Skip to content
Browse files

Merge branch 'master' of ssh://github.com/Fabrik/fabrik

Conflicts:
	.tx/config
  • Loading branch information...
2 parents b5ccbe2 + b062119 commit 6883e869fa2e67afbad016763d6b4cd59058f616 @cheesegrits cheesegrits committed
View
1 .tx/config
@@ -43,6 +43,7 @@ trans.et-EE = components/com_fabrik/language/et-EE/et-EE.com_fabrik.ini
trans.fr-FR = components/com_fabrik/language/fr-FR/fr-FR.com_fabrik.ini
trans.it-IT = components/com_fabrik/language/it-IT/it-IT.com_fabrik.ini
trans.ja-JP = components/com_fabrik/language/ja-JP/ja-JP.com_fabrik.ini
+trans.lt-LT = components/com_fabrik/language/lt-LT/lt-LT.com_fabrik.ini
trans.nl-NL = components/com_fabrik/language/nl-NL/nl-NL.com_fabrik.ini
trans.pt-BR = components/com_fabrik/language/pt-BR/pt-BR.com_fabrik.ini
trans.ru-RU = components/com_fabrik/language/ru-RU/ru-RU.com_fabrik.ini
View
9 components/com_fabrik/helpers/pagination.php
@@ -174,14 +174,7 @@ public function getLimitBox()
protected function _item_active(&$item)
{
$app = JFactory::getApplication();
- if ($app->isAdmin())
- {
- return '<a href="' . $item->base . '" title="' . $item->text . '">' . $item->text . '</a>';
- }
- else
- {
- return '<a title="' . $item->text . '" href="' . $item->link . '" class="pagenav">' . $item->text . '</a>';
- }
+ return '<a title="' . $item->text . '" href="' . $item->link . '" class="pagenav">' . $item->text . '</a>';
}
/**
View
161 components/com_fabrik/language/lt-LT/lt-LT.com_fabrik.ini
@@ -0,0 +1,161 @@
+; License http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html GNU/GPL, see LICENSE.php
+; Note : All ini files need to be saved as UTF-8 - No BOM
+;
+
+COM_FABRIK_ADD="Pridėti"
+COM_FABRIK_ADD_A_NEW_OPTION_TO_THOSE_ABOVE="Pridėti naują parinktį esantiems aukščiau"
+COM_FABRIK_ADD_GROUP="Sukurti grupę"
+COM_FABRIK_ADVANCED_SEARCH="Išplėstinė paieška"
+COM_FABRIK_ALL="visi"
+COM_FABRIK_ALL_OF_THESE_TERMS="Visos sąlygos"
+COM_FABRIK_AND="ir"
+COM_FABRIK_ANY_OF_THESE_TERMS="Bet kuri sąlyga"
+COM_FABRIK_APPLY="Pritaikyti"
+COM_FABRIK_AVERAGE="Vidurkis"
+COM_FABRIK_BEGINS_WITH="PRASIDEDA"
+COM_FABRIK_BETWEEN="Tarp"
+COM_FABRIK_BROWSE_FOLDERS="Naršyti aplankus"
+COM_FABRIK_CANCEL="Atšaukti"
+COM_FABRIK_CLEAR="Išvalyti"
+COM_FABRIK_CLOSE_WINDOW="Uždaryti langą"
+COM_FABRIK_CONDITION="Sąlyga"
+COM_FABRIK_CONFIRM_DELETE="Ar tikrai norite pašalinti šiuos įrašus?"
+COM_FABRIK_CONFIRM_DROP="Ar tikrai norite pašalinti visus įrašus ir grąžinti lentelės indekso reikšmę į 0?"
+COM_FABRIK_CONTAINS="SUDĖTYJE YRA"
+COM_FABRIK_COUNT="Skaičiuoti"
+COM_FABRIK_CSV_ADDED_AND_UPDATED="Pridėti %s CSV įrašai (-ų), atnaujinti %s įrašai (-ų)"
+COM_FABRIK_CSV_ADD_ELEMENTS_AND_RECORDS_AND_UPDATED="Pridėti %s nauji elementai (-ų), pridėti %s CSV įrašai (-ų), atnaujinti %s įrašai (-ų)"
+COM_FABRIK_CSV_COMPLETE="CSV sukurtas"
+COM_FABRIK_CSV_DOWNLOADING="CSV failas siunčiamas"
+COM_FABRIK_CSV_DOWNLOAD_HERE="atsisiųsti iš čia"
+COM_FABRIK_CSV_EXPORT_NO_RECORDS="Nėra eksportuoti į CSV galimų įrašų"
+COM_FABRIK_CSV_FIELDS_NOT_IN_TABLE="Atsiprašome, šie CSV failo laukai buvo nerasti šioje lentelėje:"
+COM_FABRIK_CSV_FILE="CSV failas"
+COM_FABRIK_EXCEL_IMPORT_FORMAT="„Excel“ <small>(„Excel“ programos įrašomas formatas)</small>"
+COM_FABRIK_FABRIK_EXCEL_IMPORT_FORMAT="„Excel“ <small>(„Fabrik“ arba „Excel“ programos įrašomas failas, pasirinkus failo tipą „Unicode tekstas“)</small>"
+COM_FABRIK_DATE_RANGE_AND="ir"
+COM_FABRIK_DATE_RANGE_BETWEEN="Tarp"
+COM_FABRIK_DELETE="Šalinti"
+COM_FABRIK_DELETE_GROUP="Šalinti grupę"
+COM_FABRIK_DISPLAY_NUM="Rodyti Nr. "
+COM_FABRIK_DROP_EXISTING_DATA="Pašalinti turimus duomenis"
+COM_FABRIK_EDIT="Redaguoti"
+COM_FABRIK_ELEMENT="Elementas"
+COM_FABRIK_EMAIL_MSG="Iš interneto svetainės "%s" %s (% s) Jums atsiuntė puslapį. Jį peržvelgti galite čia: %s"
+COM_FABRIK_EMPTY="Tuščias"
+COM_FABRIK_END="Pabaiga"
+COM_FABRIK_ENDS_WITH="BAIGIASI"
+COM_FABRIK_EQUALS="LYGUS"
+COM_FABRIK_ERR_ADMIN_LIST_TMPL_IN_FRONTEND="Deja, administratoriaus šablonas skirtas naudoti tik „Joomla“ administravimo tinklalapiuose. Pasirinkite kitą šabloną."
+COM_FABRIK_ERR_CURL_NOT_INSTALLED="Neįdiegta „Curl“ biblioteka, todėl kai kurių šio tinklalapio dalių įvykdyti nepavyko."
+COM_FABRIK_ERR_UPLOADS_DISABLED="Įdiegimo negalima tęsti, kol neįgalinti failų įkėlimai. Prašom pasinaudoti įdiegimo iš aplanko metodu."
+COM_FABRIK_EXACT_TERMS="Tiksli frazė"
+COM_FABRIK_EXPORT="Eksportuoti"
+COM_FABRIK_EXPORT_TO_CSV="Eksportuoti į CSV"
+COM_FABRIK_FAILED_VALIDATION="Nepavyko patikrinti"
+COM_FABRIK_CSV_FILE_LABEL="CSV failas"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_FILE_DESC="Pasirinkite įkeltiną CSV failą"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_IMPORT_DROP_DATA_LABEL="Išvalyti duomenis"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_IMPORT_DROP_DATA_DESC="Išvalyti iš sąrašo esamus duomenis prieš importuojant duomenis iš CSV failo"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_IMPORT_FIELD_DELIMITER_LABEL="Laukų skirtukas"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_IMPORT_FIELD_DELIMITER_DESC="Simbolis, naudojamas CSV faile skirtingų laukų reikšmėms atskirti"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_IMPORT_FORMAT_LABEL="Formatas"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_IMPORT_FORMAT_DESC="Nurodykite, kuria programa CSV failas eksportuotas (tai būtina teisingai koduotei parinkti)"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_IMPORT_OVERWRITE_LABEL="Perrašyti"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_IMPORT_OVERWRITE_DESC="Perrašyti visus sutampančius įrašus jų atitikmenimis iš CSV failo"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_IMPORT_TAB_DELIMITER_LABEL="skyriklis – Tab"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_IMPORT_TAB_DELIMITER_DESC="Pažymėjus, įvestas skirtuko simbolis bus ignoruojamas; vietoje jo bus naudojamas tabuliacijos simbolis"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_IMPORT_TEXT_DELIMITER_LABEL="Teksto skirtukas"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_IMPORT_TEXT_DELIMITER_DESC="Simbolis, naudojamas CSV faile tekstinių laukų reikšmėms apskliausti"
+COM_FABRIK_FIELD_DELIMITER="Laukų skyriklis"
+COM_FABRIK_FILE_TYPE="Failo tipas"
+COM_FABRIK_FILTER="Filtras"
+COM_FABRIK_FILTER_LIST_MAX_REACHED="Filtras %s buvo sutrumpintas dėl jo ilgio. Prašome susisiekti su svetainės administratoriumi"
+COM_FABRIK_FILTER_PLEASE_SELECT="Visi"
+COM_FABRIK_FILTERS_CLEARED="Filtrai išvalyti"
+COM_FABRIK_FORM="Forma"
+COM_FABRIK_FORM_FIELDS="Formos laukai"
+COM_FABRIK_FORM_NOT_PUBLISHED="Atsiprašome, ši forma nėra paskelbta"
+COM_FABRIK_FORM_SAVED="Forma išsaugota"
+COM_FABRIK_GO="Ieškoti"
+COM_FABRIK_GREATER_THAN="DIDESNIS NEI"
+COM_FABRIK_GROUP_BY="Grupuoti pagal"
+COM_FABRIK_IMPORT_CSV="Importuoti CSV"
+COM_FABRIK_IMPORT_CSV_FILE="Importuoti CSV failą"
+COM_FABRIK_IMPORT_CSV_NO_FILE_SELECTED="Nepasirinkote failo"
+COM_FABRIK_IMPORT_FROM_CSV="Importuoti iš CSV"
+COM_FABRIK_INLCUDE_CALCULATIONS="Įtraukti skaičiavimus"
+COM_FABRIK_INCLUDE_DATA="Įtraukti duomenis:"
+COM_FABRIK_INCLUDE_FILTERS="Įtraukti filtrus:"
+COM_FABRIK_INCLUDE_RAW_DATA="Įtraukti duomenis:"
+COM_FABRIK_INCORRECT_LIST_ID="Sąrašas su nurodytu id nerastas"
+COM_FABRIK_JOINED_DATA_BUT_FK_NOT_PUBLISHED="Ši forma naudoja sujungtus duomenis, bet išorinis raktas %s nėra paskelbtas. Tai sukels problemų įrašant formą. Prašome susisiekti su svetainės savininku."
+COM_FABRIK_LABEL="antraštė"
+COM_FABRIK_LESS_THAN="MAŽESNIS NEI"
+COM_FABRIK_LINKED_FORM_ADD="Pridėti"
+COM_FABRIK_LIST_SHORTCUTS_ADD="p"
+COM_FABRIK_LIST_SHORTCUTS_EDIT="r"
+COM_FABRIK_LIST_SHORTCUTS_DELETE="š"
+COM_FABRIK_LIST_SHORTCUTS_FILTER="t"
+COM_FABRIK_LIST="Lentelė"
+COM_FABRIK_LIST_ID_NOT_SET_CANT_RENDER="Nenurodytas sąrašo id – negalime rodyti"
+COM_FABRIK_LIST_NO_DATA_MSG="Įrašų nėra"
+COM_FABRIK_LIST_NOT_PUBLISHED="Atsiprašome, šis sąrašas nėra paskelbtas"
+COM_FABRIK_LOADING="Įkeliama"
+COM_FABRIK_LOADING_FROM_COOKIE="Įkeliama iš slapuko"
+COM_FABRIK_LOADING_FROM_DATABASE="Įkeliama iš duomenų bazės"
+COM_FABRIK_MEDIAN="Mediana"
+COM_FABRIK_MUST_SELECT_PRIMARY_KEY="Prašome įsitikinti, kad pasirinkote pirminį raktą lentelei, iki tol Fabrik negali įvykdyti šio sujungimo"
+COM_FABRIK_NEXT="Kitas"
+COM_FABRIK_NO_ACCESS_PLEASE_LOGIN="Nepakankamos prieigos teisės. Prašom prisijungti"
+COM_FABRIK_NO_KEY_FOUND_FOR_THIS_TABLE="šiam sąrašui nerastas raktas"
+COM_FABRIK_NO_RECORDS="Nėra įrašų"
+COM_FABRIK_NO_REPEAT_GROUP_DATA="Nėra duomenų"
+COM_FABRIK_NONE="Nieko"
+COM_FABRIK_NONE_OF_THESE_TERMS="Nė viena iš šių sąlygų"
+COM_FABRIK_NOT_EQUALS="NĖRA LYGUS"
+COM_FABRIK_NOTICE_DOMPDF_NOT_FOUND="Nerasta „Dompdf“ biblioteka"
+COM_FABRIK_NOTICE_SEARCH_ALL_BUT_NO_ELEMENTS="No elements set to be included in search all"
+COM_FABRIK_NOTICE_SEARCH_STRING_TOO_SHORT="Įvesta paieškos frazė per trumpa paieškai sąraše. Prašom įvesti ilgesnę frazę"
+COM_FABRIK_OR="arba"
+COM_FABRIK_OVERWRITE_MATCHING_RECORDS="Perrašyti vienodus įrašus"
+COM_FABRIK_PDF="Parsiųsti šį rodinį kaip PDF failą"
+COM_FABRIK_PLEASE_SELECT="Prašome pasirinkti"
+COM_FABRIK_PLEASE_SELECT_A_ROW="Prašome pasirinkti eilutę"
+COM_FABRIK_PLEASE_SELECT_ALL_REQUIRED_FILTERS="Prašome pasirinkti visus reikiamus filtrus"
+COM_FABRIK_PREV="Ankstesnis"
+COM_FABRIK_PREVIOUS="Ankstesnis"
+COM_FABRIK_PRINT="spausdinti"
+COM_FABRIK_QUERY_PREFILTER_WITH_NO_VALUE="Nurodytas užklausos išankstinis filtras, tačiau nepateikta reikšmė arba užklausa"
+COM_FABRIK_RECORDS="įrašai"
+COM_FABRIK_RECORDS_DELETED="Įrašai ištrinti"
+COM_FABRIK_RECORD_ADDED_UPDATED="Įrašas pridėtas/atnaujintas"
+COM_FABRIK_RESTARTING_MUTLIPAGE_FORM="Atrodo Jūs jau pradėjote pildyti šią formą. Pradedate nuo paskutinio puslapio kurį aplankėte. Jei norite pildyti iš naujo, paspauskite mygtuką "Valyti""
+COM_FABRIK_SAVE="Išsaugoti"
+COM_FABRIK_SAVING_TO="įrašoma į"
+COM_FABRIK_SEARCH="Paieška"
+COM_FABRIK_SELECT="Parinkti"
+COM_FABRIK_SELECT_AT_LEAST_ONE_FILTER="Prašome pasirinkti bent vieną filtrą"
+COM_FABRIK_SELECT_COLUMNS_TO_EXPORT="Pasirinkite stulpelius eksportavimui"
+COM_FABRIK_SELECT_ROWS_FOR_DELETION="Pasirinkite kelias eilutes pašalinimui"
+COM_FABRIK_SEND_EMAIL="Siųsti el. laišką"
+COM_FABRIK_SORRY_THIS_VISUALIZATION_IS_UNPUBLISHED="Atsiprašome, ši vizualizacija yra nepaskelbta"
+COM_FABRIK_START="Pradžia"
+COM_FABRIK_SUBSCRIBE_RSS="Prenumeruoti RSS"
+COM_FABRIK_SUCCESS="Pavyko"
+COM_FABRIK_SUM="Suma"
+COM_FABRIK_SYSTEM_PLUGIN_NOT_ACTIVE="Prašom įsitikinti, jog yra įdiegtas ir įgalintas „Fabrik“ sistemos įskiepis"
+COM_FABRIK_TEXT DELIMITER="Teksto skyriklis"
+COM_FABRIK_THIS_ITEM_HAS_BEEN_SENT_TO="Šis įrašas buvo išsiųstas į"
+COM_FABRIK_TOGGLE="Įjungti / išjungti"
+COM_FABRIK_TOTAL="Iš viso"
+COM_FABRIK_VALIDATING="Tikrinama"
+COM_FABRIK_VALIDATION_ERROR="Tikrinimo klaida"
+COM_FABRIK_VALUE="vertė"
+COM_FABRIK_VIEW="Peržiūrėti"
+COM_FABRIK_VIEW_ALL="Peržiūrėti visus"
+COM_FABRIK_WHERE="Kur"
+COM_FABRIK_YOUR_EMAIL="Jūsų el. pašto adresas"
+COM_FABRIK_YOUR_FRIENDS_EMAIL="Jūsų draugo el. pašto adresas"
+COM_FABRIK_YOUR_NAME="Jūsų vardas"
+COM_FABRIK_MESSAGE_SUBJECT="Žinutės tema"
View
7 components/com_fabrik/models/form.php
@@ -2576,6 +2576,7 @@ public function validate()
/**
* Get form validation errors - if empty test session for errors
+ * 31/01/13 - no longer restoring from session errors - see http://fabrikar.com/forums/showthread.php?t=31377
*
* @return array errors
*/
@@ -2591,10 +2592,10 @@ public function getErrors()
$errors = array();
if (empty($this->_arErrors))
{
- if (isset($_SERVER['HTTP_REFERER']))
+ /* if (isset($_SERVER['HTTP_REFERER']))
{
$errors = $session->get($context . 'errors', array());
- }
+ } */
}
else
{
@@ -3081,10 +3082,12 @@ protected function getMaxRowId()
public function hasErrors()
{
+
$errorsFound = !empty($this->_arErrors);
if ($this->saveMultiPage(false))
{
+ echo "multipage";
$srow = $this->getSessionData();
/*
* Test if its a resumed paged form
View
2 components/com_fabrik/views/form/tmpl/admin/default.php
@@ -77,7 +77,7 @@
echo $this->hiddenFields;
?>
<div class="fabrikActions"><?php echo $form->resetButton;?> <?php echo $form->submitButton;?>
- <?php echo $form->nextButton?> <?php echo $form->prevButton?>
+ <?php echo $form->prevButton?> <?php echo $form->nextButton?>
<?php echo $form->applyButton;?>
<?php echo $form->copyButton . " " . $form->gobackButton . ' ' . $form->deleteButton . ' ' . $this->message ?>
</div>
View
2 components/com_fabrik/views/form/tmpl/bluesky/default.php
@@ -85,7 +85,7 @@
<?php echo $this->pluginbottom; ?>
<?php if ($this->hasActions) {?>
<div class="fabrikActions"><?php echo $form->resetButton;?> <?php echo $form->submitButton;?>
- <?php echo $form->nextButton?> <?php echo $form->prevButton?>
+ <?php echo $form->prevButton?> <?php echo $form->nextButton?>
<?php echo $form->applyButton;?>
<?php echo $form->copyButton . " " . $form->gobackButton . ' ' . $form->deleteButton . ' ' . $this->message ?>
</div>
View
2 components/com_fabrik/views/form/tmpl/contacts_custom/default.php
@@ -56,7 +56,7 @@
echo $this->pluginbottom;
?>
<div class="fabrikActions"><?php echo $form->resetButton;?> <?php echo $form->submitButton;?>
- <?php echo $form->nextButton?> <?php echo $form->prevButton?>
+ <?php echo $form->prevButton?> <?php echo $form->nextButton?>
<?php echo $form->applyButton;?>
<?php echo $form->copyButton . " " . $form->gobackButton . ' ' .$this->message ?>
</div>
View
2 components/com_fabrik/views/form/tmpl/default/default.php
@@ -132,7 +132,7 @@
// Render the form's buttons
if ($this->hasActions) :?>
<div class="fabrikActions"><?php echo $form->resetButton;?> <?php echo $form->submitButton;?>
- <?php echo $form->nextButton?> <?php echo $form->prevButton?>
+ <?php echo $form->prevButton?> <?php echo $form->nextButton?>
<?php echo $form->applyButton;?>
<?php echo $form->copyButton . ' ' . $form->gobackButton . ' ' . $form->deleteButton . ' ' . $this->message ?>
</div>
View
2 components/com_fabrik/views/form/tmpl/default_rounded/default.php
@@ -86,7 +86,7 @@
echo FabrikHelperHTML::image('alert.png', 'form', $this->tmpl);
-echo "$form->error</div>";?>
+echo "$form->error</div>";?>
<?php
View
2 components/com_fabrik/views/form/tmpl/default_rtl/default.php
@@ -84,7 +84,7 @@
?>
<?php echo $this->pluginbottom; ?>
<div class="fabrikActions"><?php echo $form->resetButton;?> <?php echo $form->submitButton;?>
- <?php echo $form->nextButton?> <?php echo $form->prevButton?>
+ <?php echo $form->prevButton?> <?php echo $form->nextButton?>
<?php echo $form->applyButton;?>
<?php echo $form->copyButton . " " . $form->gobackButton . ' ' . $form->deleteButton . ' ' . $this->message ?>
</div>
View
2 components/com_fabrik/views/form/tmpl/f3/default.php
@@ -85,7 +85,7 @@
?>
<?php echo $this->pluginbottom; ?>
<div class="fabrikActions"><?php echo $form->resetButton;?> <?php echo $form->submitButton;?>
- <?php echo $form->nextButton?> <?php echo $form->prevButton?>
+ <?php echo $form->prevButton?> <?php echo $form->nextButton?>
<?php echo $form->applyButton;?>
<?php echo $form->copyButton . " " . $form->gobackButton . ' ' . $form->deleteButton . ' ' . $this->message ?>
</div>
View
2 components/com_fabrik/views/form/tmpl/labels-above/default.php
@@ -89,7 +89,7 @@
?>
<?php echo $this->pluginbottom; ?>
<div class="fabrikActions"><?php echo $form->resetButton;?> <?php echo $form->submitButton;?>
- <?php echo $form->nextButton?> <?php echo $form->prevButton?>
+ <?php echo $form->prevButton?> <?php echo $form->nextButton?>
<?php echo $form->applyButton;?>
<?php echo $form->copyButton . " " . $form->gobackButton . ' ' . $form->deleteButton . ' ' . $this->message ?>
</div>
View
2 components/com_fabrik/views/form/tmpl/mint/default.php
@@ -84,7 +84,7 @@
?>
<?php echo $this->pluginbottom; ?>
<div class="fabrikActions"><?php echo $form->resetButton;?> <?php echo $form->submitButton;?>
- <?php echo $form->nextButton?> <?php echo $form->prevButton?>
+ <?php echo $form->prevButton?> <?php echo $form->nextButton?>
<?php echo $form->applyButton;?>
<?php echo $form->copyButton . " " . $form->gobackButton . ' ' . $form->deleteButton . ' ' . $this->message ?>
</div>
View
4 components/com_fabrik/views/form/tmpl/no-labels/default.php
@@ -84,8 +84,8 @@
?>
<?php echo $this->pluginbottom; ?>
<div class="fabrikActions"><?php echo $form->resetButton;?> <?php echo $form->submitButton;?>
- <?php echo $form->nextButton?> <?php echo $form->prevButton?>
- <?php echo $form->applyButton;?>
+ <?php echo $form->prevButton?> <?php echo $form->nextButton?>
+ <?php echo $form->applyButton;?>
<?php echo $form->copyButton . " " . $form->gobackButton . ' ' . $form->deleteButton . ' ' . $this->message ?>
</div>
View
2 components/com_fabrik/views/form/tmpl/tabs/default.php
@@ -116,7 +116,7 @@
echo $this->hiddenFields;
echo $this->pluginbottom; ?>
<div class="fabrikActions"><?php echo $form->resetButton;?> <?php echo $form->submitButton;?>
-<?php echo $form->nextButton?> <?php echo $form->prevButton?>
+<?php echo $form->prevButton?><?php echo $form->nextButton?>
<?php echo $form->applyButton;?>
<?php echo $form->copyButton . " " . $form->gobackButton . ' ' . $form->deleteButton . ' ' . $this->message ?>
</div>
View
2 media/com_fabrik/js/list.js
@@ -1114,7 +1114,6 @@ var FbList = new Class({
}
// All nav links should submit the form, if we dont then filters are not taken into account when building the list cache id
// Can result in 2nd pages of cached data being shown, but without filters applied
- // if (this.options.ajax) {
if (typeOf(this.form.getElement('.pagination')) !== 'null') {
var as = this.form.getElement('.pagination').getElements('.pagenav');
if (as.length === 0) {
@@ -1130,7 +1129,6 @@ var FbList = new Class({
}.bind(this));
}.bind(this));
}
- // }
if (this.options.admin) {
Fabrik.addEvent('fabrik.block.added', function (block) {
View
13 plugins/fabrik_element/cascadingdropdown/cascadingdropdown.php
@@ -608,14 +608,6 @@ protected function _buildQuery($data = array(), $incWhere = true, $opts = array(
// Allow for multiple values - e.g. when observing a db join rendered as a checkbox
$whereval = $input->get('v', array(), 'array');
- if (count($whereval) === 1)
- {
- $whereval = $whereval[0];
- }
- elseif (empty($whereval))
- {
- $whereval = '';
- }
}
else
{
@@ -685,18 +677,17 @@ protected function _buildQuery($data = array(), $incWhere = true, $opts = array(
{
$whereBits = explode('___', $wherekey);
$wherekey = array_pop($whereBits);
- $where = $wherekey;
if (is_array($whereval))
{
foreach ($whereval as &$v)
{
$v = $db->quote($v);
}
- $where .= ' IN (' . implode(',', $whereval) . ')';
+ $where .= count($whereval) == 0 ? '1 = -1' : $wherekey . ' IN (' . implode(',', $whereval) . ')';
}
else
{
- $where .= ' = ' .$db->quote($whereval);
+ $where .= $wherekey . ' = ' .$db->quote($whereval);
}
}

0 comments on commit 6883e86

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.