Lepší Vysvětlení funkce URL CallBacku na GameHosting.cz
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md

README.md

Postup Vytvoření URL - CallBacku pro MineCraft Pouze

Image of Create CallBack VIP GateWay

Volání Proměnných neboli Parametrů

method proměnné: Zaznamenávání metody platby
 - smssk [Zobrazí Platbu ze Slovenské Republiky]
 - smscz [Zobrazí Platbu z České Republiky]
 - paypal [Zobrazí Platbu z PayPal Platformy]

ostatní promněnné:
 - price [Vrátí Cenu Zakoupené SMS ve Float hodnotě]
 - days [Vrátí Počet dní na které bude VIP aktivní]
 - variables [Je pole s proměnnými například nick => EncryptSL, Číli Vrátí Hodnotu Jména]
 - sms_text [Vrátí SMS Text pouze v případě SMS Platformy]
 - key [Vrátí Aktivač Klíck URL Callbacku, z VIP brány]
 - code [Vytvoří unikátní VIP kod který se generuje při platbě]

Odesílání příkazů na server Proto aby jsme docílili odesílání příkazů na server musíme mít možnost se serverem komunikovat. Docílíme to dvěmi způsoby můžeme si stáhnout RCON Knihovnu nebo WebSender ze Spigotu.

RCON Knihovna: DownLoad RCON WebSender Knihovna: DownLoad WebSender

Upozornění při WebSenderu, Stáhne se vám v Rar složce a proto si můsíte WebSender.jar umístit do pluginů na serveru. Poté nastavit heslo jaké chcete doporučuji vždy nějaké 128 bitové - totéž platí pro RCON.

No jak nainstalovat zbytek budete tam mít ještě WebSender.php tento soubor si dáte na váš webový prostor kde máte vaší doménu. Poté už postupujete dle návodu u pluginu.

Rcon to samé jeho obsah nahrajete ze souboru zip jeho obsah na webový prostor. Ze kterého chcete volat skripty. Upozornuji však že váš obsah můsí být na stejném prostoru jako je Skript takže na stejné doméně. Pro lepší bezpečnost.

Následně uvidíte všechno v ukázce.