Skip to content
Traducció al català de la interfície de la Nintendo Switch
HTML Shell
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
assets
files
README.md
generate.sh
status.txt

README.md

Traducció al català de la interfície de la Nintendo Switch

Ara ja podeu posar la interfície de la vostra Nintendo Switch en català!

Imatge de la pàgina d'usuari en català

Important

Si modifiqueu la vostra consola, podeu perdre l'accés als serveis en línia de Nintendo.

Modificar la consola i instal·lar-hi pedaços que la modifiquin pot fer que Nintendo us prohibeixi l'accés als serveis en línia (incloent-hi el joc en línia, la Nintendo eShop i les funcionalitats d'amistat). Si bé és cert que normalment no ho fan si us manteniu dintre de la legalitat, no es pot descartar.

La traducció només s'ha provat amb la versió del sistema 9.1.0 i Atmosphère 0.10.1.

Si la proveu amb qualsevol altra versió, no en garantim el correcte funcionament, i poden aparèixer errors, sobretot si la feu servir amb una versió del sistema posterior a la 9.1.0.

Com puc instal·lar-la?

 • No totes les consoles són compatibles, cal que tingueu una Nintendo Switch que pugui executar homebrew. Consulteu aquesta guia amb indicacions de com podeu arribar a executar homebrew.
 • Heu de tenir instal·lat Atmosphère o un sistema que faci servir LayeredFS.
 • Apagueu la consola, extraieu-ne la targeta microSD, inseriu-la a l'ordinador i extraieu el contingut de la descàrrega directament dins de la carpeta "atmosphere" de la targeta microSD. Torneu a inserir-la a la consola i torneu-la a engegar. També podeu fer servir FTP per a evitar extreure i inserir la targeta microSD.
 • Ja podeu gaudir de la Nintendo Switch en català!

Més informació

Com funciona? En quina llengua es veuran els jocs?

 • La traducció substitueix els fitxers de la llengua espanyola (de la regió europea).
 • Per tant, la consola continuarà mostrant els jocs en espanyol.
 • Encara que un joc tingui disponible el català de manera oficial al menú de selecció de llengua, per defecte es mostrarà en espanyol, com en una Nintendo Switch sense traduir.
 • Si voleu tornar a veure la interfície de la consola en espanyol, caldrà que esborreu els fitxers que heu copiat a la targeta microSD.

Què no s'ha traduït?

 • La Nintendo eShop (és un servei en línia)
 • L'enllaç de comptes de xarxes socials (és un servei en línia)
 • Alguns dels missatges d'error relacionats amb la Nintendo eShop
 • Algunes imatges (promocions de Nintendo Switch Online i de l'aplicació Control parental de la Nintendo Switch o les captures de pantalla d'exemple a la transferència d'usuaris).
 • Si configureu la consola de zero, caldrà que seleccioneu "Español" a la llista de llengües de la primera pantalla. La resta de pantalles es mostraran ja en català.

Agraïments

Captures de pantalla

Imatge de la interfície en català 1

Imatge de la interfície en català 2

Imatge de la interfície en català 3

Imatge de la interfície en català 4

Imatge de la interfície en català 5

Imatge de la interfície en català 6

You can’t perform that action at this time.