Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

liikkuvat panoraamat #2527

Open
Finto-ehdotus opened this issue Apr 28, 2016 · 0 comments

Comments

@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Apr 28, 2016

Ehdotettu termi suomeksi

liikkuvat panoraamat

Ehdotetut temaattiset ryhmät (YSA-ryhmät)

90 Taide yleensä. Taidesuuntaukset ja -tyylit. Taidehistoria

Lähde

Julkaisu: The roll panorama

Käsitteen määritelmä

Wikipedia: Liikkuva panoraama oli suurikokoinen ja jopa satoja metrejä pitkä rullamaalaus, jonka kuvat esityksen aikana kulkivat yleisön silmien editse. Esitystä kommentoi luennoitsija, ja siihen liittyi usein myös musiikkia ja ääniefektejä. Tällaiset esitykset olivat erityisen suosittuja Yhdysvalloissa ja Englannissa. Liikkuvat panoraamat nauttivat suurta suosiota 1800-luvulla, mutta ovat sittemmin vaipuneet lähes täydelliseen unohdukseen

Luontipäivämäärä: 19.05.2009

Muokkauspäivämäärä: 19.05.2009

Voyager-id: 165983

Termiehdotus Fintossa: liikkuvat panoraamat

@Finto-ehdotus Finto-ehdotus added the uusi label Apr 28, 2016

@Finto-ehdotus Finto-ehdotus modified the milestone: YSEssä May 6, 2016

@Finto-ehdotus Finto-ehdotus removed this from the YSEssä milestone Dec 14, 2016

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
1 participant
You can’t perform that action at this time.