COMDOC_021)

:download:`Пример COMDOC_021<examples/comdoc_021_example.xml>`


Накладна на переміщення (COMDOC_022)

:download:`Пример COMDOC_022<examples/comdoc_022_example.xml>`


Специфікація послуг перевізника (COMDOC_023)

:download:`Пример COMDOC_023<examples/comdoc_023_example.xml>`


Звіт комітенту по еквайрингу (COMDOC_024)

:download:`Пример COMDOC_024<examples/comdoc_024_example.xml>`


Рахунок по еквайрингу (COMDOC_025)

:download:`Пример COMDOC_025<examples/comdoc_025_example.xml>`


Зведена специфікація послуг (COMDOC_026)

:download:`Пример COMDOC_026<examples/comdoc_026_example.xml>`


Товарна накладна (COMDOC_027)

:download:`Пример COMDOC_027<examples/comdoc_027_example.xml>`


Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування (COMDOC_028)

:download:`Пример COMDOC_028<examples/comdoc_028_example.xml>`


Акт звірки взаєморозрахунків зведений (COMDOC_029)

:download:`Пример COMDOC_029<examples/comdoc_029_example.xml>`


Претензія (COMDOC_030)

:download:`Пример COMDOC_030<examples/comdoc_030_example.xml>`


Податкова накладна (DECLAR)

Імена файлів формуються відповідно до значення елементів заголовка документа (DECLARHEAD) за таким принципом:

files/to_declar.png

 • позиції з 1 по 4 включно містять код ДПІ отримувача, до якої подається оригінал або копія документа (4 символа), який складається з коду області, на території якої розташовується податкова інспекція (відділення) (значення елемента C_REG, доповненого зліва нулем до 2 символів), та коду адміністративного району, на території якого розташовується податкова інспекція (відділення) (значення елемента C_RAJ, доповненого зліва нулем до 2 символів);
 • позиції з 5 по 14 включно містять код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта) (значення елемента TIN, доповненого зліва нулями до 10 символів);
 • позиції з 15 по 17 включно містять код документа (значення елемента C_DOC);
 • позиції з 18 по 20 містять підтип документа (значення елемента C_DOC_SUB);
 • позиції з 21 по 22 містять номер версії документа (значення елемента C_DOC_VER, доповненого зліва нулем до 2 символів);
 • позиція 23 містить ознаку стану документа (значення елемента C_DOC_STAN);
 • позиції з 24 по 25 містять номер нового звітного (уточнюючого) документа у звітному періоді (значення елемента C_DOC_TYPE, доповненого зліва нулем до 2 символів). Для звітного документа позиції 24…25 міститимуть значення 00;
 • позиції з 26 по 32 містять порядковий номер документа, що може подаватись декілька разів в одному звітному періоді (значення елемента C_DOC_CNT, доповненого зліва нулями до 7 символів). Якщо звіт подається лише один раз, то позиції 26...32 міститимуть значення 0000001;
 • позиція 33 містить числовий код типу звітного періоду (1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4-дев’ять місяців, 5-рік) (значення елемента PERIOD_TYPE);
 • позиції з 34 по 35 містять значення звітного місяця (значення елемента PERIOD_MONTH доповненого зліва нулем до 2 символів);
 • позиції з 36 по 39 містять значення звітного року (значення елемента PERIOD_YEAR);
 • позиції з 40 по 43 містять код податкової інспекції, до якої подається оригінал документа (значення елемента C_STI_ORIG, доповненого зліва нулями до 4 символів). Якщо документ є оригіналом, а не копією, то позиції 40…43 будуть відповідати позиціям 1…4;

Файл має розширення xml., наприклад: 23010000223816J0100109100000000151220102301.xml


Звіт про продажі (SLSRPT)


Звіт про інвентаризацію (INVRPT)


Інформація про контрагента для постачальника (PARTIN)


Інформація про контрагента для роздрібної мережі (PARTIN)


Комерційна дискусія (COMDIS)


Інструкція з доставки (INSDES)


Повідомлення про відвантаження для розподільного центру (DESSCC)


Акт звірки взаєморозрахунків (COACSU)


Акт виконаних робіт (ACT)


Акт взаємозаліку (ACTSET)


Інструкція з транспортування (IFTMIN)


Повідомлення про повернення (RETANN)


Інструкція про повернення (RETINS)


Замовлення транспортування (IFTMBF)


Підтвердження замовлення на транспортування (IFTMBC)


Звіт про надані послуги (MSCONS)


Неструктурований документ (CONDRA)


Електронна специфікація (PRODUCTLIST)


Реєстр (REESTR)


Товарне узгодження (AGREEM)


Коригування до податкової накладної (DECLARj12)


Товарна накладна (DOCUMENTINVOICE)


Коригування до товарної накладної (DOCCORINVOICE)


Додаток до повідомлення про відвантаження (QUOTES)


Статус (STATUS)

You can’t perform that action at this time.