Skip to content
Browse files

Initial commit.

  • Loading branch information...
0 parents commit 10edf6409c295e1ff33ff6ebbe0f5b39a44cafe3 @wesbaker wesbaker committed May 9, 2012
Sorry, we could not display the entire diff because it was too big.
854 czech/email_data.php
@@ -0,0 +1,854 @@
+<?php
+
+//---------------------------------------------------
+// Admin Notification of Mailinglist subscription
+//--------------------------------------------------
+
+function admin_notify_mailinglist_title()
+{
+return <<<EOF
+Admin: Nový odběratel mailing listu
+EOF;
+}
+
+function admin_notify_mailinglist()
+{
+return <<<EOF
+Někdo se přihlásil k odběru mailing listu.
+
+Emailová adresa: {email}
+Mailing list: {mailing_list}
+EOF;
+}
+/* END */
+
+
+//---------------------------------------------------
+// Admin Notification of New Entry
+//--------------------------------------------------
+
+function admin_notify_entry_title()
+{
+return <<<EOF
+Admin: Vytvořen nový článek
+EOF;
+}
+
+function admin_notify_entry()
+{
+return <<<EOF
+{name} vytvořil(a) nový článek na: {weblog_name}
+
+Nadpis článku: {entry_title}
+
+Autor: {name}
+Email: {email}
+
+Článek najdeš na adrese:
+{entry_url}
+EOF;
+}
+/* END */
+
+
+//---------------------------------------------------
+// Admin Notification of New Member Registrations
+//--------------------------------------------------
+
+function admin_notify_reg_title()
+{
+return <<<EOF
+Admin: Registrace nového uživatele [{site_name}]
+EOF;
+}
+
+function admin_notify_reg()
+{
+return <<<EOF
+Následující osoba se zaregistrovala jako nový uživatel: {name}
+
+Ovládací panel: {control_panel_url}
+
+---------------------------------
+{site_name}
+EOF;
+}
+/* END */
+
+
+//---------------------------------------------------
+// Admin Notification of New Comment
+//--------------------------------------------------
+
+function admin_notify_comment_title()
+{
+return <<<EOF
+Admin: Nový komentář v diskuzi
+EOF;
+}
+
+function admin_notify_comment()
+{
+return <<<EOF
+Někdo zaslal příspěvek do diskuze k článku na weblogu: {weblog_name}
+
+Nadpis článku: {entry_title}
+
+Text komentáře:
+{comment}
+
+Autor: {name}
+Email: {email}
+URL: {url}
+Bydlisko: {location}
+
+Komentář najdeš na adrese:
+{comment_url}
+
+---------------------------------
+Smazání diskuzního příspěvku
+{unwrap}{delete_link}{/unwrap}
+EOF;
+}
+/* END */
+
+
+//---------------------------------------------------
+// Admin Notification of New Trackback
+//--------------------------------------------------
+
+function admin_notify_trackback_title()
+{
+return <<<EOF
+Admin: Přijat nový trackback
+EOF;
+}
+
+function admin_notify_trackback()
+{
+return <<<EOF
+Byl přijat nový trackback k článku:
+{entry_title}
+
+Adresa článku:
+{comment_url}
+
+Trackback byl odeslán z následujícího weblogu:
+{sending_weblog_name}
+
+ID trackbacku: {trackback_id}
+
+-----------
+
+Název článku:
+{sending_entry_title}
+
+URL weblogu:
+{sending_weblog_url}
+
+Zmazať:
+{unwrap}{delete_link}{/unwrap}
+EOF;
+}
+/* END */
+
+
+//---------------------------------------------------
+// Membership Activation Instructions
+//--------------------------------------------------
+
+function mbr_activation_instructions_title()
+{
+return <<<EOF
+Aktivace uživatelského účtu [{site_name}]
+EOF;
+}
+
+function mbr_activation_instructions()
+{
+return <<<EOF
+Děkujeme za registraci na webu {site_name}.
+
+Proto, aby byl Váš uživatelský účet funkční, je zapotřebí jej aktivovat kliknutím na odkaz:
+{unwrap}{activation_url}{/unwrap}
+
+Děkujeme!
+
+
+---------------------------------
+{site_name}
+{site_url}
+EOF;
+}
+/* END */
+
+
+//---------------------------------------------------
+// Member Forgotten Password Instructions
+//--------------------------------------------------
+
+function forgot_password_instructions_title()
+{
+return <<<EOF
+Resetování hesla [{site_name}]
+EOF;
+}
+
+function forgot_password_instructions()
+{
+return <<<EOF
+{name},
+
+pokud si přeješ resetovat své původní heslo, klikni na níže uvedený odkaz:
+{reset_url}
+
+Tvé heslo bude automaticky resetováno a nové bude zasláno na Tvůj email.
+V případě, že si nepřeješ resetovat své heslo, ignoruj tento email.
+Tento požadavek automaticky vyprší v průběhu 24 hodin.
+
+
+---------------------------------
+{site_name}
+{site_url}
+EOF;
+}
+/* END */
+
+
+
+//---------------------------------------------------
+// Reset Password Notification
+//--------------------------------------------------
+
+function reset_password_notification_title()
+{
+return <<<EOF
+Nové přihlašovací údaje [{site_name}]
+EOF;
+}
+
+function reset_password_notification()
+{
+return <<<EOF
+{name},
+
+Tvé původní heslo bylo resetováno. Tady jsou Tvé nové přihlašovací údaje:
+
+Přihlašovací jméno: {username}
+Heslo: {password}
+
+
+---------------------------------
+{site_name}
+{site_url}
+EOF;
+}
+/* END */
+
+
+
+//---------------------------------------------------
+// Validated Member Notification
+//--------------------------------------------------
+
+function validated_member_notify_title()
+{
+return <<<EOF
+Uživatelský účet byl aktivován [{site_name}]
+EOF;
+}
+
+function validated_member_notify()
+{
+return <<<EOF
+{name},
+
+Tvůj uživatelský účet byl aktivován a je připraven k používání.
+
+Děkujeme!
+
+
+---------------------------------
+{site_name}
+{site_url}
+EOF;
+}
+/* END */
+
+
+//---------------------------------------------------
+// Decline Member Validation
+//--------------------------------------------------
+
+function decline_member_validation_title()
+{
+return <<<EOF
+Zamítnutí registrace [{site_name}]
+EOF;
+}
+
+function decline_member_validation()
+{
+return <<<EOF
+{name},
+
+litujeme, ale registrace Vašeho uživatelského účtu na webu {site_name} byla zamítnuta.
+
+
+---------------------------------
+{site_name}
+{site_url}
+EOF;
+}
+/* END */
+
+
+//---------------------------------------------------
+// Mailinglist Activation Instructions
+//--------------------------------------------------
+
+function mailinglist_activation_instructions_title()
+{
+return <<<EOF
+Aktivace mailing listu [{site_name}]
+EOF;
+}
+
+function mailinglist_activation_instructions()
+{
+return <<<EOF
+Děkujeme za přihlášení se do mailing listu "{mailing_list}"!
+
+Prosím klikněte na následující odkaz, pokud si přeješ zařadit svou emailovou adresu do mailing listu:
+{unwrap}{activation_url}{/unwrap}
+
+Pokud si nepřeješ zařadit tvou emailovou adresu do mailing listu, ignoruj prosím tento email.
+
+Děkujeme!
+
+
+---------------------------------
+{site_name}
+{site_url}
+EOF;
+}
+/* END */
+
+
+
+//---------------------------------------------------
+// Comment Notification
+//--------------------------------------------------
+
+function comment_notification_title()
+{
+return <<<EOF
+Nový komentář v diskuzi [{site_name}]
+EOF;
+}
+
+function comment_notification()
+{
+return <<<EOF
+Někdo zaslal příspěvek do diskuze k článku, u kterého máš nastaven odběr notifikace.
+
+Nadpis článku: {entry_title}
+
+Komentář najdeš na adrese:
+{comment_url}
+
+Text komentáře:
+{comment}
+
+
+------------
+
+Pokud si už nepřeješ přijímat notifikace o nových komentářích, klikni na:
+{notification_removal_url}
+
+
+---------------------------------
+{site_name}
+{site_url}
+EOF;
+}
+/* END */
+
+
+//---------------------------------------------------
+// Admin Notification of New Gallery Comment
+//--------------------------------------------------
+
+function admin_notify_gallery_comment_title()
+{
+return <<<EOF
+Admin: Nový komentář v galerii
+EOF;
+}
+
+function admin_notify_gallery_comment()
+{
+return <<<EOF
+Někdo zaslal příspěvek do diskuze v galerii:
+{gallery_name}
+
+Autor: {name_of_commenter}
+
+Nadpis článku: {entry_title}
+
+Text komentáře:
+{comment}
+
+
+Komentář najdeš na adrese:
+{comment_url}
+EOF;
+}
+/* END */
+
+//---------------------------------------------------
+// Gallery Comment Notification
+//--------------------------------------------------
+
+function gallery_comment_notification_title()
+{
+return <<<EOF
+Nový komentář v galerii [{site_name}]
+EOF;
+}
+
+function gallery_comment_notification()
+{
+return <<<EOF
+Někdo zaslal příspěvek do diskuze k fotografii, u které odebíráš notifikace.
+
+Název galerie: {gallery_name}
+
+Komentář najdeš na adrese:
+{comment_url}
+
+Text komentáře: {comment}
+
+
+------------
+
+Pokud si už nepřeješ přijímat notifikace o nových komentářích, klikni na:
+{notification_removal_url}
+
+
+---------------------------------
+{site_name}
+{site_url}
+EOF;
+}
+/* END */
+
+
+
+//---------------------------------------------------
+// Admin Notification of New Forum Post
+//--------------------------------------------------
+
+function admin_notify_forum_post_title()
+{
+return <<<EOF
+Admin: Nový příspěvek v témě [{forum_name}]
+EOF;
+}
+
+function admin_notify_forum_post()
+{
+return <<<EOF
+{name_of_poster} zaslal příspěvek v témě v diskuzním fóru.
+
+Název diskuzního fóra: {forum_name}
+
+Název témy: {title}
+
+Příspěvek najdeš na adrese:
+{post_url}
+
+------------
+
+Informace o příspěvku:
+
+Autor: {name_of_poster}
+Nadpis: {title}
+Text:
+{body}
+
+
+---------------------------------
+{forum_name}
+EOF;
+}
+/* END */
+
+
+//---------------------------------------------------
+// Forum Post User Notification
+//--------------------------------------------------
+
+function forum_post_notification_title()
+{
+return <<<EOF
+Nový příspěvek v témě [{forum_name}]
+EOF;
+}
+
+function forum_post_notification()
+{
+return <<<EOF
+Někdo zaslal příspěvek do diskuze k tématu, u kterého odebíráš notifikace.
+
+Název diskuzního fóra: {forum_name}
+
+Název témy: {title}
+
+Příspěvek najdeš na adrese:
+{post_url}
+
+Žádné další notifikace nebudou doručovány, pokud nenavštívíš téma.
+
+------------
+
+Pokud si už nepřeješ přijímat notifikace o nových příspěvcích k tomuto tématu, klikni na:
+{notification_removal_url}
+
+Informace o příspěvku:
+
+Nadpis: {title}
+Text:
+{body}
+
+---------------------------------
+{forum_name}
+EOF;
+}
+/* END */
+
+
+//---------------------------------------------------
+// Private Message Notification
+//--------------------------------------------------
+
+function private_message_notification_title()
+{
+return <<<EOF
+Nový soukromý vzkaz [{site_name}]
+EOF;
+}
+
+function private_message_notification()
+{
+return <<<EOF
+{recipient_name},
+
+{sender_name} Ti zaslal soukromý vzkaz nazvaný '{message_subject}'.
+
+Vzkaz si můžeš přečíst po přihlášení na stránce: {site_url}
+
+
+------------
+
+Pokud si už nepřeješ přijímat notifikace o nových soukromých odkazech, vypni tuto volbu ve svém profilu.
+
+
+---------------------------------
+{site_name}
+{site_url}
+EOF;
+}
+/* END */
+
+
+/* -------------------------------------
+/* Notification of Full PM InBox
+/* -------------------------------------*/
+
+function pm_inbox_full_title()
+{
+return <<<EOF
+Tvá soukromá schránka je plná [{site_name}]
+EOF;
+}
+
+function pm_inbox_full()
+{
+return <<<EOF
+{recipient_name},
+
+{sender_name} se Ti pokouší zaslat soukromý vzkaz, ale bohužel Tvá schránka je přeplněná a přesahuje povolený počet zpráv.
+
+Prosím, přihlas se k svému uživatelskému účtu a smaž zbytečné soukromé odkazy, pokud si přeješ přijímat nové.
+
+
+---------------------------------
+{site_name}
+{site_url}
+EOF;
+}
+/* END */
+
+
+/* -------------------------------------
+/* Notification of Forum Topic Moderation
+/* -------------------------------------*/
+
+function forum_moderation_notification_title()
+{
+return <<<EOF
+Notifikace od moderátora [{forum_name}]
+EOF;
+}
+
+function forum_moderation_notification()
+{
+return <<<EOF
+{name_of_recipient}, moderátor diskuze {moderation_action} moderoval tvoje téma.
+
+Název témy: {title}
+
+Téma najdeš na adrese:
+{thread_url}
+
+---------------------------------
+{forum_name}
+EOF;
+}
+/* END */
+
+
+/* -------------------------------------
+/* Notification of Forum Post Report
+/* -------------------------------------*/
+
+function forum_report_notification_title()
+{
+return <<<EOF
+Upozornění na příspěvek [{forum_name}]
+EOF;
+}
+
+function forum_report_notification()
+{
+return <<<EOF
+{reporter_name} Tě upozorňuje na příspěvek ve fóru od autora {author}.
+
+Diskuzní fórum: {forum_name}
+
+Důvod(y), proč bylo upozornění zasláno:
+{reasons}
+
+Dodatečné poznámky od {reporter_name}:
+{notes}
+
+Příspěvek najdeš na:
+{post_url}
+
+Obsah upozorňovaného příspěvku:
+{body}
+
+---------------------------------
+{forum_name}
+
+EOF;
+}
+/* END */
+
+/* -------------------------------------
+// OFFLINE SYSTEM PAGE
+/* -------------------------------------*/
+
+function offline_template()
+{
+return <<<EOF
+<html>
+<head>
+<title>Stránky jsou dočasně mimo provoz</title>
+<style type="text/css">
+
+body {
+background-color: #ffffff;
+margin: 50px;
+font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Trebuchet MS, Sans-serif;
+font-size: 11px;
+color: #000;
+background-color: #fff;
+}
+
+a {
+font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Trebuchet MS, Sans-serif;
+font-weight: bold;
+letter-spacing: .09em;
+text-decoration: none;
+color: #330099;
+background-color: transparent;
+}
+
+a:visited {
+color: #330099;
+background-color: transparent;
+}
+
+a:hover {
+color: #000;
+text-decoration: underline;
+background-color: transparent;
+}
+
+#content {
+border: #999999 1px solid;
+padding: 22px 25px 14px 25px;
+}
+
+h1 {
+font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Trebuchet MS, Sans-serif;
+font-weight: bold;
+font-size: 14px;
+color: #000;
+margin-top: 0;
+margin-bottom: 14px;
+}
+
+p {
+font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Trebuchet MS, Sans-serif;
+font-size: 12px;
+font-weight: normal;
+margin-top: 12px;
+margin-bottom: 14px;
+color: #000;
+}
+</style>
+</head>
+
+<body>
+<div id="content">
+<h1>Stránky jsou dočasně mimo provoz.</h1>
+<p>Zkuste se prosím vrátit později.</p>
+</div>
+</body>
+</html>
+EOF;
+}
+/* END */
+
+
+/* -------------------------------------
+// User Messages Template
+/* -------------------------------------*/
+
+function message_template()
+{
+return <<<EOF
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv='content-type' content='text/html; charset={charset}' />
+<title>{title}</title>
+{meta_refresh}
+<style type="text/css">
+
+body {
+background-color: #ffffff;
+margin: 50px;
+font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Trebuchet MS, Sans-serif;
+font-size: 11px;
+color: #000;
+background-color: #fff;
+}
+
+a {
+font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Trebuchet MS, Sans-serif;
+letter-spacing: .09em;
+text-decoration: none;
+color: #330099;
+background-color: transparent;
+}
+
+a:visited {
+color: #330099;
+background-color: transparent;
+}
+
+a:active {
+color: #ccc;
+background-color: transparent;
+}
+
+a:hover {
+color: #000;
+text-decoration: underline;
+background-color: transparent;
+}
+
+#content {
+border: #000 1px solid;
+background-color: #DEDFE3;
+padding: 22px 25px 14px 25px;
+}
+
+h1 {
+font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Trebuchet MS, Sans-serif;
+font-weight: bold;
+font-size: 14px;
+color: #000;
+margin-top: 0;
+margin-bottom: 14px;
+}
+
+p {
+font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Trebuchet MS, Sans-serif;
+font-size: 12px;
+font-weight: normal;
+margin-top: 12px;
+margin-bottom: 14px;
+color: #000;
+}
+
+ul {
+margin-bottom: 16px;
+}
+
+li {
+list-style: square;
+font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Trebuchet MS, Sans-serif;
+font-size: 12px;
+font-weight: normal;
+margin-top: 8px;
+margin-bottom: 8px;
+color: #000;
+}
+
+</style>
+</head>
+
+<body>
+<div id="content">
+<h1>{heading}</h1>
+{content}
+<p>{link}</p>
+</div>
+</body>
+</html>
+EOF;
+}
+/* END */
+
+
+/* -------------------------------------
+// Mailing List Template
+/* -------------------------------------*/
+
+function mailinglist_template()
+{
+return <<<EOF
+{message_text}
+
+Pokud si už nepřeješ přijímat informační zprávy, klikni prosím pro odhlášení na níže uvedený odkaz:
+{if html_email}<a href="{unsubscribe_url}">{unsubscribe_url}</a>{/if}
+{if plain_email}{unsubscribe_url}{/if}
+EOF;
+}
+/* END */
+
+?>
27 czech/index.html
@@ -0,0 +1,27 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<head>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+<title>403 Přístup zamítnut</title>
+<style type="text/css">
+<!--
+body,td,th {
+ font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
+ font-size: 12px;
+ color: #000000;
+ font-weight: bold;
+}
+body {
+ background-color: #FFFFFF;
+ margin-left: 50px;
+ margin-top: 50px;
+}
+-->
+</style></head>
+<body>
+<p>Přístup do adresáře byl zamítnut!</p><br />
+<br />
+
+<p>Acces to this location is not allowed!</p>
+</body>
+</html>
1,760 czech/lang.admin.php
1,760 additions, 0 deletions not shown because the diff is too large. Please use a local Git client to view these changes.
91 czech/lang.blacklist.php
@@ -0,0 +1,91 @@
+<?php
+$L = array(
+
+
+"blacklist_module_name" =>
+"Blacklist/Whitelist",
+
+"blacklist_module_description" =>
+"Modul blacklist a whitelist",
+
+"htaccess_written_successfully" =>
+"Soubor .htaccess byl úspěšně zapsán",
+
+"invalid_htaccess_path" =>
+"Neplatná cesta nebo přístupová práva pro soubor .htaccess",
+
+"htaccess_server_path" =>
+"Cesta k souboru .htaccess na serveru",
+
+"write_htaccess_file" =>
+"Zapsat blacklist do .htaccess souboru?",
+
+"whitelist" =>
+"Whitelist",
+
+"pmachine_whitelist" =>
+"Stáhnout whitelist z pMachine.com",
+
+"whitelist_updated" =>
+"Whitelist byl úspěšně aktualizován",
+
+"ref_whitelist_irretrievable" =>
+"Chyba: nový whitelist byl ztracen.",
+
+"ref_view_whitelist" =>
+"Zobrazit whitelist",
+
+"ref_no_whitelist" =>
+"Nic není ve whitelistu",
+
+"ref_whitelisted" =>
+"Přidáno do whitelistu",
+
+"ref_no_whitelist_table" =>
+"Tabulka pro whitelist v databázi neexistuje",
+
+"ref_type" =>
+"další položka",
+
+"blacklist" =>
+"Blacklist",
+
+"pmachine_blacklist" =>
+"Stáhnout blacklist z pMachine.com",
+
+"requires_license_number" =>
+"Vyžaduje licenční číslo v hlavní konfiguraci",
+
+"blacklist_updated" =>
+"Blacklist byl úspěšně aktualizován",
+
+"ref_no_license" =>
+"Chyba: žádné licenční číslo.",
+
+"ref_blacklist_irretrievable" =>
+"Chyba: nový blacklist byl ztracen.",
+
+"ref_view_blacklist" =>
+"Zobrazit blacklist",
+
+"ref_no_blacklist" =>
+"Nic není v blacklistu.",
+
+"ref_ip" =>
+"IP adresa",
+
+"ref_user_agent" =>
+"Uživatelský agent",
+
+"ref_url" =>
+"URL",
+
+"ref_blacklisted" =>
+"Přidáno do blacklistu",
+
+"ref_no_blacklist_table" =>
+"Tabulka databáze pro blacklist neexistuje",
+
+''=>''
+);
+?>
137 czech/lang.blogger_api.php
@@ -0,0 +1,137 @@
+<?php
+$L = array(
+
+
+"blogger_api_module_name" =>
+"Blogger API",
+
+"blogger_api_module_description" =>
+"Blogger API Module",
+
+"blogger_api_home" =>
+"Kontrolní panel",
+
+"api_urls" =>
+"Zobrazit URL adresy pro Blogger API",
+
+"invalid_access" =>
+"Neplatný přístup.",
+
+"no_weblogs_found" =>
+"Nebyl nalezen žádný blog pro tohoto uživatele.",
+
+"invalid_weblog" =>
+"Neplatný výběr weblogu",
+
+"invalid_categories" =>
+"Neplatný výběr kategorie",
+
+"no_entries_found" =>
+"Nebyly nalezeny žádné články",
+
+"no_entry_found" =>
+"Článek nebyl nalezen v databázi",
+
+"unauthorized_action" =>
+"Nemáte oprávnění vykonat tuto operaci.",
+
+"entry_uneditable" =>
+"Nemáte oprávnění editovat tento článek. Ověřte prosím skupinová práva.",
+
+"bloger_configurations" =>
+"Konfigurace Blogger API",
+
+"blogger_config_name" =>
+"Jméno",
+
+"blogger_config_url" =>
+"URL",
+
+"blogger_delete_confirm" =>
+"Smazat konfigurace Blogger API",
+
+"blogger_deleted" =>
+"Konfigurace Blogger API byla smazána",
+
+"bloggers_deleted" =>
+"Konfigurace Blogger API byly smazány",
+
+"blogger_delete_question" =>
+"Chcete smazat vybrané Blogger API konfigurace?",
+
+"delete" =>
+"Smazat",
+
+"new_config" =>
+"Nová konfigurace",
+
+"modify_config" =>
+"Upravit konfigurace",
+
+"configuration_options" =>
+"Volby konfigurace",
+
+"blogger_pref_name" =>
+"Jméno konfigurace",
+
+"blogger_default_field" =>
+"Přednastavené pole pro data článku",
+
+"blogger_default_field_subtext" =>
+"Pokud není specifikováno pole pro nový článek nebo byl editovaný článek odeslán jako textový blok bez specifikace pole, pak toto je pole, kam bude textový obsah vložen. Přesvědčte se, že vybrané pole je pro tento weblog dostupné.",
+
+"blogger_html_format" =>
+"HTML formátování",
+
+"blogger_html_format_subtext" =>
+"Pokud si programy kompatibilní s Blogger API žádají články, přejete si, aby byly články odeslány s HTML formátovacími omezeními? ",
+
+"blogger_text_format" =>
+"Poslat předformátovaný text desktop klientovi",
+
+"blogger_text_format_subtext" =>
+"Pokud editujete-li články v desktopovém klientu, přejete si formátovat text podle vybraných voleb? Zpravidla bývá nastaveno na
+&#39;ne&#39;",
+
+"blogger_parse_type" =>
+"Vlastnosti formátování textu",
+
+"blogger_parse_type_subtext" =>
+"Povinné pro následující dvě volby! Tato vlastnost umožní zobrazení stránky se všemi pMCody a soubory.",
+
+"html_format_none" =>
+"Povolit všechny HTML",
+
+"html_format_safe" =>
+"Povolit pouze bezpečné HTML",
+
+"html_format_all" =>
+"Konvertovat HTML na znakové entity",
+
+"blogger_block_entry" =>
+"Posílat článek jako blok",
+
+"blogger_block_entry_subtext" =>
+"API bude kombinovat všechny uživatelská pole do textu beze specifikace pole prře odesláním do desktop programu.",
+
+"yes" =>
+"Ano",
+
+"no" =>
+"Ne",
+
+"blogger_mising_fields" =>
+"Pole bylo ponecháno prázdné",
+
+"configuration_created" =>
+"Konfigurace vytvořena",
+
+"configuration_updated" =>
+"Konfigurace aktualizována",
+
+"blogger_create_new" =>
+"Vytvořit novou konfiguraci",
+
+''=>''
+);
+?>
88 czech/lang.comment.php
@@ -0,0 +1,88 @@
+<?php
+$L = array(
+
+
+"comment_module_name" =>
+"Komentáře",
+
+"comment_module_description" =>
+"Modul komentářů k článkům",
+
+"cmt_commenting_has_expired" =>
+"Pro tento weblog nejsou komentáře zapnuty",
+
+"cmt_name_not_allowed" =>
+"Jméno, pod kterým budete vystupovat pouze vy. Vyberte si jiné jméno",
+
+"cmt_must_be_member" =>
+"Pro přidávání komentářů musíte být registorvaný uživatel.",
+
+"cmt_no_authorized_for_comments" =>
+"Nejste oprávněn k zasílání komentářů",
+
+"cmt_account_not_active" =>
+"Váš uživatelský účet nebyl dosud aktivován.",
+
+"cmt_comments_not_allowed" =>
+"Komentáře nejsou na tomto weblogu povoleny",
+
+"cmt_missing_name" =>
+"Jméno je povinné",
+
+"cmt_missing_email" =>
+"Email je povinný",
+
+"cmt_invalid_email" =>
+"Zadaná emailová adresa je neplatná",
+
+"cmt_banned_email" =>
+"Zadaná emailová adresa je blokovaná",
+
+"cmt_too_large" =>
+"Zaslaný komentář obsahuje %n znaků. Povoleno je pouze %x znaků.",
+
+"cmt_comments_timelock" =>
+"Komentáře je možné přidávat pouze každé %s sekundy.",
+
+"cmt_duplicate_comment_warning" =>
+"Momentálně nelze přidat žádný komentář.",
+
+"cmt_no_preview_template_specified" =>
+"Tag formuláře komentářů neobsahuje umístění v šabloně náhledu příspěvku.",
+
+"cmt_comment_response_title" =>
+"Někdo reaguje na váš komentář.",
+
+"cmt_comment_response_body" =>
+"Nová reakce na komentář zaslaný k příspěvku:",
+
+"cmt_comment_title" =>
+"Titul příspěvku je:",
+
+"cmt_comment_url" =>
+"Komentář si můžete přečíst na stránce:",
+
+"cmt_comment_removal" =>
+"Odhlásit upozornění na tyto komentáře, klikněte zde:",
+
+"cmt_comment_removal_all" =>
+"Odhlásit upozornění na všechny komentáře, klikněte zde:",
+
+"cmt_notification_removal" =>
+"Odhlášení upozornění",
+
+"cmt_you_have_been_removed" =>
+"Přijímání upozornění bylo zrušeno",
+
+"cmt_comment_accepted" =>
+"Komentář akceptován",
+
+"cmt_will_be_reviewed" =>
+"Váš komentář musí být nejprve posouzen a odsouhlasen moderátorem.",
+
+"cmt_return_to_comments" =>
+"Návrat na komentáře",
+
+''=>''
+);
+?>
190 czech/lang.communicate.php
@@ -0,0 +1,190 @@
+<?php
+$L = array(
+
+
+"your_name" =>
+"Vaše jméno",
+
+"your_email" =>
+"Váš email",
+
+"recipient" =>
+"Příjemce",
+
+"cc" =>
+"Kopie",
+
+"bcc" =>
+"Skrytá kopie",
+
+"recipient_group" =>
+"Poslat uživatelským skupinám",
+
+"manual_recipients_ignored" =>
+"Pole příjemce výše uvedené bude ignorováno",
+
+"send_to_mailinglist" =>
+"Poslat do mailing listu?",
+
+"honor_email_pref" =>
+"Poslat pouze členům, kteří akceptují přijímání emailů",
+
+"separate_emails_with_comma" =>
+"Oddělit jednotlivé emailové adresy čárkami",
+
+"no_email_matching_criteria" =>
+"Žádné emailové adresy neodpovídají zadaným požadavkům",
+
+"not_allowed_to_email_members" =>
+"Nejste oprávněn k rozesílání emailů členům",
+
+"not_allowed_to_email_member_groups" =>
+"Nejste oprávněn k rozesílání emailů členským skupinám",
+
+"not_allowed_to_email_mailinglist" =>
+"Nejste oprávněn k rozesílání emailů do mailing listu",
+
+"subject" =>
+"Předmět",
+
+"message" =>
+"Text zprávy",
+
+"plaintext_alt" =>
+"Pouze textová alternativa (volitelně, pouze u HTML emailů)",
+
+"send_an_email" =>
+"Konzola pro posílání emailů",
+
+"sending_email" =>
+"Posílání emailu",
+
+"batchmode_ready_to_begin" =>
+"Odesílání emailů začne za 5 vteřin",
+
+"batchmode_warning" =>
+"Nezavírejte okno prohlížeče, dokud nebude proces odesílání ukončen!",
+
+"problem_with_id" =>
+"Vyskytl se problém s ID číslem potřebným pro odesílání emailů",
+
+"cache_data_missing" =>
+"Nepodařilo se lokalizovat cache emailů",
+
+"currently_sending_batch" =>
+"Nyní jsou odesílány emaily %x až %y",
+
+"emails_remaining" =>
+"Počet zbývajících emailů:",
+
+"email_error" =>
+"Chyba emailů",
+
+"send_it" =>
+"Odeslat",
+
+"total_emails_sent" =>
+"Počet odeslaných emailů:",
+
+"plain_text" =>
+"Jednoduchý text",
+
+"html" =>
+"HTML",
+
+"mail_format" =>
+"Formátování emailů",
+
+"word_wrap" =>
+"Zalomení řádků",
+
+"text_formatting" =>
+"Formátování textu",
+
+"none" =>
+"Žádné",
+
+"auto_br" =>
+"Automatické vkládání &lt;br /&gt;",
+
+"xhtml" =>
+"XHTML",
+
+"priority" =>
+"Priorita",
+
+"chars" =>
+"znaky",
+
+"highest" =>
+"Nejvyšší",
+
+"high" =>
+"Vysoká",
+
+"normal" =>
+"Normální",
+
+"low" =>
+"Nízká",
+
+"lowest" =>
+"nejnižší",
+
+"empty_form_fields" =>
+"Nevyplnili jste některá pole.",
+
+"email_sent_message" =>
+"Váš email byl odeslán",
+
+"all_email_sent_message" =>
+"Všechny emaily byly odeslány",
+
+"email_sent" =>
+"Email byl odeslán",
+
+"view_email_cache" =>
+"Prohlédnout předchozí odeslané emaily",
+
+"previous_email" =>
+"Předchozí odeslané emaily",
+
+"email_title" =>
+"Název emailu",
+
+"email_date" =>
+"Datum odeslání",
+
+"total_recipients" =>
+"Celkový počet příjemců",
+
+"resend" =>
+"Znovu poslat",
+
+"view" =>
+"Prohlédnout",
+
+"no_cached_email" =>
+"Žádné uložené odeslané emaily",
+
+"delete_emails" =>
+"Smazat email",
+
+"delete_confirm" =>
+"Potvrzení smazání emailu",
+
+"delete_question" =>
+"Jste si jistý, že chcete smazat vybrané (vybrané) email(y)?",
+
+"email_deleted" =>
+"Email byl smazán",
+
+"mailinglist_unsubscribe" =>
+"Pro vymazání vašeho emailu z mailing listu klikněte zde:",
+
+"mailinglist_unsubscribe_all" =>
+"Pro vymazání vašeho emailu z mailing listů klikněte zde:",
+
+''=>''
+);
+?>
387 czech/lang.core.php
@@ -0,0 +1,387 @@
+<?php
+$L = array(
+
+
+"no" =>
+"Ne",
+
+"yes" =>
+"Ano",
+
+"on" =>
+"zapnuto",
+
+"off" =>
+"vypnuto",
+
+"first" =>
+"První",
+
+"last" =>
+"Poslední",
+
+"enabled" =>
+"zapnuto",
+
+"disabled" =>
+"vypnuto",
+
+"back" =>
+"Zpět",
+
+"submit" =>
+"Odeslat",
+
+"update" =>
+"Aktualizovat",
+
+"thank_you" =>
+"Děkujeme!",
+
+"page" =>
+"Stránka",
+
+"of" =>
+"z",
+
+"by" =>
+"po",
+
+"at" =>
+"na",
+
+"dot" =>
+"tečka",
+
+"search" =>
+"Hledat",
+
+"system_off_msg" =>
+"Tyto stránky jsou nyní mimo provoz.",
+
+"not_authorized" =>
+"Nejste oprávněn k provedení této akce",
+
+"auto_redirection" =>
+"Budete automaticky přesměrováni za %x vteřin",
+
+"click_if_no_redirect" =>
+"Klikněte zde pokud nejste přesměrování automaticky",
+
+"return_to_previous" =>
+"Návrat na předchozí stránku",
+
+"error" =>
+"Chyba",
+
+"invalid_url" =>
+"Vámi zaslané URL není správné.",
+
+"submission_error" =>
+"Zaslaný formulář obsahoval následující chyby:",
+
+"general_error" =>
+"Byly zjištěny následující chyby:",
+
+"invalid_action" =>
+"Požadovaná akce je neplatná.",
+
+"captcha_required" =>
+"Musíte odeslat slovo objevující se na obrázku",
+
+"captcha_incorrect" =>
+"Neodeslali jste správné slovo, které se objevilo na obrázku",
+
+"nonexistant_page" =>
+"Požadovaná stránka nebyla nalezena",
+
+"banned" =>
+"Zablokování",
+
+"guests" =>
+"Hosté",
+
+"members" =>
+"Členové",
+
+"pending" =>
+"Čekající",
+
+"super_admins" =>
+"Super Admini",
+
+"error_tag_syntax" =>
+"Následující tag vykazuje chybu syntaxe:",
+
+"error_fix_syntax" =>
+"Opravte prosím syntax ve vaší šabloně.",
+
+"error_tag_module_processing" =>
+"Následující tag nemůže být vykonán:",
+
+"error_fix_module_processing" =>
+"Ověřte prosím, že modul ",
+
+"template_loop" =>
+"Díky nesprávně vloženým sub-šablonám dochází k efektu nekonečné smyčky.",
+
+"forgotten_email_sent" =>
+"Informace pro obnovení vašeho hesla vám byla odeslána emailem.",
+
+"error_sending_email" =>
+"Email nelze nyní odeslat.",
+
+"no_email_found" =>
+"Zadaný email se nenachází v databázi.",
+
+"your_new_login_info" =>
+"Přihlašovací informace",
+
+"reset_link" =>
+"Pro obnovení hesla jděte prosím na následující stránku:",
+
+"password_will_be_reset" =>
+"Vaše heslo bylo automaticky resetováno a nové vám bylo zasláno emailem.",
+
+"ignore_password_message" =>
+"Pokud nechcete resetovat své heslo, ignorujte tuto zprávu. Platnost vyprší za 24 hodin.",
+
+"password_has_been_reset" =>
+"Vaše heslo bylo resetováno a nové vám bude zasláno emailem.",
+
+"new_login_info" =>
+"Zde jsou nové přihlašovací informace:",
+
+"year" =>
+"rok",
+
+"years" =>
+"roky",
+
+"month" =>
+"měsíc",
+
+"months" =>
+"měsíce",
+
+"week" =>
+"týden",
+
+"weeks" =>
+"týdny",
+
+"day" =>
+"den",
+
+"days" =>
+"dny",
+
+"hour" =>
+"hod.",
+
+"hours" =>
+"hod.",
+
+"minute" =>
+"min.",
+
+"minutes" =>
+"min.",
+
+"second" =>
+"vteřina",
+
+"seconds" =>
+"vteřiny",
+
+"am" =>
+"am",
+
+"pm" =>
+"pm",
+
+"AM" =>
+"AM",
+
+"PM" =>
+"PM",
+
+"Sun" =>
+"Ne",
+
+"Mon" =>
+"Po",
+
+"Tue" =>
+"Út",
+
+"Wed" =>
+"St",
+
+"Thu" =>
+"Čt",
+
+"Fri" =>
+"",
+
+"Sat" =>
+"So",
+
+"Su" =>
+"Ne",
+
+"Mo" =>
+"Po",
+
+"Tu" =>
+"Út",
+
+"We" =>
+"St",
+
+"Th" =>
+"Čt",
+
+"Fr" =>
+"",
+
+"Sa" =>
+"So",
+
+"Sunday" =>
+"Neděle",
+
+"Monday" =>
+"Pondělí",
+
+"Tuesday" =>
+"Úterý",
+
+"Wednesday" =>
+"Středa",
+
+"Thursday" =>
+"Čtvrtek",
+
+"Friday" =>
+"Pátek",
+
+"Saturday" =>
+"Sobota",
+
+"Jan" =>
+"leden",
+
+"Feb" =>
+"únor",
+
+"Mar" =>
+"březen",
+
+"Apr" =>
+"duben",
+
+"May" =>
+"květen",
+
+"Jun" =>
+"červen",
+
+"Jul" =>
+"červenec",
+
+"Aug" =>
+"srpen",
+
+"Sep" =>
+"září",
+
+"Oct" =>
+"říjen",
+
+"Nov" =>
+"listopad",
+
+"Dec" =>
+"prosinec",
+
+"January" =>
+"leden",
+
+"February" =>
+"únor",
+
+"March" =>
+"březen",
+
+"April" =>
+"duben",
+
+"May_l" =>
+"květen",
+
+"June" =>
+"červen",
+
+"July" =>
+"červenec",
+
+"August" =>
+"srpen",
+
+"September" =>
+"září",
+
+"October" =>
+"říjen",
+
+"November" =>
+"listopad",
+
+"December" =>
+"prosinec",
+
+'UM12' => '(UTC -12:00) Baker/Howland Island',
+'UM11' => '(UTC -11:00) Samoa Time Zone, Niue',
+'UM10' => '(UTC -10:00) Hawaii-Aleutian Standard Time, Cook Islands, Tahiti',
+'UM95' => '(UTC -9:30) Marquesas Islands',
+'UM9' => '(UTC -9:00) Alaska Standard Time, Gambier Islands',
+'UM8' => '(UTC -8:00) Pacific Standard Time, Clipperton Island',
+'UM7' => '(UTC -7:00) Mountain Standard Time',
+'UM6' => '(UTC -6:00) Central Standard Time',
+'UM5' => '(UTC -5:00) Eastern Standard Time, Western Caribbean Standard Time',
+'UM45' => '(UTC -4:30) Venezuelan Standard Time',
+'UM4' => '(UTC -4:00) Atlantic Standard Time, Eastern Caribbean Standard Time',
+'UM35' => '(UTC -3:30) Newfoundland Standard Time',
+'UM3' => '(UTC -3:00) Argentina, Brazil, French Guiana, Uruguay',
+'UM2' => '(UTC -2:00) South Georgia/South Sandwich Islands',
+'UM1' => '(UTC -1:00) Azores, Cape Verde Islands',
+'UTC' => '(UTC) Greenwich Mean Time, Western European Time',
+'UP1' => '(UTC +1:00) Central European Time, West Africa Time',
+'UP2' => '(UTC +2:00) Central Africa Time, Eastern European Time, Kaliningrad Time',
+'UP3' => '(UTC +3:00) Moscow Time, East Africa Time',
+'UP35' => '(UTC +3:30) Iran Standard Time',
+'UP4' => '(UTC +4:00) Azerbaijan Standard Time, Samara Time',
+'UP45' => '(UTC +4:30) Afghanistan',
+'UP5' => '(UTC +5:00) Pakistan Standard Time, Yekaterinburg Time',
+'UP55' => '(UTC +5:30) Indian Standard Time, Sri Lanka Time',
+'UP575' => '(UTC +5:45) Nepal Time',
+'UP6' => '(UTC +6:00) Bangladesh Standard Time, Bhutan Time, Omsk Time',
+'UP65' => '(UTC +6:30) Cocos Islands, Myanmar',
+'UP7' => '(UTC +7:00) Krasnoyarsk Time, Cambodia, Laos, Thailand, Vietnam',
+'UP8' => '(UTC +8:00) Australian Western Standard Time, Beijing Time, Irkutsk Time',
+'UP875' => '(UTC +8:45) Australian Central Western Standard Time',
+'UP9' => '(UTC +9:00) Japan Standard Time, Korea Standard Time, Yakutsk Time',
+'UP95' => '(UTC +9:30) Australian Central Standard Time',
+'UP10' => '(UTC +10:00) Australian Eastern Standard Time, Vladivostok Time',
+'UP105' => '(UTC +10:30) Lord Howe Island',
+'UP11' => '(UTC +11:00) Magadan Time, Solomon Islands, Vanuatu',
+'UP115' => '(UTC +11:30) Norfolk Island',
+'UP12' => '(UTC +12:00) Fiji, Gilbert Islands, Kamchatka Time, New Zealand Standard Time',
+'UP1275' => '(UTC +12:45) Chatham Islands Standard Time',
+'UP13' => '(UTC +13:00) Phoenix Islands Time, Tonga',
+'UP14' => '(UTC +14:00) Line Islands',
+
+''=>''
+);
+?>
190 czech/lang.cp.php
@@ -0,0 +1,190 @@
+<?php
+$L = array(
+
+
+"show_hide" =>
+"Zobrazit/skrýt vše",
+
+"new_tab" =>
+"Nová záložka",
+
+"new_version_available" =>
+"Je k dispozici ExpressionEngine verze %s",
+
+"consult_user_guide" =>
+"Více informací naleznete v uživatelské příručce",
+
+"powered_by" =>
+"Pomocí",
+
+"control_panel" =>
+"Kontrolní panel",
+
+"main_menu" =>
+"Kontrolní panel",
+
+"username" =>
+"Jméno",
+
+"password" =>
+"Heslo",
+
+"publish" =>
+"Publikovat",
+
+"edit" =>
+"Editovat",
+
+"design" =>
+"Šablony",
+
+"communicate" =>
+"Komunikátor",
+
+"modules" =>
+"Moduly",
+
+"admin" =>
+"Admin",
+
+"my_account" =>
+"Můj účet",
+
+"user_account" =>
+"Členský účet",
+
+"user_guide" =>
+"Uživatelská příručka",
+
+"logout" =>
+"Odhlášení",
+
+"copyright" =>
+"Copyright",
+
+"rights_reserved" =>
+"Všechna práva vyhražena",
+
+"page_rendered" =>
+"Skript byl vykonán za %x vteřin",
+
+"queries_executed" =>
+"Bylo vykonáno %x SQL příkazů",
+
+"build" =>
+"Sestavení:",
+
+"forgot_password" =>
+"Nemůžete si vzpomenout na heslo?",
+
+"e_no_css" =>
+"Požadovaný CSS soubor nemůže být otevřen.",
+
+"unauthorized" =>
+"Neautorizováno",
+
+"unauthorized_access" =>
+"Nejte oprávněn k přístupu na tuto stránku",
+
+"be_careful" =>
+"BUĎTE OPATRNÍ!",
+
+"action_can_not_be_undone" =>
+"TATO AKCE NEMŮŽE BÝT NAVRÁCENA",
+
+"captcha_explanation" =>
+"Captcha je obrázek obsahující bezpečnostní kód, který musí uživatel ručně zadat. Více informací získáte v uživatelské příručce.",
+
+"back" =>
+"Zpět",
+
+"no" =>
+"Ne",
+
+"yes" =>
+"Ano",
+
+"all" =>
+"Všechno",
+
+"any" =>
+"Žádný",
+
+"required_fields" =>
+"Označuje povinná pole k vyplnění",
+
+"please_consult_manual" =>
+"Poraďte se s uživatelskou příručkou.",
+
+"login" =>
+"Login",
+
+"forgotten_password" =>
+"Zapomenuté heslo",
+
+"submit_email_address" =>
+"Zadejte svou emailovou adresu",
+
+"edit_quicklinks" =>
+"Editovat rychlé odkazy",
+
+"submit" =>
+"Odeslat",
+
+"preview" =>
+"Náhled",
+
+"update" =>
+"Aktualizovat",
+
+"delete" =>
+"Smazat",
+
+"save_changes" =>
+"Uložit změny",
+
+"clear_logs" =>
+"Vyčistit soubory logu",
+
+"member_id" =>
+"Member ID",
+
+"ip_address" =>
+"IP adresa",
+
+"date" =>
+"Datum",
+
+"action" =>
+"Akce",
+
+"member_logged_in" =>
+"Přihlásit do",
+
+"member_logged_out" =>
+"Odhlásit",
+
+"cleared_logs" =>
+"Vyčistit soubory logu",
+
+"sites" =>
+"Weby",
+
+"edit_sites" =>
+"Editovat weby",
+
+"edit_weblogs" =>
+"Upravit weblogy",
+
+"site_id" =>
+"ID webu",
+
+"site" =>
+"Web",
+
+"site_specific_data" =>
+"Tato data jsou specifická. Pokud si přejete vybrat nebo změnit data pro jiný web, pak použijete záložku &#39;Weby&#39; pro přepnutí na tento web.",
+
+''=>''
+);
+?>
9 czech/lang.cp_jquery.php
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?php
+
+$L = array(
+ 'load_jquery' => 'Načíst jQuery?',
+ 'load_jquery_ui' => 'Načíst jQuery UI?',
+ 'jquery_src' => 'jQuery URL',
+ 'jquery_ui_src' => 'jQuery UI URL'
+);
+
43 czech/lang.email.php
@@ -0,0 +1,43 @@
+<?php
+$L = array(
+
+
+"email_module_name" =>
+"Email",
+
+"email_module_description" =>
+"Modul uživatelských emailů",
+
+"message_required" =>
+"Text emailu je povinný",
+
+"em_banned_from_email" =>
+"Vámi zadaná adresa odesílatele je zablokovaná.",
+
+"em_banned_recipient" =>
+"Jedna nebo více emailových adres příjemců jsou zablokovány.",
+
+"em_invalid_recipient" =>
+"Jedna nebo více emailových adres má neplatný tvar.",
+
+"em_no_valid_recipients" =>
+"Váš email neobsahuje platné příjemce.",
+
+"em_sender_required" =>
+"Je vyžadována platná emailová adresa",
+
+"em_unauthorized_request" =>
+"Nejste oprávněn k provedení této operace",
+
+"em_limit_exceeded" =>
+"Přesáhl jste povolený maximální počet odeslaných emailů za den.",
+
+"em_interval_warning" =>
+"Je povoleno odesílat emaily pouze každých %s vteřin",
+
+"em_email_sent" =>
+"Váš email byl odeslán.",
+
+''=>''
+);
+?>
31 czech/lang.emoticon.php
@@ -0,0 +1,31 @@
+<?php
+$L = array(
+
+
+"emoticon_module_name" =>
+"Smajlíky",
+
+"emoticon_module_description" =>
+"Modul smajlíků (úsměvů)",
+
+"emoticon_heading" =>
+"Smajlíky",
+
+"emoticon_glyph" =>
+"Piktogram",
+
+"emoticon_image" =>
+"Obrázek",
+
+"emoticon_width" =>
+"Šířka",
+
+"emoticon_height" =>
+"Výška",
+
+"emoticon_alt" =>
+"Zástupný text",
+
+''=>''
+);
+?>
55 czech/lang.filebrowser.php
@@ -0,0 +1,55 @@
+<?php
+$L = array(
+
+
+"file_browser" =>
+"Prohlížeč souborů",
+
+"view" =>
+"Prohlédnout",
+
+"path_does_not_exist" =>
+"Zadaná cesta neexistuje",
+
+"file_viewing_error" =>
+"Vyskytla se chyba neznámého typu.",
+
+"fp_no_files" =>
+"Žádné soubory v adresáři.",
+
+"fb_view_images" =>
+"Prohlédnou obrázky",
+
+"fb_view_image" =>
+"Prohlédnout obrázek",
+
+"fb_insert_file" =>
+"Vložit soubor",
+
+"fb_insert_files" =>
+"Vložit soubory",
+
+"fb_select_field" =>
+"Vybrat pole",
+
+"fb_select_files" =>
+"Vybrat soubory",
+
+"fb_non_images" =>
+"* Upozorňuje na soubory, které nejsou obrázky. Prohlížet lze pouze obrázky.",
+
+"fb_insert_link" =>
+"Vložit odkaz",
+
+"fb_insert_links" =>
+"Vložit soubory",
+
+"fb_insert_url" =>
+"Vložit URL",
+
+"fb_insert_urls" =>
+"Vložit jenom URL",
+
+''=>''
+);
+?>
985 czech/lang.forum.php
@@ -0,0 +1,985 @@
+<?php
+$L = array(
+
+
+"post_permalink" =>
+"Trvalý odkaz na tento příspěvek",
+
+"merged_action" =>
+"spojená",
+
+"split_action" =>
+"rozdělený",
+
+"moved_action" =>
+"přesunutý",
+
+"moved_reply_action" =>
+"přesunutý",
+
+"select_theme" =>
+"Vybrat motiv vzhledu",
+
+"rss_feed" =>
+"RSS 2.0",
+
+"atom_feed" =>
+"Atom Feed",
+
+"no_feed_results" =>
+"Vaše žádost nevrací žádné výsledky",
+
+"no_feed_specified" =>
+"Žádané URL neobsahuje žádné aktivní ID číslo.",
+
+"split" =>
+"Rozdělit",
+
+"split_thread" =>
+"Rozdělit vlákno",
+
+"split_info" =>
+"Vyberte prosím všechny příspěvky, které si přejete přesunout do nového vlákna, a poté zadejte jeho název.",
+
+"can_not_split" =>
+"Nejste oprávněn k rozdělení vlákna v daném fóru.",
+
+"merge" =>
+"Sloučit",
+
+"merge_threads" =>
+"Sloučit vlákna",
+
+"thread_title" =>
+"Název vlákna:",
+
+"merge_info" =>
+"Funkce sloučení vám umožní sloučit dvě vlákna do jednoho samostatného",
+
+"new_title" =>
+"Nový název",
+
+"merge_url" =>
+"URL adresa sloučeného vlákna",
+
+"merge_url_info" =>
+"Vyberte prosím URL nebo ID vlákna, které si přejete sloučit s tímto vláknem",
+
+"merge_requires_id" =>
+"Pro účely sloučení musíte vybrat platné ID.",
+
+"merge_duplicate_id" =>
+"Sloučit ID",
+
+"report_topic" =>
+"Upozorní na téma",
+
+"report_reply" =>
+"Upozorní na příspěvek",
+
+"report_info" =>
+"Funkce upozorňování umožňuje informovat administrátory fóra na daný příspěvek.",
+
+"report_instructions" =>
+"Vyberte prosím důvod, proč chcete upozorňovat na tento příspěvek, pokud chcete můžete připojit také poznámku pro moderátory.",
+
+"report_missing_reason" =>
+"Musíte vybrat důvod, proč na tento příspěvek upozorňujete",
+
+"cannot_report_self" =>
+"Nemůžete upozorňovat na vlastní příspěvek",
+
+"content" =>
+"Obsah",
+
+"spam" =>
+"Spam / Reklama",
+
+"harassment" =>
+"Obtěžování",
+
+"language" =>
+"Jazyk",
+
+"other" =>
+"Jiné",
+
+"ignore" =>
+"Ignorovat",
+
+"edited" =>
+"Editovat",
+
+"search_this_forum" =>
+"Hledat v této diskuzi",
+
+"view_active_topics" =>
+"Dnešní příspěvky",
+
+"show_category" =>
+"Zobrazit kategorii",
+
+"hide_category" =>
+"skrýt kategorii",
+
+"show_stats" =>
+"Zobrazit statistiku",
+
+"hide_stats" =>
+"Skrýt statistiku",
+
+"view_pending_topics" =>
+"Pozastavené příspěvky",
+
+"forum" =>
+"Fórum:",
+
+"forums_offline" =>
+"Diskuzní fórum je mimo provoz",
+
+"forums_currenty_offline" =>
+"Naše diskuzní fórum je dočasně mimo provoz. Omlouváme se za způsobené potíže.",
+
+"administrator" =>
+"Administrátor",
+
+"moderator" =>
+"Moderátor",
+
+"error_message" =>
+"Chybová zpráva:",
+
+"home" =>
+"Diskuzní fórum",
+
+"logged_in_as" =>
+"Přihlášen jako:",
+
+"username" =>
+"Uživatelské jméno",
+
+"password" =>
+"Heslo",
+
+"remember_me" =>
+"Zapamatovat si mne?"