Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Tidying up gitignore, adding a few transifex translations that didn't

uite make it into 3.0.7.
 • Loading branch information...
commit b909d010b5321afa5b28cf55e84f0c2b146739b9 1 parent 52724bb
@cheesegrits cheesegrits authored
Showing with 6,827 additions and 2 deletions.
 1. +15 −2 .gitignore
 2. +1,036 −0 administrator/components/com_fabrik/language/da-DK/da-DK.com_fabrik.ini
 3. +20 −0 administrator/components/com_fabrik/language/da-DK/da-DK.com_fabrik.sys.ini
 4. +1,036 −0 administrator/components/com_fabrik/language/en/en.com_fabrik.ini
 5. +20 −0 administrator/components/com_fabrik/language/en/en.com_fabrik.sys.ini
 6. +1,036 −0 administrator/components/com_fabrik/language/my_MM/my_MM.com_fabrik.ini
 7. +20 −0 administrator/components/com_fabrik/language/nl-NL/nl-NL.com_fabrik.sys.ini
 8. +1,036 −0 administrator/components/com_fabrik/language/ro-RO/ro-RO.com_fabrik.ini
 9. +20 −0 administrator/components/com_fabrik/language/ro-RO/ro-RO.com_fabrik.sys.ini
 10. +1,036 −0 administrator/components/com_fabrik/language/uk-UA/uk-UA.com_fabrik.ini
 11. +20 −0 administrator/components/com_fabrik/language/uk-UA/uk-UA.com_fabrik.sys.ini
 12. +1,036 −0 administrator/components/com_fabrik/language/zh-TW/zh-TW.com_fabrik.ini
 13. BIN  media/com_fabrik/images/sort_none.png
 14. +60 −0 plugins/fabrik_form/logs/language/da-DK/da-DK.plg_fabrik_form_logs.ini
 15. +60 −0 plugins/fabrik_form/logs/language/el-GR/el-GR.plg_fabrik_form_logs.ini
 16. +60 −0 plugins/fabrik_form/logs/language/en/en.plg_fabrik_form_logs.ini
 17. +8 −0 plugins/fabrik_form/logs/language/en/en.plg_fabrik_form_logs.sys.ini
 18. +8 −0 plugins/fabrik_form/logs/language/es-ES/es-ES.plg_fabrik_form_logs.sys.ini
 19. +60 −0 plugins/fabrik_form/logs/language/my_MM/my_MM.plg_fabrik_form_logs.ini
 20. +60 −0 plugins/fabrik_form/logs/language/nl-NL/nl-NL.plg_fabrik_form_logs.ini
 21. +60 −0 plugins/fabrik_form/logs/language/ro-RO/ro-RO.plg_fabrik_form_logs.ini
 22. +60 −0 plugins/fabrik_form/logs/language/ru-RU/ru-RU.plg_fabrik_form_logs.ini
 23. +60 −0 plugins/fabrik_form/logs/language/zh-TW/zh-TW.plg_fabrik_form_logs.ini
View
17 .gitignore
@@ -1,6 +1,7 @@
.buildpath
.project
-.settings/*
+.settings/
+.tx/
*.txt
*.php
*.xml
@@ -10,11 +11,16 @@ php.ini
cache/*
administrator/*
!administrator/components/com_fabrik/
+administrator/components/com_fabrik/update/
cache/*
components/*
!components/com_fabrik
components/com_fabrik/js/*
+components/com_fabrik/user_ajax.php
+components/com_fabrik/xf_group_sync.php
cli/*
+/downloads
+/downloads_debug
images/*
includes/*
language/*
@@ -27,6 +33,7 @@ modules/*
!modules/mod_fabrik_list/*
media/*
!media/com_fabrik/*
+media/com_fabrik/uploads/
logs
plugins/*
plugins/search/*
@@ -34,8 +41,12 @@ plugins/search/*
plugins/system/*
!plugins/system/fabrik/
!plugins/fabrik_element/
+plugins/fabrik_element/mytristate/
!plugins/fabrik_form/
+plugins/fabrik_form/php/scripts/
+plugins/fabrik_form/caneditgroup/
!plugins/fabrik_list/
+plugins/fabrik_list/php/scripts/
!plugins/fabrik_cron/
!plugins/fabrik_validationrule/
!plugins/fabrik_visualization/
@@ -50,6 +61,8 @@ transfer/*
/tmp
/transfer
/tests
+/test
+/update
/cache
fabrik_build/output/
fabrik_build/docs/
@@ -65,4 +78,4 @@ libraries/dompdf/lib/fonts/log.htm
/uploads
libraries/dompdf/lib/fonts/dompdf_font_family_cache.dist.php
/t3-assets
-
+/joomlatools-files
View
1,036 administrator/components/com_fabrik/language/da-DK/da-DK.com_fabrik.ini
@@ -0,0 +1,1036 @@
+;
+; Fabrik 3
+; Copyright (C) 2005 - 2010 Pollen 8 Design Ltd. All rights reserved.
+; License http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html GNU/GPL, see LICENSE.php
+; Note : All ini files need to be saved as UTF-8 - No BOM
+
+COM_FABRIK_TIP_FX_DESC="Typen af animation se: http://mootools.net/docs/core/Fx/Fx"
+COM_FABRIK_TIP_FX_LABEL="Hover tip fx"
+COM_FABRIK_TIP_EASE_DESC="Hvordan animationen skal fade ind/ud se: http://mootools.net/docs/core/Fx/Fx. Ikke gældende for lineære fx"
+COM_FABRIK_TIP_EASE_LABEL="Fx fade"
+COM_FABRIK_TIP_FX_DURATION_DESC="Enten angiv nummeret i millisekunder for tip effekten eller 'short', 'normal' eller 'long'"
+COM_FABRIK_TIP_FX_DURATION_LABEL="Effekt vargihed"
+COM_FABRIK_TIP_FX_DISTANCE_DESC="Antallet af pixels som tippet har som offset fra det triggende element - altså afstanden over hvilken effekten udføres."
+COM_FABRIK_TIP_FX_DISTANCE_LABEL="Effekt afstand"
+COM_FABRIK_TIP_FX_FADEIN_DESC="Skal tippet starte som usynligt i begyndelsen af effekten og fade ind i løbet af effekten"
+COM_FABRIK_TIP_FX_FADEIN_LABEL="Effekt fade ind"
+COM_FABRIK_FIELD_RECORD_IN_DATABASE_DESC="Skal vi gemme de indtastede formular data i databasetabellen"
+COM_FABRIK_FIELD_RECORD_IN_DATABASE_LABEL="Gem i database"
+COM_FABRIK_ACCESS_ADD="Tilføj"
+COM_FABRIK_ACCESS_ADD_DESC="Neden under er vist den nedarvede tilstand for <strong>tilføj poster</strong> for denne tabel."
+COM_FABRIK_ACCESS_DELETE="Slet"
+COM_FABRIK_ACCESS_DELETE_DESC="Nedenunder er vist den nedarvede tilstand for<strong>slette poster</strong> fra denne tabel."
+COM_FABRIK_ACCESS_DROP="Slet"
+COM_FABRIK_ACCESS_DROP_DESC="Nedenunder er vist den nedarvede tilstand for <strong>slet alle poster</strong> i denne tabel."
+COM_FABRIK_ACCESS_EDIT="Rediger"
+
+COM_FABRIK_ACCESS_ADD_REPEAT_GROUP_DESC="Visnings adgangsniveaet ved hvilket brugeren kan tilføje gentagelsesgrupper"
+COM_FABRIK_ACCESS_ADD_REPEAT_GROUP_LABEL="Tilføj adgang"
+COM_FABRIK_ACCESS_DELETE_REPEAT_GROUP_DESC="Visnings adgangsniveauet ved hvilket brugeren kan slette gentagelsesgrupper"
+COM_FABRIK_ACCESS_DELETE_REPEAT_GROUP_LABEL="Slet adgang"
+COM_FABRIK_ACCESS_EDITABLE_ELEMENT="Redigerbar"
+COM_FABRIK_ACCESS_EDITABLE_ELEMENT_DESC="Visnings adgangsniveauet der er krævet for at se den <strong>redigerbare version</strong> af dette element."
+COM_FABRIK_ACCESS_EDIT_DESC="Brugergruppen der kan <strong>redigere poster</strong> i denne tabel."
+COM_FABRIK_ACCESS_VIEW="Visning"
+COM_FABRIK_ACCESS_VIEWABLE_ELEMENT="Kan ses"
+COM_FABRIK_ACCESS_VIEWABLE_ELEMENT_DESC="Visnings adgangsniveauet der er krævet for at se den <strong>ikke-redigerbare version</strong> af dette element."
+COM_FABRIK_ACCESS_VIEW_DESC="Brugergruppen der kan <strong>se listen</strong>."
+COM_FABRIK_ACCESS_VIEW_DETAILS="Visningsdetaljer"
+COM_FABRIK_ACCESS_VIEW_DETAILS_DESC="Brugergruppen der kan <strong>se post detaljer</strong> i denne liste."
+COM_FABRIK_ACTION="Handling"
+COM_FABRIK_ADD="Tilføj"
+COM_FABRIK_ADMIN_TEMPLATES="Admin skabeloner"
+COM_FABRIK_ADVANCED="Avanceret"
+COM_FABRIK_ALERT_EXISTING_FIELD_TYPES_DESC="Hvis nej er valgt, så vil Fabrik ikke ændre dissee database felttyper eller navne, når elementer gemmes.</br> Hvis Ja er valgt, så vil Fabrik opdatere din databasestruktur for at sikre maksimal kompatibilitet.</br>Hvis 'tilføj nye felter' er valgt, så vil eksisterende felter ikke blive ændret, men nye felter kan tilføjes."
+COM_FABRIK_ALERT_EXISTING_FIELD_TYPES_LABEL="Ændre felttyper"
+COM_FABRIK_APPLY_FILTER_TO="Anvend på"
+COM_FABRIK_ASCENDING="Stigende"
+COM_FABRIK_FIELD_ASSIGN_GROUP_TO_FORM_FIRST="Du skal først tilknytte gruppen til en formular"
+COM_FABRIK_AUTOCOMPLETE="Auto-fuldfør"
+COM_FABRIK_AVAILABLE_AFTER_SAVE="Tilgængelig efter lagring"
+COM_FABRIK_AVAILABLE_GROUPS="Eller vælg og tilføj de følgende tilgængelige grupper"
+COM_FABRIK_AVAILABLE_ONCE_SAVED="Tilgængelig efter lagring"
+COM_FABRIK_BACK_END="Back end"
+COM_FABRIK_BATCH_OPTIONS="Samlet processering"
+COM_FABRIK_BEGINNING="Start"
+COM_FABRIK_BOTH="Begge"
+COM_FABRIK_BUTTONS="Knapper"
+COM_FABRIK_BUTTON_TEXT="Knaptekst"
+COM_FABRIK_CODE="Kode"
+COM_FABRIK_COLUMNS_DESC="Antallet af kollonner som du ønkser at vise dit element i"
+COM_FABRIK_COLUMNS_LABEL="Kolonner"
+COM_FABRIK_COMPRESS_JS_DESC="Hvis du besluttede at flette JS filerne, kan du også vælge om du vil komprimere dem. ADVARSEL: Aktuelt opretter pakningsmetoden en ustabil JS fil. Muligheden er her kun for testning, da det producerer højrere kompressionsrater."
+COM_FABRIK_COMPRESS_JS_LABEL="Komprimer flettet JS fil"
+COM_FABRIK_CONFIGURATION="Fabrik indstillinger"
+COM_FABRIK_CONNECTIONS_NO_ITEM_SELECTED="Ingen elementer valgt"
+COM_FABRIK_CONNECTIONS_N_ITEMS_DELETED="%d forbindelser slettet"
+COM_FABRIK_CONNECTIONS_N_ITEMS_DELETED_1="%d forbindelse slettet"
+COM_FABRIK_CONNECTIONS_N_ITEMS_PUBLISHED="%d forbindelser publiceret"
+COM_FABRIK_CONNECTIONS_N_ITEMS_PUBLISHED_1="%d forbindelse publiceret"
+COM_FABRIK_CONNECTIONS_N_ITEMS_TRASHED="%d forbindelser smidt ud"
+COM_FABRIK_CONNECTIONS_N_ITEMS_TRASHED_1="%d forbindelse smidt ud"
+COM_FABRIK_CONNECTIONS_N_ITEMS_UNPUBLISHED="%d forbindelser afpubliceret."
+COM_FABRIK_CONNECTIONS_N_ITEMS_UNPUBLISHED_1="%d forbindelse afpubliceret."
+COM_FABRIK_CONNECTION_CANT_UNSET_DEFAULT="Du kan ikke fravælge standard forbindelsen. For at ændre standard forbindelsen, skal du klikke på en anden forbindelse for at redigere den."
+COM_FABRIK_CONNECTION_SET_DEFAULT="Standard forbindelse sat."
+COM_FABRIK_CONNECTION_SUCESSFUL="Forbindelse ok!"
+COM_FABRIK_CONTINUE="Fortsæt"
+COM_FABRIK_COPY="Kopier"
+COM_FABRIK_COPY_TO_GROUP="Kopier til gruppe"
+COM_FABRIK_CREATE_GROUP_WITH_SAME_NAME="Opret en gruppe med det samme navn som denne formular."
+COM_FABRIK_CRONS_N_ITEMS_DELETED="%d planlagte opgaver slettet."
+COM_FABRIK_CRONS_N_ITEMS_DELETED_1="%d planlagt opgave slettet."
+COM_FABRIK_CRONS_N_ITEMS_PUBLISHED="%d planlagte opgaver publiceret."
+COM_FABRIK_CRONS_N_ITEMS_PUBLISHED_1="%d planlagt opgave publiceret."
+COM_FABRIK_CRONS_N_ITEMS_TRASHED="%d planlagte opgaver smidt ud."
+COM_FABRIK_CRONS_N_ITEMS_TRASHED_1="%d planlagt opgave smidt ud."
+COM_FABRIK_CRONS_N_ITEMS_UNPUBLISHED="%d planlagte opgaver afpubliceret."
+COM_FABRIK_CRONS_N_ITEMS_UNPUBLISHED_1="%d planlagt opgave afpubliceret."
+COM_FABRIK_CRON_DAY="dag"
+COM_FABRIK_CRON_FIELD_CONNECTION_DESC="Du kan vælge en Fabrik forbindelse / liste der skal indlæses i valg-programudvidelsen."
+COM_FABRIK_CRON_FIELD_CONNECTION_LABEL="Forbindelse"
+COM_FABRIK_CRON_FIELD_EVERY_DESC="Angiv et heltal. Dette bliver kombineret med 'enhed' dropdown for at indikere hvornår den planlagte opgave kører - f.eks. 'Hver dag', 'Hver 5. time'"
+COM_FABRIK_CRON_FIELD_EVERY_LABEL="Hver"
+COM_FABRIK_CRON_FIELD_LABEL_LABEL="Label"
+COM_FABRIK_CRON_FIELD_LAST_RUN_LABEL="Seneste kørsel"
+COM_FABRIK_CRON_FIELD_LOG_EVENTS_DESCRIPTION="Hvis sat til Ja, så vil de forskellige output beskeder fra den valgte programudvidelse blive gemt i database tabellen #_fabrik_log."
+COM_FABRIK_CRON_FIELD_LOG_EVENTS_LABEL="Log begivenheder"
+COM_FABRIK_CRON_FIELD_REQUIRE_QS_DESC="Hvis sat til Ja, så vil programudvidelsen kun køre hvis side-URL indeholder forespørgselsstrengen 'fabrik_cron=1'. Anvendelig til at stoppe processorkrævende forespørgsler, når en browser forespørger en side, mens server cron job dog stadig tillades ved at anvende &fabrik_cron=1 tilføjet til URL'en."
+COM_FABRIK_CRON_FIELD_REQUIRE_QS_LABEL="Kræv forespørgselsstreng"
+COM_FABRIK_CRON_FIELD_TABLE_LABEL="Liste"
+COM_FABRIK_CRON_FIELD_UNIT_DESC="Vælg en tidsenhed som kombineres med 'Hver' feltet til at indikere hvornår den planlagte opgave køres - f.eks. 'Hver dag'. 'Hver 5. time'."
+COM_FABRIK_CRON_FIELD_UNIT_LABEL="Enhed"
+COM_FABRIK_CRON_HOUR="time"
+COM_FABRIK_CRON_MINUTE="minut"
+COM_FABRIK_CRON_MONTH="Måned"
+COM_FABRIK_CRON_SECOND="sekund"
+COM_FABRIK_CRON_WEEK="uge"
+COM_FABRIK_CRON_YEAR="År"
+COM_FABRIK_CSV_FILE_LABEL="CSV"
+COM_FABRIK_CURRENT_GROUPS="Aktuelle grupper"
+COM_FABRIK_CUSTOM_JS_ADD_DESC="Tilføj noget brugerdefineret JavaScript kode som køres når en gentagelsesgruppe bliver tilgøjet."
+COM_FABRIK_CUSTOM_JS_ADD_LABEL="Javascript der skal køres nåt gentagelsesgruppe tilføjes"
+COM_FABRIK_CUSTOM_JS_DEL_DESC="Tilføj noget brugerdefineret JavaScript kode der køres, når en gentagelsesgruppe slettes."
+COM_FABRIK_CUSTOM_JS_DEL_LABEL="JavaScrip der skal køres, når en gentagelsesgruppe fjernes."
+COM_FABRIK_DATA="Data"
+COM_FABRIK_DATABASE="Database"
+COM_FABRIK_DATABASE_TABLE_ALREADY_EXISTS="Database tabellen eksisterer allerede"
+COM_FABRIK_DATABASE_UPDATED="Database opdateret"
+COM_FABRIK_DB_TABLE_ALREADY_EXISTS="En databasetabel med dette navn eksisterer allerede"
+COM_FABRIK_DB_TABLE_NAME="Db tabel"
+COM_FABRIK_DEBUGGING="Fejlsøgning"
+COM_FABRIK_DEFAULT="Standard"
+COM_FABRIK_DEFAULT_TO_GLOBAL="Anvend global"
+COM_FABRIK_DELETE="Slet"
+COM_FABRIK_DELETE_FROM="For disse lister:"
+COM_FABRIK_DELETE_JOINED_ROWS_DESC="Når der slettes en post fra tabellen, skal joinede poster så også slettes?"
+COM_FABRIK_DELETE_JOINED_ROWS_LABEL="Slet joined data"
+COM_FABRIK_DELETE_LISTS_AND_FORMS="Slet lister og formularer"
+COM_FABRIK_DELETE_LISTS_FORMS_AND_GROUPS="Slet lister, formularer og grupper"
+COM_FABRIK_DELETE_LISTS_FORMS_GROUPS_AND_ELEMENTS="Slet lister, formularer, grupper og elementer"
+COM_FABRIK_DELETE_LISTS_ONLY="Slet kun lister"
+COM_FABRIK_DESCENDING="Faldende"
+COM_FABRIK_DETAILS="Detaljer"
+COM_FABRIK_DETAILS_AND_FORM_VIEW="Detaljer & formularvisning"
+COM_FABRIK_DETAILS_VIEW_ONLY="Kun detaljevisning"
+COM_FABRIK_DETAIL_DESC="Sætter kolonneoverskrift og række detalje link tekst. Efterlad tom for standard til 'Visning'."
+COM_FABRIK_DETAIL_LABEL="Detalje label"
+COM_FABRIK_DO="Kør"
+COM_FABRIK_DOWN="Ned"
+COM_FABRIK_DROPDOWN="Dropdown"
+COM_FABRIK_DROP_DATABASE_TABLE_LABEL="Slet databasetabel"
+COM_FABRIK_EACH_ROW_SEPARATELY="Hver række separat"
+COM_FABRIK_EARLIER_THIS_YEAR="Tidligere dette år"
+COM_FABRIK_EDIT="Rediger"
+COM_FABRIK_EDIT_DESC="Sætter kolonneoverskrift og række detalje link tekst. Efterlad tom for standard til 'rediger'."
+COM_FABRIK_EDIT_LABEL="Rediger label"
+COM_FABRIK_EDIT_LINK_DESC="Tilføjer en kolonne til listen med et 'rediger' link, der tillader dig at redigere posten. Denne indstilling anvendes kun hvis 'Kør knapper som' er sat til 'Inline'"
+COM_FABRIK_EDIT_LINK_LABEL="Vis redigeringslink"
+COM_FABRIK_EDIT_URL_DESC="Erstatter standard rediger URL med en brugerdefineret. Kan anvende {placeholders} - brug {rowid} for at indsætte den aktuelle rækkes ID i linket."
+COM_FABRIK_EDIT_URL_LABEL="Brugerdefineret redigerings URL"
+COM_FABRIK_ELEMENT="Element"
+COM_FABRIK_ELEMENTS="Elementer"
+COM_FABRIK_ELEMENTS_N_ITEMS_ADDED_TO_LIST_VIEW="%d elementer tilføjet til listevisning"
+COM_FABRIK_ELEMENTS_N_ITEMS_ADDED_TO_LIST_VIEW_1="%d element tilføjet til listevisning"
+COM_FABRIK_ELEMENTS_N_ITEMS_CHECKED_IN="%d elementer låst op"
+COM_FABRIK_ELEMENTS_N_ITEMS_DELETED="%d elementer slettet"
+COM_FABRIK_ELEMENTS_N_ITEMS_DELETED_1="%d element slettet"
+COM_FABRIK_ELEMENTS_N_ITEMS_PUBLISHED="%d elementer publiceret"
+COM_FABRIK_ELEMENTS_N_ITEMS_PUBLISHED_1="%d element publiceret"
+COM_FABRIK_ELEMENTS_N_ITEMS_REMOVED_FROM_LIST_VIEW="%d elementer fjernet fra listevisning"
+COM_FABRIK_ELEMENTS_N_ITEMS_REMOVED_FROM_LIST_VIEW_1="%d element fjernet fra listevisning"
+COM_FABRIK_ELEMENTS_N_ITEMS_TRASHED="%d elementer smidt ud"
+COM_FABRIK_ELEMENTS_N_ITEMS_TRASHED_1="%d element smidt ud"
+COM_FABRIK_ELEMENTS_N_ITEMS_UNPUBLISHED="%d elementer afpubliceret"
+COM_FABRIK_ELEMENTS_N_ITEMS_UNPUBLISHED_1="%d element afpubliceret"
+COM_FABRIK_ELEMENT_FULL_NAME="Fuldt elementnavn (listname.element_name)"
+COM_FABRIK_ELEMENT_LABEL="Elementlabel"
+COM_FABRIK_ELEMENT_LABEL_CALCULATIONS_DETAILS="Beregninger"
+COM_FABRIK_ELEMENT_LABEL_CSS_DETAILS="CSS"
+COM_FABRIK_ELEMENT_LABEL_FILTERS_DETAILS="Filtrer"
+COM_FABRIK_ELEMENT_LABEL_ICONS_SETTINGS_DETAILS="Ikoner"
+COM_FABRIK_ELEMENT_LABEL_LIST_SETTINGS="Listeindstillinger"
+COM_FABRIK_ELEMENT_LABEL_LIST_SETTINGS_DETAILS="Listeindstillinger"
+COM_FABRIK_ELEMENT_LABEL_PUBLISHING_DETAILS="Publicering"
+COM_FABRIK_ELEMENT_LABEL_RSS="RSS"
+COM_FABRIK_ELEMENT_LABEL_TIPS="Tips"
+COM_FABRIK_ELEMENT_NAME_IN_USE="Elementnavnet er allerede i brug"
+COM_FABRIK_ELEMENT_N_ITEMS_COPIED="%d elementer kopieret"
+COM_FABRIK_ELEMENT_N_ITEMS_COPIED_1="%d element kopieret"
+COM_FABRIK_ELEMENT_PROPERTIES_LINKED_TO="Element indstillinger linket til"
+COM_FABRIK_ELEMENT_TYPE="Elementtype"
+COM_FABRIK_ENABLE_SINGLE_ORDERING_DESC="Kan tilsidesættes på per tabel basis. Enkelt-sortering vil nulstille enhver anden kolonnerækkefølge når en kolonne sorteres."
+COM_FABRIK_ENABLE_SINGLE_ORDERING_LABEL="Aktiver enkelt-sortering"
+COM_FABRIK_ENCRYPT_DESC="Anvender mySQL's AES_ENCRYPT for at kryptere formulardata.<br />Bemærk: for sikker indsendelse af data til serveren så er <strong>SSL krævet</strong><br>Bemærk: kun understøttet af elementerne <strong>field</strong> og <strong>textarea</strong>.<br/>Bemærk: krypteret data er ikke søgbar igennem tabellens 'udvidede søg alle' mulighed."
+COM_FABRIK_ENCRYPT_LABEL="Krypter data"
+COM_FABRIK_END="Slut"
+COM_FABRIK_ENTER_PASSWORD_OR_LEAVE_AS_IS="Angiv en adgangskode nedenunder eller lad den være."
+COM_FABRIK_ENUSRE_ONE_CONNECTION_PUBLISHED="Vær sikker på at mindst en forbindelse er oprettet og publiceret."
+COM_FABRIK_ERR_CANT_ADD_FIELDS="Du kan ikke tilføje felter til denne liste."
+COM_FABRIK_ERR_CANT_ALTER_EXISTING_FIELDS="Du kan ikke ændre eksisterende feltnavne."
+COM_FABRIK_ERR_CRON_RUN_TIME="Programudvidelsen kører pt ELLER der er opstået en runtime fejl ved den seneste kørsel af denne programudvidelse. Den er pt deaktiveret, klik på denne knap for at aktivere."
+COM_FABRIK_ERR_ELEMENT_JS_ACTION_NOT_DEFINED="Alle JavaScript events skal have en valgt handling"
+COM_FABRIK_ERROR_SAVING_ELEMENT_PLUGIN_OPTIONS="Fejl under lagring af element programudvidelses indstillinger."
+COM_FABRIK_EVAL="Eval"
+COM_FABRIK_EVERYONE="Alle"
+COM_FABRIK_EXPORT_PACKAGE_TO_CREATE_ZIP="Eksporter denne pakke for at oprette en installerbar zip."
+COM_FABRIK_FABRIK_DEBUG_DESC="  Hvis Ja, vil tilføjelsen af &amp;fabrikdebug=1 til dine side URL'er udskrive fejlsøgnings kode - anvendelig til at spotte problemer. Fejlsøg JS vil altid gennemtvinge indlæsning af ukomprimerede JS filer."
+COM_FABRIK_FABRIK_DEBUG_LABEL="Tillad fabrikFejlsøg"
+COM_FABRIK_FABRIK_DEBUG_JS="Fejlsøg JS"
+COM_FABRIK_FIELD="Felt"
+COM_FABRIK_FIELD_ACTION_METHOD_DESC="Bestemmer hvordan knapperne rediger/vis/slet og programudvidelse bliver behandlet."
+COM_FABRIK_FIELD_ACTION_METHOD_LABEL="Behandel knapper som"
+COM_FABRIK_FIELD_ACTION_METHOD_INLINE="Inline"
+COM_FABRIK_FIELD_ACTION_METHOD_FLOATING="Flydende"
+COM_FABRIK_FIELD_ADD_BUTTON_LABEL_LABEL="Tilføj knap label"
+COM_FABRIK_FIELD_ADD_BUTTON_LABEL_DESC="Brugerdefineret tekst til knappen Tilføj, efterlad tom for at bruge standard 'Tilføj'"
+COM_FABRIK_FIELD_ADD_RECORDS_DESC="Visnings adgangniveauet der kræves for at kunne tilføje poster."
+COM_FABRIK_FIELD_ADD_RECORDS_LABEL="Tilføj poster"
+COM_FABRIK_FIELD_ADD_TO_PAGE_TITLE_DESC="Når det er sat til Ja, så vil elementernes værdier blive tilføjet til dokumentets sidetitel."
+COM_FABRIK_FIELD_ADD_TO_PAGE_TITLE_LABEL="Tilføje til sidetitel."
+COM_FABRIK_FIELD_ADD_URL_DESC="Override standard linket der anvendes til knappen Tilføj ny post, kan anvende (nogle) pladsholdere, inklusiv forespørgsels strenge argumenter."
+COM_FABRIK_FIELD_ADD_URL_LABEL="Brugerdefineret Tilføj URL"
+COM_FABRIK_FIELD_ADMIN_DETAILS_TEMPLATE_DESC="Skabelonen der skal anvendes i Admin detaljevisning. Hvis standard er valgt, så anvendes skabelonen til frontend detaljevisning."
+COM_FABRIK_FIELD_ADMIN_DETAILS_TEMPLATE_LABEL="Detaljevisning"
+COM_FABRIK_FIELD_ADMIN_FORM_TEMPLATE_DESC="Skabelonen der skal anvendes i Admin formular visning. Hvis standard er valgt, så anvendes skabelonen til frontend formular visning."
+COM_FABRIK_FIELD_ADMIN_FORM_TEMPLATE_LABEL="Formular"
+COM_FABRIK_FIELD_ADMIN_TEMPLATE_DESC="Mappen placeret i components/com_fabrik/views/list/tmpl/ som bruges til skabelon når lister vises til administrator. Hvis ingen er valgt, så vil front-end skabelonen blive anvendt."
+COM_FABRIK_FIELD_ADMIN_TEMPLATE_LABEL="Admin skabelon"
+COM_FABRIK_FIELD_ADVANCED_SEARCH_ALL_MODE_DESC="Hvis sat til Ja, så vil der fremkomme en yderligere dropdown ved siden af søg alle feltet. Den tillader brugeren at søge på 'Alle termerne', 'Enhver af termerne', 'Eksakt frase', og 'Ingen af disse termer'"
+COM_FABRIK_FIELD_ADVANCED_SEARCH_ALL_MODE_LABEL="Udvidet søg alle"
+COM_FABRIK_FIELD_ADVANCED_SEARCH_DESC="Hvis valgt, så vil et link fremkomme i din visning, som åbner et popup vindue der tillader kompleks filtrering af din visnings data."
+COM_FABRIK_FIELD_ADVANCED_SEARCH_LABEL="Avanceret søgning"
+COM_FABRIK_FIELD_AJAX_VALIDATIONS_DESC="Når fokus fjernes fra et element, så valider det ved hjælp af AJAX."
+COM_FABRIK_FIELD_AJAX_VALIDATIONS_LABEL="Ajax validering"
+COM_FABRIK_FIELD_ALLOW_ORDERING_DESC="Hvis valgt, så vil elementernes visnings overskrift blive et hyperlink der tillader dig at sortere posterne i stigende/faldende rækkefølge."
+COM_FABRIK_FIELD_ALLOW_ORDERING_LABEL="Tillad sortering"
+COM_FABRIK_FIELD_ALLOW_TRANSLATION_DESC="Hvis Ja er valgt, så vil Fabrik kontrollere om Joomfish er installeret. Hvis det er, så vil der oprettes en indholdselement xml fil for denne visning i /components/com_joomfish/contentelements, som giver dig mulighed for at oversætte data indeholdt i din Fabrik visning. Din database visning SKAL starte med dit websteds prefiks nav - ting som filtre vil ikke blive oversat, eller testet med joinede data."
+COM_FABRIK_FIELD_ALLOW_TRANSLATION_LABEL="Joomfish data oversættelse"
+COM_FABRIK_ALTER_EXISTING_FIELD_ADD_NEW_FIELDS_ONLY="Tilføj kun nye felter"
+COM_FABRIK_FIELD_ALTER_EXISTING_FIELD_TYPES_DESC="Hvis Nej er valgt, så vil Fabrik ikke ændre denne database felttyper eller navne når elementer gemmes.<br/>Hvis Ja er valgt, så vil Fabrik opdatere din databasestruktur for at sikre maksimal kompatibilitet<br/>Hvis tilføj nye felter' er markeret, så vil eksisterende felter ikke blive ændret, men nye felter kan tilføjes<br/>Hvis 'Anvend global' er markeret, så vil Fabriks globale indstillinger blive anvendt."
+COM_FABRIK_FIELD_ALTER_EXISTING_FIELD_TYPES_LABEL="Ændre flettyper"
+COM_FABRIK_FIELD_ALWAYS_RENDER_LABEL="Lav altid"
+COM_FABRIK_FIELD_ALWAYS_RENDER_DESC="Lad Fabrik reducere liste kreerings overophedning, ved ikke at lave (formatering for visning) elementer som ikke vises i listen. Dette betyder sommetider, at når du anvender et element som pladsholder i (f.eks.) en programudvidelsesskabelon, vil det ikke vises korrekt. Hvis dette sker, så prøv at sætte denne indstilling til Ja, for at tvinge Fabrik til altid at formatere dette element til visning."
+COM_FABRIK_FIELD_APPLY_BUTTON_DESC="Tilføjer en 'Gem' knap til formularen, som vil indsende formularen og derefter returnere dig til formularen med den tidligere post."
+COM_FABRIK_FIELD_APPLY_BUTTON_LABEL="Knappen Gem"
+COM_FABRIK_FIELD_APPLY_BUTTON_LABEL_DESC="Teksten der skal stå på Gem knappen"
+COM_FABRIK_FIELD_APPLY_BUTTON_LABEL_LABEL="Gem knap label"
+COM_FABRIK_FIELD_AUTHOR_DESC="Forfatternavn"
+COM_FABRIK_FIELD_AUTHOR_LABEL="Forfatter"
+COM_FABRIK_FIELD_AUTO_INC_DESC="Er den primærer nøgle auto-stigende? Hvis du ikke er sikker, så vælg ja"
+COM_FABRIK_FIELD_AUTO_INC_LABEL="Auto-stigende"
+COM_FABRIK_FIELD_AVERAGE_ACCESS_DESC="Hvem kan se det gennemsnitlige resultat"
+COM_FABRIK_FIELD_AVERAGE_ACCESS_LABEL="Gennemsnitlig adgang"
+COM_FABRIK_FIELD_AVERAGE_ROUND_DESC="Heltal som gennemsnittet skal afrundes til"
+COM_FABRIK_FIELD_AVERAGE_ROUND_LABEL="Afrund"
+COM_FABRIK_FIELD_AVERAGE_TOTAL_DESC="Opret et gennemsnit af dette elements kolonne i listevisningen."
+COM_FABRIK_FIELD_AVERAGE_TOTAL_LABEL="Gennemsnit på kolonne total."
+COM_FABRIK_FIELD_AVG_LABEL_DESC="Lablen der er placeret ved siden af den gennemsnitsberegningen. Efterlad tom for standard til 'Gennemsnit'"
+COM_FABRIK_FIELD_AVG_LABEL_LABEL="Gennemsnitslabel"
+COM_FABRIK_FIELD_CCK_CATEGORY_DESC="Tilknyt denne formular til en Joomla sektion/kategori. Denne formular vil fremkomme hvis du trykker på knappen 'Fabrik udvidet editor' når du skriver en artikel i den angivne kategori."
+COM_FABRIK_FIELD_CCK_CATEGORY_LABEL="CCK kategori"
+COM_FABRIK_FIELD_CHECKBOX_LOCATION_DESC="Placer række markeringsboksen i starten eller slutningen af hver række."
+COM_FABRIK_FIELD_CHECKBOX_LOCATION_LABEL="Placering af afkrydsningsboks"
+COM_FABRIK_FIELD_COLLATION_DESC="Ændre database sammenkøringen. Standard til databasens standard sammenkøring,"
+COM_FABRIK_FIELD_COLLATION_LABEL="Sammenkøring"
+COM_FABRIK_FIELD_COMMENT_DESC="Et internet notat der tillader administratorer at angive en kommentar omkring elementets anvendelse. Vises ikke på formularvisningen."
+COM_FABRIK_FIELD_COMMENT_LABEL="Kommentar"
+COM_FABRIK_FIELD_CONNECTION_DESC=""
+COM_FABRIK_FIELD_CONNECTION_LABEL="Forbindelse"
+COM_FABRIK_FIELD_CONNECTION_DESC="Fabrik forbindelsen som skal anvendes"
+COM_FABRIK_FIELD_COPY_BUTTON_DESC="Hvis Vis er valgt, så vil der vises en Kopi knap i bunden af siden, som vil gemme formularens data som en kopi af den originale post, når den indsendes."
+COM_FABRIK_FIELD_COPY_BUTTON_LABEL="Knappen Kopier"
+COM_FABRIK_FIELD_COPY_BUTTON_LABEL_DESC="Teksten der skal vise på kopiknappen."
+COM_FABRIK_FIELD_COPY_BUTTON_LABEL_LABEL="Kopiknaps label"
+COM_FABRIK_FIELD_COUNT_ACCESS_DESC="Hvem kan se tælle resultatet"
+COM_FABRIK_FIELD_COUNT_ACCESS_LABEL="Adgang til tælleresultat"
+COM_FABRIK_FIELD_COUNT_LABEL_DESC="Lablen der er placeret ved siden af Tæller beregningen. Efterlad tom for 'Antal'"
+COM_FABRIK_FIELD_COUNT_LABEL_LABEL="Tælleresultat label"
+COM_FABRIK_FIELD_COUNT_RECORDS_DESC="I listevisningen, opret et total af antallet af poster med en given værdi."
+COM_FABRIK_FIELD_COUNT_RECORDS_LABEL="Tæl poster"
+COM_FABRIK_FIELD_COUNT_VALUE_DESC="VALGFRI - hvis angivet, så vil antalsberegningen kun tælle rækker hvaor dette element er lig med den tekst du angiver her. Hvis intet er angivet, så tælles alle rækker."
+COM_FABRIK_FIELD_COUNT_VALUE_LABEL="Tæl værdi"
+COM_FABRIK_FIELD_CUSTOM_CALC_ACCESS_DESC="Hvem kan se det brugerdefinerede resultat"
+COM_FABRIK_FIELD_CUSTOM_CALC_ACCESS_LABEL="Brugerdefineret adgang"
+COM_FABRIK_FIELD_CUSTOM_CALC_LABEL_DESC="Lablen der er placeret ved siden af den brugerdefinerede beregning. Efterlad tom for 'Brugerdefineret'"
+COM_FABRIK_FIELD_CUSTOM_CALC_LABEL_LABEL="Tælle label"
+COM_FABRIK_FIELD_CUSTOM_CALC_DESC="I listevisningen, opret en brugerdefineret beregning."
+COM_FABRIK_FIELD_CUSTOM_CALC_LABEL="Brugerdefineret beregning"
+COM_FABRIK_FIELD_CUSTOM_CALC_QUERY_DESC="Forespørgselsfragment til at generere resultater ved brug af %s til at repræsentere feltnavnet for dette element (brug IKKE det faktiske elementnavn. Du skal bruge %s). Så for at generere populations standard afvigelsen for dette element, ville det være "_QQ_"STDDEV_POP(%s)&quot (ingen anførselstegn):"
+COM_FABRIK_FIELD_CUSTOM_CALC_QUERY_LABEL="Brugerdefineret forespørgsel"
+COM_FABRIK_FIELD_CUSTOM_CALC_PHP_DESC="Hvis du anvender split funktionen, så skal du angive PHP koden som returnerer beregningen, udfra et datasæt i arrayet $data. For eksempel - for at returnere standard afvigelsen (formodet at du har PECL stats biblioteket installeret) vil det være "_QQ_"return stats_standard_deviation($data);"_QQ_" (ingen anførslestegn). Der foretages ingen pladsholder erstatning på denne kode. Du kan anvende al gyldig PHP, som opererer på $data og returnerer et enkelt resultat."
+COM_FABRIK_FIELD_CUSTOM_CALC_PHP_LABEL="Del PHP"
+COM_FABRIK_FIELD_CUSTOM_LINK_IN_DETAILS_DESC="Skal det brugerdefinerede link blive tilføjet i detaljevisningen"
+COM_FABRIK_FIELD_CUSTOM_LINK_IN_DETAILS_LABEL="Brugerdefineret link i detaljer"
+COM_FABRIK_FIELD_CREATE_DATE_LABEL="Oprettelsesdato"
+COM_FABRIK_FIELD_CRON_PLUGIN_DESC="Dette definerer hvilken cron-programudvidelse der anvendes. Når den er valgt, så vil yderligere felter, specifikke til den valgte programudvidelse, vises under denne dropdown. Yderligere programudvidelse kan downloades fra fabrikar.com."
+COM_FABRIK_FIELD_CRON_PLUGIN_LABEL="Programudvidelse"
+COM_FABRIK_FIELD_CRON_LOG_EMAIL_LABEL="Email til"
+COM_FABRIK_FIELD_CRON_LOG_EMAIL_DESC="En komma separeret liste med emailadresser som den loggen over planlagte opgaver, skal sendes til."
+COM_FABRIK_FIELD_CSS_DESC="Angiv nogle CSS udtryk, som bliver tildelt for at style gruppen."
+COM_FABRIK_FIELD_CSS_LABEL="CSS"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_IMPORT_CREATE_PK_DESC="Hvis Ja er valgt, så tilføjes et yderligere felt til databasetabellen. Det vil blive anvendt som en primær nøgle og et korresponderende id element vil blive oprettet. Hvis Nej er valgt, så vil næste side give dig muligheden for at vælge hvilke rækker fra CSV filen der indeholder den primære nøgle."
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_IMPORT_CREATE_PK_LABEL="Opret primær nøgle."
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_CUSTOM_QS_DESC="VALGFRI - enhver brugerdefineret forespørgselsstreng args som du ønsker at indsætte når CSVen efterspørges. Kan anvende standard pladsholdere, inklusiv forespørgselsstrenge. For eksempel, hvis du pre-filtrerer din tabel på en forespørgselsstrenge værdi, så skal du tilføje somearg={somearg}. Separer flere args med &amp;"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_CUSTOM_QS_LABEL="Brugerdefineret QS"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_ELEMENTS_DESC="Vælg elementerne som du ønsker at eksportere i CSV filen."
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_ELEMENTS_LABEL="Elementer"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_EXPORT_DESC="Tillad brugere at eksportere database data til en CSV fil."
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_EXPORT_LABEL="Frontend CSV eksport."
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_EXPORT_STEP_DESC="CSV eksporten virker ved at sende AJAX forespørgsler til serveren for at opbygge CSV filen. Derved undgås PHP timeout fejl, når store datasæt eksporteres. Denne indstilling giver dig mulighed for at angive hvor mange poster der eksporteres ved hvert AJAX kald. Et større tal kan betyde er hurtigere generering, men vil resulterer i mindre bruger feedback i forhold til eksportens fremskridt."
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_EXPORT_STEP_LABEL="Eksport skridt"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_FORMAT_DESC="Eksporter filer som er mere kompatible med Excel eller som en standard CSV fil"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_FORMAT_LABEL="CSV fil format"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_IMPORT_DESC="Tillad CSV import fra frontend"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_FRONTEND_SELECTION_DESC="Kan frontend brugere vælg CSV mulighederne. Hvis Ja, så bliver de følgende muligheder ignoreret. Hvis ikke, så vil et tryk på Eksport knappen automatisk eksportere med de følgende indstillinger."
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_FRONTEND_SELECTION_LABEL="Frontend indstillinger"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_IMPORT_DB_TABLE_NAME_DESC="Navnet på databasetabellen som bliver oprettet i forbindelsen"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_IMPORT_DB_TABLE_NAME_LABEL="DB tabelnavn"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_INCLUDE_DATA_DESC="Iknluder de formaterede data i CSV eksporten. F.eks. hvis en radio knap gemmer en værdi som '1' og har en label med 'en', så vil 'en' bliver eksporteret"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_INCLUDE_DATA_LABEL="Inkluder data"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_INCLUDE_RAW_DATA_DESC="Inkluder de rå data i CSV eksporten. F.eks. hvis en radioknap gemmer en værdi på '1' og har en label med 'en', så vil '1' blive eksporteret."
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_INCLUDE_RAW_DATA_LABEL="Inkluder rå data"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_INCLUDE_CALCULATIONS_DESC="Tilføj en beregning (summering, gennemsnit, medianer etc.) til bunden af den eksporterede fil."
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_INCLUDE_CALCULATIONS_LABEL="Inkluder beregninger"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_IMPORT_LABEL="CSV Import"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_IMPORT_LIST_LABEL_LABEL="Liste label"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_IMPORT_LIST_LABEL_DESC="Angiv et navn til listen der skal oprettes fra CSV filen."
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_INCLUDE_FILTERS_DESC="Hvis Ja er valgt så vil kun de filtrerede data blive eksporteret. Hvis Nej er valgt, så vil listens pre-filtrerede data blive eksporteret."
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_INCLUDE_FILTERS_LABEL="Inkluder filtre"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_KEY_DESC="Vælg formatet for CSV filens overskrifter"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_KEY_LABEL="Overskriftsformat"
+COM_FABRIK_FIELD_CUSTOM_LINK_DESC="Erstat standard linket med det angivet her. Kan anvende element pladsholdere, plus {rowid} og {listid}."
+COM_FABRIK_FIELD_CUSTOM_LINK_LABEL="Brugerdefineret link"
+COM_FABRIK_FIELD_DATABASE_DESC="Databasevisningen som du ønsker at forbinde til"
+COM_FABRIK_FIELD_DATABASE_LABEL="Databasenavn"
+COM_FABRIK_FIELD_DATABASE_NAME_DESC="Navnet på databasetabellen som gemmer formular dataene."
+COM_FABRIK_FIELD_DATABASE_NAME_LABEL="Tabelnavn"
+COM_FABRIK_FIELD_DEFAULT="Standard"
+COM_FABRIK_FIELD_DELETE_BUTTON_DESC="Tilføjer en Slet-knap ved redigering af en post, som sletter den aktuelle post."
+COM_FABRIK_FIELD_DELETE_BUTTON_LABEL="Slet knap"
+COM_FABRIK_FIELD_DELETE_BUTTON_LABEL_DESC="Teksten der skal stå på slet-knappens label."
+COM_FABRIK_FIELD_DELETE_BUTTON_LABEL_LABEL="Slet knap label"
+COM_FABRIK_FIELD_DELETE_RECORDS_DESC="Visnings adgangsniveauet krævet for at kunne slette poster."
+COM_FABRIK_FIELD_DELETE_RECORDS_FIELD_DESC="Vælg et Burger ID felt, hvis værdi skal matche den aktuelt på-loggede bruger for at aktivere post-sletning."
+COM_FABRIK_FIELD_DELETE_RECORDS_LABEL="Slet poster"
+COM_FABRIK_FIELD_DESCRIPTION_DESC="Navnet på din forbindelse."
+COM_FABRIK_FIELD_DESCRIPTION_LABEL="Label"
+COM_FABRIK_FIELD_DETAILED_VIEW_TEMPLATE_DESC="Mappen placeret i components/com_fabrik/views/form/tmpl/ som anvendes som en skabelon når detaljevisningen vises."
+COM_FABRIK_FIELD_DETAILED_VIEW_TEMPLATE_LABEL="Detaljevisning"
+COM_FABRIK_FIELD_DETAIL_LINK_DESC="Tilføj et link til post detalje visning. Denne mulighed bliver kun tilføjet, hvis 'Behandel knap som' er sat til 'Inline'."
+COM_FABRIK_FIELD_DETAIL_LINK_LABEL="Detalje visnings link"
+COM_FABRIK_FIELD_DETAIL_URL_DESC="Tilsidesæt standard detalje linket"
+COM_FABRIK_FIELD_DETAIL_URL_LABEL="Brugerdefineret detalje URL"
+COM_FABRIK_FIELD_DROP_DATA_DESC="Adgangsrettigheder til at slette alle poster fra visningen."
+COM_FABRIK_FIELD_DROP_DATA_LABEL="Slet data"
+COM_FABRIK_FIELD_DROP_RECORDS_DESC="Adgangs niveau ved hvilket brugeren får vist en knap der tillader ham at slette alle poster og nulstille tabellens primære nøgle til 0"
+COM_FABRIK_FIELD_DROP_RECORDS_LABEL="Tøm poster"
+COM_FABRIK_FIELD_EDIT_RECORDS_DESC="Visnings adgangs niveaet der kræves for at kunne redigere poster"
+COM_FABRIK_FIELD_EDIT_RECORDS_LABEL="Rediger poster"
+COM_FABRIK_FIELD_ELEMENT_LABEL_DESC="Teksten der skal vises på formularen ved siden af elementets widget"
+COM_FABRIK_FIELD_ELEMENT_LABEL_LABEL="Label"
+COM_FABRIK_FIELD_ELEMENT_NAME_DESC="En deskriptiv reference til dit element. Dette navn anvendes internt i Fabrik og er ikke synligt for brugeren. Navnet vil blive anvendt som MySQL visningsfeltets navn, så du må kun anvende bogstaver, tal og karakteren _ (Fabrik vil automatisk erstatte andre karakterer med _)."
+COM_FABRIK_FIELD_ELEMENT_NAME_LABEL="Navn"
+COM_FABRIK_FIELD_ELEMENT_PLUGIN_DESC="Dette definerer hvilken element-programudvidelse der bliver anvendt. Når den er valgt, vil yderligere felter, specifikke for programudvidelsen, fremkomme under denne dropdown. Yderligere programudvidelsestyper kan downloades fra fabrikar.com"
+COM_FABRIK_FIELD_ELEMENT_PLUGIN_LABEL="Programudvidelse"
+COM_FABRIK_FIELD_ELEMENT_PUBLISHED_DESC="Publicer elementet i både formular og liste visninger."
+COM_FABRIK_FIELD_ELEMENT_TIP_LOCATION_LABEL="Tip hover placering"
+COM_FABRIK_FIELD_ELEMENT_TIP_LOCATION_DESC="Elementer kan have tip tilknyttet til dem, som guider brugeren gennem udfyldelsen af formularen. Denne indstilling bestemmer hvordan disse tip skal vises.<br /><em>Bemærk</em>at din formular skal have 'Tip placeringen' sat til 'Hover tekst' for at denne indstilling anvendes."
+COM_FABRIK_FIELD_EMAIL_ICON_DESC="Vis en knap på formularen der tillader brugeren at emaile til formularens side."
+COM_FABRIK_FIELD_EMAIL_ICON_LABEL="Email ikon"
+COM_FABRIK_FIELD_EMPTY_DATA_MESSAGE_DESC="Teksten der skal vises når listen ikke indeholder data."
+COM_FABRIK_FIELD_EMPTY_DATA_MESSAGE_LABEL="Tom data besked"
+COM_FABRIK_FIELD_ENABLE_BIG_SELECTS_DESC="Hvis du har mange joins og / eller store antal elementer, kan der forekomme MySQL fejl der siger at SQL_BIG_SELECTS skal aktiveres. Aktiver kun denne indstilling hvis du ser sådanne fejl. Denne indstilling øger også GROUP_CONCAT_MAX_LEN til 10k, hvilket kan være nødvendigt hvis du bruger tin som AJAX upload elementer med mange filer."
+COM_FABRIK_FIELD_ENABLE_BIG_SELECTS_LABEL="Aktiver SQL_BIG_SELECTS"
+COM_FABRIK_FIELD_ENABLE_SINGLE_ORDERING_DESC="Kan tilsidesættes på per-visnings basis. Enkelt-sortering vil nulstille enhver anden kolonne sortering når kolonner sorteres."
+COM_FABRIK_FIELD_ENABLE_SINGLE_ORDERING_LABEL="Aktiver enkelt-sortering"
+COM_FABRIK_FIELD_ERROR_MSG_DESC="Dette er advarselsteksten som fremkommer i toppen af din formular hvis en af formularerne fejler"
+COM_FABRIK_FIELD_ERROR_MSG_LABEL="Fejlbesked"
+COM_FABRIK_FIELD_EXACT_MATCH_DESC="Hvis Ja er valgt, så vil kun eksakte match returneres. Hvis Nej er valgt, så vil partielle match returneres, f.eks. hvis du søgte på '1' med eksakt match deaktiveret, så vil enhver post der indeholder værdien '1' returneres - f.eks. '1', '10' eller '91'. En søgning med eksakt aktiveret vil med den samme filterværdi, kun returnere poster med værdien '1'."
+COM_FABRIK_FIELD_EXACT_MATCH_LABEL="Eksakt match"
+COM_FABRIK_FIELD_FEED_DATE_LABEL="Feed dato"
+COM_FABRIK_FIELD_FEED_TITLE_LABEL="Feed titel"
+COM_FABRIK_FIELD_FILTER_ACCESS_LABEL="Filter adgang"
+COM_FABRIK_FIELD_FILTER_BUILD_METHOD_DESC="Definer hvilke data der skal vises i filtre når de laves som dropdown eller område. Hvis 'Vis tabeldata' er valgt, så vil kun værdier der er angivet i dette elements kolonne blive vist i filteret. Hvis 'Vis alle' er valgt, så vil alle muligheder blive vist (gælder for typen 'liste' elementer såsom markeringsbokse, radioknapper, database joins). Hvis 'Standard' er valgt, så vil den globale konfigurations indstilling blive anvendt (Fundet under tabeller->parametre->Filter data)."
+COM_FABRIK_FIELD_FILTER_BUILD_METHOD_LABEL="Filter data"
+COM_FABRIK_FIELD_FILTER_TYPE_DESC="Vælg hvilken type af filter du ønsker at anvende til at filtrere visningens data efter"
+COM_FABRIK_FIELD_FILTER_TYPE_LABEL="Filter type"
+COM_FABRIK_FIELD_FILTER_LENGTH_DESC="Filterlængde"
+COM_FABRIK_FIELD_FILTER_LENGTH_LABEL="Længde"
+COM_FABRIK_FIELD_FINISH_PUBLSHING_LABEL="Slut publicering"
+COM_FABRIK_FIELD_FLOAT_POS_DESC="Hvis knapper laves som 'flydende' så vil denne indstilling angive hvor knapperne vises relativt til markeringsboksen."
+COM_FABRIK_FIELD_FLOAT_POS_LABEL="Flydende knapper placering"
+COM_FABRIK_FIELD_FORM_DESC="Formularen der skal vises"
+COM_FABRIK_FIELD_FORM_LABEL="Formular"
+COM_FABRIK_FIELD_FORM_EMAIL_ICON_DESC="Skal email knappen vises. Denne mulighed bruges kun hvis formularens indstilling 'Email ikon' er sat til 'Anvend global'"
+COM_FABRIK_FIELD_FORM_EMAIL_ICON_LABEL="Vis email knap"
+COM_FABRIK_FIELD_FORM_PDF_ICON_DESC="Skal PDF knappen vises. Denne mulighed bruges kun hvis formularens indstilling 'PDF ikon' er sat til 'Anvend global'"
+COM_FABRIK_FIELD_FORM_PDF_ICON_LABEL="Vis PDF knap"
+COM_FABRIK_FIELD_FORM_PRINT_ICON_DESC="Skal udskrifts knappen vises. Denne mulighed bruges kun hvis formularens indstilling 'Print ikon' er sat til 'Anvend global'"
+COM_FABRIK_FIELD_FORM_PRINT_ICON_LABEL="Vis Udskriftsknap"
+COM_FABRIK_FIELD_FORM_TEMPLATE_DESC="Mappen der er placeret i components/com_fabrik/views/form/tmpl/ som anvendes som en skabelon når formularen vises"
+COM_FABRIK_FIELD_FORM_TEMPLATE_LABEL="Skabelon"
+COM_FABRIK_FIELD_FORM_TIP_LOCATION_DESC="Elementer kan have yderligere tip tekst tilknyttet for at hjælpe med at guide brugeren igennem formularudfyldelsen. Denne indstilling definerer hvor og hvordan det næste tip skal vises."
+COM_FABRIK_FIELD_FORM_TIP_LOCATION_LABEL="Tip placering"
+COM_FABRIK_FIELD_FULLWORDS_DESC="Når der søges ved hjælp af et felt filter med denne indstilling markeret, så vil kun søgeresultater med mellemrum på hver side (altså komplette ord) blive returneret."
+COM_FABRIK_FIELD_FULLWORDS_LABEL="Fuldt ord match"
+COM_FABRIK_FIELD_GO_BACK_BUTTON_LABEL="Tilbage knap"
+COM_FABRIK_FIELD_GO_BACK_BUTTON_LABEL_LABEL="Label på tilbage knap"
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_ACCESS_DESC="Hvilket visnings niveau kan se gruppen i formularen. Hvis dette adgangsniveau betyder at brugeren ikke kan se gruppen, så bliver indstillingen 'layout - vis gruppe' ignoreret."
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_ACCESS_LABEL="Adgang"
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_BY_ACCESS_DESC="Hvilket visningsniveau kan se frontend knappen grupper efter"
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_BY_ACCESS_LABEL="Adgang"
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_BY_DESC="Grupper posterne sammen basseret på identiske værdier fundet i det valgte element"
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_BY_LABEL="Grupper efter"
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_BY_COLLAPSE_OTHERS_DESC="Hvis sat til Ja, så vil udvidelsen af en gruppe, lukke alle andre grupper"
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_BY_COLLAPSE_OTHERS_LABEL="Luk andre"
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_BY_ORDER_BY_LABEL="Hvor hovedrækkefølgen efter indstillinger definerer rækkefølgen i hvilken de grupperede sæt af data bliver lavet, så definerer denne indstilling hvordan hver grupperede sæt af data bliver internt sorteret."
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_BY_START_COLLAPSED_DESC="Hvis sat til Sand, så vil hver grupperede sektion indlæses i lukket tilstand. Kun Grupper efter titel vises."
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_BY_START_COLLAPSED_LABEL="Start lukkede"
+
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_BY_TEMPLATE_DESC="Tekst som vises i toppen af hver gruppevisning. Anvend pladsholdere (f.eks. {listname___elementname}) for at indsætte data fra den første grupperede post fra hver visning."
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_DESC="Bestemmer hvilken gruppe elementet er tilknyttet"
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_INTRO_DESC="Tekst der vises i toppen af gruppen, som bliver vist i formularen og detaljevisningen"
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_INTRO_LABEL="Intro"
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_LABEL="Gruppe"
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_FORM_LABEL="Formular"
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_FORM_DESC="Formularen som gruppen hører til"
+COM_FABRIK_FIELD_COLUMN_WIDTHS_DESC="En kommasepareret liste med procentsatser. Efterlad tom for at gøre alle kolonner ens."
+COM_FABRIK_FIELD_COLUMN_WIDTHS_LABEL="Kolonne bredder"
+COM_FABRIK_FIELD_HOST_DESC="Database hostnavnet, Ofte 'localhost'"
+COM_FABRIK_FIELD_HOST_LABEL="Host"
+COM_FABRIK_FIELD_TIP_TEXT_DESC="Ekstra tekst information der vises som tip ved siden af elementet, som guider brugeren gennem i forhold til hvordan de skal udfylde feltet."
+COM_FABRIK_FIELD_TIP_TEXT_LABEL="Tip tekst"
+COM_FABRIK_FIELD_ICON_FOLDER_DESC="Hvis sat til Ja, så vil Fabrik lede efter ikoner i standard skabelon placeringen, med det samme navn som tabellens data. Hvis fundet, så vil dataene erstattes med ikonet."
+COM_FABRIK_FIELD_ICON_FOLDER_LABEL="Erstat med ikoner"
+COM_FABRIK_FIELD_ICON_FILE_DESC="Indsæt et filnavn som du ønsker at vises i tablevisningen i stedet for værdi eller label tekst. Filnavnet skal være UDEN ENDELSE og filen skal være placeret i Joomla mappen 'images' eller en af dets undermapper! Eksempel: du kan anvende et element som linker til en anden webside (altid den samme) og du ønsker at vise dette websteds logo i stedet for link teksten. Hvis vi antager at webstedet er Wikipedia og den behøvede fil er wikipedia.png, så skriver du blot: wikipedia (eller: undermappe/sti/wikipedia)"
+COM_FABRIK_FIELD_ICON_FILE_LABEL="Statisk ikonfil (ikke .ext!)"
+COM_FABRIK_FIELD_ICON_HOVER_TEXT_DESC="Hvis et ikon er fundet, skal data så vises i et tip, når musen kommer over ikonet"
+COM_FABRIK_FIELD_ICON_HOVER_TEXT_LABEL="Ikon hover tekst"
+COM_FABRIK_FIELD_ID="Felt ID"
+COM_FABRIK_FIELD_INCLUDE_IN_ADVANCED_SEARCH_DESC="Hvis visningens avanceret søgning er aktiveret, bestemmes om elementet vises i listen med elementer der filtreres på."
+COM_FABRIK_FIELD_INCLUDE_IN_ADVANCED_SEARCH_LABEL="Inkluder i avanceret søgning"
+COM_FABRIK_FIELD_INCLUDE_IN_LIST_QUERY_DESC="Tilføjer elementet til listens select forespørgsel. Hvis 'vis i liste' er sat til 'ja' så vil elementet altid blive tilføjet til forespørgslen uanset denne indstilling.<br />Det er bedst at sætte denne indstilling til 'nej' hvis du har en formular med mange elementer og en listevisning som kun viser et par elementer, da Fabrik som standard inkluderer alle elementer i liste forespørgslen uanset om de vises i listen eller ej (dette er den mest fleksible indstilling, men kan øge varigheden liste oprettelsen)"
+COM_FABRIK_FIELD_INCLUDE_IN_LIST_QUERY_LABEL="Inkluder i liste forespørgsel"
+COM_FABRIK_FIELD_INCLUDE_IN_SEARCH_ALL_DESC="Inkluder dette elements data i listens søg alle forespørgsel.<br /><em>Bemærk</em> Inkludering af heltalsfelter i udvidet søg alle vil frembringe sql fejl<br />Efterlad som standard at lade Fabrik vælge om feltet kan tilføjes til søgningen."
+COM_FABRIK_FIELD_INCLUDE_IN_SEARCH_ALL_LABEL="Inkluder i søg alle"
+COM_FABRIK_FIELD_INCLUDE_IN_SEARCH_RESULTS_LABEL="Inkluder i søgeresultater"
+COM_FABRIK_FIELD_INTRODUCTION_DESC="Teksten der vises under labelen. Pladsholder, inkl. for indholds programudvidelser kan anvendes."
+COM_FABRIK_FIELD_INTRODUCTION_LABEL="Introduktion"
+COM_FABRIK_FIELD_OUTRO_DESC="Teksten der vises i bunden. Pladsholder, inkl. for indholds programudvidelser kan anvendes."
+COM_FABRIK_FIELD_OUTRO_LABEL="Sidefodstekst"
+COM_FABRIK_FIELD_JOIN_DISPLAY_DESC="Hvis du oprette et left join, så vil tabellen ofte have rækker med de overordnede data gentaget (f.eks. lærerA studerende1, lærerA studernede2). Vælg 'Flet joinede poster til en række' hvis du ønsker at flette disse rækker sammen til en (f.eks. lærerA, studerende1 studerende2)"
+COM_FABRIK_FIELD_JOIN_DISPLAY_LABEL="Visningstilstand"
+COM_FABRIK_FIELD_JOOMFISH_TITLE_ELEMENT_DESC="Elementet der skal anvendes til Joomfish titlen. Hvis intet er valgt, så vil det første ikke-primære nøgleelement i visningen blive anvendt som titelelement."
+COM_FABRIK_FIELD_JOOMFISH_TITLE_ELEMENT_LABEL="Titel element"
+COM_FABRIK_FIELD_KEY_NAME_DESC="Kolonnenavn der skal anvendes med Række id, efterlad tom for at anvende primær nøgle (sæt kun dette hvis du ved hvad du laver!). Hvis række id er sat til -1 så sæt denne kolonne til navnet på formularens brugerid element for at for-udfylde formularen med brugerposter."
+COM_FABRIK_FIELD_KEY_NAME_LABEL="Nøgle navn"
+COM_FABRIK_FIELD_LABEL_DESC="Dette vil blive vist som overskrift i toppen af din liste"
+COM_FABRIK_FIELD_LABEL_LABEL="Label"
+COM_FABRIK_FIELD_LINK_TO_DETAILS_DESC="Hvis Ja er valgt, så vil elementets data blive hyperlinket til formularen/detaljevisningen"
+COM_FABRIK_FIELD_LINK_TO_DETAILS_LABEL="Link til detaljer"
+COM_FABRIK_FIELD_LINK_TO_TABLE_DESC="Eller vælg en eksisterende databasetabel for at oprette din Fabrik liste"
+COM_FABRIK_FIELD_LINK_TO_TABLE_LABEL="Databasetabel"
+COM_FABRIK_FIELD_LIST_PDF_ICON_DESC="Skal PDF knappen vises. Denne mulighed bruges kun hvis listens indstilling 'PDF ikon' er sat til 'Anvend global'"
+COM_FABRIK_FIELD_LIST_PDF_ICON_LABEL="Vis PDF knap"
+COM_FABRIK_FIELD_MEDIAN_ACCESS_DESC="Hvem kan se median resultatet"
+COM_FABRIK_FIELD_MEDIAN_ACCESS_LABEL="Median adgang"
+COM_FABRIK_FIELD_MEDIAN_LABEL_DESC="Labelen placeret ved siden af median beregningen. Efterlad tom for standard 'Median'"
+COM_FABRIK_FIELD_MEDIAN_LABEL_LABEL="Median label"
+COM_FABRIK_FIELD_MEDIAN_TOTAL_DESC="Opret en median for dette elements rækker i tabelvisningen."
+COM_FABRIK_FIELD_MEDIAN_TOTAL_LABEL="Kolonne median"
+COM_FABRIK_FIELD_MOBILE_IMAGE_FIELD_LABEL="Billede"
+COM_FABRIK_FIELD_MOBILE_IMAGE_FIELD_DESC="Billeder der skal vises til venstre for mobil liste visning"
+COM_FABRIK_FIELD_MOBILE_TITLE_FIELD_LABEL="Titel"
+COM_FABRIK_FIELD_MOBILE_TITLE_FIELD_DESC="Elementet der skal anvendes som hoved label i mobil liste visning"
+COM_FABRIK_FIELD_MOBILE_TEXT_FIELD_LABEL="Under tekst"
+COM_FABRIK_FIELD_MOBILE_TEXT_FIELD_DESC="En yderligere mindre tekst som du ønsker at tilføje til mobil liste visning"
+COM_FABRIK_FIELD_MOBILE_LINK_LABEL="Link til"
+COM_FABRIK_FIELD_MOBILE_LINK_DESC="Skal listelementet linke til detaljevisning eller formularvisning"
+COM_FABRIK_FIELD_NAME_DESC="Gruppens navn"
+COM_FABRIK_FIELD_NAME_LABEL="Navn"
+COM_FABRIK_FIELD_NOTE_DESC="Dette felt bliver brugt til at lagre noter som du må have om visningen. Det vises aldrig i frontend."
+COM_FABRIK_FIELD_NOTE_LABEL="Note"
+COM_FABRIK_FIELD_ORDER_BY_DESC="Hvordan skal filterets muligheder sorteres.<br />Sæt til 'Ingen' hvis du ønsker at ethvert database join element skal tilføjes 'Joins where and/or order by statement' sql eller for liste/radio/dropdown elementer at anvende under-elementets rækkefølge"
+COM_FABRIK_FIELD_ORDER_BY_LABEL="Sorter efter"
+COM_FABRIK_FIELD_ORDER_DESC="Definer hvor i formularens og visningens rækkefølge at elementet skal vises,"
+COM_FABRIK_FIELD_ORDER_DIRECTION_DESC="Retningen i hvilken gruppens poster bliver sorteret"
+COM_FABRIK_FIELD_ORDER_DIRECTION_LABEL="Sorteringsrækkefølge"
+COM_FABRIK_FIELD_ORDER_LABEL="Rækkefølge"
+COM_FABRIK_FIELD_OR_LABEL="Eller"
+COM_FABRIK_FIELD_OR_USE_FIELD_DELETE_LABEL="Vælg et brugerid felt hvis værdi skal matche med den aktuelt på-loggede bruger for at aktivere sletning"
+COM_FABRIK_FIELD_OR_USE_FIELD_DESC="Vælg et brugerid felt, hvis værdi skal matche med den aktuelt på-loggede bruger for at aktivere redigering"
+COM_FABRIK_FIELD_OR_USE_FIELD_LABEL="eller anvend felt"
+COM_FABRIK_FIELD_PACKAGE_COMPONENT_NAME_DESC="Navnet som pakken bliver eksporteret som"
+COM_FABRIK_FIELD_PACKAGE_COMPONENT_NAME_LABEL="Komponentnavn"
+COM_FABRIK_FIELD_PACKAGE_NAME_DESC="Pakkens label"
+COM_FABRIK_FIELD_PACKAGE_NAME_LABEL="Label"
+COM_FABRIK_FIELD_PACKAGE_PUBLISHED_DESC="Om pakken er publiceret eller ej"
+COM_FABRIK_FIELD_PACKAGE_VERSION_DESC="Versionen som pakken bliver eksporteret som"
+COM_FABRIK_FIELD_PACKAGE_VERSION_LABEL="Komponentversion"
+COM_FABRIK_FIELD_PASSWORDCONF_DESC=""
+COM_FABRIK_FIELD_PASSWORDCONF_LABEL="Bekræft adgangskode"
+COM_FABRIK_FIELD_PASSWORD_DESC=""
+COM_FABRIK_FIELD_PASSWORD_LABEL="Adgangskode"
+COM_FABRIK_FIELD_PDF_ICON_DESC="Vis en knap på siden, der tillader brugeren at oprette en PDF. Kræver at dompdf biblioteket er installeret i /libraries/dompdf/"
+COM_FABRIK_FIELD_PDF_ICON_LABEL="PDF ikon"
+COM_FABRIK_FIELD_PDF_ORIENTATION_DESC="Sæt sidelayout for PDF. Bemærk at hvis landskab er valgt, kræves en større papirstørrelse."
+COM_FABRIK_FIELD_PDF_ORIENTATION_LABEL="PDF layout"
+COM_FABRIK_FIELD_PDF_ORIENTATION_LANDSCAPE="Landskab"
+COM_FABRIK_FIELD_PDF_ORIENTATION_PORTRAIT="Portræt"
+COM_FABRIK_FIELD_PDF_SIZE_DESC="PDF'en laves ikke. Øg papirstørrelsen."
+COM_FABRIK_FIELD_PDF_SIZE_LABEL="PDF papirstørrelse."
+COM_FABRIK_FIELD_PDF_TEMPLATE_DESC="Hvis ingen er valgt, så vil hoved skabelonen blive anvendt"
+COM_FABRIK_FIELD_PDF_TEMPLATE_LABEL="PDF skabelon"
+COM_FABRIK_FIELD_POPUP_WIDTH_LABEL="Popup bredde"
+COM_FABRIK_FIELD_POPUP_WIDTH_DESC="Hvis Ajaxificer links er valgt, så kan du eventuelt angive bredden, højden, og x & y offset for popup vinduet."
+COM_FABRIK_FIELD_POPUP_HEIGHT_LABEL="Popup højde"
+COM_FABRIK_FIELD_POPUP_HEIGHT_DESC="Hvis Ajaxificer links er valgt, så kan du eventuelt angive bredden, højden, og x & y offset for popup vinduet."
+COM_FABRIK_FIELD_POPUP_OFFSET_X_LABEL="Popup X offset"
+COM_FABRIK_FIELD_POPUP_OFFSET_X_DESC="Hvis Ajaxificer links er valgt, så kan du eventuelt angive bredden, højden, og x & y offset for popup vinduet."
+COM_FABRIK_FIELD_POPUP_OFFSET_Y_LABEL="Popup Y offset"
+COM_FABRIK_FIELD_POPUP_OFFSET_Y_DESC="Hvis Ajaxificer links er valgt, så kan du eventuelt angive bredden, højden, og x & y offset for popup vinduet."
+COM_FABRIK_FIELD_PRIMARY_KEY_DESC="Et felt der er en unik identifikation"
+COM_FABRIK_FIELD_PRIMARY_KEY_LABEL="Primær nøgle"
+COM_FABRIK_FIELD_PRINT_ICON_DESC="Vis en knap på formularen der giver brugeren mulighed for at udskrive formularen."
+COM_FABRIK_FIELD_PRINT_ICON_LABEL="Print ikon"
+COM_FABRIK_FIELD_PROCESS_JPLUGINS_DESC="Hvis sat til Ja, så vil Joomla indholds programudvidelser blive udløst når inkluderer teksten {plugin} i din Fabrik visning"
+COM_FABRIK_FIELD_PROCESS_JPLUGINS_LABEL="Kør Joomla programudvidelser"
+COM_FABRIK_FIELD_PSEUDO_KEY_DESC="Hvis du anvender den modificerede version af feedgator komponenten til at sammenlige feedet på et andet Joomla websted, så marker Ja, hvis du ønsker at dette elements data skal anvendes som nøgle. Hvis et RSS feed element har alle de samme nøgler som en eksisterende post på abonnement webstedet så vil posten ikke blive tilføjet."
+COM_FABRIK_FIELD_PSEUDO_KEY_LABEL="Anvend pseudo nøgle"
+COM_FABRIK_FIELD_RANDOMISE_GROUPS_DESC="Randomiser rækkefølgen i hvilken grupperne bliver lavet."
+COM_FABRIK_FIELD_RANDOMISE_GROUPS_LABEL="Randomiser grupper"
+COM_FABRIK_FIELD_REPEAT_GROUP_TMPL_LABEL="Skabelon"
+COM_FABRIK_FIELD_REPEAT_GROUP_TMPL_DESC="Bestem om gentagelsesgruppen bliver lavet som en ikke ordnet liste eller i en tabel"
+COM_FABRIK_FIELD_REQUIRED_FILTER_DESC="En filter mulighed skal vælges for at visningens data fremkommer"
+COM_FABRIK_FIELD_REQUIRED_FILTER_LABEL="Krævet"
+COM_FABRIK_FIELD_REQUIRE_FILTER_DESC="Hvis sat til Ja, så vil visningen ikke vise nogen poster (og vise din besked 'Ingen data') hvis ingen søgefiltre er anvendt."
+COM_FABRIK_FIELD_REQUIRE_FILTER_LABEL="Kræv filtrering"
+COM_FABRIK_FIELD_RESET_BUTTON_LABEL="Nulstil knap"
+COM_FABRIK_FIELD_RESET_BUTTON_LABEL_DESC="Teksten der vises på knappen Nulstil"
+COM_FABRIK_FIELD_RESET_BUTTON_LABEL_LABEL="Nulstil knap label"
+COM_FABRIK_FIELD_RESET_FILTERS_DESC="Nulstil alle satte filtre ved klik på dette link"
+COM_FABRIK_FIELD_RESET_FILTERS_LABEL="Nulstil filtre"
+COM_FABRIK_FIELD_ROW_ID_DESC="Tabelrækken der skal vises i formularen - hvis visningen er sat til vis formular.<br />Sæt til -1 for at erstatte med brugerens id</br >Sæt til -2 for at indlæse den senest indtastede post."
+COM_FABRIK_FIELD_ROW_ID_LABEL="Række ID"
+COM_FABRIK_FIELD_ROWS_PER_PAGE_DESC="Listens standard antal rækker der vises per side."
+COM_FABRIK_FIELD_ROWS_PER_PAGE_LABEL="Rækker per side"
+COM_FABRIK_FIELD_RSS_ENCLOSURE_LABEL="Brug som indeslutning"
+COM_FABRIK_FIELD_RSS_ENCLOSURE_DESC="Hvis Ja, så vil dette element blive behandlet som en fil indeslutter, til podcasting formål. Værdien af elementet skal være en sti til en fil, enten en fuld sti (startende med et /), eller en relativ sti til Joomla basen (ingen / prefiks), eller en fuld URL til en fjern fil."
+COM_FABRIK_FIELD_RSS_FEED_DESC="Opret et RSS feed for denne visnings data."
+COM_FABRIK_FIELD_RSS_FEED_LABEL="Opret RSS feed"
+COM_FABRIK_FIELD_RSS_INC_LABEL_DESC="Hvis vist i feed, ønsker du så at inkludere elementets label?"
+COM_FABRIK_FIELD_RSS_INC_LABEL_LABEL="Inkluder label"
+COM_FABRIK_FIELD_RSS_LIMIT_DESC="Standard antal af poster returneret i feedet. Kan overskrives i feed URLen ved at tilføje 'limit=10'"
+COM_FABRIK_FIELD_RSS_LIMIT_LABEL="RSS grænse"
+COM_FABRIK_FIELD_RSS_LIMIT_MAX_DESC="Den hårde grænse for poster der returneres af feedet. Hvis RSS grænsen er større end dette tal, så vil dette tal blive anvendt til antallet af poster der returneres i feedet."
+COM_FABRIK_FIELD_RSS_LIMIT_MAX_LABEL="RSS maksimum grænse"
+COM_FABRIK_FIELD_SEARCH_ALL_LABEL_DESC="Labelen der skal tilknyttes til feltet søg alle"
+COM_FABRIK_FIELD_SEARCH_ALL_LABEL_LABEL="Søg alle label"
+COM_FABRIK_FIELD_SEARCH_DESCRIPTION_FIELD_DESC="Tekst sammendraget anvendt af Fabriks søge programudvidelse"
+COM_FABRIK_FIELD_SEARCH_DESCRIPTION_FIELD_LABEL="Beskrivelse"
+COM_FABRIK_FIELD_SEARCH_ELEMENTS_DESC="Elementerne der skal inkluderes i søgningen"
+COM_FABRIK_FIELD_SEARCH_ELEMENTS_LABEL="Elementer"
+COM_FABRIK_FIELD_SEARCH_TITLE_FIELD_DESC="Feltet anvendt til titlen i Fabriks søge programudvidelses resultater"
+COM_FABRIK_FIELD_SEARCH_TITLE_FIELD_LABEL="Felt"
+COM_FABRIK_FIELD_SEF_SLUG_DESC="For brug med SEF URLer. Vælg et element hvis data skal anvendes til SEF visningen og rediger URLer."
+COM_FABRIK_FIELD_SEF_SLUG_LABEL="SEF slug"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_ALL_OPTIONS="Vis alle"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_ALL_OPTION_DESC="Inkluder en 'alle' mulighed i dropdown som lader brugeren vise et givent antal poster. Bemærk at hvis du har en visning med mange poster er det anbefalet at DEAKTIVERE denne indstilling."
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_ALL_OPTION_LABEL="Vis muligheden alle"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_DATA_RECORDED_IN_LIST="Vis listedata"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_DISPLAY_NUM_DESC="Vis eller skjul dropdown som gør det muligt for brugeren at vælge hvor mange poster de ønsker vist per side."
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_DISPLAY_NUM_LABEL="Vis vis antal"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_FILTERS_DESC="Hvis listen har opsat filtre, skal de så vises i visualiseringen."
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_FILTERS_LABEL="Vis filtre"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_IN_LIST_DESC="Hvis Ja er valgt, så vil elementet og dets data vises i listevisning."
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_IN_LIST_LABEL="Vis i liste"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_IN_RSS_DESC="Hvis visningen som huser dette element tillader oprettelse af RSS feed, så vil JA inkludere dette elements data i feed beskrivelsen."
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_IN_RSS_LABEL="Vis i RSS feed"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_LIST_ADD_DESC="Hvis sat til Nej, så vil knappen Tilføj række blive skjult, selvom en bruger har ACL adgang til at tilføje poster."
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_LIST_ADD_LABEL="Vis tilføj"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_LIST_NAV_DESC="Vis navigation der tillader brugere at gennemse alle poster indeholdt i tabellens aktuelle tilstand"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_LIST_NAV_LABEL="Vis navigation"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_RANDOM_RECORDS_DESC="At sætte dette til Ja, vil tilfældigt vise en post. Bemærk at pre-filtre stadig anvendes."
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_RANDOM_RECORDS_LABEL="Vis tilfældige poster"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_RELATED_TABLE_LINKS_DESC="Hvis denne formulars tabel har relaterede dat link opsat, og du vælger JA i denne indstilling, så vil hvert af disse relaterede datalink også fremkomme i toppen af formularen."
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_RELATED_TABLE_LINKS_LABEL="Vis relaterede data link"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_TABLE_FILTERS_DESC="Hvis sat til Nej, så skjules tabel filter/søge muligheden."
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_TABLE_FILTERS_LABEL="Filtre"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_TITLE_DESC="Vis eller skjul formularens titel"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_TITLE_IN_DETAIL_VIEW_DESC="Hvis der vises post detaljer, skal formularens titel vises i browserens titel."
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_TITLE_IN_DETAIL_VIEW_LABEL="Vis titel i detaljevisning"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_TITLE_LABEL="Vis titel"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_TOTAL_DESC="Hvis sat til Ja, så vil det totale antal poster blive vist i bunden af sidenavigeringen."
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_TOTAL_LABEL="Vis total"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_VIEW_FILTERS_DESC="Hvis sat til Nej, så skjules visningen filter/søge muligheder."
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_VIEW_FILTERS_LABEL="Vis filtre"
+COM_FABRIK_FIELD_SPLIT_ON_LABEL="Del ved"
+COM_FABRIK_FIELD_SPLIT_PAGE_SAVE_DESC="Gem delvist udfyldte multi-side formularer i databasen ved skift mellem sider."
+COM_FABRIK_FIELD_SPLIT_PAGE_SAVE_LABEL="Gem delvist udfyldte multi-side formularer"
+COM_FABRIK_FIELD_SPOOF_CHECK_DESC="Skal Fabrik kontrollere for tilstedeværelsen af Joomla token ved indsendelse af formularen? Standard og mest sikkert er at sætte til Ja. Deaktiver hvis du ønsker at brugere skal kunne indsende data fra undenfor Joomla (f.eks. via et email-link eller en SMS besked). Denne indstilling tilsidesætter komponent parameteren 'Spoof kontrol ved formular indsendelse'."
+COM_FABRIK_FIELD_SPOOF_CHECK_LABEL="Spoof kontrol"
+COM_FABRIK_FIELD_START_PUBLISHING_LABEL="Start publicering"
+COM_FABRIK_FIELD_SUBMIT_BUTTON_LABEL="Knappen Send"
+COM_FABRIK_FIELD_SUBMIT_BUTTON_DESC="Vis eller skjul knappen Send på formularen. "
+COM_FABRIK_FIELD_SUBMIT_BUTTON_LABEL_DESC="Teksten der vises på knappen Send"
+COM_FABRIK_FIELD_SUBMIT_BUTTON_LABEL_LABEL="Send knap label"
+COM_FABRIK_FIELD_SUBMIT_ON_ENTER_DESC="Hvis sat til Ja, så vil formularen blive send når tastaturets Enter taste trykkes ned."
+COM_FABRIK_FIELD_SUBMIT_ON_ENTER_LABEL="Send ved Enter"
+COM_FABRIK_FIELD_SUBMIT_SUCCESS_MSG_DESC="Beskeden der vises når formularen er blevet sendt. Efterlad tom for standardbesked."
+COM_FABRIK_FIELD_SUBMIT_SUCCESS_MSG_LABEL="Succes besked"
+COM_FABRIK_FIELD_SUM_ACCESS_DESC="Hvem kan se sum resultatet"
+COM_FABRIK_FIELD_SUM_ACCESS_LABEL="Sum adgang"
+COM_FABRIK_FIELD_SUM_LABEL_DESC="Labelen placeret ved siden af sum beregningen. Efterlad tom for standard til 'Sum'"
+COM_FABRIK_FIELD_SUM_LABEL_LABEL="Sum label"
+COM_FABRIK_FIELD_SUM_TOTAL_DESC="Opret en sum af dette elements rækker i tabelvisningen."
+COM_FABRIK_FIELD_SUM_TOTAL_LABEL="Summer kolonne total"
+COM_FABRIK_FIELD_SUPPRESS_MSGS_LABEL="Undertryk beskeder"
+COM_FABRIK_FIELD_SUPPRESS_MSGS_DESC="Undertryk succes besked, hvis du ikke ønsker noget standard besked output ved formular indsendelse"
+COM_FABRIK_FIELD_TEMPLATE_DESC="Mappen placeret under components/com_fabrik/views/list/tmpl/ som anvendes som skabelon når der vises lister i frontend."
+COM_FABRIK_FIELD_TEMPLATE_LABEL="Frontend skabelon"
+COM_FABRIK_FIELD_TIP_LOCATION_DESC="Hvor skal elementets tips vises"
+COM_FABRIK_FIELD_TIP_LOCATION_LABEL="Tip placering"
+COM_FABRIK_FIELD_TIPS_EVAL_LABEL="Eval"
+COM_FABRIK_FIELD_TIPS_EVAL_DESC="Evaluer tippet som PHP udtryk. PHPen skal returnere den ønskede tip tekst"
+COM_FABRIK_FIELD_TIPS_IN_LIST_VIEW_DESC="Vis tip i listevisning - brugbar hvis du gør tip teksten til en pladsholder"
+COM_FABRIK_FIELD_TIPS_IN_LIST_VIEW_LABEL="Vis tip i listevisning"
+COM_FABRIK_FIELD_TIPS_IN_DETAILED_VIEW_DESC="Tip bliver altid vist i formularvisningen, men du kan deaktivere dem i detaljevisningen ved at vælge 'Nej' ved denne indstilling."
+COM_FABRIK_FIELD_TIPS_IN_DETAILED_VIEW_LABEL="Vis tip i detaljevisning"
+COM_FABRIK_FIELD_TIPS_OVER_ELEMENT_DESC="Hvis Nej er valgt, så vil tippet kun vises over labelen. Hvis Ja er valgt, så vil tippet vises over label og element."
+COM_FABRIK_FIELD_TIPS_OVER_ELEMENT_LABEL="Tip over element"
+COM_FABRIK_FIELD_TITLE_DESC="Teksten der vises på formularen, i starten af gruppen"
+COM_FABRIK_FIELD_TITLE_LABEL="Label"
+COM_FABRIK_FIELD_USER_DESC="Database brugernavnet til at forbinde til visningen med"
+COM_FABRIK_FIELD_USER_LABEL="Bruger"
+COM_FABRIK_FIELD_USE_AS_ROW_CLASS_DESC="Hvis sat til 'række' så vil hver af listevisningens rækker få tilføjet dette elements værdi som yderligere klassenavn. Dette tillader dig at formatere rækkebasseret på visningens data."
+COM_FABRIK_FIELD_USE_AS_ROW_CLASS_LABEL="Brug som række klasse"
+COM_FABRIK_FIELD_VIEW_CSS_CELL_CLASS_DESC="Specificer et klassenavn der skal tilføjes til dette elements tabelkolonne veller (inkluderer ikke overskriftselementet) f.eks. 'minCelle'"
+COM_FABRIK_FIELD_VIEW_CSS_CELL_CLASS_LABEL="Celle klasse"
+COM_FABRIK_FIELD_VIEW_CSS_CELL_DESC="Angiv CSS der skal tilføjes til dette elements tabel kolonne celler (inkluderer ikke overskrifts element) f.eks. 'font-weight:bold;color:red;'"
+COM_FABRIK_FIELD_VIEW_CSS_CELL_LABEL="Celle CSS"
+COM_FABRIK_FIELD_VIEW_CSS_HEADER_CLASS_DESC="Specificer et klassenavn der skal tilføjes til dette elements tabeloverskrift f.eks. 'minOverskrift'"
+COM_FABRIK_FIELD_VIEW_CSS_HEADER_CLASS_LABEL="Overskrifts klasse"
+COM_FABRIK_FIELD_VIEW_CSS_HEADER_DESC="SPecificer CSS der skal tilføjes til dette elements tabeloverskrift f.eks. 'font-weight:bold;color:red;'"
+COM_FABRIK_FIELD_VIEW_CSS_HEADER_LABEL="Overskrifts CSS"
+COM_FABRIK_FIELD_VIEW_HEADING_LABEL_DESC="Hvis krævet, så angiv et alternativt label, til brug i visning. Efterlad tom for at anvende element label."
+COM_FABRIK_FIELD_VIEW_HEADING_LABEL_LABEL="Overskrifts label"
+COM_FABRIK_FIELD_VIEW_LIST_DESC="Visnings adgangsniveauet der kræves for at vise listen."
+COM_FABRIK_FIELD_VIEW_LIST_LABEL="Vis liste"
+COM_FABRIK_FIELD_VIEW_RECORDS_DESC="Visnings adgangsniveauet krævet for at kunne se post detaljer"
+COM_FABRIK_FIELD_VIEW_RECORDS_LABEL="Vis poster"
+COM_FABRIK_FIELD_VIEW_SEARCH_MODE_DESC="Hvis 'Ja' er valgt, så vil et yderligere felt 'Søg alle' blive vist i visnings filter liste. Dette søgefelt giver brugeren mulighed for at søge efter data i alle visningens kolonner."
+COM_FABRIK_FIELD_VIEW_SEARCH_MODE_LABEL="Søg alle"
+COM_FABRIK_FIELD_VISUALIZATION_PLUGIN_DESC="Dette definerer hvilken visualiserings programudvidelse der anvendes. Når den er valgt, så vil yderligere felter, specifikke til programudvidelsen, fremkomme under dropdown menuen. Yderligere programudvidelser kan downloades fra fabrikar.com"
+COM_FABRIK_FIELD_VISUALIZATION_PLUGIN_LABEL="Programudvidelse"
+COM_FABRIK_FIELD_VIZUALIZATION_LABEL_DESC="Visualiseringens overskrift"
+COM_FABRIK_FIELD_VIZUALIZATION_LABEL_LABEL="Label"
+COM_FABRIK_FILE="Fil"
+COM_FABRIK_FILTERS="Filtre"
+COM_FABRIK_FILTER_ABOVE="Over"
+COM_FABRIK_FILTER_ABOVE_TOGGLE="Over (kan skiftes)"
+COM_FABRIK_FILTER_ACTION_DESC="Skal listen filtreres når et filter bliver ændret eller når filterknappen vises."
+COM_FABRIK_FILTER_ACTION_LABEL="Filter udløser"
+COM_FABRIK_FILTER_BUILD_METHOD_DESC="Definer hvilke data der skal vises i filtre når de laves som dropdown eller område. Hvis 'Vis tabeldata' er valgt, så vil kun vises værdier i filteret, der er angivet i dette elements kolonne. Hvis 'Vis alle' er valgt, så vil alle muliggeder blive vist (gælder for typen 'liste' elementer såsom markeringsbokse, radioknapper, database joins). Hvis 'standard' er valgt, så vil indstillingen i den globale konfiguration blive anvendt (fundet under tabeller->parametre>Filter data)."
+COM_FABRIK_FILTER_BUILD_METHOD_LABEL="Filter data"
+COM_FABRIK_FILTER_LIST_MAX_LABEL="Filter liste maks."
+COM_FABRIK_FILTER_LIST_MAX_DESC="Arbitrær maksimums længde for dropdown filtre i listevisning, til at undgå ukontrollerede select forespørgsler. Sæt så stor som nødvendig."
+COM_FABRIK_FILTER_UNDER_HEADINGS="Under overskrifter"
+COM_FABRIK_FILTER_UNDER_HEADINGS_TOGGLE="Under overskrifter (kan skiftes)"
+COM_FABRIK_FLEXIE_DESC="For internet explorer. Implementerer den fleksible modal boks vis JS. Anvendt til at oprette label/element kolonner i formular skabeloner. <b>Hvis du oplever langsomme sideindlæsninger, så slå dette fra.</b>"
+COM_FABRIK_FLEXIE_LABEL="Anvend flexie"
+COM_FABRIK_FORM="Formular"
+COM_FABRIK_FORM_VIEW_ONLY="Kun i formular visning"
+COM_FABRIK_FORMS="Formularer"
+COM_FABRIK_FORMS_N_ITEMS_DELETED="%d formularer slettet"
+COM_FABRIK_FORMS_N_ITEMS_DELETED_1="%d formular slettet"
+COM_FABRIK_FORMS_N_ITEMS_PUBLISHED="%d formularer publiceret"
+COM_FABRIK_FORMS_N_ITEMS_PUBLISHED_1="%d formular publiceret"
+COM_FABRIK_FORMS_N_ITEMS_TRASHED="%d formularer smid ud"
+COM_FABRIK_FORMS_N_ITEMS_TRASHED_1="%d formular smidt ud"
+COM_FABRIK_FORMS_N_ITEMS_UNPUBLISHED="%d formularer afpubliceret"
+COM_FABRIK_FORMS_N_ITEMS_UNPUBLISHED_1="%d formular afpubliceret"
+COM_FABRIK_FORM_ERROR_MSG_TEXT="Nogle dele af formularen er ikke udfyldt korrekt"
+COM_FABRIK_FORM_PROCESSING="Formular procesering"
+COM_FABRIK_FROM="Fra"
+COM_FABRIK_FROM_COLUMN="Fra kolonne"
+COM_FABRIK_FRONT_END="Frontend"
+COM_FABRIK_FRONT_END_TEMPLATES="Frontend skabeloner"
+COM_FABRIK_FULL_ELEMENT_NAME="Fuldt elementnavn"
+COM_FABRIK_GLOBAL="Global"
+COM_FABRIK_GROUP="Gruppe"
+COM_FABRIK_GROUP_CANT_MAKE_JOIN_NO_DB_TABLE="Gruppe ikke sat til gentagelse, da den først skal tilknyttes til en formular eller liste."
+COM_FABRIK_GROUPED="Grupperet"
+COM_FABRIK_GROUPS="Grupper"
+COM_FABRIK_GROUPS_N_ITEMS_DELETED="%d grupper slettet"
+COM_FABRIK_GROUPS_N_ITEMS_DELETED_1="%d gruppe slettet"
+COM_FABRIK_GROUPS_N_ITEMS_PUBLISHED="%d grupper publiceret"
+COM_FABRIK_GROUPS_N_ITEMS_PUBLISHED_1="%d gruppe publiceret"
+COM_FABRIK_GROUPS_N_ITEMS_TRASHED="%d grupper smidt ud"
+COM_FABRIK_GROUPS_N_ITEMS_TRASHED_1="%d gruppe smidt ud"
+COM_FABRIK_GROUPS_N_ITEMS_UNPUBLISHED="%d grupper afpubliceret"
+COM_FABRIK_GROUPS_N_ITEMS_UNPUBLISHED_1="%d gruppe afpubliceret"
+COM_FABRIK_GROUP_BY="Grupper efter"
+COM_FABRIK_GROUP_LABAEL_PLUGINS_DETAILS="Programudvidelser"
+COM_FABRIK_GROUP_LABAEL_RULES_DETAILS="Adgang"
+COM_FABRIK_GROUP_LABEL_ACCESS="Adgang"
+COM_FABRIK_GROUP_LABEL_CSV="CSV"
+COM_FABRIK_GROUP_LABEL_DATA="Data"
+COM_FABRIK_GROUP_LABEL_PUBLISHING_DETAILS="Publicering"
+COM_FABRIK_GROUP_LABEL_RSS="RSS"
+COM_FABRIK_GROUP_LABEL_SEARCH="Joomla søg"
+COM_FABRIK_GROUP_MULTIPAGE="Sideskift - multi side formularer"
+COM_FABRIK_GROUP_MUST_BE_IN_A_FORM="Gruppe skal være i en formular"
+COM_FABRIK_HEADING="Overskrift"
+COM_FABRIK_HOME_ABOUT="Om"
+COM_FABRIK_HOME_ABOUT_TEXT="<p>Fabrik er en Open Source applikationsbygger komponent.</p> <p>Fabrik giver folk muligheden for at oprette formularer, tabeller og visualiseringer som kører indeni Joomla uden at der kræves kendskab til MySQL og PHP. Alt sammen fra det kendte Joomla administrationsinterface.</p> <p>Med Fabrik kan du oprette applikationer der strækker sig over simple kontaktformular til komplekse applikationer såsom job applikations websteder eller fejl sporings systemer."
+COM_FABRIK_HOME_ACTION="Handling"
+COM_FABRIK_HOME_CONFIRM_WIPE="Er du virkelig sikker, dette vil slette ALLE Fabrik data! ?"
+COM_FABRIK_HOME_DATE="Dato"
+COM_FABRIK_HOME_DOCUMENTATION_WIKI="Dokumentations WIKI"
+COM_FABRIK_HOME_FABRIK_RESET="Fabrik nulstilling"
+COM_FABRIK_HOME_FABRIK_WEB_SITE="Fabrik websted"
+COM_FABRIK_HOME_FORUM="Forum"
+COM_FABRIK_HOME_INSTALL_SAMPLE_DATA="Installer eksempeldata"
+COM_FABRIK_HOME_NEWS="Nyheder"
+COM_FABRIK_HOME_RESET_FABRIK="Nulstil Fabrik"
+COM_FABRIK_HOME_SAMPLE_DATA_INSTALLED="Eksempeldata installeret"
+COM_FABRIK_HOME_STATS="Statistikker"
+COM_FABRIK_HOME_SUBSCRIBE_FEATURES="<ul> <li>Dedikeret support</li><li>Præcise og klar dokumentation</li><li>Video tutorial</li></ul>"
+COM_FABRIK_HOME_SUBSCRIBE_TITLE="Abonner og få"
+COM_FABRIK_HOME_TOOLS="Værktøjer"
+COM_FABRIK_HOME_USEFUL_LINKS="Gode link"
+COM_FABRIK_HOST="Host"
+COM_FABRIK_ID-LABEL="ID-label"
+COM_FABRIK_ID-SLUG="ID-tabel-slug"
+COM_FABRIK_ID-VIZ="ID-viz"
+COM_FABRIK_ID_LABEL="id"
+COM_FABRIK_ID_ONLY="Kun ID"
+COM_FABRIK_IMPORT="Importer"
+COM_FABRIK_IMPORT_CREATE_ELEMENT="Opret element"
+COM_FABRIK_IMPORT_ELEMENT_TYPE="Elementtype"
+COM_FABRIK_IMPORT_NEW_HEADINGS_FOUND="Nye overskrifter fundet"
+COM_FABRIK_IMPORT_NEW_HEADINGS_FOUND_DESC="<p>CSV datastrukturen du vælger at importere matcher ikke fuldstændigt strukturen i tabellen (%s) som er valgt til at indsætte CSV dataene i.</p><p>For hver af CSV dataene som du ønsker at flette ind i %s skal du venligst klikke på \"_QQ_"_QQ_\"_QQ_"ja\"_QQ_"_QQ_\"_QQ_" under kolonnen \"_QQ_"_QQ_\"_QQ_"_Opret et nyt element\"_QQ_"_QQ_\"_QQ_".</p><p>Indiker venligst for alle felter deres felttype og om de er primære nøgler</p>"
+COM_FABRIK_IMPORT_LABEL="Label"
+COM_FABRIK_IMPORT_SAMPLE_DATA="Eksempeldata"
+COM_FABRIK_IN="I"
+COM_FABRIK_INSTALL_NOTICE="Vent venligst mens vi udpakker nogle filer. Du bør se 32 succes meddelelser nedenunder. Naviger ikke væk fra denne side før du ser dem."
+COM_FABRIK_IS="-- er --"
+COM_FABRIK_JAVASCRIPT="JavaScript"
+COM_FABRIK_JOIN="Join"
+COM_FABRIK_JOINS="Joins"
+COM_FABRIK_JOINS_DESC="Opret SQL joins fra denne liste til andre databasetabeller. En ny gruppe og elementer vil blive oprettet for hver tilføjet join. Hvis en gruppe & elementer allerede er oprettet for den joinede tabel, så vil den eksisterende gruppes/elementets indstillinger blive anvendt som skabelon for den nye gruppe/element."
+COM_FABRIK_JOIN_TYPE="Join type"
+COM_FABRIK_LABEL="Label"
+COM_FABRIK_LABEL-ID="Label-ID"
+COM_FABRIK_LABEL_ONLY="Kun Vis label"
+COM_FABRIK_LAST_MONTH="Seneste måned"
+COM_FABRIK_LATER_THIS_YEAR="Senere dette år"
+COM_FABRIK_LAYOUT="Layout"
+COM_FABRIK_LEAVE_CR_LF="Efterlad som CR/LF"
+COM_FABRIK_LIGHTBOX_JS_LABEL="Inkluder lightbox JS"
+COM_FABRIK_LIGHTBOX_JS_DESC="Nej for aldrig at inkludere JS, hvilket tillader dig at anvende andre lightbox scripts som anvender rel='lightbox'. Auto betyder at Fabrik vil inkludere JS hvis et element behøver det. Ja betyder at det altid inkluderes uanset elementtyper på siden."
+COM_FABRIK_LINKS="Link"
+COM_FABRIK_LINK_TO_FORM="Link til formular"
+COM_FABRIK_LINK_TO_LIST="Link til liste"
+COM_FABRIK_LINKED_ELEMENT="Underordnet element: klik her for at redigere det overordnede element. Klik på dette elements navn for at få muligheden for at fjerne det som underlement."
+COM_FABRIK_PARENT_ELEMENT="Overordnet element: ændring af dette element vil også ændre alle dets underelementer."
+COM_FABRIK_LIST="Liste"
+COM_FABRIK_LISTS="Lister"
+COM_FABRIK_LIST_CONDITION_LABEL="Betingelse"
+COM_FABRIK_LIST_ELEMENTS_HEADING="Elementer"
+COM_FABRIK_LIST_ELEMENTS_LABEL="Vis i liste"
+COM_FABRIK_LIST_ELEMENTS_DESC="Bestemmer hvilke elementer der skal vises i listen. Hvis nogen er valgt, så tilsidesætter dette liste elementets indstilling 'vis i liste'. Elementer er tilgængelig efter lagring."
+COM_FABRIK_LIST_FILTER_ACCESS_HEADING="Adgang"
+COM_FABRIK_LIST_FILTER_VALUE_HEADING="Værdi"
+COM_FABRIK_LIST_COPY_RENAME="Omdøb"
+COM_FABRIK_LIST_COPY_RENAME_FORM="Omdøb formular"
+COM_FABRIK_LIST_COPY_RENAME_GROUPS="Omdøb grupper"
+COM_FABRIK_LIST_COPY_RENAME_LIST="Omdøb liste"
+COM_FABRIK_LIST_N_ITEMS_COPIED="%d lister kopieret"
+COM_FABRIK_LIST_N_ITEMS_COPIED_1="%d liste kopieret"
+COM_FABRIK_LISTS_N_ITEMS_DELETED="%d lister slettet"
+COM_FABRIK_LISTS_N_ITEMS_DELETED_1="%d liste slettet"
+COM_FABRIK_LISTS_N_ITEMS_PUBLISHED="%d lister publiceret"
+COM_FABRIK_LISTS_N_ITEMS_PUBLISHED_1="%d liste publiceret"
+COM_FABRIK_LISTS_N_ITEMS_TRASHED="%d lister smidt ud"
+COM_FABRIK_LISTS_N_ITEMS_TRASHED_1="%d liste smidt ud"
+COM_FABRIK_LISTS_N_ITEMS_UNPUBLISHED="%d lister afpubliceret"
+COM_FABRIK_LISTS_N_ITEMS_UNPUBLISHED_1="%d liste afpubliceret"
+COM_FABRIK_LIST_AJAX_DESC="Hvis Ja er valgt, så vil filtrering og tabelnavigation blive udført via AJAX og fjerne side genopfriskningen."
+COM_FABRIK_LIST_AJAX_LABEL="Ajaxificer"
+COM_FABRIK_LIST_AJAX_LINKS_DESC="Hvis Ja er valgt, så vil rediger/tilføj formularer og detaljevisning vises i et modal vindue indlæst via ajax."
+COM_FABRIK_LIST_AJAX_LINKS_LABEL="Ajaxificer link"
+COM_FABRIK_LIST_NAME="Listenavn"
+COM_FABRIK_LIST_PREFILTERS_LABEL="Pre-filtre"
+COM_FABRIK_LIST_PREFILTERS_DESC="Disse pre-filtre vil tilsidesætte listens standard pre-filtre. Elementer er tilgængelige efter lagring."
+COM_FABRIK_LIST_VIEW_SETTINGS="Liste visnings indstillinger"
+COM_FABRIK_MANAGER_CONNECTIONS="Fabrik: forbindelser"
+COM_FABRIK_MANAGER_CONNECTION_EDIT="Fabrik: rediger forbindelse"
+COM_FABRIK_MANAGER_CONNECTION_NEW="Fabrik: ny forbindelse"
+COM_FABRIK_MANAGER_CRONS="Fabrik: planlagte opgaver"
+COM_FABRIK_MANAGER_CRON_EDIT="Fabrik: rediger planlagt opgave"
+COM_FABRIK_MANAGER_CRON_NEW="Fabrik: ny planlagt opgave"
+COM_FABRIK_MANAGER_ELEMENTS="Fabrik: elementer"
+COM_FABRIK_MANAGER_ELEMENT_CONFIRM_DELETE="Ønsker du også at fjerne databasefeltet?"
+COM_FABRIK_MANAGER_ELEMENT_COPY_TO_WHICH_GROUP="Hvilke grupper ønsker du at kopiere elementerne til?"
+COM_FABRIK_MANAGER_ELEMENT_EDIT="Fabrik: rediger element"
+COM_FABRIK_MANAGER_ELEMENT_NEW="Fabrik: nyt element"
+COM_FABRIK_MANAGER_FORMS="Fabrik: formularer"
+COM_FABRIK_MANAGER_FORM_EDIT="Fabrik: rediger formular"
+COM_FABRIK_MANAGER_FORM_NEW="Fabrik: ny formular"
+COM_FABRIK_MANAGER_GROUPS="Fabrik: grupper"
+COM_FABRIK_MANAGER_GROUP_EDIT="Fabrik: rediger gruppe"
+COM_FABRIK_MANAGER_GROUP_NEW="Fabrik: ny gruppe"
+COM_FABRIK_MANAGER_LISTS="Fabrik: lister"
+COM_FABRIK_MANAGER_LIST_CONFIRM_DELETE="Hvad ønsker du at slette?"
+COM_FABRIK_MANAGER_LIST_COPY="Omdøb liste, formular og grupper?"
+COM_FABRIK_MANAGER_LIST_EDIT="Fabrik: rediger liste"
+COM_FABRIK_MANAGER_LIST_IMPORT="Fabrik: importer CSV"
+COM_FABRIK_MANAGER_LIST_LINKED_ELEMENTS="Linkede elementer"
+COM_FABRIK_MANAGER_LIST_NEW="Fabrik: ny liste"
+COM_FABRIK_MANAGER_PACKAGES="Fabrik: pakker"
+COM_FABRIK_MANAGER_PACKAGE_EDIT="Fabrik: rediger pakke"
+COM_FABRIK_MANAGER_PACKAGE_EXPORT="Eksporter"
+COM_FABRIK_MANAGER_PACKAGE_NEW="Fabrik: Ny pakke"
+COM_FABRIK_MANAGER_VISUALIZATIONS="Fabrik: Visualiseringer"
+COM_FABRIK_MANAGER_VISUALIZATION_EDIT="Fabrik: Rediger visualiseringer"
+COM_FABRIK_MANAGER_VISUALIZATION_NEW="Fabrik: Ny visualisering"
+COM_FABRIK_MEDIA_BOX_DESC="understøtter Flash"
+COM_FABRIK_MEDIA_BOX_LABEL="Anvend mediabox i stedet for slimbox"
+COM_FABRIK_MERGE_ROWS="Flet rækker"
+COM_FABRIK_MOBILE_LAYOUT="Mobilt layout"
+COM_FABRIK_MSG_BATCH_DONE="Samlet processering gennemført"
+COM_FABRIK_NAME="Navn"
+COM_FABRIK_NAVIGATION="Navigation"
+COM_FABRIK_NEW="Ny"
+COM_FABRIK_NEW_ITEMS_LAST="Nye elementer vil anbringes i slutningen af gruppen"
+COM_FABRIK_NEXT_MONTH="Næste måned"
+COM_FABRIK_NONE="Ingen"
+COM_FABRIK_NOTES="Noter"
+COM_FABRIK_NOTICE_ELEMENT_SAVED_BUT_STRUCTUAL_CHANGES_NOT_APPLIED="Elementet er blevet gemt, men strukturelle ændringer er ikke blevet udført på databasefeltet."
+COM_FABRIK_NO_FREE_ITEMS_FOUND="Ingen elementer fundet"
+COM_FABRIK_NO_GROUPS_AVAILABLE="Ingen grupper tilgængelige"
+COM_FABRIK_NO_QUOTES="Ingen anførselstegn"
+COM_FABRIK_NO_RELATED_DATA="Ingen andre lister linker hertil"
+COM_FABRIK_NUMBER_OF_ELEMENTS="Antal elementer"
+COM_FABRIK_PDF_DEBUG_DESC="Hvis sat til Ja, så vil html anvendt til at generere PDF'en med blive vist og ingen PDF vil blive lavet."
+COM_FABRIK_PDF_DEBUG_LABEL="Fejlsøg PDF"
+COM_FABRIK_ON="Til"
+COM_FABRIK_ONLY_LOGGED_IN_USERS="Kun påloggede brugere"
+COM_FABRIK_ON_CHANGE="Ved skift"
+COM_FABRIK_OPTIONS="Indstillinger"
+COM_FABRIK_OR="Eller"
+COM_FABRIK_ORIGINAL_CONNECTION="Dette er den originale webstedsforbindelse. Vær venligst sikker på at denne matcher din hoved Joomla websteds databases detaljer."
+COM_FABRIK_PACKAGE="Pakke"
+COM_FABRIK_PACKAGES_N_ITEMS_DELETED="%d pakker slettet"
+COM_FABRIK_PACKAGES_N_ITEMS_DELETED_1="%d pakke slettet"
+COM_FABRIK_PACKAGES_N_ITEMS_PUBLISHED="%d pakker publiceret"
+COM_FABRIK_PACKAGES_N_ITEMS_PUBLISHED_1="%d pakke publiceret"
+COM_FABRIK_PACKAGES_N_ITEMS_TRASHED="%d pakker smidt ud"
+COM_FABRIK_PACKAGES_N_ITEMS_TRASHED_1="%d pakke smidt ud"
+COM_FABRIK_PACKAGES_N_ITEMS_UNPUBLISHED="%d pakker afpubliceret"
+COM_FABRIK_PACKAGES_N_ITEMS_UNPUBLISHED_1="%d pakke afpubliceret"
+COM_FABRIK_PACKAGE_N_ITEMS_EXPORTED="%d pakker eksporteret"
+COM_FABRIK_PACKAGE_N_ITEMS_EXPORTED_1="%d pakke eksporteret"
+COM_FABRIK_PAGINATION="Sideskift"
+COM_FABRIK_PASSWORD_MISMATCH="Adgangskode og adgangskodebekræftelse er ikke de samme"
+COM_FABRIK_PARAM_ID="ID som param"
+COM_FABRIK_PLEASE_SELECT="Vælg venligst"
+COM_FABRIK_PLUGIN="Programudvidelse"
+COM_FABRIK_PLUGINS="Programudvidelser"
+COM_FABRIK_POPUP="Popup"
+COM_FABRIK_PREFILTER="Pre-filter"
+COM_FABRIK_PREFILTER_DESC="Disse filtre køres inden tabellen vises og bliver ikke vise på tabellen. Strenge sammenligninger kræves at være indkapslet i gåsefødder. Marker eval markeringsboksen ved siden at værdifeltet for at evaluerer filterværdien (f.eks. return 62)."
+COM_FABRIK_PREFILTER_QUERY_DESC="Angiv en SQL forespørgsel som køres. Resultat kan anvendes i pre-filtrene, tilgængelig med syntaksen {$q->name}.\nGlobale og $my data kan anvendes i forespørgslen med syntaksen {$my->id}"
+COM_FABRIK_PREFILTER_QUERY_LABEL="Pre-filter forespørgsel"
+COM_FABRIK_PRIMARY_KEY="Primær nøgle"
+COM_FABRIK_PUBLISHED="Publiceret"
+COM_FABRIK_PUBLISHING="Publicering"
+COM_FABRIK_PUBLISH_AT_LEAST_ONE_ELEMENT_PLUGIN="Vær sikker på at du har mindst en element programudvidelse installeret og aktiveret."
+COM_FABRIK_QUERY="Forespørgsel"
+COM_FABRIK_RANDOMISE_ELEMENTS_DESC="Randomiser rækkefølgen i hvilken elementerne vises i gruppen."
+COM_FABRIK_RANDOMISE_ELEMENTS_LABEL="Randomiser elementer"
+COM_FABRIK_RANGE="Område"
+COM_FABRIK_REDUCE_ROWS="Flet rækker og reducer data"
+COM_FABRIK_RELATED_DATA="Relateret data"
+COM_FABRIK_RELATED_DATA_DESC="Tilføjer link til den aktuelle liste. Link vil vise en liste filtreret efter den aktuelle rækkes primære nøgle<br/> f.eks. Ved visning af en ladeliste, ønsker du måske at se regions listen (antaget at det har et database join element der peger på denne liste). At vælge Link til liste, vil tilføje et link der viser dette lands region.<br /><br />Til formular delen, vil et link blive tilføjet til den relaterede formular, som vil pre-udfylde database join elementets værdi med den aktuelle rækkes primære nøgle.<br />F.eks. hvis vi klikkede på linket for rækken Tyskland, ville vi få mulighed for at tilføje en region hvis lade database join element som standard er sat til Tyskland."
+COM_FABRIK_REMOVE="Fjern"
+COM_FABRIK_REPEAT="Gentag"
+COM_FABRIK_REMOVE_FROM_LIST_VIEW="Fjern fra liste"
+COM_FABRIK_REPEAT_GROUP_BUTTON_DESC="Hvis valgt, så vil en tilføj/slet knap, der giver mulighed for at dupilkere gruppens indhold,blive tilføjet til gruppen. Hver gentaget gruppe bliver gemt i dens egen databaserække."
+COM_FABRIK_REPEAT_GROUP_BUTTON_LABEL="Gentagelig"
+
+COM_FABRIK_REPEAT_GROUP_COPY_ELEMENT_VALUES_DESC="Kopier eksisterende værdier når en gentagelsesgruppe tilføjes"
+COM_FABRIK_REPEAT_GROUP_COPY_ELEMENT_VALUES_LABEL="Kopier værdier"
+COM_FABRIK_REPEAT_GROUP_MAX_DESC="Det maksimale antal gentagelse for denne gruppe. Hvis efterladt tom så er der intet maksimum."
+COM_FABRIK_REPEAT_GROUP_MAX_LABEL="Gentagelse maks."
+COM_FABRIK_REPEAT_GROUP_MIN_DESC="Det mindste antal af tilladte gentagelser for denne gruppe. Når der tilføjes en ny post, så vil gruppen straks blive gentaget dette antal gange. Hvis efterladt tom er der ingen grænse."
+COM_FABRIK_REPEAT_GROUP_MIN_LABEL="Gentagelse min."
+COM_FABRIK_REPEAT_GROUP_TMPL_LIST="liste"
+COM_FABRIK_REPEAT_GROUP_TMPL_TABLE="tabel"
+COM_FABRIK_REPLACE_WITH_BR="Ertsat med br tag"
+COM_FABRIK_RESEVED_NAME_USED="Dette navn er reserveret til brug for Fabrik"
+COM_FABRIK_SEARCH_ELEMENTS_LABEL="Elementer i søg alle"
+COM_FABRIK_SEARCH_IN_TITLE="Søg..."
+COM_FABRIK_SEF="SEF"
+COM_FABRIK_SEF404="sh404 SEF"
+COM_FABRIK_SEF_CUSTOMTXT_DETAILS_DESC="Efterlad tom for standard til 'detaljer' (Anvendes når en posts detaljer vises)"
+COM_FABRIK_SEF_CUSTOMTXT_DETAILS_LABEL="Brugerdefineret 'detalje' tekst"
+COM_FABRIK_SEF_CUSTOMTXT_EDIT_DESC="Efterlad tom for standard til 'rediger' (anvendt under redigering af post)"
+COM_FABRIK_SEF_CUSTOMTXT_EDIT_LABEL="Brugerdefineret 'rediger' tekst"
+COM_FABRIK_SEF_CUSTOMTXT_FORM_DESC="Efterlad tom for standard til 'formular'. Brug * for ikke at bruge noget ord (brugt under visning af en posts formularvisning)"
+COM_FABRIK_SEF_CUSTOMTXT_FORM_LABEL="Brugerdefineret 'formular' tekst"
+COM_FABRIK_SEF_CUSTOMTXT_NEW_DESC="Efterlad tom for standard til 'ny' (anvendes når der tilføjes en ny post)."
+COM_FABRIK_SEF_CUSTOMTXT_NEW_LABEL="Brugerdefineret 'ny' tekst"
+COM_FABRIK_SEF_CUSTOMTXT_OWN_DESC="Hver gang du peger en URL ved at anvende &rowid=-1. så kan du vælge at vise en tekst her, f.eks. 'min' eller 'min_konto' eller .."
+COM_FABRIK_SEF_CUSTOMTXT_OWN_LABEL="Brugerdefineret 'rowid=-1' tekst"
+COM_FABRIK_SEF_CUSTOMTXT_VIZ_DESC="Tekst der skal anvendes i indstillingen ovenover i stedet for 'vis'. Efterlad tom for standard til 'vis' (anvendes når der vises visualiseringer)."
+COM_FABRIK_SEF_CUSTOMTXT_VIZ_LABEL="Brugerdefiner 'vis' tekst"
+COM_FABRIK_SEF_FORMAT_RECORDS_DESC="Format til brug i SEF URLer til at identificere posterne på formularen/detaljevisningen<br />&bull;<b>ID som param:</b>Nok den hurtigste metode på tabeller med et stort antal poster f.eks. [...]my_form/details?id=XXX <br />&bull; <b>Kun ID:</b> f.eks. [...]my_form/XXX/ <br />&bull; <b>ID-Tabel-Slug:</b> Anvender postens data fra det valgte element som sef-slug på tabellen og foranstiller det med postens ID f.eks. [...]my_form/XXX-my-slug-element/ <br />&bull; <b>Tabel-Slug-ID:</b> Anvender postens data fra det valgte element som sef-slug på tabellen og tilføjer det til postens ID f.eks. [...]my_form/my-slug-element-XXX/ <br />&bull; <b>Kun Tabel-Slug:</b> IKKE ANBEFALET - Anvender postens data for det valgte element som sef-slug på tabellen. Pas på dobbelte URLer hvis dine poster kan have den samme værdi for sef-slug elementet. f.eks. [...]my_form/my-slug-element/"
+COM_FABRIK_SEF_FORMAT_RECORDS_LABEL="Format for poster"
+COM_FABRIK_SEF_FORMAT_VIZ_DESC="Format til at anvende i SEF URLer til at identificere visualiseringerne. Skift 'vis' teksten nedenunder. <br />&bull; <b>ID som param:</b> f.eks. [...]/viz?id=XXX <br />&bull; <b>viz-ID:</b> f.eks. [...]/viz-XXX/ <br />&bull; <b>ID-viz:</b> e.g. [...]/XXX-viz/ <br />&bull; <b>Label-ID:</b> Anvender vis labelen og tilføjer den med dets ID. f.eks. [...]/my-visualization-XXX/ <br />&bull; <b>ID-Label:</b> Anvender vis labelen og foranstiller det med dets ID. f.eks. [...]/XXX-my-visualization/ <br />&bull; <b>Kun label:</b> IKKE ANBEFALET - Anvender vis labelen. Pas på dobblete URLer hvis flere visualiseringer har det samme label. f.eks. [...]/my-visualization/"
+COM_FABRIK_SEF_FORMAT_VIZ_LABEL="Format for visualiseringer"
+COM_FABRIK_SEF_PREPEND_MENU_TITLE_DESC="Foranstil altid menutitlen til Fabriks URLer (basseret på Itemid)"
+COM_FABRIK_SEF_PREPEND_MENU_TITLE_LABEL="Foranstil menutitel"
+COM_FABRIK_SEF_TABLENAME_ON_FORMS_DESC="Tilføj tabellens navn til SEF URL i formular visning (f.eks. [...]/min_tabel/min_formular/[...])"
+COM_FABRIK_SEF_TABLENAME_ON_FORMS_LABEL="Tabelnavn på formularer"
+COM_FABRIK_SELECT_A_CONNECTION_FIRST="Vælg først en forbindelse"
+COM_FABRIK_SELECT_A_PLUGIN="Vælg en programudvidelse"
+COM_FABRIK_SELECT_A_TABLE_FIRST="- Vælg en tabel -"
+COM_FABRIK_SELECT_DB_OR_ENTER_NAME="Vælg en databasetabel eller indtast et nyt database tabelnavn"
+COM_FABRIK_SELECT_DO="- - do - -"
+COM_FABRIK_SELECT_FORM="- Vælg formular -"
+COM_FABRIK_SELECT_GROUP="- Vælg gruppe -"
+COM_FABRIK_SELECT_ON="- - som - -"
+COM_FABRIK_SELECT_PACKAGE="- Vælg pakke -"
+COM_FABRIK_SELECT_PLUGIN="- Programudvidelse -"
+COM_FABRIK_SELECT_SHOW_IN_LIST="- Vis i liste -"
+COM_FABRIK_SHORT_NAME="Kort elementnavn (element_name)"
+COM_FABRIK_SHOW_ALL_OPTIONS="Vis alle"
+COM_FABRIK_SHOW_DATA_RECORDED_IN_TABLE="Vis tabeldata"
+COM_FABRIK_SHOW_DATA_RECORDED_IN_VIEW="Gemt data"
+COM_FABRIK_SHOW_GROUP_DESC="Bestem om gruppen er synlig når formularen er indlæst"
+COM_FABRIK_SHOW_GROUP_LABEL="Vis gruppe"
+COM_FABRIK_SHOW_GROUP_USABLE_ELEMENTS_ONLY="Skjul hvis ingen brugbare elementer"
+COM_FABRIK_SHOW_GROUP_ALWAYS_READ_ONLY="Vis altid som læs-kun"
+COM_FABRIK_SHOW_IN_LIST="Vis i liste"
+COM_FABRIK_SHOW_IN_LIST_VIEW="Vis i liste"
+COM_FABRIK_SHOW_IN_TABLE="Vis i tabel"
+COM_FABRIK_SHOW_TITLE_DESC="Vis eller skjul titlen"
+COM_FABRIK_SHOW_TITLE_LABEL="Vis titel"
+COM_FABRIK_SLUG-ID="Tabel-Slug-ID"
+COM_FABRIK_SLUG_ONLY="Kun tabel-Slug"
+COM_FABRIK_SPLIT_PAGE_DESC="Hvis Ja er valgt, så vil formularen deles i en ny side, der starter med denne gruppe."
+COM_FABRIK_SPLIT_PAGE_LABEL="Sideskift"
+COM_FABRIK_SPOOF_CHECK_DESC="Hvis Ja er valgt, så vil Fabrik anvende Joomlas spoof kontrol funktionalitet når formularer processeres. Deaktiver hvis du ønsker at poste data via URL."
+COM_FABRIK_SPOOF_CHECK_LABEL="Spoof kontrol ved formular indsendelse"
+COM_FABRIK_STRUCTURE_UPDATED="Element feltstruktur opdateret"
+COM_FABRIK_SUBMENU_CONNECTIONS="Forbindelser"
+COM_FABRIK_SUBMENU_CRONS="Planlægning"
+COM_FABRIK_SUBMENU_ELEMENTS="Elementer"
+COM_FABRIK_SUBMENU_FORMS="Formularer"
+COM_FABRIK_SUBMENU_GROUPS="Grupper"
+COM_FABRIK_SUBMENU_LISTS="Lister"
+COM_FABRIK_SUBMENU_PACKAGES="Pakker"
+COM_FABRIK_SUBMENU_VISUALIZATIONS="Visualiseringer"
+COM_FABRIK_SUBMIT_FORM="Send knap"
+COM_FABRIK_SUBOPTIONS="Under-muligheder"
+COM_FABRIK_SUBOPTS_VALUES_ERROR="vær venligst sikker på at alle under-element værdier er udfyldt"
+COM_FABRIK_SUPPRESS_ALL_MSGS="Succes & ACL beskeder"
+COM_FABRIK_SUPPRESS_ACL_MSGS="ACL beskeder"
+COM_FABRIK_SUPPRESS_SUCCESS_MSGS="Succes besked"
+COM_FABRIK_TABLES="Tabeller"
+COM_FABRIK_TABLE_CSV_EXPORT_LINE_BREAK_DESC="Hvad skal der ske CR/LF karakterer når data eksporteres"
+COM_FABRIK_TABLE_CSV_EXPORT_LINE_BREAK_LABEL="Erstat linjeskift"
+COM_FABRIK_TABLE_DROPPED="Tabellen %s er nu slettet fra databasen"
+COM_FABRIK_TABLE_NOT_DROPPED="Tabellen %s er ikke blevet slettet fra databasen"
+COM_FABRIK_TABLE_NOT_DROPPED_PREFIX="Tabellen %s er ikke blevet slettet fra databasen, da den starter med prefikset %s"
+COM_FABRIK_TEMPLATES="Skabeloner"
+COM_FABRIK_TEST_CONNECTION="Test forbindelse"
+COM_FABRIK_TEXT="Tekst"
+COM_FABRIK_THIS_MONTH="Denne måned"
+COM_FABRIK_TIP="Hover tekst"
+COM_FABRIK_TIP_ABOVE="Over"
+COM_FABRIK_TIP_BELOW="Under"
+COM_FABRIK_TIP_SIDE="Side"
+COM_FABRIK_TIP_LOCATION_RIGHT="Højre"
+COM_FABRIK_TIP_LOCATION_TOP="Top"
+COM_FABRIK_TIP_LOCATION_BOTTOM="Bund"
+COM_FABRIK_TIP_LOCATION_LEFT="Venstre"
+COM_FABRIK_TO="Til"
+COM_FABRIK_TO_COLUMN="Til kolonne"
+COM_FABRIK_TODAY="I dag"
+COM_FABRIK_TOMORROW="I morgen"
+COM_FABRIK_TYPE="Type"
+COM_FABRIK_UNABLE_TO_CONNECT="Kan ikke forbinde"
+COM_FABRIK_UNLINK="Fjern link"
+COM_FABRIK_UP="Op"
+COM_FABRIK_UPDATE_DATABASE="Opdater database"
+COM_FABRIK_UPDATE_ELEMENT_NAME="Opdater tabel feltnavn fra %s til %s."
+COM_FABRIK_UPDATE_ELEMENT_STRUCTURE="Opdater feltstruktur fra %s til %s."
+COM_FABRIK_UPDATE_FIELD_STRUCTURE_DESC="<ul><li>Læs venligst omhyggeligt enhver notifikation som fremkommer i forhold til opdateringen du er ved at udføre.</li><li>Kontroller derfeter at database feltstrukturen og eller navn er som ønsker.</li><li>Hvis du er tilfreds med indstillingerne, så tryk på 'Gem'</li><li>Ellers tryk på 'Annuller', dette vil tilbageføre elementnavnet og programudvidelsestypen til de forrige elementindstillinger før redigeringen</li></ul>"
+COM_FABRIK_USER_ELEMENTS_AS_RELATED_DATA_DESC="Hvis Ja er valgt, så vil brugerelementer blive listet i tabellens relaterede datasektion."
+COM_FABRIK_USER_ELEMENTS_AS_RELATED_DATA_LABEL="Anvend elementer som relateret data."
+COM_FABRIK_VALIDATIONS="Valideringer"
+COM_FABRIK_VALIDATION_RULE="Valideringsregel"
+COM_FABRIK_VALUE="Værdi"
+COM_FABRIK_VIEW_DATA="Vis data"
+COM_FABRIK_VIEW_DETAILS="Vis detaljer"
+COM_FABRIK_VISUALIZATION_LABEL_VISUALIZATION_DETAILS="Visualiseringsindstillinger"
+COM_FABRIK_VISUALIZATIONS_N_ITEMS_DELETED="%d visualiseringer slettet"
+COM_FABRIK_VISUALIZATIONS_N_ITEMS_DELETED_1="%d visualisering slettet"
+COM_FABRIK_VISUALIZATIONS_N_ITEMS_PUBLISHED="%d visualiseringer publiceret"
+COM_FABRIK_VISUALIZATIONS_N_ITEMS_PUBLISHED_1="%d visualisering publiceret"
+COM_FABRIK_VISUALIZATIONS_N_ITEMS_TRASHED="%d visualiseringer smidt ud"
+COM_FABRIK_VISUALIZATIONS_N_ITEMS_TRASHED_1="%d visualisering smidt ud"
+COM_FABRIK_VISUALIZATIONS_N_ITEMS_UNPUBLISHED="%d visualiseringer afpubliceret"
+COM_FABRIK_VISUALIZATIONS_N_ITEMS_UNPUBLISHED_1="%d visualisering afpubliceret"
+COM_FABRIK_VIZ-ID="viz-ID"
+COM_FABRIK_WARNING_UPDATE_CORE_TABLE="Tabellen som du opdaterer er en kerne Joomla eller Fabrik tabel"
+COM_FABRIK_WARNING_UPDATE_TABLE_WITH_PREFIX="Tabellen som du er ved at opdatere har det samme prefiks som din Joomla database, selvom det ikke er en kerne Joomla eller Fabrik tabel, så anvendes den muligvis af andre komponenter."
+COM_FABRIK_WELCOME="Fabrik - Velkommen"
+COM_FABRIK_WHAT_TO_REMOVE_WITH_LIST_LABEL="Hvad skal slettes"
+COM_FABRIK_WHERE_THIS=" når dette "
+COM_FABRIK_WIP="Under udarbejdelse"
+COM_FABRIK_WYSIWYG_FOR_ELEMENT_LABELS="WYSIWYG editor for element labels"
+COM_FABRIK_YES_BUT_HIDDEN="Ja, men skjult"
+COM_FABRIK_YESTERDAY="I går"
+COM_FABRIK_YOU_MUST_SAVE_THIS_CNN="Detaljerne gemt for denne forbindelse er ikke de samme som din Joomla databaseforbindelse. Vi har pre-udfyldt de korrekte detaljer (undtaget adgangskoden). Vær venligst sikker på at adgangskoden bliver angivet korrekt og tryk på Gem."
+
+JHELP_COMPONENTS_FABRIK_CONNECTIONS="http://fabrikar.com/wiki/index.php/3.x_Connections"
+JHELP_COMPONENTS_FABRIK_CONNECTIONS_EDIT="http://fabrikar.com/wiki/index.php/3.x_Connections#Add.2FEdit_a_Connection"
+JHELP_COMPONENTS_FABRIK_CRONS="http://fabrikar.com/wiki/index.php/Scheduled_Tasks"
+JHELP_COMPONENTS_FABRIK_CRONS_EDIT="http://fabrikar.com/wiki/index.php/Scheduled_Tasks#edit_scheduled_tasks"
+JHELP_COMPONENTS_FABRIK_ELEMENTS="http://fabrikar.com/wiki/index.php/3.x_Elements"
+JHELP_COMPONENTS_FABRIK_ELEMENTS_EDIT="http://fabrikar.com/wiki/index.php/3.x_Elements#Adding.2FEditing_an_Element"
+JHELP_COMPONENTS_FABRIK_FORMS="http://fabrikar.com/wiki/index.php/Forms"
+JHELP_COMPONENTS_FABRIK_FORMS_EDIT="http://fabrikar.com/wiki/index.php/Forms#Editing_or_Adding_a_Form_Basic_settings"
+JHELP_COMPONENTS_FABRIK_GROUPS="http://fabrikar.com/wiki/index.php/3.x_Groups"
+JHELP_COMPONENTS_FABRIK_GROUPS_EDIT="http://fabrikar.com/wiki/index.php/3.x_Groups#Adding.2FEditing_a_Group"
+JHELP_COMPONENTS_FABRIK_LISTS="http://fabrikar.com/wiki/index.php/Lists"
+JHELP_COMPONENTS_FABRIK_LISTS_EDIT="http://fabrikar.com/wiki/index.php/Lists#Edit_list"
+JHELP_COMPONENTS_FABRIK_VISUALIZATIONS="http://fabrikar.com/wiki/index.php/3.x_Visualizations"
+JHELP_COMPONENTS_FABRIK_VISUALIZATIONS_EDIT="http://fabrikar.com/wiki/index.php/3.x_Visualizations#New.2FEdit_Visualization"
+JHELP_COMPONENTS_FABRIK_PACKAGES="http://fabrikar.com/wiki/index.php/Packages"
+JHELP_COMPONENTS_FABRIK_PACKAGE_EDIT="http://fabrikar.com/wiki/index.php/Packages"
View
20 administrator/components/com_fabrik/language/da-DK/da-DK.com_fabrik.sys.ini
@@ -0,0 +1,20 @@
+;
+; Fabrik 3
+; Copyright (C) 2005 - 2010 Pollen 8 Design Ltd. All rights reserved.
+; License http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html GNU/GPL, see LICENSE.php
+; Note : All ini files need to be saved as UTF-8 - No BOM
+
+COM_FABRIK_CONNECTIONS="Forbindelser"
+COM_FABRIK_ELEMENTS="Elementer"
+COM_FABRIK="Fabrik"
+COM_FABRIK_FORMS="Formularer"
+COM_FABRIK_FORM_VIEW_DEFAULT_TITLE="Formular"
+COM_FABRIK_GROUPS="Grupper"
+COM_FABRIK_LISTS="Lister"
+COM_FABRIK_LIST_VIEW_DEFAULT_TITLE="Liste"
+COM_FABRIK_PACKAGES="Pakker"
+COM_FABRIK_FORM_PACKAGE_DEFAULT_TITLE="Pakke"
+COM_FABRIK_SCHEDULE="Planlæg"
+COM_FABRIK_VISUALIZATIONS="Visualiseringer"
+COM_FABRIK_VISUALIZATION_VIEW_DEFAULT_TITLE="Visualisering"
+COM_FABRIK_XML_DESCRIPTION="Joomla applikations skaber komponenten"
View
1,036 administrator/components/com_fabrik/language/en/en.com_fabrik.ini
@@ -0,0 +1,1036 @@
+;
+; Fabrik 3
+; Copyright (C) 2005 - 2010 Pollen 8 Design Ltd. All rights reserved.
+; License http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html GNU/GPL, see LICENSE.php
+; Note : All ini files need to be saved as UTF-8 - No BOM
+
+COM_FABRIK_TIP_FX_DESC="The type of animation see http://mootools.net/docs/core/Fx/Fx"
+COM_FABRIK_TIP_FX_LABEL="Hover tip fx"
+COM_FABRIK_TIP_EASE_DESC="How the animation should ease in/out see http://mootools.net/docs/core/Fx/Fx. Not applicable to linear fxs"
+COM_FABRIK_TIP_EASE_LABEL="Fx ease"
+COM_FABRIK_TIP_FX_DURATION_DESC="Either enter the number of milliseconds for the tip effect or 'short', 'normal', 'long'"
+COM_FABRIK_TIP_FX_DURATION_LABEL="Fx duration"
+COM_FABRIK_TIP_FX_DISTANCE_DESC="The number of pixels that the tip will be offset from the triggering element i.e the distance over which the fx is performed"
+COM_FABRIK_TIP_FX_DISTANCE_LABEL="Fx distance"
+COM_FABRIK_TIP_FX_FADEIN_DESC="Should the tip start off invisible at the beginning of the fx and fade in during the fx"
+COM_FABRIK_TIP_FX_FADEIN_LABEL="Fx fade in"
+COM_FABRIK_FIELD_RECORD_IN_DATABASE_DESC="Should we store the submitted forms data to the database table?"
+COM_FABRIK_FIELD_RECORD_IN_DATABASE_LABEL="Record in database"
+COM_FABRIK_ACCESS_ADD="Add"
+COM_FABRIK_ACCESS_ADD_DESC="Shown below is the inherited state for <strong>adding records</strong> for this table."
+COM_FABRIK_ACCESS_DELETE="Delete"
+COM_FABRIK_ACCESS_DELETE_DESC="Shown below is the inherited state for <strong>deleting records</strong> from this table."
+COM_FABRIK_ACCESS_DROP="Drop"
+COM_FABRIK_ACCESS_DROP_DESC="Shown below is the inherited state for <strong>dropping all records</strong> from this table."
+COM_FABRIK_ACCESS_EDIT="Edit"
+
+COM_FABRIK_ACCESS_ADD_REPEAT_GROUP_DESC="The viewing access level at which the user can add repeat groups"
+COM_FABRIK_ACCESS_ADD_REPEAT_GROUP_LABEL="Add access"
+COM_FABRIK_ACCESS_DELETE_REPEAT_GROUP_DESC="The viewing access level at which the user can delete repeat groups"
+COM_FABRIK_ACCESS_DELETE_REPEAT_GROUP_LABEL="Delete access"
+COM_FABRIK_ACCESS_EDITABLE_ELEMENT="Editable"
+COM_FABRIK_ACCESS_EDITABLE_ELEMENT_DESC="The viewing access level required to view the <strong>editable version</strong> of this element."
+COM_FABRIK_ACCESS_EDIT_DESC="The user's group for <strong>editing records</strong> for this table."
+COM_FABRIK_ACCESS_VIEW="View"
+COM_FABRIK_ACCESS_VIEWABLE_ELEMENT="Viewable"
+COM_FABRIK_ACCESS_VIEWABLE_ELEMENT_DESC="The viewing access level required to view the <strong>non-editable version</strong> of this element."
+COM_FABRIK_ACCESS_VIEW_DESC="The user's group for <strong>viewing the list</strong>."
+COM_FABRIK_ACCESS_VIEW_DETAILS="View details"
+COM_FABRIK_ACCESS_VIEW_DETAILS_DESC="The user's group for <strong>viewing record details</strong> for this list."
+COM_FABRIK_ACTION="Action"
+COM_FABRIK_ADD="Add"
+COM_FABRIK_ADMIN_TEMPLATES="Admin templates"
+COM_FABRIK_ADVANCED="Advanced"
+COM_FABRIK_ALERT_EXISTING_FIELD_TYPES_DESC="If no selected then Fabrik will not alter this database field's types or names, when saving elements.<br />If yes selected then Fabrik will update your database structure to assure maximum compatibility<br />If 'add new fields' selected then existing fields will not be modified but new fields can be added"
+COM_FABRIK_ALERT_EXISTING_FIELD_TYPES_LABEL="Alter field types"
+COM_FABRIK_APPLY_FILTER_TO="Apply to"
+COM_FABRIK_ASCENDING="Ascending"
+COM_FABRIK_FIELD_ASSIGN_GROUP_TO_FORM_FIRST="You must first assign the group to a form"
+COM_FABRIK_AUTOCOMPLETE="Auto-complete"
+COM_FABRIK_AVAILABLE_AFTER_SAVE="Available once saved"
+COM_FABRIK_AVAILABLE_GROUPS="Or select and add the following available groups"
+COM_FABRIK_AVAILABLE_ONCE_SAVED="Available once saved"
+COM_FABRIK_BACK_END="Back end"
+COM_FABRIK_BATCH_OPTIONS="Batch processing"
+COM_FABRIK_BEGINNING="Beginning"
+COM_FABRIK_BOTH="Both"
+COM_FABRIK_BUTTONS="Buttons"
+COM_FABRIK_BUTTON_TEXT="Button text"
+COM_FABRIK_CODE="Code"
+COM_FABRIK_COLUMNS_DESC="The number of columns you want to display your elements within"
+COM_FABRIK_COLUMNS_LABEL="Columns"
+COM_FABRIK_COMPRESS_JS_DESC="If you decided to merge the JS files you can also decide if you want to compress them. WARNING: Currently the packer method creates an unusable JS file, its option is here for testing as it produces higher compression rates"
+COM_FABRIK_COMPRESS_JS_LABEL="Compress merged JS file"
+COM_FABRIK_CONFIGURATION="Fabrik Options"
+COM_FABRIK_CONNECTIONS_NO_ITEM_SELECTED="No items selected"
+COM_FABRIK_CONNECTIONS_N_ITEMS_DELETED="%d connections successfully deleted"
+COM_FABRIK_CONNECTIONS_N_ITEMS_DELETED_1="%d connection successfully deleted"
+COM_FABRIK_CONNECTIONS_N_ITEMS_PUBLISHED="%d connections successfully published"
+COM_FABRIK_CONNECTIONS_N_ITEMS_PUBLISHED_1="%d connection successfully published"
+COM_FABRIK_CONNECTIONS_N_ITEMS_TRASHED="%d connections trashed"
+COM_FABRIK_CONNECTIONS_N_ITEMS_TRASHED_1="%d connection trashed"
+COM_FABRIK_CONNECTIONS_N_ITEMS_UNPUBLISHED="%d connections successfully unpublished"
+COM_FABRIK_CONNECTIONS_N_ITEMS_UNPUBLISHED_1="%d connection successfully unpublished"
+COM_FABRIK_CONNECTION_CANT_UNSET_DEFAULT="You can't deselect the default connection, to change the default connection click on another connection to edit it"
+COM_FABRIK_CONNECTION_SET_DEFAULT="Default connection set"
+COM_FABRIK_CONNECTION_SUCESSFUL="Connection successful"
+COM_FABRIK_CONTINUE="Continue"
+COM_FABRIK_COPY="Copy"
+COM_FABRIK_COPY_TO_GROUP="Copy to group"
+COM_FABRIK_CREATE_GROUP_WITH_SAME_NAME="Create a group with the same name as this form"
+COM_FABRIK_CRONS_N_ITEMS_DELETED="%d scheduled tasks successfully deleted"
+COM_FABRIK_CRONS_N_ITEMS_DELETED_1="%d scheduled task successfully deleted"
+COM_FABRIK_CRONS_N_ITEMS_PUBLISHED="%d scheduled tasks successfully published"
+COM_FABRIK_CRONS_N_ITEMS_PUBLISHED_1="%d scheduled task successfully published"
+COM_FABRIK_CRONS_N_ITEMS_TRASHED="%d scheduled tasks successfully trashed"
+COM_FABRIK_CRONS_N_ITEMS_TRASHED_1="%d scheduled task successfully trashed"
+COM_FABRIK_CRONS_N_ITEMS_UNPUBLISHED="%d scheduled tasks successfully unpublished"
+COM_FABRIK_CRONS_N_ITEMS_UNPUBLISHED_1="%d scheduled task successfully unpublished"
+COM_FABRIK_CRON_DAY="day"
+COM_FABRIK_CRON_FIELD_CONNECTION_DESC="You can select a Fabrik connection / list to load into the select plugin"
+COM_FABRIK_CRON_FIELD_CONNECTION_LABEL="Connection"
+COM_FABRIK_CRON_FIELD_EVERY_DESC="Enter an integer. This will combine with the 'unit' drop down to indicate when the scheduled task will run - e.g. 'Every 1 day', 'Every 5 hours'"
+COM_FABRIK_CRON_FIELD_EVERY_LABEL="Every"
+COM_FABRIK_CRON_FIELD_LABEL_LABEL="Label"
+COM_FABRIK_CRON_FIELD_LAST_RUN_LABEL="Last run"
+COM_FABRIK_CRON_FIELD_LOG_EVENTS_DESCRIPTION="If set to yes then the various output messages of the selected plug-in are stored in the database table #_fabrik_log"
+COM_FABRIK_CRON_FIELD_LOG_EVENTS_LABEL="Log events"
+COM_FABRIK_CRON_FIELD_REQUIRE_QS_DESC="If set to yes then the plugin will only run if the page's URL contains the querystring 'fabrik_cron=1'. Useful to stop processor intensive queries running when a browser requests a page, whilst still allowing server cron jobs to run using wget with &fabrik_cron=1 applied to the url."
+COM_FABRIK_CRON_FIELD_REQUIRE_QS_LABEL="Require querystring"
+COM_FABRIK_CRON_FIELD_TABLE_LABEL="List"
+COM_FABRIK_CRON_FIELD_UNIT_DESC="Select a time unit that will combine with the 'Every' field to indicate when the scheduled task will run - e.g. 'Every 1 day', 'Every 5 hours'"
+COM_FABRIK_CRON_FIELD_UNIT_LABEL="Unit"
+COM_FABRIK_CRON_HOUR="hour"
+COM_FABRIK_CRON_MINUTE="minute"
+COM_FABRIK_CRON_MONTH="Month"
+COM_FABRIK_CRON_SECOND="second"
+COM_FABRIK_CRON_WEEK="week"
+COM_FABRIK_CRON_YEAR="Year"
+COM_FABRIK_CSV_FILE_LABEL="CSV"
+COM_FABRIK_CURRENT_GROUPS="Current groups"
+COM_FABRIK_CUSTOM_JS_ADD_DESC="Add some custom JavaScript code that is run when a repeat group is added"
+COM_FABRIK_CUSTOM_JS_ADD_LABEL="JavaScript to run when repeat group added"
+COM_FABRIK_CUSTOM_JS_DEL_DESC="Add some custom JavaScript code that is run when a repeat group is deleted"
+COM_FABRIK_CUSTOM_JS_DEL_LABEL="JavaScript to run when repeat group removed"
+COM_FABRIK_DATA="Data"
+COM_FABRIK_DATABASE="Database"
+COM_FABRIK_DATABASE_TABLE_ALREADY_EXISTS="Database table already exists"
+COM_FABRIK_DATABASE_UPDATED="Database updated"
+COM_FABRIK_DB_TABLE_ALREADY_EXISTS="A database table of that name already exists"
+COM_FABRIK_DB_TABLE_NAME="Db table"
+COM_FABRIK_DEBUGGING="Debugging"
+COM_FABRIK_DEFAULT="Default"
+COM_FABRIK_DEFAULT_TO_GLOBAL="Use global"
+COM_FABRIK_DELETE="Delete"
+COM_FABRIK_DELETE_FROM="For these lists:"
+COM_FABRIK_DELETE_JOINED_ROWS_DESC="When deleting a record from the table, should joined records also be deleted?"
+COM_FABRIK_DELETE_JOINED_ROWS_LABEL="Delete joined data"
+COM_FABRIK_DELETE_LISTS_AND_FORMS="Delete lists and forms"
+COM_FABRIK_DELETE_LISTS_FORMS_AND_GROUPS="Delete lists, forms and groups"
+COM_FABRIK_DELETE_LISTS_FORMS_GROUPS_AND_ELEMENTS="Delete list, forms, groups and elements"
+COM_FABRIK_DELETE_LISTS_ONLY="Delete lists only"
+COM_FABRIK_DESCENDING="Descending"
+COM_FABRIK_DETAILS="Details"
+COM_FABRIK_DETAILS_AND_FORM_VIEW="Detail & form view"
+COM_FABRIK_DETAILS_VIEW_ONLY="Detail view only"
+COM_FABRIK_DETAIL_DESC="Sets column heading and row details link text. Leave blank to default to 'view'."
+COM_FABRIK_DETAIL_LABEL="Detail label"
+COM_FABRIK_DO="Do"
+COM_FABRIK_DOWN="Down"
+COM_FABRIK_DROPDOWN="Dropdown"
+COM_FABRIK_DROP_DATABASE_TABLE_LABEL="Drop database table"
+COM_FABRIK_EACH_ROW_SEPARATELY="Each row separately"
+COM_FABRIK_EARLIER_THIS_YEAR="Earlier this year"
+COM_FABRIK_EDIT="Edit"
+COM_FABRIK_EDIT_DESC="Sets column heading and row details link text. Leave blank to default to 'edit'."
+COM_FABRIK_EDIT_LABEL="Edit label"
+COM_FABRIK_EDIT_LINK_DESC="Will add a column to the list with an 'edit' link allowing you to edit the record. This option is only applied if 'Render buttons as' is set to 'Inline'"
+COM_FABRIK_EDIT_LINK_LABEL="Show edit link"
+COM_FABRIK_EDIT_URL_DESC="Replaces the standard edit url with a custom one. Can use {placeholders} - use {rowid} to insert the current row's ID into the link"
+COM_FABRIK_EDIT_URL_LABEL="Custom edit URL"
+COM_FABRIK_ELEMENT="Element"
+COM_FABRIK_ELEMENTS="Elements"
+COM_FABRIK_ELEMENTS_N_ITEMS_ADDED_TO_LIST_VIEW="%d elements successfully added to list view"
+COM_FABRIK_ELEMENTS_N_ITEMS_ADDED_TO_LIST_VIEW_1="%d element successfully added to list view"
+COM_FABRIK_ELEMENTS_N_ITEMS_CHECKED_IN="%d elements checked in"
+COM_FABRIK_ELEMENTS_N_ITEMS_DELETED="%d elements successfully deleted"
+COM_FABRIK_ELEMENTS_N_ITEMS_DELETED_1="%d element successfully deleted"
+COM_FABRIK_ELEMENTS_N_ITEMS_PUBLISHED="%d elements successfully published"
+COM_FABRIK_ELEMENTS_N_ITEMS_PUBLISHED_1="%d element successfully published"
+COM_FABRIK_ELEMENTS_N_ITEMS_REMOVED_FROM_LIST_VIEW="%d elements successfully removed from list view"
+COM_FABRIK_ELEMENTS_N_ITEMS_REMOVED_FROM_LIST_VIEW_1="%d element successfully removed from list view"
+COM_FABRIK_ELEMENTS_N_ITEMS_TRASHED="%d elements successfully trashed"
+COM_FABRIK_ELEMENTS_N_ITEMS_TRASHED_1="%d element successfully trashed"
+COM_FABRIK_ELEMENTS_N_ITEMS_UNPUBLISHED="%d elements successfully unpublished"
+COM_FABRIK_ELEMENTS_N_ITEMS_UNPUBLISHED_1="%d element successfully unpublished"
+COM_FABRIK_ELEMENT_FULL_NAME="Element full name (listname.element_name)"
+COM_FABRIK_ELEMENT_LABEL="Element label"
+COM_FABRIK_ELEMENT_LABEL_CALCULATIONS_DETAILS="Calculations"
+COM_FABRIK_ELEMENT_LABEL_CSS_DETAILS="CSS"
+COM_FABRIK_ELEMENT_LABEL_FILTERS_DETAILS="Filters"
+COM_FABRIK_ELEMENT_LABEL_ICONS_SETTINGS_DETAILS="Icons"
+COM_FABRIK_ELEMENT_LABEL_LIST_SETTINGS="List settings"
+COM_FABRIK_ELEMENT_LABEL_LIST_SETTINGS_DETAILS="List settings"
+COM_FABRIK_ELEMENT_LABEL_PUBLISHING_DETAILS="Publishing"
+COM_FABRIK_ELEMENT_LABEL_RSS="RSS"
+COM_FABRIK_ELEMENT_LABEL_TIPS="Tips"
+COM_FABRIK_ELEMENT_NAME_IN_USE="The element name is already in use"
+COM_FABRIK_ELEMENT_N_ITEMS_COPIED="%d elements copied"
+COM_FABRIK_ELEMENT_N_ITEMS_COPIED_1="%d element copied"
+COM_FABRIK_ELEMENT_PROPERTIES_LINKED_TO="Element properties linked to"
+COM_FABRIK_ELEMENT_TYPE="Element type"
+COM_FABRIK_ENABLE_SINGLE_ORDERING_DESC="Can be over-ridden on a per table basis. Single-ordering will reset any other column ordering when ordering a column"
+COM_FABRIK_ENABLE_SINGLE_ORDERING_LABEL="Enable Single-ordering"
+COM_FABRIK_ENCRYPT_DESC="Uses mySQL's AES_ENCRYPT to encrypt the form's data.<br />Note: for secure submission of the data to the server <strong>SSL is required</strong><br>Note: only supported by <strong>field</strong> and <strong>textarea</strong> elements. <br/>Note: encrypted data is not searchable by the lists's 'extended search all' option."
+COM_FABRIK_ENCRYPT_LABEL="Encrypt data"
+COM_FABRIK_END="End"
+COM_FABRIK_ENTER_PASSWORD_OR_LEAVE_AS_IS="Enter a new password below or leave as it is"
+COM_FABRIK_ENUSRE_ONE_CONNECTION_PUBLISHED="Ensure that at least one connection has been created and published"
+COM_FABRIK_ERR_CANT_ADD_FIELDS="You can't add fields to this list"
+COM_FABRIK_ERR_CANT_ALTER_EXISTING_FIELDS="You can't alter existing field's names."
+COM_FABRIK_ERR_CRON_RUN_TIME="This plugin is currently running OR a run time error occured on the last run of this plug-in. It is currently disabled, click this button to re-enable it"
+COM_FABRIK_ERR_ELEMENT_JS_ACTION_NOT_DEFINED="All JavaScript events must have an action selected"
+COM_FABRIK_ERROR_SAVING_ELEMENT_PLUGIN_OPTIONS="Error saving element plugin options"
+COM_FABRIK_EVAL="Eval"
+COM_FABRIK_EVERYONE="Everyone"
+COM_FABRIK_EXPORT_PACKAGE_TO_CREATE_ZIP="Export this package to create an installable zip"
+COM_FABRIK_FABRIK_DEBUG_DESC="If yes then appending &amp;fabrikdebug=1 to your page urls will output debug code - handy to spot any issues. Debug JS will force always loading uncompressed JS files."
+COM_FABRIK_FABRIK_DEBUG_LABEL="Allow fabrikDebug"
+COM_FABRIK_FABRIK_DEBUG_JS="Debug JS"
+COM_FABRIK_FIELD="Field"
+COM_FABRIK_FIELD_ACTION_METHOD_DESC="Determines how the edit/view/delete and plugin buttons are rendered"
+COM_FABRIK_FIELD_ACTION_METHOD_LABEL="Render buttons as"
+COM_FABRIK_FIELD_ACTION_METHOD_INLINE="Inline"
+COM_FABRIK_FIELD_ACTION_METHOD_FLOATING="Floating"
+COM_FABRIK_FIELD_ADD_BUTTON_LABEL_LABEL="Add button label"
+COM_FABRIK_FIELD_ADD_BUTTON_LABEL_DESC="Custom text for the add button, leave blank to default to 'add'"
+COM_FABRIK_FIELD_ADD_RECORDS_DESC="The viewing access level required to be able to add records"
+COM_FABRIK_FIELD_ADD_RECORDS_LABEL="Add records"
+COM_FABRIK_FIELD_ADD_TO_PAGE_TITLE_DESC="When set to yes the element's value is appended to the document's page title."
+COM_FABRIK_FIELD_ADD_TO_PAGE_TITLE_LABEL="Add to page title"
+COM_FABRIK_FIELD_ADD_URL_DESC="Override the default link used for the Add new record button, can use (some) placeholders, including query string args"
+COM_FABRIK_FIELD_ADD_URL_LABEL="Custom Add URL"
+COM_FABRIK_FIELD_ADMIN_DETAILS_TEMPLATE_DESC="The template to use in the admin details view. If default selected then front end details view template will be used"
+COM_FABRIK_FIELD_ADMIN_DETAILS_TEMPLATE_LABEL="Details view"
+COM_FABRIK_FIELD_ADMIN_FORM_TEMPLATE_DESC="The template to use in the admin form view. If default selected then the front end form template will be used"
+COM_FABRIK_FIELD_ADMIN_FORM_TEMPLATE_LABEL="Form"
+COM_FABRIK_FIELD_ADMIN_TEMPLATE_DESC="The folder located in components/com_fabrik/views/list/tmpl/ that is used as a template when viewing lists as an administrator. If none is chosen, the front-end template will be used."
+COM_FABRIK_FIELD_ADMIN_TEMPLATE_LABEL="Admin template"
+COM_FABRIK_FIELD_ADVANCED_SEARCH_ALL_MODE_DESC="If set to yes then an additional drop down will appear next to the search all field. It allows the user to search on 'All of the terms', 'Any of the terms', 'Exact phrase' and 'None of these terms'"
+COM_FABRIK_FIELD_ADVANCED_SEARCH_ALL_MODE_LABEL="Extended search all"
+COM_FABRIK_FIELD_ADVANCED_SEARCH_DESC="If selected a link will appear on your view, which when clicked on will open a popup window allowing for complex filtering on your views data"
+COM_FABRIK_FIELD_ADVANCED_SEARCH_LABEL="Advanced search"
+COM_FABRIK_FIELD_AJAX_VALIDATIONS_DESC="When the focus is removed from an element, validate it using AJAX."
+COM_FABRIK_FIELD_AJAX_VALIDATIONS_LABEL="Ajax validation"
+COM_FABRIK_FIELD_ALLOW_ORDERING_DESC="If selected then the element's view heading will be a hyperlink allowing you to order the records in ascending /descending order"
+COM_FABRIK_FIELD_ALLOW_ORDERING_LABEL="Allow ordering"
+COM_FABRIK_FIELD_ALLOW_TRANSLATION_DESC="If yes selected then Fabrik will check if Joomfish is installed, if it is it will create a contentelement xml file for this view in /components/com_joomfish/contentelements, which will allow you to translate the data contained within your Fabrik view. Your database view MUST start with your site prefix name - things like filters won't be translated, not tested with joined data either"
+COM_FABRIK_FIELD_ALLOW_TRANSLATION_LABEL="Joomfish data translation"
+COM_FABRIK_ALTER_EXISTING_FIELD_ADD_NEW_FIELDS_ONLY="Add new fields only"
+COM_FABRIK_FIELD_ALTER_EXISTING_FIELD_TYPES_DESC="If no selected then Fabrik will not alter this database field's types or names, when saving elements.<br />If yes selected then Fabrik will update your database structure to assure maximum compatibility<br />If 'add new fields' selected then existing fields will not be modified but new fields can be added<br />If 'Use global' selected then Fabrik's global configuration setting will be used"
+COM_FABRIK_FIELD_ALTER_EXISTING_FIELD_TYPES_LABEL="Alter field types"
+COM_FABRIK_FIELD_ALWAYS_RENDER_LABEL="Always Render"
+COM_FABRIK_FIELD_ALWAYS_RENDER_DESC="Fabrik reducing list rendering overhead by not rendering (formatting for display) elements which are not being displayed in the list. This sometimes means that when you use an element placeholder in (say) a plugin template, it won't display properly. If this happens, try setting this to Yes, to force Fabrik to always format this element for display."
+COM_FABRIK_FIELD_APPLY_BUTTON_DESC="Adds an 'apply' button to the form, which will submit the form and then return you to the form with the previously submitted record still showing"
+COM_FABRIK_FIELD_APPLY_BUTTON_LABEL="Apply button"
+COM_FABRIK_FIELD_APPLY_BUTTON_LABEL_DESC="The text to use for the apply button"
+COM_FABRIK_FIELD_APPLY_BUTTON_LABEL_LABEL="Apply button label"
+COM_FABRIK_FIELD_AUTHOR_DESC="The author name"
+COM_FABRIK_FIELD_AUTHOR_LABEL="Author"
+COM_FABRIK_FIELD_AUTO_INC_DESC="Is the primary key auto incrementing? If not sure select yes"
+COM_FABRIK_FIELD_AUTO_INC_LABEL="Auto increment"
+COM_FABRIK_FIELD_AVERAGE_ACCESS_DESC="Who can see the average result"
+COM_FABRIK_FIELD_AVERAGE_ACCESS_LABEL="Average access"
+COM_FABRIK_FIELD_AVERAGE_ROUND_DESC="Integer number to round the average result to"
+COM_FABRIK_FIELD_AVERAGE_ROUND_LABEL="Round"
+COM_FABRIK_FIELD_AVERAGE_TOTAL_DESC="Create an average of this elements column in the list view."
+COM_FABRIK_FIELD_AVERAGE_TOTAL_LABEL="Average the column total"
+COM_FABRIK_FIELD_AVG_LABEL_DESC="The label placed next to the average calculation, leave blank to default to 'Average'"
+COM_FABRIK_FIELD_AVG_LABEL_LABEL="Average label"
+COM_FABRIK_FIELD_CCK_CATEGORY_DESC="Assign this form to a Joomla section/category. This form will appear when you press the 'Fabrik extended editor' button when writing an article in the specified category."
+COM_FABRIK_FIELD_CCK_CATEGORY_LABEL="CCK Category"
+COM_FABRIK_FIELD_CHECKBOX_LOCATION_DESC="Place the row select check box at the beginning or end of each row"
+COM_FABRIK_FIELD_CHECKBOX_LOCATION_LABEL="Checkbox location"
+COM_FABRIK_FIELD_COLLATION_DESC="Alter the database tables collation. Defaults to the database's default collation"
+COM_FABRIK_FIELD_COLLATION_LABEL="Collation"
+COM_FABRIK_FIELD_COMMENT_DESC="An internal memo allowing administrators to make a comment about the element's usage. Not shown in the form or view."
+COM_FABRIK_FIELD_COMMENT_LABEL="Comment"
+COM_FABRIK_FIELD_CONNECTION_DESC=""
+COM_FABRIK_FIELD_CONNECTION_LABEL="Connection"
+COM_FABRIK_FIELD_CONNECTION_DESC="The Fabrik connection to use"
+COM_FABRIK_FIELD_COPY_BUTTON_DESC="If show selected a copy button will be shown at the bottom of the page which when submitted will save the forms data as a copy of the original records"
+COM_FABRIK_FIELD_COPY_BUTTON_LABEL="Copy button"
+COM_FABRIK_FIELD_COPY_BUTTON_LABEL_DESC="The text that appears on the copy button."
+COM_FABRIK_FIELD_COPY_BUTTON_LABEL_LABEL="Copy button label"
+COM_FABRIK_FIELD_COUNT_ACCESS_DESC="Who can see the count result"
+COM_FABRIK_FIELD_COUNT_ACCESS_LABEL="Count access"
+COM_FABRIK_FIELD_COUNT_LABEL_DESC="The label placed next to the count calculation, leave blank to default to 'Count'"
+COM_FABRIK_FIELD_COUNT_LABEL_LABEL="Count label"
+COM_FABRIK_FIELD_COUNT_RECORDS_DESC="In the list view create a total of the number of records with a given value"
+COM_FABRIK_FIELD_COUNT_RECORDS_LABEL="Count records"
+COM_FABRIK_FIELD_COUNT_VALUE_DESC="OPTIONAL - if specified, the count calculation will only count rows where this element equals the text you enter here. If not specified, will count all rows."
+COM_FABRIK_FIELD_COUNT_VALUE_LABEL="Count value"
+COM_FABRIK_FIELD_CUSTOM_CALC_ACCESS_DESC="Who can see the custom result"
+COM_FABRIK_FIELD_CUSTOM_CALC_ACCESS_LABEL="Custom access"
+COM_FABRIK_FIELD_CUSTOM_CALC_LABEL_DESC="The label placed next to the custom calculation, leave blank to default to 'Custom'"
+COM_FABRIK_FIELD_CUSTOM_CALC_LABEL_LABEL="Count label"
+COM_FABRIK_FIELD_CUSTOM_CALC_DESC="In the list view create a custom calculation"
+COM_FABRIK_FIELD_CUSTOM_CALC_LABEL="Custom Calc"
+COM_FABRIK_FIELD_CUSTOM_CALC_QUERY_DESC="Query fragment to generate result using %s to represent the field name for this element (do NOT use the actual field name, you must use %s). So to generate the population standard deviation for this element, this would be "_QQ_"STDDEV_POP(%s)&quot (no quotes)."
+COM_FABRIK_FIELD_CUSTOM_CALC_QUERY_LABEL="Custom query"
+COM_FABRIK_FIELD_CUSTOM_CALC_PHP_DESC="If using Split feature, you need to provide the PHP code which will return your calculation, given a set of data in the array $data. For example, to return the standard devation (assuming you have the PECL stats library installed) would be "_QQ_"return stats_standard_deviation($data);"_QQ_" (no quotes). No placeholder replacement is done on this code. You may use any valid PHP, which operates on $data and returns a single result."
+COM_FABRIK_FIELD_CUSTOM_CALC_PHP_LABEL="Split PHP"
+COM_FABRIK_FIELD_CUSTOM_LINK_IN_DETAILS_DESC="Should the custom link be applied in the details view"
+COM_FABRIK_FIELD_CUSTOM_LINK_IN_DETAILS_LABEL="Custom link in details"
+COM_FABRIK_FIELD_CREATE_DATE_LABEL="Created Date"
+COM_FABRIK_FIELD_CRON_PLUGIN_DESC="This defines which cron plug-in will be used. Once selected additional fields, specific to the plug-in selected, will appear beneath this drop down. Additional plug-in types can be downloaded from fabrikar.com."
+COM_FABRIK_FIELD_CRON_PLUGIN_LABEL="Plug-in"
+COM_FABRIK_FIELD_CRON_LOG_EMAIL_LABEL="Email to"
+COM_FABRIK_FIELD_CRON_LOG_EMAIL_DESC="A comma separated list of email addresses to send the scheduled task log to"
+COM_FABRIK_FIELD_CSS_DESC="Enter some CSS statements that will be assigned to style the group"
+COM_FABRIK_FIELD_CSS_LABEL="CSS"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_IMPORT_CREATE_PK_DESC="If yes selected then an additional field will be added to the database table. It will be used as the primary key and a corresponding id element will be created. If no selected then the next page will give you the choice of selecting which row from the CSV file contains the primary key"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_IMPORT_CREATE_PK_LABEL="Create primary key"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_CUSTOM_QS_DESC="OPTIONAL - any custom query string args you need to pass in when requesting the CSV. Can use standard placeholders, including query strings. For instance, if you are pre-filtering your table on a query string value, you would need to add somearg={somearg}. Separate multiple args with &amp;. "
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_CUSTOM_QS_LABEL="Custom QS"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_ELEMENTS_DESC="Select the elements you want to export in the CSV file"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_ELEMENTS_LABEL="Elements"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_EXPORT_DESC="Allow users to export the database data to a CSV file"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_EXPORT_LABEL="Front end CSV export"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_EXPORT_STEP_DESC="The CSV export works but sending AJAX requests to the server to incrementally build the CSV file. This avoids PHP timeout errors from occurring when exporting large data sets. This option allows you to state how many records are exported with each AJAX call, a larger number may mean a quicker generation of the CSV file, but will result in less user feedback about the export progress"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_EXPORT_STEP_LABEL="Export step"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_FORMAT_DESC="Export files which are more compatible with Excel or as a standard CSV file"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_FORMAT_LABEL="CSV File format"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_IMPORT_DESC="Allow CSV import in front end"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_FRONTEND_SELECTION_DESC="Can the front end user select the CSV options, if so then the following options are ignored. If not then pressing the export button will automatically export the csv with the following settings"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_FRONTEND_SELECTION_LABEL="Front end options"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_IMPORT_DB_TABLE_NAME_DESC="The name of the database table that will be created in the connection"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_IMPORT_DB_TABLE_NAME_LABEL="DB table name"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_INCLUDE_DATA_DESC="Include the formatted data in the csv export. E.g. if a radio button stores a value as '1' and has a label of 'one' then 'one' will be exported"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_INCLUDE_DATA_LABEL="Include data"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_INCLUDE_RAW_DATA_DESC="Include the raw data in the csv export. E.g. if a radio button stores a value as '1' and has a label of 'one' then '1' will be exported"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_INCLUDE_RAW_DATA_LABEL="Include raw data"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_INCLUDE_CALCULATIONS_DESC="Add any calculations (sums, averages, means etc) to the bottom of the exported CSV file"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_INCLUDE_CALCULATIONS_LABEL="Include calculations"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_IMPORT_LABEL="CSV import"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_IMPORT_LIST_LABEL_LABEL="List label"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_IMPORT_LIST_LABEL_DESC="Enter a name for the list to be created from the CSV file"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_INCLUDE_FILTERS_DESC="If yes selected only the filtered data will be exported, if no selected the list's pre-filtered data will be exported."
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_INCLUDE_FILTERS_LABEL="Include filters"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_KEY_DESC="Choose the format of the CSV file's headings"
+COM_FABRIK_FIELD_CSV_KEY_LABEL="Heading format"
+COM_FABRIK_FIELD_CUSTOM_LINK_DESC="Replace the default link with one entered here. Can use element placeholders, plus {rowid} and {listid}."
+COM_FABRIK_FIELD_CUSTOM_LINK_LABEL="Custom link"
+COM_FABRIK_FIELD_DATABASE_DESC="The database view that you want to connect to"
+COM_FABRIK_FIELD_DATABASE_LABEL="Database name"
+COM_FABRIK_FIELD_DATABASE_NAME_DESC="The name of the database table that will store the form's data"
+COM_FABRIK_FIELD_DATABASE_NAME_LABEL="Table name"
+COM_FABRIK_FIELD_DEFAULT="Default"
+COM_FABRIK_FIELD_DELETE_BUTTON_DESC="Adds a delete button when editing a record which will delete the current record"
+COM_FABRIK_FIELD_DELETE_BUTTON_LABEL="Delete button"
+COM_FABRIK_FIELD_DELETE_BUTTON_LABEL_DESC="The text to use for the delete button's label"
+COM_FABRIK_FIELD_DELETE_BUTTON_LABEL_LABEL="Delete button label"
+COM_FABRIK_FIELD_DELETE_RECORDS_DESC="The viewing access level required to be able to delete records"
+COM_FABRIK_FIELD_DELETE_RECORDS_FIELD_DESC="Select a userid field whose value must match the current logged in user to enable record deletion"
+COM_FABRIK_FIELD_DELETE_RECORDS_LABEL="Delete records"
+COM_FABRIK_FIELD_DESCRIPTION_DESC="The name for your connection"
+COM_FABRIK_FIELD_DESCRIPTION_LABEL="Label"
+COM_FABRIK_FIELD_DETAILED_VIEW_TEMPLATE_DESC="The folder located in components/com_fabrik/views/form/tmpl/ that is used as a template when viewing the details view"
+COM_FABRIK_FIELD_DETAILED_VIEW_TEMPLATE_LABEL="Details view"
+COM_FABRIK_FIELD_DETAIL_LINK_DESC="Add a link to record details view. This option is only applied if 'Render buttons as' is set to 'Inline'"
+COM_FABRIK_FIELD_DETAIL_LINK_LABEL="Details view link"
+COM_FABRIK_FIELD_DETAIL_URL_DESC="Override the default details link"
+COM_FABRIK_FIELD_DETAIL_URL_LABEL="Custom detail URL"
+COM_FABRIK_FIELD_DROP_DATA_DESC="Access rights to drop all records from the view"
+COM_FABRIK_FIELD_DROP_DATA_LABEL="Drop data"
+COM_FABRIK_FIELD_DROP_RECORDS_DESC="Access level at which the user is shown a button allowing them to delete all records and reset the table's primary key to 0"
+COM_FABRIK_FIELD_DROP_RECORDS_LABEL="Empty records"
+COM_FABRIK_FIELD_EDIT_RECORDS_DESC="The viewing access level required to be able to edit records"
+COM_FABRIK_FIELD_EDIT_RECORDS_LABEL="Edit records"
+COM_FABRIK_FIELD_ELEMENT_LABEL_DESC="The text that appears on the form next to the element's widget"
+COM_FABRIK_FIELD_ELEMENT_LABEL_LABEL="Label"
+COM_FABRIK_FIELD_ELEMENT_NAME_DESC="A descriptive reference for your element. This name is used internally by Fabrik, and is not visible to the user. This name will be used as the MySQL view's field name, so you should only use letters, numbers and the _ character (Fabrik will automatically replace any other characters with _)."
+COM_FABRIK_FIELD_ELEMENT_NAME_LABEL="Name"
+COM_FABRIK_FIELD_ELEMENT_PLUGIN_DESC="This defines which element plug-in will be used. Once selected additional fields, specific to the plug-in selected, will appear beneath this drop down. Additional plug-in types can be downloaded from fabrikar.com."
+COM_FABRIK_FIELD_ELEMENT_PLUGIN_LABEL="Plug-in"
+COM_FABRIK_FIELD_ELEMENT_PUBLISHED_DESC="Publish the element to both the form and view views"
+COM_FABRIK_FIELD_ELEMENT_TIP_LOCATION_LABEL="Tip hover location"
+COM_FABRIK_FIELD_ELEMENT_TIP_LOCATION_DESC="Elements can have tips assigned to them to guide the user through filling in the form. This setting determines how those hover tips should be displayed.<br /><em>Note</em> that if your form must have its 'Tip Location' set to 'Hover text' for this setting to be used"
+COM_FABRIK_FIELD_EMAIL_ICON_DESC="Show a button on the form allowing the user to email to the form's page."
+COM_FABRIK_FIELD_EMAIL_ICON_LABEL="Email icon"
+COM_FABRIK_FIELD_EMPTY_DATA_MESSAGE_DESC="This text is shown when the list contains no data."
+COM_FABRIK_FIELD_EMPTY_DATA_MESSAGE_LABEL="Empty data message"
+COM_FABRIK_FIELD_ENABLE_BIG_SELECTS_DESC="If you have lots of view joins and / or huge numbers of elements, you may see MySQL errors complaining about needing SQL_BIG_SELECTS enabled. Only enable this option if you get see such an error. This option also raises GROUP_CONCAT_MAX_LEN to 10k, which may be required if you use things like AJAX upload elements with lots of files."
+COM_FABRIK_FIELD_ENABLE_BIG_SELECTS_LABEL="Enable big selects"
+COM_FABRIK_FIELD_ENABLE_SINGLE_ORDERING_DESC="Can be over-ridden on a per view basis. Single-ordering will reset any other column ordering when ordering a column"
+COM_FABRIK_FIELD_ENABLE_SINGLE_ORDERING_LABEL="Enable single-ordering"
+COM_FABRIK_FIELD_ERROR_MSG_DESC="This is the warning text that will appear at the top of your form if any one of the forms fail"
+COM_FABRIK_FIELD_ERROR_MSG_LABEL="Error message"
+COM_FABRIK_FIELD_EXACT_MATCH_DESC="If yes selected then only exact matches are returned, if no selected partial matches are returned, e.g. if you searched on '1' with exact match off any records containing the value of '1' would be returned, e.g. '1' or '10', or '91'. Turning exact match on with the same filter value would only return the record with the value of '1'"
+COM_FABRIK_FIELD_EXACT_MATCH_LABEL="Exact match"
+COM_FABRIK_FIELD_FEED_DATE_LABEL="Feed date"
+COM_FABRIK_FIELD_FEED_TITLE_LABEL="Feed title"
+COM_FABRIK_FIELD_FILTER_ACCESS_LABEL="Filter access"
+COM_FABRIK_FIELD_FILTER_BUILD_METHOD_DESC="Define what data to show in filters when rendered as a dropdown or range. If 'Show table data' selected then only values entered in this element's column will be shown in the filter. If 'Show all' then all possible options will be shown (applies to 'list' type elements such as checkboxes, radiobuttons, database joins). If 'default' selected then the global configuration setting will be used (found in tables->parameters->Filter data)"
+COM_FABRIK_FIELD_FILTER_BUILD_METHOD_LABEL="Filter data"
+COM_FABRIK_FIELD_FILTER_TYPE_DESC="Choose which type of filter you want to use to filter the view's data by"
+COM_FABRIK_FIELD_FILTER_TYPE_LABEL="Filter type"
+COM_FABRIK_FIELD_FILTER_LENGTH_DESC="Filter length"
+COM_FABRIK_FIELD_FILTER_LENGTH_LABEL="Length"
+COM_FABRIK_FIELD_FINISH_PUBLSHING_LABEL="Finish Publishing"
+COM_FABRIK_FIELD_FLOAT_POS_DESC="If rendering buttons as 'floating' then this option set where the buttons appear from relative to the checkbox"
+COM_FABRIK_FIELD_FLOAT_POS_LABEL="Floating buttons position"
+COM_FABRIK_FIELD_FORM_DESC="The form to show"
+COM_FABRIK_FIELD_FORM_LABEL="Form"
+COM_FABRIK_FIELD_FORM_EMAIL_ICON_DESC="Should the email button be shown, this option is only used if the form's 'Email icon' property is set to 'Use Global'"
+COM_FABRIK_FIELD_FORM_EMAIL_ICON_LABEL="Show email button"
+COM_FABRIK_FIELD_FORM_PDF_ICON_DESC="Should the PDF button be shown, this option is only used if the form's 'PDF icon' property is set to 'Use Global'"
+COM_FABRIK_FIELD_FORM_PDF_ICON_LABEL="Show PDF button"
+COM_FABRIK_FIELD_FORM_PRINT_ICON_DESC="Should the print button be shown, this option is only used if the form's 'Print icon' property is set to 'Use Global'"
+COM_FABRIK_FIELD_FORM_PRINT_ICON_LABEL="Show print button"
+COM_FABRIK_FIELD_FORM_TEMPLATE_DESC="The folder located in components/com_fabrik/views/form/tmpl/ that is used as a template when viewing the form"
+COM_FABRIK_FIELD_FORM_TEMPLATE_LABEL="Template"
+COM_FABRIK_FIELD_FORM_TIP_LOCATION_DESC="Element's can have addtional tip text assigned to them to help guide the user through the form submission process. This option defines where and how the tip text should be shown"
+COM_FABRIK_FIELD_FORM_TIP_LOCATION_LABEL="Tip location"
+COM_FABRIK_FIELD_FULLWORDS_DESC="When searching using a field filter and with this option checked, only search terms with spaces either side (ie complete words) will be return"
+COM_FABRIK_FIELD_FULLWORDS_LABEL="Full word match"
+COM_FABRIK_FIELD_GO_BACK_BUTTON_LABEL="Go back button"
+COM_FABRIK_FIELD_GO_BACK_BUTTON_LABEL_LABEL="Go back button label"
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_ACCESS_DESC="Which view level can see the group in the form. If this access level means the user can not view the group then the 'layout - show group' option is ignored"
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_ACCESS_LABEL="Access"
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_BY_ACCESS_DESC="Which view level can see the front end group by button"
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_BY_ACCESS_LABEL="Access"
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_BY_DESC="Group the records together based on identical values found in the selected element"
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_BY_LABEL="Group by"
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_BY_COLLAPSE_OTHERS_DESC="If set to yes, expanding one group will collapse all other groups"
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_BY_COLLAPSE_OTHERS_LABEL="Collapse others"
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_BY_ORDER_BY_LABEL="Whilst the main order by options define the order in which the grouped sets of data are rendered, this option defines how each grouped set of data is internally ordered"
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_BY_START_COLLAPSED_DESC="If set to true then each grouped by section will load in a collapsed state. With only the group by title showing"
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_BY_START_COLLAPSED_LABEL="Start collapsed"
+
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_BY_TEMPLATE_DESC="Text that appears at the top of each grouped view. Use placeholders (e.g. {listname___elementname} ) to insert data from the first grouped record of each view."
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_DESC="Determines which group the element is attached to."
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_INTRO_DESC="Text appearing at the top of the group, which will be shown in the form and details view."
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_INTRO_LABEL="Intro"
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_LABEL="Group"
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_FORM_LABEL="Form"
+COM_FABRIK_FIELD_GROUP_FORM_DESC="The form that the group belongs to"
+COM_FABRIK_FIELD_COLUMN_WIDTHS_DESC="A comma separated list of percentages. Leave blank to make all columns equal."
+COM_FABRIK_FIELD_COLUMN_WIDTHS_LABEL="Column widths"
+COM_FABRIK_FIELD_HOST_DESC="The database host name, often 'localhost'"
+COM_FABRIK_FIELD_HOST_LABEL="Host"
+COM_FABRIK_FIELD_TIP_TEXT_DESC="Extra text information displayed as a tip or next to the element helping guide the user through what they are expected to enter in the field"
+COM_FABRIK_FIELD_TIP_TEXT_LABEL="Tip text"
+COM_FABRIK_FIELD_ICON_FOLDER_DESC="If set to yes then Fabrik will look for icons, in the standard template locations, with the same name as the table's data. If found then the data is replaced with the icon"
+COM_FABRIK_FIELD_ICON_FOLDER_LABEL="Replace with icons"
+COM_FABRIK_FIELD_ICON_FILE_DESC="Insert a file name which you want to show in table view instead of value or label text. The file name must be WITHOUT EXTENSION and the file must located in the Joomla 'images' folder or in one of its subfolders! Example: you use an element that links to some other website (always the same) and you want to show this website's logo instead of link text. Assuming the site is Wikipedia and the needed file is wikipedia.png you write just: wikipedia (or: subfolder/path/wikipedia)"
+COM_FABRIK_FIELD_ICON_FILE_LABEL="Static icon file (no .ext!)"
+COM_FABRIK_FIELD_ICON_HOVER_TEXT_DESC="If an icon is found should the data be shown inside a tip when the mouse enters the icon"
+COM_FABRIK_FIELD_ICON_HOVER_TEXT_LABEL="Icon hover text"
+COM_FABRIK_FIELD_ID="Field id"
+COM_FABRIK_FIELD_INCLUDE_IN_ADVANCED_SEARCH_DESC="If the views advanced search is on, determines if the element appears in the list of elements to filter upon"
+COM_FABRIK_FIELD_INCLUDE_IN_ADVANCED_SEARCH_LABEL="Include in advanced search"
+COM_FABRIK_FIELD_INCLUDE_IN_LIST_QUERY_DESC="Adds the element to the list's select query. If 'show in list' is set to 'yes' then the element is always added to the query regardless of this setting.<br /> Its useful to set this option to 'no' if you have a form with many elements and a list view which only displays a few elements, as by default Fabrik includes all elements in the list query regardless of whether they are shown in the list or not (this is the most flexible option but may increase the speed of the list rendering time)"
+COM_FABRIK_FIELD_INCLUDE_IN_LIST_QUERY_LABEL="Include in list query"
+COM_FABRIK_FIELD_INCLUDE_IN_SEARCH_ALL_DESC="Include this element's data in the list's search all query. <br /><em>Note</em> including integer fields in extended search all will produce sql errors<br />Leave as default to let Fabrik ascertain if the field can be added to the search"
+COM_FABRIK_FIELD_INCLUDE_IN_SEARCH_ALL_LABEL="Include in search all"
+COM_FABRIK_FIELD_INCLUDE_IN_SEARCH_RESULTS_LABEL="Include in search results"
+COM_FABRIK_FIELD_INTRODUCTION_DESC="The text that will appear beneath the label. Placeholders, incl. for content plugins can be used."
+COM_FABRIK_FIELD_INTRODUCTION_LABEL="Introduction"
+COM_FABRIK_FIELD_OUTRO_DESC="The text that will appear at the bottom. Placeholders, incl. for content plugins can be used."
+COM_FABRIK_FIELD_OUTRO_LABEL="Footer text"
+COM_FABRIK_FIELD_JOIN_DISPLAY_DESC="If you create a left join then often your table will have rows with the parent data repeated (e.g. teacherA student1, teacherA student2). Select 'Merge joined records into one row' if you want to merge those rows into one (e.g. teacher A student1 student2)"
+COM_FABRIK_FIELD_JOIN_DISPLAY_LABEL="Display mode"
+COM_FABRIK_FIELD_JOOMFISH_TITLE_ELEMENT_DESC="The element to use for the Joomfish title. If none selected then the first non-primary key element in the view will be used as the title element"
+COM_FABRIK_FIELD_JOOMFISH_TITLE_ELEMENT_LABEL="Title element"
+COM_FABRIK_FIELD_KEY_NAME_DESC="Column name to use with Row id, leave blank to use primary key (only set this if you know what you are doing!). If row id set to -1 then set this column to the name of the form's user id element to prepopulate forms with the users record"
+COM_FABRIK_FIELD_KEY_NAME_LABEL="Key name"
+COM_FABRIK_FIELD_LABEL_DESC="This will appear as a heading at the top of your list"
+COM_FABRIK_FIELD_LABEL_LABEL="Label"
+COM_FABRIK_FIELD_LINK_TO_DETAILS_DESC="If yes selected then the element's data will by hyperlinked to the form/details view"
+COM_FABRIK_FIELD_LINK_TO_DETAILS_LABEL="Link to details"
+COM_FABRIK_FIELD_LINK_TO_TABLE_DESC="Or select an existing database table to create your Fabrik list"
+COM_FABRIK_FIELD_LINK_TO_TABLE_LABEL="Database table"
+COM_FABRIK_FIELD_LIST_PDF_ICON_DESC="Should the PDF button be shown, this option is only used if the list's 'PDF icon' property is set to 'Use Global'"
+COM_FABRIK_FIELD_LIST_PDF_ICON_LABEL="Show PDF button"
+COM_FABRIK_FIELD_MEDIAN_ACCESS_DESC="Who can see the median result"
+COM_FABRIK_FIELD_MEDIAN_ACCESS_LABEL="Median access"
+COM_FABRIK_FIELD_MEDIAN_LABEL_DESC="The label placed next to the median calculation, leave blank to default to 'Median'"
+COM_FABRIK_FIELD_MEDIAN_LABEL_LABEL="Median label"
+COM_FABRIK_FIELD_MEDIAN_TOTAL_DESC="In the table view create a median of this elements row"
+COM_FABRIK_FIELD_MEDIAN_TOTAL_LABEL="Column median"
+COM_FABRIK_FIELD_MOBILE_IMAGE_FIELD_LABEL="Image"
+COM_FABRIK_FIELD_MOBILE_IMAGE_FIELD_DESC="The image to show on the left of the mobile list view"
+COM_FABRIK_FIELD_MOBILE_TITLE_FIELD_LABEL="Title"
+COM_FABRIK_FIELD_MOBILE_TITLE_FIELD_DESC="The element to use as the main label in the mobile list view"
+COM_FABRIK_FIELD_MOBILE_TEXT_FIELD_LABEL="Sub text"
+COM_FABRIK_FIELD_MOBILE_TEXT_FIELD_DESC="Any additional smaller text you want to add to the mobile list view"
+COM_FABRIK_FIELD_MOBILE_LINK_LABEL="Link to"
+COM_FABRIK_FIELD_MOBILE_LINK_DESC="Should the list item link to the details or form view"
+COM_FABRIK_FIELD_NAME_DESC="The group's name"
+COM_FABRIK_FIELD_NAME_LABEL="Name"
+COM_FABRIK_FIELD_NOTE_DESC="This field is used to record any notes you might have about the view, it is never shown in the front end"
+COM_FABRIK_FIELD_NOTE_LABEL="Note"
+COM_FABRIK_FIELD_ORDER_BY_DESC="How should the filters options be ordered.<br />Set to 'None' if you want any database join element's 'Joins where and/or order by statement' sql to be applied or for list/radio/dropdown elements sub element order to be applied"
+COM_FABRIK_FIELD_ORDER_BY_LABEL="Order by"
+COM_FABRIK_FIELD_ORDER_DESC="Define where in the form and view's order the element will appear."
+COM_FABRIK_FIELD_ORDER_DIRECTION_DESC="The direction in which the grouped records will be ordered"
+COM_FABRIK_FIELD_ORDER_DIRECTION_LABEL="Order direction"
+COM_FABRIK_FIELD_ORDER_LABEL="Order"
+COM_FABRIK_FIELD_OR_LABEL="Or"
+COM_FABRIK_FIELD_OR_USE_FIELD_DELETE_LABEL="Select a userid field whose value must match the current logged in user to enable deleting"
+COM_FABRIK_FIELD_OR_USE_FIELD_DESC="Select a userid field whose value must match the current logged in user to enable editing"
+COM_FABRIK_FIELD_OR_USE_FIELD_LABEL="or use field"
+COM_FABRIK_FIELD_PACKAGE_COMPONENT_NAME_DESC="The name that the package will be exported as"
+COM_FABRIK_FIELD_PACKAGE_COMPONENT_NAME_LABEL="Component name"
+COM_FABRIK_FIELD_PACKAGE_NAME_DESC="The packages label"
+COM_FABRIK_FIELD_PACKAGE_NAME_LABEL="Label"
+COM_FABRIK_FIELD_PACKAGE_PUBLISHED_DESC="Whether the package is published or not"
+COM_FABRIK_FIELD_PACKAGE_VERSION_DESC="The version that the package will be exported as"
+COM_FABRIK_FIELD_PACKAGE_VERSION_LABEL="Component version"
+COM_FABRIK_FIELD_PASSWORDCONF_DESC=""
+COM_FABRIK_FIELD_PASSWORDCONF_LABEL="Confirm password"
+COM_FABRIK_FIELD_PASSWORD_DESC=""
+COM_FABRIK_FIELD_PASSWORD_LABEL="Password"
+COM_FABRIK_FIELD_PDF_ICON_DESC="Show a button on the page allowing the user to create a pdf, Requires the dompdf library to be installed in /libraries/dompdf/"
+COM_FABRIK_FIELD_PDF_ICON_LABEL="PDF icon"
+COM_FABRIK_FIELD_PDF_ORIENTATION_DESC="Set the PDF page's orientation. Note if set to landscape provision for a larger paper size"
+COM_FABRIK_FIELD_PDF_ORIENTATION_LABEL="PDF Orientation"
+COM_FABRIK_FIELD_PDF_ORIENTATION_LANDSCAPE="Landscape"
+COM_FABRIK_FIELD_PDF_ORIENTATION_PORTRAIT="Portrait"
+COM_FABRIK_FIELD_PDF_SIZE_DESC="If the PDF is not rendering, increase the paper size."
+COM_FABRIK_FIELD_PDF_SIZE_LABEL="PDF Paper size"
+COM_FABRIK_FIELD_PDF_TEMPLATE_DESC="If none selected then the main template will be used"
+COM_FABRIK_FIELD_PDF_TEMPLATE_LABEL="PDF template"
+COM_FABRIK_FIELD_POPUP_WIDTH_LABEL="Popup Width"
+COM_FABRIK_FIELD_POPUP_WIDTH_DESC="If Ajaxify Links is selected, you may optionally specify the width, height, and x & y offsets of the popup window"
+COM_FABRIK_FIELD_POPUP_HEIGHT_LABEL="Popup Height"
+COM_FABRIK_FIELD_POPUP_HEIGHT_DESC="If Ajaxify Links is selected, you may optionally specify the width, height, and x & y offsets of the popup window"
+COM_FABRIK_FIELD_POPUP_OFFSET_X_LABEL="Popup X Offset"
+COM_FABRIK_FIELD_POPUP_OFFSET_X_DESC="If Ajaxify Links is selected, you may optionally specify the width, height, and x & y offsets of the popup window"
+COM_FABRIK_FIELD_POPUP_OFFSET_Y_LABEL="Popup Y Offset"
+COM_FABRIK_FIELD_POPUP_OFFSET_Y_DESC="If Ajaxify Links is selected, you may optionally specify the width, height, and x & y offsets of the popup window"
+COM_FABRIK_FIELD_PRIMARY_KEY_DESC="A field that is a unique identifier"
+COM_FABRIK_FIELD_PRIMARY_KEY_LABEL="Primary key"
+COM_FABRIK_FIELD_PRINT_ICON_DESC="Show a button on the form allowing the user to print out the form"
+COM_FABRIK_FIELD_PRINT_ICON_LABEL="Print icon"
+COM_FABRIK_FIELD_PROCESS_JPLUGINS_DESC="If set to yes then Joomla content plug-ins will be triggered when you include {plugin} text in your Fabrik view"
+COM_FABRIK_FIELD_PROCESS_JPLUGINS_LABEL="Process Joomla plug-ins"
+COM_FABRIK_FIELD_PSEUDO_KEY_DESC="If using the modified version of the feedgator component to collate the feed on another Joomla site, tick yes if you want this elements data to be used as a key, if a RSS feed element has all the same keys as an existing record on the subscription site then the record is not added"
+COM_FABRIK_FIELD_PSEUDO_KEY_LABEL="Use as pseudo key"
+COM_FABRIK_FIELD_RANDOMISE_GROUPS_DESC="Randomises the order in which the groups are rendered"
+COM_FABRIK_FIELD_RANDOMISE_GROUPS_LABEL="Randomise groups"
+COM_FABRIK_FIELD_REPEAT_GROUP_TMPL_LABEL="Template"
+COM_FABRIK_FIELD_REPEAT_GROUP_TMPL_DESC="Determine if the repeat group is rendered as an unordered list or in a table"
+COM_FABRIK_FIELD_REQUIRED_FILTER_DESC="A filter option has to have been selected for the view data to appear"
+COM_FABRIK_FIELD_REQUIRED_FILTER_LABEL="Required"
+COM_FABRIK_FIELD_REQUIRE_FILTER_DESC="If set to Yes, view will show no records (and display your 'Empty Data' message) if no search filters are applied"
+COM_FABRIK_FIELD_REQUIRE_FILTER_LABEL="Require filtering"
+COM_FABRIK_FIELD_RESET_BUTTON_LABEL="Reset button"
+COM_FABRIK_FIELD_RESET_BUTTON_LABEL_DESC="The text that appears on the reset button"
+COM_FABRIK_FIELD_RESET_BUTTON_LABEL_LABEL="Reset button label"
+COM_FABRIK_FIELD_RESET_FILTERS_DESC="Reset any applied filters when clicking on the link"
+COM_FABRIK_FIELD_RESET_FILTERS_LABEL="Reset filters"
+COM_FABRIK_FIELD_ROW_ID_DESC="The table row to show in the form - if the view is set to view form.<br />Set to -1 to replace with the user's id</br >Set to -2 to load the last inserted record"
+COM_FABRIK_FIELD_ROW_ID_LABEL="Row id"
+COM_FABRIK_FIELD_ROWS_PER_PAGE_DESC="The list's default number of rows to show per page"
+COM_FABRIK_FIELD_ROWS_PER_PAGE_LABEL="Rows per page"
+COM_FABRIK_FIELD_RSS_ENCLOSURE_LABEL="Use as Enclosure"
+COM_FABRIK_FIELD_RSS_ENCLOSURE_DESC="If Yes, this element will be treated as a file enclosure, for podcasting purposes. The value of the element should be a path to a file, either a full path (starting with a /), or relative to the Joomla base (no / prefix), or a full URL to a remote file."
+COM_FABRIK_FIELD_RSS_FEED_DESC="Create a RSS feed for this views data."
+COM_FABRIK_FIELD_RSS_FEED_LABEL="Create RSS feed"
+COM_FABRIK_FIELD_RSS_INC_LABEL_DESC="If shown in the feed, do you want to include the elements label?"
+COM_FABRIK_FIELD_RSS_INC_LABEL_LABEL="Include Label"
+COM_FABRIK_FIELD_RSS_LIMIT_DESC="Default number of records returned in the feed, can be overwritten in the feed url by adding 'limit=10'"
+COM_FABRIK_FIELD_RSS_LIMIT_LABEL="RSS limit"
+COM_FABRIK_FIELD_RSS_LIMIT_MAX_DESC="The hard limit of records returned by the feed. If the RSS limit is greater than this number, then this number is used for the number of records to return in the feed."
+COM_FABRIK_FIELD_RSS_LIMIT_MAX_LABEL="RSS maximum limit"
+COM_FABRIK_FIELD_SEARCH_ALL_LABEL_DESC="The label to assign to the search all field"
+COM_FABRIK_FIELD_SEARCH_ALL_LABEL_LABEL="Search all label"
+COM_FABRIK_FIELD_SEARCH_DESCRIPTION_FIELD_DESC="The text summary used by Fabrik's search plug-in"
+COM_FABRIK_FIELD_SEARCH_DESCRIPTION_FIELD_LABEL="Description"
+COM_FABRIK_FIELD_SEARCH_ELEMENTS_DESC="The elements to include in the search"
+COM_FABRIK_FIELD_SEARCH_ELEMENTS_LABEL="Elements"
+COM_FABRIK_FIELD_SEARCH_TITLE_FIELD_DESC="The field used for the title of Fabrik's search plug-in results"
+COM_FABRIK_FIELD_SEARCH_TITLE_FIELD_LABEL="Field"
+COM_FABRIK_FIELD_SEF_SLUG_DESC="For use with SEF URLs. Select an element whose data will be appended to the SEF view and edit URLs."
+COM_FABRIK_FIELD_SEF_SLUG_LABEL="SEF slug"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_ALL_OPTIONS="Show all"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_ALL_OPTION_DESC="Include an 'all' option in the dropdown that lets the user display a given number of records. Note that if you have a view with a lot of data it is recommended to turn this option OFF."
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_ALL_OPTION_LABEL="Show all option"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_DATA_RECORDED_IN_LIST="Show list data"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_DISPLAY_NUM_DESC="Show or hide the dropdown which enables the user to select how many records they want to show per page"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_DISPLAY_NUM_LABEL="Show display num"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_FILTERS_DESC="If the list has filters set up, should they be shown in the visualization"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_FILTERS_LABEL="Show filters"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_IN_LIST_DESC="If yes is selected then the element and its data appears in the list view"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_IN_LIST_LABEL="Show in list"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_IN_RSS_DESC="If the view that houses this element allows for the creation of a RSS feed, then selecting yes will include this elements data in the feed description"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_IN_RSS_LABEL="Show in RSS feed"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_LIST_ADD_DESC="If set to No, the Add row button will be hidden, even if viewer has ACL access to add records"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_LIST_ADD_LABEL="Show add"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_LIST_NAV_DESC="Show navigation allowing the user to browse all records contained within the table's current state"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_LIST_NAV_LABEL="Show navigation"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_RANDOM_RECORDS_DESC="Setting this to yes will randomly display a record. Note pre-filters are still applied"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_RANDOM_RECORDS_LABEL="Show random records"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_RELATED_TABLE_LINKS_DESC="If this form's table has related data links set up, and you select yes for this option then each of those related data links will also appear at the top of the form"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_RELATED_TABLE_LINKS_LABEL="Show related data links"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_TABLE_FILTERS_DESC="If set to No, will hide the table filter/search options"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_TABLE_FILTERS_LABEL="Filters"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_TITLE_DESC="Show or hide the form's title"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_TITLE_IN_DETAIL_VIEW_DESC="When viewing record details decide if you want to show the form's title in the browser's title"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_TITLE_IN_DETAIL_VIEW_LABEL="Show title in details view"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_TITLE_LABEL="Show title"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_TOTAL_DESC="If set to yes then the total number of records is shown at the bottom of the page navigation"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_TOTAL_LABEL="Show total"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_VIEW_FILTERS_DESC="If set to No, will hide the view filter/search options"
+COM_FABRIK_FIELD_SHOW_VIEW_FILTERS_LABEL="Show Filters"
+COM_FABRIK_FIELD_SPLIT_ON_LABEL="Split on"
+COM_FABRIK_FIELD_SPLIT_PAGE_SAVE_DESC="Save the partially completed multi-page form to the database when moving between pages."
+COM_FABRIK_FIELD_SPLIT_PAGE_SAVE_LABEL="Save partially completed multi-page forms"
+COM_FABRIK_FIELD_SPOOF_CHECK_DESC="Should Fabrik check for the presence of the Joomla token when submitting the form? Default and most secure setting is yes. Turn off if you want users to be able to submit data from outside of Joomla (e.g. via an email link or SMS message). This setting overrides the component parameters 'Spoof check on form submission' option."
+COM_FABRIK_FIELD_SPOOF_CHECK_LABEL="Spoof check"
+COM_FABRIK_FIELD_START_PUBLISHING_LABEL="Start Publishing"
+COM_FABRIK_FIELD_SUBMIT_BUTTON_LABEL="Submit Button"
+COM_FABRIK_FIELD_SUBMIT_BUTTON_DESC="Hide or show submit button on form. "
+COM_FABRIK_FIELD_SUBMIT_BUTTON_LABEL_DESC="The text that appears on the submit button"
+COM_FABRIK_FIELD_SUBMIT_BUTTON_LABEL_LABEL="Submit button label"
+COM_FABRIK_FIELD_SUBMIT_ON_ENTER_DESC="If set to yes then the form will be submitted when the keyboards enter key is pressed"
+COM_FABRIK_FIELD_SUBMIT_ON_ENTER_LABEL="Submit on enter"
+COM_FABRIK_FIELD_SUBMIT_SUCCESS_MSG_DESC="The message that is shown when the form has been successfully submitted. Leave blank to default to the default message."
+COM_FABRIK_FIELD_SUBMIT_SUCCESS_MSG_LABEL="Success message"
+COM_FABRIK_FIELD_SUM_ACCESS_DESC="Who can see the sum result."
+COM_FABRIK_FIELD_SUM_ACCESS_LABEL="Sum access"
+COM_FABRIK_FIELD_SUM_LABEL_DESC="The label placed next to the sum calculation, leave blank to default to 'Sum'"
+COM_FABRIK_FIELD_SUM_LABEL_LABEL="Sum label"
+COM_FABRIK_FIELD_SUM_TOTAL_DESC="Create a sum of this elements row in the table view."
+COM_FABRIK_FIELD_SUM_TOTAL_LABEL="Sum the column total"
+COM_FABRIK_FIELD_SUPPRESS_MSGS_LABEL="Suppress Messages"
+COM_FABRIK_FIELD_SUPPRESS_MSGS_DESC="Suppress success mesages, if you don't want any standard success output on form submission"
+COM_FABRIK_FIELD_TEMPLATE_DESC="The folder located in components/com_fabrik/views/list/tmpl/ that is used as a template when viewing lists from the front end."
+COM_FABRIK_FIELD_TEMPLATE_LABEL="Front-end template"
+COM_FABRIK_FIELD_TIP_LOCATION_DESC="Where should elements' tips be shown from"
+COM_FABRIK_FIELD_TIP_LOCATION_LABEL="Tip location"
+COM_FABRIK_FIELD_TIPS_EVAL_LABEL="Eval"
+COM_FABRIK_FIELD_TIPS_EVAL_DESC="Evaluate the tip as a PHP expression, the PHP should return the desired tip text"
+COM_FABRIK_FIELD_TIPS_IN_LIST_VIEW_DESC="Show tips in list view - useful if you make the tip text a placholder"
+COM_FABRIK_FIELD_TIPS_IN_LIST_VIEW_LABEL="Show tips in list view"
+COM_FABRIK_FIELD_TIPS_IN_DETAILED_VIEW_DESC="Tips are always shown in the form view, but you can turn them off in the details view by selecting 'no' for this option"
+COM_FABRIK_FIELD_TIPS_IN_DETAILED_VIEW_LABEL="Show tips in detail view"
+COM_FABRIK_FIELD_TIPS_OVER_ELEMENT_DESC="If no selected then the tip only appears over the label, if yes selected then the tip will appear over the label and element"
+COM_FABRIK_FIELD_TIPS_OVER_ELEMENT_LABEL="Tips over element"
+COM_FABRIK_FIELD_TITLE_DESC="The text that appears in the form, at the start of the group"
+COM_FABRIK_FIELD_TITLE_LABEL="Label"
+COM_FABRIK_FIELD_USER_DESC="The database user name to use to connect to the view"
+COM_FABRIK_FIELD_USER_LABEL="User"
+COM_FABRIK_FIELD_USE_AS_ROW_CLASS_DESC="If set to 'row' then each of the list view's rows will have this elements value added as an additional class name. This allows you to format rows based on the view's data."
+COM_FABRIK_FIELD_USE_AS_ROW_CLASS_LABEL="Use as row class"
+COM_FABRIK_FIELD_VIEW_CSS_CELL_CLASS_DESC="Specify a class name to apply to this elements table column cells (does not include the heading element) e.g. 'myCell'"
+COM_FABRIK_FIELD_VIEW_CSS_CELL_CLASS_LABEL="Cell class"
+COM_FABRIK_FIELD_VIEW_CSS_CELL_DESC="Specify CSS to apply to this elements table column cells (does not include the heading element) e.g. 'font-weight:bold;color:red;'"
+COM_FABRIK_FIELD_VIEW_CSS_CELL_LABEL="Cell CSS"
+COM_FABRIK_FIELD_VIEW_CSS_HEADER_CLASS_DESC="Specify a class name to apply to this element's table heading e.g. 'myHeading'"
+COM_FABRIK_FIELD_VIEW_CSS_HEADER_CLASS_LABEL="Heading class"
+COM_FABRIK_FIELD_VIEW_CSS_HEADER_DESC="Specify CSS to apply to this element's table heading e.g. 'font-weight:bold;color:red;'"
+COM_FABRIK_FIELD_VIEW_CSS_HEADER_LABEL="Heading CSS"
+COM_FABRIK_FIELD_VIEW_HEADING_LABEL_DESC="If required supply an alternative label, for use in the view view. Leave blank to use the element label"
+COM_FABRIK_FIELD_VIEW_HEADING_LABEL_LABEL="Heading label"
+COM_FABRIK_FIELD_VIEW_LIST_DESC="The viewing access level required to view the list"
+COM_FABRIK_FIELD_VIEW_LIST_LABEL="View list"
+COM_FABRIK_FIELD_VIEW_RECORDS_DESC="The viewing access level required to be able to view record details"
+COM_FABRIK_FIELD_VIEW_RECORDS_LABEL="View records"
+COM_FABRIK_FIELD_VIEW_SEARCH_MODE_DESC="If 'Yes' selected then an additional 'search all' field is shown in the view filter list. This search field allows users to search for data in all of the view's columns"
+COM_FABRIK_FIELD_VIEW_SEARCH_MODE_LABEL="Search all"
+COM_FABRIK_FIELD_VISUALIZATION_PLUGIN_DESC="This defines which visualization plug-in will be used. Once selected additional fields, specific to the plug-in selected, will appear beneath this drop down. Additional plug-in types can be downloaded from fabrikar.com."
+COM_FABRIK_FIELD_VISUALIZATION_PLUGIN_LABEL="Plug-in"
+COM_FABRIK_FIELD_VIZUALIZATION_LABEL_DESC="The visualizations heading"
+COM_FABRIK_FIELD_VIZUALIZATION_LABEL_LABEL="Label"
+COM_FABRIK_FILE="File"
+COM_FABRIK_FILTERS="Filters"
+COM_FABRIK_FILTER_ABOVE="Above"
+COM_FABRIK_FILTER_ABOVE_TOGGLE="Above (toggleable)"
+COM_FABRIK_FILTER_ACTION_DESC="Should the list be filtered when a filter is changed or when the filter button is shown"
+COM_FABRIK_FILTER_ACTION_LABEL="Filter trigger"
+COM_FABRIK_FILTER_BUILD_METHOD_DESC="Define what data to show in filters when rendered as a dropdown or range. If 'Show table data' selected then only values entered in this element's column will be shown in the filter. If 'Show all' then all possible options will be shown (applies to 'list' type elements such as checkboxes, radiobuttons, database joins). If 'default' selected then the global configuration setting will be used (found in tables->parameters->Filter data)"
+COM_FABRIK_FILTER_BUILD_METHOD_LABEL="Filter data"
+COM_FABRIK_FILTER_LIST_MAX_LABEL="Filter List Max"
+COM_FABRIK_FILTER_LIST_MAX_DESC="Arbitrary maximum length for dropdown filters in list view, to prevent unconstrained select queries. Set as large as you need"
+COM_FABRIK_FILTER_UNDER_HEADINGS="Under headings"
+COM_FABRIK_FILTER_UNDER_HEADINGS_TOGGLE="Under headings (toggleable)"
+COM_FABRIK_FLEXIE_DESC="For internet explorer. Implements the flexible box model via js. Used for creating label/element columns in form templates. <b>If you are experiencing slow page loads turn this option off.</b>"
+COM_FABRIK_FLEXIE_LABEL="Use flexie"
+COM_FABRIK_FORM="Form"
+COM_FABRIK_FORM_VIEW_ONLY="Only in form view"
+COM_FABRIK_FORMS="Forms"
+COM_FABRIK_FORMS_N_ITEMS_DELETED="%d forms successfully deleted"
+COM_FABRIK_FORMS_N_ITEMS_DELETED_1="%d form successfully deleted"
+COM_FABRIK_FORMS_N_ITEMS_PUBLISHED="%d forms successfully published"
+COM_FABRIK_FORMS_N_ITEMS_PUBLISHED_1="%d form successfully published"
+COM_FABRIK_FORMS_N_ITEMS_TRASHED="%d forms successfully trashed"
+COM_FABRIK_FORMS_N_ITEMS_TRASHED_1="%d form successfully trashed"
+COM_FABRIK_FORMS_N_ITEMS_UNPUBLISHED="%d forms successfully unpublished"
+COM_FABRIK_FORMS_N_ITEMS_UNPUBLISHED_1="%d form successfully unpublished"
+COM_FABRIK_FORM_ERROR_MSG_TEXT="Some parts of your form have not been correctly filled in"
+COM_FABRIK_FORM_PROCESSING="Form processing"
+COM_FABRIK_FROM="From"
+COM_FABRIK_FROM_COLUMN="From column"
+COM_FABRIK_FRONT_END="Front end"
+COM_FABRIK_FRONT_END_TEMPLATES="Front end templates"
+COM_FABRIK_FULL_ELEMENT_NAME="Full Element Name"
+COM_FABRIK_GLOBAL="Global"
+COM_FABRIK_GROUP="Group"
+COM_FABRIK_GROUP_CANT_MAKE_JOIN_NO_DB_TABLE="Group not set to repeat as it has to be first be assigned to a form and list"
+COM_FABRIK_GROUPED="Grouped"
+COM_FABRIK_GROUPS="Groups"
+COM_FABRIK_GROUPS_N_ITEMS_DELETED="%d groups successfully deleted"
+COM_FABRIK_GROUPS_N_ITEMS_DELETED_1="%d group successfully deleted"
+COM_FABRIK_GROUPS_N_ITEMS_PUBLISHED="%d groups successfully published"
+COM_FABRIK_GROUPS_N_ITEMS_PUBLISHED_1="%d group successfully published"
+COM_FABRIK_GROUPS_N_ITEMS_TRASHED="%d groups successfully trashed"
+COM_FABRIK_GROUPS_N_ITEMS_TRASHED_1="%d group successfully trashed"
+COM_FABRIK_GROUPS_N_ITEMS_UNPUBLISHED="%d groups successfully unpublished"
+COM_FABRIK_GROUPS_N_ITEMS_UNPUBLISHED_1="%d group successfully unpublished"
+COM_FABRIK_GROUP_BY="Group by"
+COM_FABRIK_GROUP_LABAEL_PLUGINS_DETAILS="Plug-ins"
+COM_FABRIK_GROUP_LABAEL_RULES_DETAILS="Access"
+COM_FABRIK_GROUP_LABEL_ACCESS="Access"
+COM_FABRIK_GROUP_LABEL_CSV="CSV"
+COM_FABRIK_GROUP_LABEL_DATA="Data"
+COM_FABRIK_GROUP_LABEL_PUBLISHING_DETAILS="Publishing"
+COM_FABRIK_GROUP_LABEL_RSS="RSS"
+COM_FABRIK_GROUP_LABEL_SEARCH="Joomla Search"
+COM_FABRIK_GROUP_MULTIPAGE="Pagination - multi page forms"
+COM_FABRIK_GROUP_MUST_BE_IN_A_FORM="Group must be in a form"
+COM_FABRIK_HEADING="Heading"
+COM_FABRIK_HOME_ABOUT="About"
+COM_FABRIK_HOME_ABOUT_TEXT="<p>Fabrik is an open source Joomla application builder component.</p> <p>Fabrik gives people the power to create forms, tables and visualizations that run inside Joomla without requiring knowledge of mySQL and PHP, all from within the familiar Joomla administration interface.</p> <p>With Fabrik you can create applications that range in complexity from simple contact forms to complex applications such as a job application site or bug tracking systems.</p>"
+COM_FABRIK_HOME_ACTION="Action"
+COM_FABRIK_HOME_CONFIRM_WIPE="Are you really sure this will wipe ALL your Fabrik data?"
+COM_FABRIK_HOME_DATE="Date"
+COM_FABRIK_HOME_DOCUMENTATION_WIKI="Documentation wiki"
+COM_FABRIK_HOME_FABRIK_RESET="Fabik reset"
+COM_FABRIK_HOME_FABRIK_WEB_SITE="Fabrik web site"
+COM_FABRIK_HOME_FORUM="Forum"
+COM_FABRIK_HOME_INSTALL_SAMPLE_DATA="Install sample data"
+COM_FABRIK_HOME_NEWS="News"
+COM_FABRIK_HOME_RESET_FABRIK="Reset Fabrik"
+COM_FABRIK_HOME_SAMPLE_DATA_INSTALLED="Sample data installed"
+COM_FABRIK_HOME_STATS="Stats"
+COM_FABRIK_HOME_SUBSCRIBE_FEATURES="<ul> <li>Dedicated support</li><li>Concise and clear documentation</li><li>Video tutorials</li></ul>"
+COM_FABRIK_HOME_SUBSCRIBE_TITLE="Subscribe and get"
+COM_FABRIK_HOME_TOOLS="Tools"
+COM_FABRIK_HOME_USEFUL_LINKS="Useful links"
+COM_FABRIK_HOST="Host"
+COM_FABRIK_ID-LABEL="ID-Label"
+COM_FABRIK_ID-SLUG="ID-Table-Slug"
+COM_FABRIK_ID-VIZ="ID-viz"
+COM_FABRIK_ID_LABEL="Id"
+COM_FABRIK_ID_ONLY="ID only"
+COM_FABRIK_IMPORT="Import"
+COM_FABRIK_IMPORT_CREATE_ELEMENT="Create element"
+COM_FABRIK_IMPORT_ELEMENT_TYPE="Element type"
+COM_FABRIK_IMPORT_NEW_HEADINGS_FOUND="New headings found"
+COM_FABRIK_IMPORT_NEW_HEADINGS_FOUND_DESC="<p>The CSV data structure you chose to import does not fully match with the structure of the table (%s) selected to insert the CSV data into.</p><p>For any of the CSV data you wish to merge into %s please click "_QQ_"yes"_QQ_" under the "_QQ_"_Create a new element"_QQ_" column.</p><p>For all fields please indicate their element type and whether they are a primary key</p>"
+COM_FABRIK_IMPORT_LABEL="Label"
+COM_FABRIK_IMPORT_SAMPLE_DATA="Sample data"
+COM_FABRIK_IN="In"
+COM_FABRIK_INSTALL_NOTICE="Please wait whist we uncompress some files, you should see 32 success messages appear below. Do not navigate away from this page until you do."
+COM_FABRIK_IS="- - is - -"
+COM_FABRIK_JAVASCRIPT="JavaScript"
+COM_FABRIK_JOIN="Join"
+COM_FABRIK_JOINS="Joins"
+COM_FABRIK_JOINS_DESC="Create SQL joins from this list to other database tables. A new group and elements will be created for each join added. If a group & elements have already been created for the joined table then the existing groups/elements settings will be used as a template for the new group/elements."
+COM_FABRIK_JOIN_TYPE="Join type"
+COM_FABRIK_LABEL="Label"
+COM_FABRIK_LABEL-ID="Label-ID"
+COM_FABRIK_LABEL_ONLY="Viz Label only"
+COM_FABRIK_LAST_MONTH="Last month"
+COM_FABRIK_LATER_THIS_YEAR="Later this year"
+COM_FABRIK_LAYOUT="Layout"
+COM_FABRIK_LEAVE_CR_LF="Leave as CR/LF"
+COM_FABRIK_LIGHTBOX_JS_LABEL="Include lightbox js"
+COM_FABRIK_LIGHTBOX_JS_DESC="No for never include the JS, allows you to use other lightbox scripts that use rel='lightbox'. Auto means Fabrik will include the JS is there is an element present that requires it. Yes means always include it regardless of element types on the page."
+COM_FABRIK_LINKS="Links"
+COM_FABRIK_LINK_TO_FORM="Link to form"
+COM_FABRIK_LINK_TO_LIST="Link to list"
+COM_FABRIK_LINKED_ELEMENT="Child element: click here to edit the parent element. Click on this elements name to have the option to unset it as a child element."
+COM_FABRIK_PARENT_ELEMENT="Parent element: altering this element will also alter any of its child elements."
+COM_FABRIK_LIST="List"
+COM_FABRIK_LISTS="Lists"
+COM_FABRIK_LIST_CONDITION_LABEL="Condition"
+COM_FABRIK_LIST_ELEMENTS_HEADING="Elements"
+COM_FABRIK_LIST_ELEMENTS_LABEL="Show in list"
+COM_FABRIK_LIST_ELEMENTS_DESC="Determines which elements to show in the list. If any selected then this overrides the list elements 'show in list' option. Elements available after 'Save'."
+COM_FABRIK_LIST_FILTER_ACCESS_HEADING="Access"
+COM_FABRIK_LIST_FILTER_VALUE_HEADING="Value"
+COM_FABRIK_LIST_COPY_RENAME="Rename"
+COM_FABRIK_LIST_COPY_RENAME_FORM="Rename form"
+COM_FABRIK_LIST_COPY_RENAME_GROUPS="Rename groups"
+COM_FABRIK_LIST_COPY_RENAME_LIST="Rename list"
+COM_FABRIK_LIST_N_ITEMS_COPIED="%d lists successfully copied"
+COM_FABRIK_LIST_N_ITEMS_COPIED_1="%d list successfully copied"
+COM_FABRIK_LISTS_N_ITEMS_DELETED="%d lists successfully deleted"
+COM_FABRIK_LISTS_N_ITEMS_DELETED_1="%d list successfully deleted"