Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

UserScript: Rower Mevo UX

Poprawki UX dla witryny Roweru Mevo.

Instalacja

  1. Zainstaluj TamperMonkey dla Firefox (jeśli jeszcze nie masz) lub TamperMonkey dla Chrome (jeśli używasz Chrome).
  2. Jak już masz TM → zainstaluj skrypt.

Tampermonkey możesz zainstalować również na Android. Zainstaluj Firefox dla Android, a potem TamperMonkey.

Sposób użycia

Pełny ekran

W dolnym rogu mapy dodany jest przycisk do powiększania/zmniejszania.

Żeby otworzyć mapę od razu w full-screen wejdź na adres: https://rowermevo.pl/mapa-stacji/#full

Wygląd mapy

Niezależnie od powyższego mapa jest wzbogacana o liczbę dostępnych rowerów (liczba w nawiasie). Liczbę widać w niebieskich markerach.

Screen

About

Skrypt poprawiający UX witryny Roweru Mevo

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published