Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

konsertoinnit #2422

Closed
Finto-ehdotus opened this issue Apr 28, 2016 · 7 comments

Comments

@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Apr 28, 2016

Ehdotettu termi suomeksi

konsertoinnit

Ehdotetut temaattiset ryhmät (YSA-ryhmät)

89 Musiikki

Luontipäivämäärä: 19.02.2009

Muokkauspäivämäärä: 19.2.2009, 19.02.2009

Voyager-id: 164324

Termiehdotus Fintossa: konsertoinnit

@Finto-ehdotus Finto-ehdotus added the uusi label Apr 28, 2016
@Finto-ehdotus Finto-ehdotus modified the milestone: YSEssä May 6, 2016
@Finto-ehdotus Finto-ehdotus removed this from the YSEssä milestone Dec 14, 2016
@asormune

This comment has been minimized.

Copy link

commented Sep 28, 2017

Vertaa: luennointi ; luennoitsijat ; luennot. Olisiko samalla kaavalla: konsertointi : konsertoijat ; konsertit

@mirmaid mirmaid added this to the YSA-kokous 2018-2 milestone Feb 27, 2018
@mirmaid mirmaid added the musiikki label Feb 27, 2018
@mariaforsen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 7, 2018

Vaikeaa kääntää ruotsiksi monikkomuotoisena. Konserterande (konsertointi) voisi toimia, mutta siitä ei ole mahdollista tehdä monikkomuotoa, vaan silloin käytetään lähinnä konserter (konsertit)

@asormune

This comment has been minimized.

Copy link

commented Mar 7, 2018

Yleisterminä (00) on esiintymiskeikat ; onko konsertit myös esiintymiskeikkoja? On myös termi kiertueet. Sitten on termi "musiikin esittäminen". Onko konsertointi "musiikin esittämistä konserttitilanteessa" ? Joka on eri asia, kuin musiikin esittäminen (tai soittaminen/laulaminen...)

@jtuohini

This comment has been minimized.

Copy link

commented Mar 12, 2018

Monikkomuoto ei käy, kun kyseessä on jaollinen substantiivi. Mutta Anun analogia asiasanaan luennointi osuu napakymppiin, joten siltä osin toki! Voin helpostikin kuvitella tälle löytyvän ainakin jotakin kuvailtavaa aineistoa.

Esiintymiskeikat ehkä RT:ksi tälle, kun ehdotettu on tekemistä, keikat taas tapahtumia.

@jarmosaarikko

This comment has been minimized.

Copy link

commented Mar 12, 2018

Missä tätä tarvitaan, oikeasti? "Muusikko konsertoi konsertissa taitavasti". Konsertit löytyy YSA:sta, eikö se riitä? Esim. trubaduuri voi "esittää musiikia" kulmakapakassa "esiintymiskeikalla", mutten pitäisi sitä konserttina, silti hän voi myös "konsertoida" konsertissa. Olen esiintynyt ja käynyt kymmenissä konserteissa, mutten ole koskaan mieltänyt olevan "konsertoimassa". Ehkä tämä on sitten kielen kehitystä, joka on hyväksyttävä? Luennoinnin yläkäsite on "opetusmenetelmät" Mikä olisi konsertoinnin yläkäsite? Esiintyminen?

@asormune

This comment has been minimized.

Copy link

commented Mar 13, 2018

Riitäisikö termit: esittäminen ja esiintyminen (konsertoinnit pois)

@jtuohini

This comment has been minimized.

Copy link

commented Mar 28, 2018

Muusa-ryhmän päätös 28.3.2018: emme kannata ehdotusta.

@mirmaid mirmaid closed this Jun 27, 2018
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
6 participants
You can’t perform that action at this time.