Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

Odovzdávanie

Ak nie je v zadaní cvičenia alebo domácej úlohy povedané ináč, riešenie sa odovzdáva na GitHub-e podľa nasledovných inštrukcií.

Na GitHub-e máte (ak ste poslali správny mail) v rámci organizácie FMFI-UK-1-AIN-412 súkromný repozitár na odovzdávanie úloh s rovnakým názvom ako je vaše prihlasovacie meno do AISu (viete sa k nemu dostať cez adresu https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-412/priezviskoCISLO, tiež by ste ho mali vidieť, keď sa prihlásite na github).

Aby ste mohli do tohoto repozitára nahrávať riešenie, musíte si ho úplne prvý krát fork-núť pod svojho používateľa. Riešenia potom nahrávate do tohoto svojho forku a odovzdáte ich tým, že vyrobíte pull request.

GitHub fork

Odovzdanie konkrétneho riešenia pozostáva z dvoch krokov:

 • Nahrať vaše riešenie na GitHub do vášho repozitára do správnej vetvy (branch).
 • Vytvoriť Pull request na tej vetve, čím riešenie naozaj odovzdáte. V tomto vytvorenom requeste sa objavia prípadné komentáre k vášmu riešeniu, ako aj finálne bodové ohodnotenie.

Pri odovzdávaní nezabudnite dodržať formát riešenia.

Nahranie riešenia

Ak ste už pracovali s git-om, nemalo by to byť nič ťažké. Ak ste s git-om nikdy nepracovali, absolútne s ním nechcete mať nič spoločného a potrebujete odovzdať len jeden / dva súbory, použite prvú možnosť (nahrávanie cez web), ale skúste si aspoň prečítať nasledujúce odstavce, aby ste mali predstavu, čo sa vlastne deje.

Git uchováva súbory a ich zmeny prostredníctvom commit-ov. Každý commit môže obsahovať informácie o zmenách vo viacerých súboroch (zmena je aj vytvorenie nového súboru). commit-y sú organizované vo vetvách (branch), pričom vetva je vlastne postupnosť commit-ov (zmien).

Git rozlišuje vašu lokálnu verziu repozitára a tú na serveri. Keď vytvoríte commit, vytvoríte ho iba na svojom lokálnom počítači (v aktuálnej vetve). Ak chcete aby sa objavil na serveri, musíte naň svoju aktuálnu vetvu nahrať (push). Ak sa na serveri objavia nové commity, musíte si ich stiahnuť do svojej lokálnej kópie (pull).

Každé zadanie bude hovoriť do akej vetvy (branch) máte svoje riešenie nahrať. Pre cvičenia to budú zvyčajne vetvy cvXX. Na to musíte:

 1. najskôr zo serveru stiahnuť aktuálnu verziu tej vetvy (bude v nej zadanie, ktoré sme tam nahrali, keď sme ho zverejnili),
 2. prepnúť sa na ňu (ak nie je aktívna),
 3. vytvoriť vaše riešenie,
 4. commit-núť ho a
 5. nahrať novú verziu vetvy naspäť na server.

Možnosti:

Nahrávanie cez web

Najskôr potrebujeme otvoriť správnu vetvu (branch), do ktorej máme riešenie uložiť (napr cv01). Jedna možnosť je jednoducho otvoriť váš súkromný repozitár a prepnúť sa na správnu vetvu:

GitHub branch

Druhá možnosť je priamo otvoriť správne url:

https://github.com/VasGithubLogin/VasAisLoginCISLO/tree/cv01

Nezabudnite správne prepísať VasGithubLogin a VasAisLoginCISLO a takisto cv01 na vetvu, do ktorej potrebujete nahrať riešenie.

Následne prejdite do správneho adresára (t.j. cv01) a kliknite na ikonu na vytvorenie nového súboru:

GitHub branch

Otvorí sa Vám formulár, kde môžete zadať meno súboru a napríklad skopírovať jeho obsah:

GitHub branch

Následne napíšte krátku správu / poznámku a odošlite:

GitHub branch

Ak potrebujete odovzdať viacero súborov, jednoducho postup opakujte. Keď sú všetky nahraté, pokračujte vytvorením pull requestu.

Hint: po odoslaní súboru, ste na stránke, kde môžete rovno vyrobiť pull request zo správnej vetvy:

GitHub branch

GitHub aplikácia

GitHub ma vlastnú windows aplikáciu, ktorá je možno trošku jednoduchšia na používanie ako čistý git:

http://windows.github.com/

Možno časom pribudne aj nejaký podrobnejší návod k nej.

Git commandline

V Linuxe / OS X stačí otvoriť terminál (v adresári, kde chcete mať repozitár), vo Windows po nainštalovaní git-u by sa v context menu pre adresár (pravé tlačítko myši) mala objaviť možnosť otvoriť „Git Shell“.

Úplne prvýkrát je treba naklonovať repozitár (nezabudnite VasGithubLogin a VasAisLoginCISLO nahradiť vašimi prihlasovacími údajmi):

git clone git@github.com:VasGithubLogin/VasAisLoginCISLO.git

Pri každom odovzdávaní riešenia stačí potom robiť nasledovné kroky:

# vojdeme do repozitara
cd VasAisLoginCISLO

# stiahneme si zmeny zo serveru
git fetch

# nastavime sa na spravnu vetvu/branch
git checkout cv01

# vytvorime / nakopirujeme riesenie (do spravneho adresara)
vim cv01/cv01.cpp

# commitneme
git status  # vypise, ze cv01/cv01.cpp ma zmeny / je novy subor
git add cv01/cv01.cpp  # treba zopakovat pre kazdy dalsi subor, ktory odovzdavame
git status  # vypise, ze ide commitnut zmeny v cv01/cv01.cpp
git commit -m "moje riesnie"
git status  # vypise, ze uz nie su ziadne necommitnute zmeny

# nahrame na server (spravnu branch)
git push origin cv01

Na GitHub-e by sa teraz mala objaviť vaša zmena, možete si ju pozrieť napríklad cez históriu vetvy cv01:

https://github.com/VasGithubLogin/VasAisLoginCISLO/commits/cv01

Ak zistíte, že ešte potrebujete spraviť nejaké ďalšie zmeny, môžete jednoducho vyrobiť ďalšie commit-y a znovu ich nahrať:

vim cv01/cv01.cpp
git add cv01/cv01.cpp
git commit -m "opravena chybicka"
git push origin cv01

Vytvorenie Pull Requestu

Každé zadanie bude hovoriť, do ktorej vetvy (branch) máte svoje riešenie nahrať (napríklad cv01). Aby ste ho skutočne odovzdali, musíte vytvoriť pull request z tejto vetvy (cv01) z vášho repozitára (`VasGithubLogin/VasAisLoginCISLO) do nášho repozitara (FMFI-UK-1-AIN-412/VasAisLoginCISLO).

Najskôr potrebujeme otvoriť Vašu vetvu: otvorte Váš súkromný repozitár a prepnite sa na správnu vetvu:

GitHub branch

Tlačítok na vytvorenie pull requestu je vždy viac než dosť:

GitHub pull request

GitHub Vám ukáže, k akým zmenám sa chystáte vytvoriť pull request (malo by to byť pridanie Vášho riešenia). Skontrolujte, pre ktorú vetvu vytvárame pull request (cv01), a kliknite Create Pull Request:

GitHub pull request

V ďalšom kroku môžete vyplniť krátky komentár, predvyplnená je správa z posledného commitu. Neváhajte napísať komentáre k Vášmu riešeniu. Odovzdanie ukončíte stlačením tlačidla Create pull request:

GitHub pull request

Po odoslaní sa vám ukáže novovytvorený pull request. Časom sa v ňom objavia komentáre s vaším hodnotením:

GitHub pull request

Poznámka: aj po otvorení pull requestu možete ďalej nahrávať zmeny do vetvy, z ktorej ste ho urobili (t.j. cv01). Tie sa automaticky objavia v pull requeste (GitHub vam umožní pridávať ich aj po termíne, ale tie zmeny už nebudú hodnotené).

Formát riešenia

Aby ste mali cvičenia ohodnotené čo najrýchlejšie a aby sme pri opravovaní nemuseli strácať čas a psychické sily babraním sa so zdrojákmi, je potrebné aby ste dodržali nasledovné pravidlá týkajúce sa odovzdávania zdrojákov.

Všeobecné pravidlá

 • Každé cvičenie odovzdáte v správnom adresári (t.j. cv01 atď).
 • Odovzdávate iba zdrojové súbory (žiadne binárky, súbory vygenerované počas kompilovania a pod.)
 • Súbory budú priamo v zadanom adresári (nie v podadresári)
 • Všetky zrojové súbory sú v tom istom jazyku.
 • Kód musí byť skompilovateľný a spustiteľný nižšie uvedenými inštrukciami.
 • Cvičenia môžete riešiť v jazykoch C, C++, Python a Java. Iný jazyk môžete použiť po prekonzultovaní a schválení cvičiacim.
 • Ako bude program dostávať vstup a ako vracať výstup bude povedané v konkrétnych cvičeniach.
 • Konkrétne zadania upresnia mená súborov, ktoré máte odovzdávať, prípadne aké ďalšie súbory navyše máte odovzdať (príklad vstupu / výstupu atď.).

Porušenie týchto pravidiel bude hodnotené 0 bodmi.

Pravidlá pre jednotlivé jazyky

C

 • Riešenie môže obsahovať iba .c a .h súbory.
 • Kód musí byť skompilovateľný príkazom gcc -Wall -o cvXXtest *.c
 • Nepoužívajte platformovo špecifické veci. Kód bude kompilovaný na unixovom systéme. Ak používate Visual Studio, dajte si pozor na predkompilované hlavičkové súbory.

C++

 • Riešenie môže obsahovať iba .cpp a .h súbory.
 • Kód musí byť skompilovateľný príkazom g++ -Wall --std=c++11 -o cvXXtest *.cpp
 • Nepoužívajte platformovo špecifické veci. Kód bude kompilovaný na unixovom systéme. Ak používate Visual Studio, dajte si pozor na predkompilované hlavičkové súbory.

Python

 • Riešenie môže obsahovať iba .py súbory.
 • Kód musí byť spustiteľný príkazom ./cvXXtest.py
 • Nepoužívajte platformovo špecifické veci. Kód bude spúšťaný na unixovom systéme.

Java

 • Riešenie môže obsahovať iba .java súbory.
 • Kód musí byť skompilovateľný príkazom javac *.java a následne spustiteľný java CvXXTest.
 • Nepoužívajte platformovo špecifické veci. Kód bude spúšťaný na unixovom systéme.