Skip to content

EoinDavey/Setanta

master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Build Status

Setanta - Teanga Ríomhchlárúchain as Gaeilge

Seo é Setanta, an teanga ríomhchlárúcháin nua-aimseartha, simplí agus cairdiúil atá 100% as Gaeilge.

Setanta - Irish Programming Language

This is Setanta, the modern, simple and friendly programming language that's 100% in Irish.

Example slide

Conas Setanta a fháil

Ban triail as Setanta ar try-setanta.ie nó íoslódáil é ó NPM le

npm i -g setanta

How to get Setanta

Try Setanta at try-setanta.ie, or download it from NPM with

npm i -g setanta

Doiciméadacht

Tá teagasc as Gaeilge agus as Béarla ar fáil ar try-setanta.ie.

Féach ar doiciméadacht Setanta ar docs.try-setanta.ie.

NB: Níl mo chuid Gaeilge foirfe, má tá botún nó earráid éigin ar an suíomh sin, le do thoil seol ríomhphost dom ar eoind@vey.ie, nó seol PR dom ar GitHub.

Documentation

There is a Setanta tutorial available in Irish and English on try-setanta.ie.

Look at the Setanta documentation at docs.try-setanta.ie.

NB: My Irish is not perfect. If there are any mistakes or errors on that site, please send me an email at eoind@vey.ie, or send a PR to me on GitHub.

CLI Úsáid

 • Clóscríobh setanta isteach sa teirminéal chun REPL a oscailt.
 • Clóscríobh setanta <ainm comhad> le comhad foinseach éigin chun an ríomhchlár a tosnú.

CLI Usage

 • Type setanta into the terminal to open a REPL.
 • Type setanta <file name> with some source file to start the program.

Stair Setanta

D'fhorbair mé Setanta mar chuid de mo thionscadal an bliana deiridh ag Ollscoil Mhá Nuad. Tá mo thráchtas le fheiceáil anseo.

Rinne mé Setanta mar thug mé faoi deara go raibh beagnach gach teanga ríomhchláruchain forbartha as Béarla. Theastaigh uaim teanga ríomchlárucháin a cruthú a bhí go hiomlán as Gaeilge ar feadh chúpla cúis.

 • Chun doras a oscailt do dhaoine chun conas a ríomhchlárú a fhoghlaim trí mheán na Gaeilge.
 • Chun an nasc idir Béarla agus na gnáth-theanga ríomhchláruchain a taiscéaladh. B'fhéidir go bhfuil naisc ann nach bhfuil soiléir.
 • Chun feabhas a chur ar mo chuid Gaeilge. Ní cainteoir dúchais mé, thóg mé an deis seo chun mo chuid Gaeilge a chleachtadh, agus a neartú.

History of Setanta

I developed Setanta as part of my final year project at Maynooth University. My thesis can be seen here.

I made Setanta because I noticed that nearly all programming languages were developed in English. I wanted to create a programming language that was entirely in Irish for a few reasons.

 • To open a door for people to learn how to program through Irish.
 • To explore the connection between English and the usual programming languages. Maybe there are connections that are not very obvious.
 • To improve my own Irish. I'm not a native speaker, I took this opportunity to practice and strengthen my Irish.

About

Setanta - Teanga Ríomhchlárúcháin as Gaeilge - Irish Programming Language

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Packages

No packages published

Contributors 4

 •  
 •  
 •  
 •