Skip to content
Emilias Automatiska-TIKF Uppstarts Skript: Installations Skript för Min Arch Linux Meta-Distribution
Shell
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
archi3
bilder/loggor
tester
LICENS
README.md

README.md

Betaversion

Emilias Automatiska-TIKF Uppstarts Skript (EATUS)

EATUS Logga

EATUS Hemsida: https://eatus.emiliatrollros.se/

EATUS är baserat på LARBS: Luke's Auto Rice Boostrapping Script

LARBS Hemsida: https://larbs.xyz/.

Installation:

Kör följande på en Arch-baserad distribution som root:

curl -LO eatus.emiliatrollros.se/eatus.sh
sh eatus.sh

Det är allt.

Vad Är EATUS?

EATUS är ett skript som automatiskt installerar och konfigurerar en fullt fungerande och minimal terminal-och-vim-baserad svensk Arch Linux-miljö.

EATUS var ursprungligen avsett att köras på en ny installation av Arch Linux, och ger dig en fullt konfigurerad dykbräda för arbete eller mera anpassning. Men EATUS fungerar också på redan konfigurerade system och andra Arch-baserade distros som Manjaro, Arcolinux och Parabola (även om Parabola, som använder något olika förråd kan sakna en eller två mindre program).

Här är några av sakerna EATUS ställer in:

 • Installerar i3-gaps, en sida vid sida fönsterhanterare, med min fullt utrustade konfiguration tillsammans med dussintals lätta och vim-centrerade terminal applikationer, som ersätter de mer resurskrävande programmen på de flesta maskiner.
 • Massiv dokumentation gör användandet även för nybörjare sömlös. Ett hjälp dokument med alla snabbtangenter för fönsterhanteraren är tillgänglig med Super+F1 vid alla tidpunkter, liksom kommandon som getkeys vilket skriver ut standardtangenterna för terminalbaserade program. Du kan också strömma instruktionsvideor på ämnen med Super+Shift+E. Instruktionsvideorna är gjorda av Luke Smith och är på engelska. De finns även lätttillgängliga på Luke Smiths YouTube kanal.
 • Installerar mina punktfiler.
 • Ställer in systemkrav som användare, behörigheter, nätverk, ljud och en AUR-hanterare.
 • Allt gjort bakom ett "dialog" baserat användargränssnitt.

Ändringar Sedan Första Utgåvan

 • Mer dokumentation i getkeys-programmet och mod + shift-e.
 • Lukes installation av st är nu standardterminalen, istället för urxvt. Detta Inkluderar:
  • Full unicode-kompatibilitet.
  • Vim-liknande snabbtangenter.
  • Bakåtrullning med tangenter och mus, användning av urklipp och andra tillägg till standard st installationen.
  • Xresources färger, tillåter användningen av wal/pywal.
 • i3status är statusfältet istället för polybar, som var uppblåst och misslyckades att installeras på många maskiner. Den nya i3status inkluderar modulerna nedan, alla vilka är konstruerade för att vara så minimala och lätta för systemresurser som möjligt:
  • Väderprognoser använder wttr.in, med höga, låga och risk för regn.
   • Aktuell sånginformation från mpd.
   • Oläst e-post från Lukes mutt-wizard.
   • Möjliga pacman uppdateringar.
   • Status för torrenter i transmission-demon.
   • Förväntat datum, tid, batteri, internet och volym moduler.
 • Byte från mocp till mpd/ncmpcpp för musik.
 • Systemet är mer minimalistiskt/suckless.
 • dmenu används istället för rofi för enkelhetens skull.
 • distribuering av Lukes nya mutt-wizard för säker nerkopplad e-post konfiguration istället för konfigureringsfiler, som användaren manuellt måste redigera.
 • Firefox istället för qutebrowser som standard webbläsare (qutebrowser konfigureringsfiler finns fortfarande kvar för qutebrowser entusiaster)
 • En standard profil av Firefox som inkluderar några sekretessfunktioner, en annons-blockerare och VimVixen, för vim-baserade tangentbordsgenvägar.
 • Omfattande genomförande av dmenu, inkluderar montering / avmontering av enheter, Val av skärmar, bekräftelse för avstängning och andra viktiga kommandon, länkhantering och skärm / ljudinspelning.
 • Uppdateringar till konfigurerings-filer kan göras med git nu.
 • I3-fönstret ändrar nu storlek i intuitiva riktningar.
 • Luke har tagit bort mycket hjärnbry från hans ursprungliga design, där han flyttade konfigureringar för påstådd tänjbarhet skull. Allt har han fixat nu.
 • Konfigureringar för de nya versionerna av qutebrowser, newsboat/newsbeuter, neomutt, etc.
 • Länkhanteringsskript för mutt, newsboat och vim.
 • vi läge är nu standard i bash (med bibehållande av emacs-läge ctrl-l).
 • Caps lock funktioner både som supertangent och esctangent med xcape.
 • Användning av den mycket bättre, nyare versionen av Lukes shortcut-sync.
 • Och förrådet är signifikant mindre än det var tidigare, vilket betyder en snabbare nedladdning.
 • En miljon och en andra justeringar och buggfixar.

Anpassning

Som standard, använder EATUS programmen här i program.csv och installerar mina punktfilers förråd (eatustikf) som finns här, men du kan lätt ändra detta genom att antingen modifiera standardvariablerna som finns i början av skriptet eller ge skriptet en av dessa alternativen:

 • -r: eget förråd för punktfiler (URL).
 • -p: egen programlista/beroenden (lokal fil eller URL).
 • -a: en egen AUR hjälpare (måste kunna installeras med -S om du inte ändrar den relevanta raden i skriptet.

program.csv Listan

EATUS kommer att analysera listan med angivna program och installera alla givna program. Notera att programfilen måste vara en tre kolumn .csvfil.

Den första kolumnen är en "tagg" som bestämmer hur programmet är installerat, BLANKT för standardförrådet, A för installation via AUR eller G om programet är ett git förråd, det är tänkt att vara make && sudo make install paketnamn.

Den andra kolumnen är namnet på programmet i förrådet eller länken till git-förrådet och den tredje kolumnen är en beskrivning (bör vara en verbfras), som beskriver programmet. EATUS kommer att skriva ut denna informationen under installationen, i en grammatisk mening. Det gör också en dubbel tjänst som dokumentation för människor som läser csv-filen eller, som vill installera mina punktfiler manuellt.

Beroende på din egen installation, kanske du vill ordna programmen i din programfil i en taktiskt ordning. EATUS kommer att installera programen från toppen till botten.

Om du inkluderar kommatecken i dina programbeskrivningar, var noga med att inkludera dubbla citat runt hela beskrivningen för att säkerställa korrekt parsning.

Själva Skriptet

Skriptet är i stor utsträckning uppdelat i funktioner för enklare läsbarhet och felsökning. Nästan allt borde vara självförklarande.

Huvudarbetet sköts av installationloop funktionen, vilken itererar genom programfilen och bestämmer baserat på taggen för varje program, vilket kommando att köra för att installera det. Du kan enkelt lägga till nya metoder för installationer och taggar också.

Notera att program från AUR kan bara installeras av en icke-root användare. Vad EATUS gör för att kringå detta som standard, är att tillfälligt tillåta den nyligen skapade användaren att användasudo utan ett lösenord, (så att användaren inte behöver ange ett lösenord flera gånger under installationen). Detta görs allteftersom behovet uppstår, men verkningsfullt med newperms funktionen. Vid slutet av installationen, tar newperms bort dessa inställningar, och ger användaren möjligheten att bara köra flera grundläggande sudo-kommandon utan lösenord (stang av, starta om, pacman -Syu).

Lukes Att Göra Lista

 • Ge dokumentation om hur du uppdaterar punktfilerna från fjärr-förrådet (Github).
 • Aktivera slå lätt för att klicka.
 • Skript för att ändra tangentbordets ljusstyrka.
 • Lägga till meddelande ikoner?
You can’t perform that action at this time.