Skip to content
Mina Punktfiler (Distribuerade Av EATUS)
Shell Vim script
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.config
.icons/default
.local
Bilder/Loggor
.bash_profile
.bashrc
.inputrc
.profile
.tmux.conf
.vim
.vimrc
.xinitrc
.xprofile
.zprofile
LICENS
README.md

README.md

Betaversion

Emilias GNU/Linux Punktfiler

eatustikf Logga

EATUS hemsida: https://eatus.emiliatrollros.se/

Baserat På Luke's förråd för punktfiler: voidrice

Luke Smiths hemsida: https://lukesmith.xyz/

Program Vilkas Konfigurationer Kan Hittas Här

  • I3 (i3-gaps)
  • Xresourses/Xdefaults inställningar finns i Lukes terminal (st) struktur, som använder dem.
  • vim
  • bash
  • vifm
  • mutt/msmtp/offlineimap finns i Lukes mutt-wizard.
  • calcurse
  • ncmpcpp och Mpd (standard musikspelare)
  • mpv
  • Och många små skript som jag använder förvarade i ~/.local/bin/ katalogen.

Mer Dokumentation

Det finns en komplett .pdf manual om Eatus här (Kommer snart!): https://eatus.emiliatrollros.se/eatus_las_mig.pdf.

Eller om du faktiskt installerat mina punktfiler kan du bara trycka på Super+F1 för att visa samma dokument nerkopplad.

I systemet kan du också trycka på Super+Shift+e för att titta på instruktionsvideor om olika program som används. Instruktionsvideorna är gjorda av Luke Smith och är på engelska. Se Lukes YouTube kanal för fler.

Kommandot getkeys kommer också att visa grundläggande tangentkombinationer för olika program.

Dynamiska Konfigurationsfiler

Förvara dina favorit eller högt trafikerade kataloger i ~/.config/bmdirs eller dina viktigaste konfigurationsfiler i ~/.config/bmfiles med tangentbordskombinationer. När du lägger till saker till dessa filer kommer min vimrc att automatiskt köra shortcuts som kommer att dynamiskt generera genvägar för dessa i bash, ranger och alternativt qutebrowser och fish.

Gillar Du Mina TIKF?

Lägg gärna till förslag i förrådet här på github och jag kommer kanske att genomföra dem.

Stöd Luke Smith Som Skrivit Originalskripten Eatus Är Baserad På?

Luke har ett jobb, men varje öre han får från anhängare eller abonnenter, är mer incitament för att göra vad han gör. Du kan donera till Luke på https://paypal.me/LukeMSmith. Donationerna är öronmärkta för vad donatorn vill, vanligtvis går de till fonder för att köpa ny utrustning till Lukes YouTube kanal.

Beroenden Och Använda Program

Programmen jag använder här ändras alltid, men lyckligtvis kan du bara titta på installationslistan för EATUS här:

Lista över program installerade av EATUS, inklusive valfria paket.

Taggarnas betydelse: BLANKT för standardförrådet, A för installation via AUR eller G om programet är ett git förråd.

You can’t perform that action at this time.