Skip to content
Permalink
Branch: master
Commits on Nov 30, 2016
 1. Actualització enllaç biblioteca JClic

  inclusa committed Nov 30, 2016
Commits on Nov 11, 2016
Commits on Jun 16, 2016
 1. Merge branch 'master' of https://github.com/Edutictac/webtictac

  inclusa committed Jun 16, 2016
  Introducció del reCAPTCHA de Google
Commits on May 18, 2016
 1. actualitzat link telegram

  sasogu committed May 18, 2016
Commits on Apr 28, 2016
Commits on Mar 12, 2016
Commits on Feb 28, 2016
 1. Videos ocults

  inclusa committed Feb 28, 2016
Commits on Feb 21, 2016
Commits on Feb 19, 2016
Commits on Feb 14, 2016
Commits on Jan 26, 2016
 1. Video promocional arreglat

  inclusa committed Jan 26, 2016
Commits on Jan 25, 2016
 1. actualització video i links

  sasogu committed Jan 25, 2016
Commits on Jan 24, 2016
 1. Merge pull request #6 from datunie/patch-2

  inclusa committed Jan 24, 2016
  Update index.html
 2. Update index.html

  datunie committed Jan 24, 2016
Commits on Jan 23, 2016
 1. Correcció ortogràmica

  inclusa committed Jan 23, 2016
Commits on Jan 17, 2016
 1. afegida secció bibliojocs

  sasogu committed Jan 17, 2016
 2. Canvis en enllaços.

  Alfons Rovira
  Alfons Rovira committed Jan 17, 2016
  Hem incorporat el tag target="_blank" per tal que l'enllaç s'obriga en una nova finestra.
Commits on Jan 16, 2016
 1. Canvi menor tilde i nom hackers xancles

  Alfons Rovira
  Alfons Rovira committed Jan 16, 2016
 2. afegits links provisionals...

  sasogu committed Jan 16, 2016
 3. Afegida enllaç a la wiki

  inclusa committed Jan 16, 2016
 4. formulari de contacte

  sasogu committed Jan 16, 2016
 5. formulari de contacte

  sasogu committed Jan 16, 2016
 6. Fixat enllaç trenca a la bibliteca JClic

  Alfons Rovira
  Alfons Rovira committed Jan 16, 2016
 7. canvi descripció

  sasogu committed Jan 16, 2016
 8. canvis menors €

  sasogu committed Jan 16, 2016
 9. canvis menors €

  sasogu committed Jan 16, 2016
 10. arreglat link jclic

  sasogu committed Jan 16, 2016
 11. Pensaments i icones del final incloses

  Alfons Rovira
  Alfons Rovira committed Jan 16, 2016
Older
You can’t perform that action at this time.