Skip to content
Learn.frcturkey.com içeriklerinin yer aldığı bölüm.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitbook/assets
frc-elektronik
frc-yazilim
is-oeduel-kurallar
java-ile-frc-robotu-programlama
liste-disi
takim-kurma-rehberi/takim-kurma-rehberi
yarismaya-hazirlanmak
README.md
SUMMARY.md
fikret-yueksel-foundation.md

README.md

FIRST nedir?

FIRST® stands for For Inspiration and Recognition of Science and Technology

Daha fazla bilgi için FIRST adresini ziyaret edin

FIRST 1989’da gençlerin bilime ve teknolojiye yönelik ilgisini canlandırmak için kuruldu. Manchester NH’de kurulan FIRST, gençleri bilim, mühendislik, teknoloji ve matematik alanlarında bir eğitim ve kariyer hedeflemeye motive eden ve aynı zamanda özgüven ve hayat becerilerini geliştiren ulaşılabilir ve inovatif programlar tasarlar.

FIRST'un misyonu gençleri heyecanlı, mentor tabanlı bilim ve teknoloji alanlarında yetenekleri geliştirmelerini sağlayan, inovatif olmaya yönlendiren ve liderlik, iletişim gibi hayat becerilerini geliştirmelerini sağlayan programların bir parçası yaparak teknoloji ve bilim alanında liderler olmaları için ilham vermektir.

You can’t perform that action at this time.