Ecomail.cz module for Opencart 2.2
PHP Smarty JavaScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
upload
README.md

README.md

Ecomail.cz modul pro Opencart 2.2

Pro Opencart 2.0 - 2.1 využijte prosím tento plugin: https://github.com/Ecomailcz/opencart-2.0-2.1

Instalace

Pomocí extension installeru

Stáhněte si modul zabalený jako ZIP a nainstalujte přímo v administraci vašeho e-shopu pomocí Extension Installeru.

Manuálně

Stáhněte si modul zabalený jako ZIP a do kořenového adresáře e-shopu nahrajte obsah složky upload