Den Frie Bibel
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
bootstrap-4.1.1-dist Migreret fra Bootstrap 3 til Bootstrap 4 May 14, 2018
img Tilføjet Logos-version af GT1871 og NT1907. Feb 12, 2019
js Initial commit Mar 8, 2016
logos Tilføjet Logos-version af GT1871 og NT1907. Feb 12, 2019
style
tekst Anførselstegn tilføjet Feb 13, 2019
tex Ignorér {K:...} i bibeltekst Feb 8, 2019
.gitignore Tilføjet 4 Mos 10, 12-15 May 9, 2017
DA_OT1871.OSIS.xml Tilføjede 1871-udgave som XML-fil May 19, 2016
LICENSE
README.md
andreformater.php Migreret fra Bootstrap 3 til Bootstrap 4 May 14, 2018
dfb.pdf
format.php Migreret fra Bootstrap 3 til Bootstrap 4 May 14, 2018
formatering.odt Tilføjet 4 Mos 6 May 5, 2017
formatering.pdf Formateringsvejledning opdateret Dec 16, 2016
forprogrammoerer.php Tilføjet ­ i flere overskrifter May 16, 2018
head.inc.php Tilføjet Logos-version af GT1871 og NT1907. Feb 12, 2019
index.php Tilføjet 1 og 2 Kor til forside Nov 19, 2018
logos.php
maalsaetning.php Tilføjet ­ i flere overskrifter May 16, 2018
modenhed.php
oversigt.inc.php Tilføjet 2 Kor Nov 19, 2018
oversigt_1871.inc.php Tilføjet GT1871 og NT1907 Dec 12, 2018
oversigt_1907.inc.php Tilføjet GT1871 og NT1907 Dec 12, 2018
replaceit.inc.php Ignorér {K:...} i bibeltekst Feb 8, 2019
replaceit_xml.inc.php Tilføjet GT1871 og NT1907 Dec 12, 2018
setdefault.inc.php Brug cookies til at gemme præferencer May 8, 2018
show.php Migreret fra Bootstrap 3 til Bootstrap 4 May 14, 2018
show1871.php Tilføjet GT1871 og NT1907 Dec 12, 2018
show1907.php Tilføjet GT1871 og NT1907 Dec 12, 2018
tekst.php Migreret fra Bootstrap 3 til Bootstrap 4 May 14, 2018
tekst1871.php Tilføjet GT1871 og NT1907 Dec 12, 2018
tekst1907.php Tilføjet GT1871 og NT1907 Dec 12, 2018
updatepref.php
vejledning.php Tilføjet græsk/NT til vejledning.php Jul 9, 2018

README.md