Permalink
Browse files

Initial commit.

 • Loading branch information...
wesbaker committed May 9, 2012
0 parents commit 751faf44c9bc49da678ae36c480f666cf8e54f35
Showing with 27,255 additions and 0 deletions.
 1. +149 −0 croatian/addons_lang.php
 2. +1,136 −0 croatian/admin_content_lang.php
 3. +1,682 −0 croatian/admin_lang.php
 4. +95 −0 croatian/blacklist_lang.php
 5. +143 −0 croatian/blogger_api_lang.php
 6. +155 −0 croatian/channel_images_lang.php
 7. +29 −0 croatian/channel_lang.php
 8. +296 −0 croatian/comment_lang.php
 9. +227 −0 croatian/communicate_lang.php
 10. +1,055 −0 croatian/content_lang.php
 11. +494 −0 croatian/core_lang.php
 12. +818 −0 croatian/cp_lang.php
 13. +116 −0 croatian/cp_search_lang.php
 14. +10 −0 croatian/css_lang.php
 15. +983 −0 croatian/design_lang.php
 16. +47 −0 croatian/draggable_lang.php
 17. +10 −0 croatian/edit_lang.php
 18. +897 −0 croatian/email_data.php
 19. +47 −0 croatian/email_lang.php
 20. +35 −0 croatian/emoticon_lang.php
 21. +38 −0 croatian/expressionengine_info_lang.php
 22. +23 −0 croatian/fieldtypes_lang.php
 23. +59 −0 croatian/filebrowser_lang.php
 24. +185 −0 croatian/filemanager_lang.php
 25. +58 −0 croatian/foreign_character_lang.php
 26. +511 −0 croatian/freeform_lang.php
 27. +14 −0 croatian/help_lang.php
 28. +167 −0 croatian/homepage_lang.php
 29. +53 −0 croatian/image_lib_lang.php
 30. +50 −0 croatian/ip_to_nation_lang.php
 31. +10 −0 croatian/javascript_lang.php
 32. +20 −0 croatian/jquery_lang.php
 33. +1,682 −0 croatian/lang.admin.php
 34. +1,130 −0 croatian/lang.admin_content.php
 35. +95 −0 croatian/lang.blacklist.php
 36. +143 −0 croatian/lang.blogger_api.php
 37. +155 −0 croatian/lang.channel_images.php
 38. +98 −0 croatian/lang.comment.php
 39. +227 −0 croatian/lang.communicate.php
 40. +1,052 −0 croatian/lang.content.php
 41. +980 −0 croatian/lang.design.php
 42. +35 −0 croatian/lang.emoticon.php
 43. +38 −0 croatian/lang.expressionengine_info.php
 44. +164 −0 croatian/lang.homepage.php
 45. +53 −0 croatian/lang.image_lib.php
 46. +50 −0 croatian/lang.ip_to_nation.php
 47. +890 −0 croatian/lang.member.php
 48. +299 −0 croatian/lang.member_import.php
 49. +785 −0 croatian/lang.members.php
 50. +356 −0 croatian/lang.messages.php
 51. +152 −0 croatian/lang.metaweblog_api.php
 52. +389 −0 croatian/lang.moblog.php
 53. +584 −0 croatian/lang.myaccount.php
 54. +98 −0 croatian/lang.referrer.php
 55. +368 −0 croatian/lang.simple_commerce.php
 56. +149 −0 croatian/lang.specialty_tmp.php
 57. +38 −0 croatian/lang.spellcheck.php
 58. +182 −0 croatian/lang.tools.php
 59. +140 −0 croatian/lang.updated_sites.php
 60. +65 −0 croatian/lang.upload.php
 61. +224 −0 croatian/lang.wiki.php
 62. +44 −0 croatian/login_lang.php
 63. +89 −0 croatian/logiq_pagination_lang.php
 64. +95 −0 croatian/low_reorder_lang.php
 65. +233 −0 croatian/mailinglist_lang.php
 66. +74 −0 croatian/matrix_lang.php
 67. +299 −0 croatian/member_import_lang.php
 68. +893 −0 croatian/member_lang.php
 69. +785 −0 croatian/members_lang.php
 70. +356 −0 croatian/messages_lang.php
 71. +152 −0 croatian/metaweblog_api_lang.php
 72. +122 −0 croatian/missing_link_lang.php
 73. +389 −0 croatian/moblog_lang.php
 74. +83 −0 croatian/modules_lang.php
 75. +32 −0 croatian/mx_cloner_lang.php
 76. +20 −0 croatian/mx_google_map_lang.php
 77. +56 −0 croatian/mx_title_control_lang.php
 78. +584 −0 croatian/myaccount_lang.php
 79. +44 −0 croatian/nsm_morphine_theme_lang.php
 80. +32 −0 croatian/nsm_publish_hints_lang.php
 81. +134 −0 croatian/pages_lang.php
 82. +26 −0 croatian/pointee_lang.php
 83. +14 −0 croatian/publish_tabs_custom_lang.php
 84. +17 −0 croatian/query_lang.php
 85. +23 −0 croatian/recent_entries_lang.php
 86. +98 −0 croatian/referrer_lang.php
 87. +20 −0 croatian/rss_lang.php
 88. +233 −0 croatian/search_lang.php
 89. +368 −0 croatian/simple_commerce_lang.php
 90. +173 −0 croatian/sites_lang.php
 91. +152 −0 croatian/specialty_tmp_lang.php
 92. +38 −0 croatian/spellcheck_lang.php
 93. +17 −0 croatian/stats_lang.php
 94. +491 −0 croatian/tag_lang.php
 95. +173 −0 croatian/tools_data_lang.php
 96. +185 −0 croatian/tools_lang.php
 97. +140 −0 croatian/updated_sites_lang.php
 98. +65 −0 croatian/upload_lang.php
 99. +224 −0 croatian/wiki_lang.php
 100. +35 −0 croatian/wygwam_lang.php
 101. +14 −0 croatian/xmlrpc_lang.php
@@ -0,0 +1,149 @@
+<?php
+$lang = array(
+
+
+'addons' =>
+'Dodaci',
+
+'accessories' =>
+'Pomagala',
+
+'modules' =>
+'Moduli',
+
+'extensions' =>
+'Ekstenzije',
+
+'plugins' =>
+'Pluginovi',
+
+'accessory' =>
+'Pomagalo',
+
+'module' =>
+'Modul',
+
+'extension' =>
+'Ekstenzija',
+
+'addons_accessories' =>
+'Pomagala',
+
+'addons_modules' =>
+'Moduli',
+
+'addons_plugins' =>
+'Pluginovi',
+
+'addons_extensions' =>
+'Ekstenzije',
+
+'addons_fieldtypes' =>
+'Vrste polja',
+
+'accessory_name' =>
+'Naziv pomgala',
+
+'fieldtype_name' =>
+'Naziv vrste polja',
+
+'install' =>
+'Instaliraj',
+
+'uninstall' =>
+'Deinstaliraj',
+
+'installed' =>
+'Instaliran',
+
+'not_installed' =>
+'Nije instaliran',
+
+'uninstalled' =>
+'Deinstaliran',
+
+'remove' =>
+'Ukloni',
+
+'preferences_updated' =>
+'Postavke osvježene',
+
+'extension_enabled' =>
+'Ekstenzija omogućena',
+
+'extension_disabled' =>
+'Ekstenzija onemogućena',
+
+'extensions_enabled' =>
+'Ekstenzije omogućene',
+
+'extensions_disabled' =>
+'Ekstenzije onemogućene',
+
+'delete_fieldtype_confirm' =>
+'Jeste li sigurni da želite ukolniti ovu vrstu polja?',
+
+'delete_fieldtype' =>
+'Ukloni vrstu polja',
+
+'data_will_be_lost' =>
+'Svi podaci povezani s ovom vrstom polja, uključujući sve povezane podatke IZLAZA, bit će nepovratno izbrisani!',
+
+'global_settings_saved' =>
+'Postavke spremljene',
+
+'package_settings' =>
+'Postavke paketa',
+
+'component' =>
+'Komponenta',
+
+'current_status' =>
+'Trenutni status',
+
+'available_to_member_groups' =>
+'Dostupno grupama korisnika',
+
+'specific_page' =>
+'Neka stranica po vašem izboru?',
+
+'description' =>
+'Opis',
+
+'version' =>
+'Verzija',
+
+'status' =>
+'Status',
+
+'fieldtype' =>
+'Vrsta polja',
+
+'edit_accessory_preferences' =>
+'Uredi postavke pomagala',
+
+'member_group_assignment' =>
+'Pridružena grupa korisnika',
+
+'page_assignment' =>
+'Pridružene stranice',
+
+'none' =>
+'Nijedan',
+
+'and_more' =>
+'i %x još...',
+
+'plugins_not_available' =>
+'Plugin feed onemogućen u beta verziji.',
+
+'no_extension_id' =>
+'Nema zadanih ekstenzija',
+
+'translate' =>
+'Update',
+
+''=>''
+);
+
+// End of File
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 751faf4

Please sign in to comment.