Tapaaminen.net sivuston uusin versio
PHP HTML JavaScript Vue
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
bootstrap
config
database
public
resources
routes
storage
tests
.env.example
.gitattributes
.gitignore
LICENSE
artisan
composer.json
composer.lock
package-lock.json
package.json
phpunit.xml
readme.md
screenshot.png
server.php
webpack.mix.js

readme.md

Tapaaminen.net

Tämä on Tapaaminen.net sivuston uusi versio. Tässä on koodattu koko pohja uudestaan Laravel frameworkin päälle.

Koodi on osittain huonoa ja sitä parannellaan ajan kanssa. Laravel on vielä opetusasteella, mutta opitaan siitä koko ajan lisää!

Kehitysehdotukset/ideat/kommentit/bugit ovat tervetulleita!

Tapaaminen.net

Lisenssi

Olemme päättäneet tehdä tätä avoimesti. Siksipä lisenssinä toimii MIT lisenssi. Lisenssin löytää juuresta nimellä LICENSE.

Toivomme kuitenkin, että otat yhteyttä meihin jos päädyt käyttämään tätä itse.

Muuta

Elysium Solutions Oy voi myös tehdä teille oman asennuksen tästä ja tehdä teille myös tarvittavia muutoksia. Lisätietoja saatte Markolta.

Yhteystiedot

Marko Kaartinen
Elysium Solutions Oy
marko@elysium.fi

Linkit