Skip to content

FehmiCitiloglu/3-week-assignment-news-app

main
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
art
 
 
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobile News App (Redux/ Redux Thunk)

alt

 • Üstteki gibi 3 ekrandan (kategoriler-Kategori haberleri-haber sayfası) oluşan mobil bir uygulama tasarımı olacaktır.
 • Uygulama verilerinin çekiminde redux-thunk ve axios'tan faydalanılacaktır.
 • News API için key'i buradan alabilirsiniz: https://newsapi.org
 • Herhangi bir CSS kütüphanesi kullanabilirsiniz.
 1. Kategori sayfası
 • Aşağıdaki görselleri kullanarak listeyi oluşturabilirsiniz:
const imageBaseUrl = "https://images.unsplash.com/photo-";
const imageParameters = "?auto=format&fit=crop&w=375&q=80";
const dataSource = [
 { category: "Teknoloji", imageId: "1478358161113-b0e11994a36b" },
 { category: "Spor", imageId: "1521412644187-c49fa049e84d" },
 { category: "Sağlık", imageId: "1526256262350-7da7584cf5eb" },
 { category: "Ekonomi", imageId: "1542222024-c39e2281f121" },
 { category: "Eğitim", imageId: "1503676260728-1c00da094a0b" },
 { category: "Müzik", imageId: "1511671782779-c97d3d27a1d4" },
 { category: "Tiyatro", imageId: "1507924538820-ede94a04019d" },
 { category: "Sinema", imageId: "1478720568477-152d9b164e26" },
 { category: "Hava", imageId: "1530908295418-a12e326966ba" },
 { category: "Seyahat", imageId: "1473625247510-8ceb1760943f" },
 { category: "Astroloji", imageId: "1532968961962-8a0cb3a2d4f5" },
 { category: "Otomobil", imageId: "1537041373298-55dbb337e651" },
 { category: "Galeri", imageId: "1500051638674-ff996a0ec29e" },
 { category: "Video", imageId: "1524253482453-3fed8d2fe12b" },
];
 • Kategoriye tıklandığında ilgili kategorideki haberler getirilecektir.
 1. Haber listesi sayfası
 • İlgili kategori ismi react-router ile bir önceki ekrandan çekilerek haber listesi getirilecektir.
 • Haber listesini getirmek için NewsApi ile birlikte aşağıdaki gibi bir URL kullanabilirsiniz
const query = "Teknoloji"; // Router'dan çekilecek.
const language = "tr";
const API_KEY = "<API_KEY>"; // News API sitesinden key alınacak
const url = `https://newsapi.org/v2/everything?language=${language}&q=${query}&apiKey=${API_KEY}`;
 1. Haber sayfası
 • React Router ile News API'den dönen response'a göre getirilen haber URL'i burada bir iframe içerisinde render edikecektir

About

No description, website, or topics provided.

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published