http://www.magyarokamarson.hu/weblap2018/index.php versenyre készült robot programja
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md
controller.ino
robot.ino
robot.jpg

README.md

MaM2018

alt text

433mhz-n küldjük az utasításokat a robotnak hasonló megoldással mint 2017-ben

Robot - ez az hogy mi fut a roboton, ami az utasítokat fogadja

Controller - ez az ami küldi az utasítáokat

Vezérlés / bekötés

1 - sebesség +1/3 (0 esetén) - zöld D2

2 - sebesség +1/3 (0 esetén) - citrom D3

3 - sbesség +1/3 (0 esetén) - kék D4

4 - irány 1 előre / 0 a hátra - narancs D5

5 - motor kapcsolás - 0 esetén mennek a motorok - lila D6

6 - szervó csapkodás - (0 esetén le engedett pozíció) - piros D7 - külső szervó csatlakozó roboton

7 - PWM kanyarodás (0-1024) 512 közép ---- barna A0 (szürke 5V - pin7-re) - belső csatlakozó roboton

8 - NOT USED

HW: https://playground.arduino.cc/Main/AdafruitMotorShield