Android Apps met App Inventor is een programmeermethode voor het voortgezet onderwijs. Beginnende programmeurs leren via deze methode op een effectieve manier programmeren. Leerlingen maken enkele apps voor Android telefoons via de grafische ontwikkelomgeving MIT App Inventor.
TeX
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
resources
screenshots
.gitignore
BYUTextbook.cls
README.md
android_apps_met_app_inventor.tex
android_apps_met_app_inventor_docent.tex
creativecommons.xmp
gedeelde_definities.tex
installatie.tex
meteoor.tex
mollen_meppen.tex
ontwikkelomgeving.tex
project.tex
schrandere_scholier.tex
voorwoord.tex

README.md

Welkom bij Android Apps met App Inventor

MIT App Inventor

Android Apps met App Inventor is een programmeermethode voor het voortgezet onderwijs. Beginnende programmeurs leren via deze methode op een effectieve manier programmeren. Leerlingen maken enkele apps voor Android telefoons via de grafische ontwikkelomgeving MIT App Inventor.

Deze methode is initieel ontwikkeld door Coen Crombach, Robin Eggenkamp en François Vonk als onderdeel van hun afstudeeronderzoek voor de masteropleiding Science Education and Communication aan de TU/e.

Materiaal

Ga naar de downloadpagina en download daar het leerlingenmateriaal, de docentenhandleiding en een resourcebundel met oa de te gebruiken afbeeldingen.

U kunt via onze Github repository ook meewerken aan dit materiaal, of een versie specifiek voor uw eigen school maken. Al het materiaal is in LaTeX formaat beschikbaar.

Voorbeeldprogramma

Licentie

Creative Commons License

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported.