WarSQLi; "SQL" sunucularında (MS-SQL, MySQL,) bulunan zayıf şifre denemelerini gerçekleştirmek ve tespit edilen SQL hesaplarını kullanarak post exploitation yapmak üzere geliştirilmiştir.
C#
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.vs/WarSQLiv2/v14
WarSQLiv2
packages
README.md
WarSQLiv2.1Setup.exe
WarSQLiv2.sln
WarSQLiv2.sln.DotSettings.user

README.md

WarSQLi

Çeşitli kurum ve kuruluşlara "Penetrasyon Testi" hizmetleri veren "Siber Güvenlik" uzmanı ve "Bilgi Güvenliği" uzmanı arkadaşlarımın işlerini kolaylaştırmak için otomatize araçların eksikliği fark ettim. Bu eksikliğin giderilmesi için ihtiyaç duyulan işlevsel ve hataların giderildiği bu araçlar ile hem zaman tasarrufu hem de işlerin kolaylaştırılmasını amaçlamaktayım.

Penetrasyon testlerinde en çok ihtiyaç duyulan stabil araçlardan biri de şüphesiz "SQL Audit" araçlarıdır. Bu noktada ihtiyaçların giderilmesi için WarSQLiv2 programını yazmaya karar verdim.

WarSQLi; "SQL" sunucularında (MS-SQL, MySQL,) bulunan zayıf şifre denemelerini gerçekleştirmek ve tespit edilen SQL hesaplarını kullanarak post exploitation yapmak üzere geliştirilmiştir.

Daha detaylı bilgi için lütfen blog yazısını okuyunuz. Blog yazısına ulaşmak için tıklayınız.