Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
24 lines (13 sloc) 1.26 KB

Tunkeutumistestaus - Harjoitus 2

Harjoitus 2 löytyy seuraavan linkin takaa:


Tehtävänannot

Harjoituksen 2 tehtävänannot ovat seuraavat:

Scope. Tiedustelu- ja hyökkäysohjelmia saa käyttää vain luvallisiiin maalikoneisiin. Lue HackTheBoxin säännöt ennen aloittamista. Tarkista IP-osoitteet huolellisesti.

  1. Tiedustele aktiivisesti HackTheBoxin verkko. Voit käyttää esimerkiksi porttiskannereita, metasploittia, selainta, curl -I, nc ja muita osaamiasi työkaluja. Raportoi. Laita HackTheBoxin ratkaisut yksinkertaisen salasanan taakse, ei julkiseen nettiin. Salasanan voit antaa opettajalle Moodleen ja kurssikavereille, ei julkiseen nettiin.
  1. Tee WebGoatista kolme tehtävää. Asenna WebGoat tarvittaessa. Ratkaisut saa julkaista normaalisti koko Internetille. Vinkki: edellisen kerran läksyjen raporteissa tällä sivulla on helppoja asennusohjeita WebGoatille.
  1. Vapaaehtoinen: Ratko lisää WebGoatin tehtäviä.
  1. Vapaaehtoinen, vaikea: Jos osaat, korkaa jokin maalikone HackTheBoxista. Muista sallitut rajat eli scope. Apupyörinä voit käyttää HackTheBoxin weppiliittymästä löytyvää konelistaa vaikeustason mukaan järjestettynä.
You can’t perform that action at this time.