Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
701 lines (471 sloc) 30.4 KB

XML Специфікації

XML специфікації електронних документів

У специфікації представлено опис полів XML-документів, які застосовуються в електронному обміні даними на платформі EDI-N.


Зміст:


Прайс-лист (PRICAT)


Замовлення (ORDER)

:download:`Приклад ORDER<examples/ORDER_example_f.xml>`


Підтвердження замовлення (ORDRSP)

:download:`Приклад ORDRSP<examples/ORDRSP_example.xml>`


Повідомлення про відвантаження (DESADV)


Повідомлення про прийом (RECADV)


Рахунок (INVOICE)

:download:`Приклад INVOICE<examples/INVOICE_example.xml>`


Коригування рахунку (KORINVOICE)


Комерційний документ (COMDOC)


Акт про виявлені недоліки (COMDOC_005)

:download:`Приклад COMDOC_005<examples/comdoc_005_example.xml>`


Видаткова накладна (COMDOC_006)

:download:`Приклад COMDOC_006<examples/comdoc_006_example.xml>`


Прибуткова накладна (COMDOC_007)

:download:`Приклад COMDOC_007<examples/comdoc_007_example.xml>`


Товарна специфікація (COMDOC_008)

:download:`Приклад COMDOC_008<examples/comdoc_008_example_1.xml>`


Акт невідповідності (COMDOC_009)


Повідомлення про повернення (COMDOC_011)

:download:`Приклад COMDOC_011<examples/comdoc_011_example.xml>`


Накладна на повернення (COMDOC_012)

:download:`Приклад COMDOC_012<examples/comdoc_012_example.xml>`


Акт виконаних робіт (COMDOC_013)

:download:`Приклад COMDOC_013<examples/comdoc_013_018_example.xml>`


Акт взаємозаліку (COMDOC_015)

:download:`Приклад COMDOC_015<examples/comdoc_015_example.xml>`


Рахунок-фактура (COMDOC_016)

:download:`Приклад COMDOC_016<examples/comdoc_016_example.xml>`


Акт наданих послуг (COMDOC_018)

:download:`Приклад COMDOC_018<examples/comdoc_013_018_example.xml>`


Анулювання (COMDOC_019)

:download:`Приклад COMDOC_019<examples/comdoc_anuluvannya.xml>`


Звіт комітенту (COMDOC_020)

:download:`Приклад COMDOC_020<examples/comdoc_020_example.xml>`


Повідомлення про відмову від підписання документу (COMDOC_021)

:download:`Приклад COMDOC_021<examples/comdoc_021_example+.xml>`


Накладна на переміщення (COMDOC_022)

:download:`Приклад COMDOC_022<examples/comdoc_022_example.xml>`


Специфікація послуг перевізника (COMDOC_023)

:download:`Приклад COMDOC_023<examples/comdoc_023_example.xml>`


Звіт комітенту по еквайрингу (COMDOC_024)

:download:`Приклад COMDOC_024<examples/comdoc_024_example.xml>`


Рахунок по еквайрингу (COMDOC_025)

:download:`Приклад COMDOC_025<examples/comdoc_025_example.xml>`


Зведена специфікація послуг (COMDOC_026)

:download:`Приклад COMDOC_026<examples/comdoc_026_example.xml>`


Товарна накладна (COMDOC_027)

:download:`Приклад COMDOC_027<examples/comdoc_027_example.xml>`


Заявка на транспортно-експедиційне обслуговування (COMDOC_028)

:download:`Приклад COMDOC_028<examples/comdoc_028_example.xml>`


Акт звірки зведений (COMDOC_029)

:download:`Приклад COMDOC_029<examples/comdoc_029_example.xml>`


Претензія (COMDOC_030)

:download:`Приклад COMDOC_030<examples/comdoc_030_example.xml>`


Накладна на зворотну тару (COMDOC_031)

:download:`Приклад COMDOC_031<examples/comdoc_031_example.xml>`


Податкова накладна (DECLAR)

Імена файлів формуються відповідно до значення елементів заголовка документа (DECLARHEAD) за таким принципом:

files/to_declar.png

 • позиції з 1 по 4 включно містять код ДПІ отримувача, до якої подається оригінал або копія документа (4 символа), який складається з коду області, на території якої розташовується податкова інспекція (відділення) (значення елемента C_REG, доповненого зліва нулем до 2 символів), та коду адміністративного району, на території якого розташовується податкова інспекція (відділення) (значення елемента C_RAJ, доповненого зліва нулем до 2 символів);
 • позиції з 5 по 14 включно містять код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта) (значення елемента TIN, доповненого зліва нулями до 10 символів);
 • позиції з 15 по 17 включно містять код документа (значення елемента C_DOC);
 • позиції з 18 по 20 містять підтип документа (значення елемента C_DOC_SUB);
 • позиції з 21 по 22 містять номер версії документа (значення елемента C_DOC_VER, доповненого зліва нулем до 2 символів);
 • позиція 23 містить ознаку стану документа (значення елемента C_DOC_STAN);
 • позиції з 24 по 25 містять номер нового звітного (уточнюючого) документа у звітному періоді (значення елемента C_DOC_TYPE, доповненого зліва нулем до 2 символів). Для звітного документа позиції 24…25 міститимуть значення 00;
 • позиції з 26 по 32 містять порядковий номер документа, що може подаватись декілька разів в одному звітному періоді (значення елемента C_DOC_CNT, доповненого зліва нулями до 7 символів). Якщо звіт подається лише один раз, то позиції 26...32 міститимуть значення 0000001;
 • позиція 33 містить числовий код типу звітного періоду (1-місяць, 2-квартал, 3-півріччя, 4-дев’ять місяців, 5-рік) (значення елемента PERIOD_TYPE);
 • позиції з 34 по 35 містять значення звітного місяця (значення елемента PERIOD_MONTH доповненого зліва нулем до 2 символів);
 • позиції з 36 по 39 містять значення звітного року (значення елемента PERIOD_YEAR);
 • позиції з 40 по 43 містять код податкової інспекції, до якої подається оригінал документа (значення елемента C_STI_ORIG, доповненого зліва нулями до 4 символів). Якщо документ є оригіналом, а не копією, то позиції 40…43 будуть відповідати позиціям 1…4;

Файл має розширення xml., наприклад: 23010000223816J0100109100000000151220102301.xml


Звіт про продажі (SLSRPT)


Звіт про інвентаризацію (INVRPT)


Інформація про контрагента для постачальника (PARTIN)


Інформація про контрагента для роздрібної мережі (PARTIN)


Комерційна дискусія (COMDIS)


Інструкція з доставки (INSDES)


Акт звірки взаєморозрахунків (COACSU)


Інструкція з транспортування (IFTMIN)

:download:`Приклад IFTMIN<examples/IFTMIN_example.xml>`


Повідомлення про повернення (RETANN)


Інструкція про повернення (RETINS)


Заявка на транспортування (IFTMBF)


Підтвердження заявки на транспортування (IFTMBC)


Звіт про надані послуги (MSCONS)


Універсальний/неструктурований документ (CONDRA)


Електронна специфікація (PRODUCTLIST)

:download:`Приклад PRODUCTLIST<../E_SPEC/EDIN_2_0/XML/examples/productlist_example.xml>`


Товарне узгодження (AGREEM)

Note

При передаванні дублів позицій (позиції з однаковими значеннями штрих-коду <PRODUCT> + артикулу <PRODUCTIDBUYER>) документ не відправляється, а потрапляє в помилки.

:download:`Приклад AGREEM<../E_SPEC/EDIN_2_0/XML/examples/agreem_example.xml>`


Коригування до податкової накладної (DECLARj12)


Товарна накладна (DOCUMENTINVOICE)


Коригування до товарної накладної (DOCCORINVOICE)


Додаток до повідомлення про відвантаження (QUOTES)


Статус (STATUS)


Повідомлення про штрафні санкції (ORDRPT)

:download:`Приклад ORDRPT<examples/ORDRPT_example.xml>`


Акт виконаних робіт (DOCINVOICEACT)

:download:`Приклад DOCINVOICEACT<examples/DOCINVOICEACT_example.xml>`


Додаток до договору 7А (METRO_7A)

:download:`Приклад METRO_7A<examples/METRO_7A_example.xml>`


Додаток до договору 7Б (METRO_7B)

:download:`Приклад METRO_7B<examples/METRO_7B_example.xml>`


[1]

Під визначенням колонки Тип поля мається на увазі скорочене позначення:

 • M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
 • O (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.
[2]Одиниці виміру: "г", "кг", "л", "м", "мм", "м2", "м3", "шт", "кор", "пач", "піддон", "пак", "штука дрібна", "uauzd_MIL", "пляш", "рул", "послуга", "uauzd_CMT", "грн", "ящ", "Пар", "год.", "пог.м", "компл", "Тонна", "Блок", "Набір", "паков", "банк", "од"