Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

pianomusiikki #5087

Closed
Finto-ehdotus opened this issue Mar 20, 2017 · 10 comments

Comments

@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Mar 20, 2017

Käsitteen tyyppi

CONCEPT

Ehdotettu termi suomeksi

pianomusiikki

Ehdotettu termi ruotsiksi

pianomusik

Ehdotettu termi englanniksi

piano music

Ehdotettu yläkäsite YSOssa (LT)

soitinmusiikki

exactMatch

LCSH : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85101782
SAO : Pianomusik

Tarkoitusta täsmentävä selite

Musiikki, joka on sävelletty tai sovitettu pianolle.

Perustelut ehdotukselle

Tarvitaan kokoavan termi kattamaan pianomusiikin eri lajit yhteen. On vaikea kuvailla aineistoa, joka käsittelee samanaikaisesti sonaatteja, sarjoja, fantasioita ym. pianolle, mutta ei pianoa, sillä termit "sävellykset"/"soolot" + "piano" ei ole yhtä täsmällinen kuin mitä tämä uusi termi olisi.

Aineisto jonka kuvailussa käsitettä tarvitaan (esim. nimeke tai URL)

Márta Grabócz: Morphologie des oeuvres pour piano de Liszt

Ehdotetut temaattiset ryhmät (YSA-ryhmät)

89 Musiikki

Vaihtoehtoiset termit ja ilmaisut

fortepianomusiikki, vasaraklaverimusiikki

Ehdottajan nimi: Jaakko Tuohiniemi
Ehdottajan organisaatio: Helsingin yliopiston kirjasto
Ehdottajan sähköpostiosoite: jaakko.tuohiniemi@helsinki.fi Termiehdotus Fintossa: pianomusiikki

@Finto-ehdotus Finto-ehdotus added the uusi label Mar 20, 2017

@mirmaid mirmaid added this to the YSA-kokous 2017-2 milestone May 3, 2017

@AuHo22

This comment has been minimized.

Copy link

commented May 14, 2017

Ei ole musa-sanastossa -> yhtä lailla sitten laajennus sellomusiikki, kitaramusiikki jne.

@YSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented May 17, 2017

Luumu valmistelee yhtenäisen ratkaisun tämäntyyppisille termeille.

@YSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Oct 3, 2017

Seuraava kokous.

@jtuohini

This comment has been minimized.

Copy link

commented Nov 27, 2017

Uusittu selite: Musiikki, joka on sävelletty tai sovitettu yhdelle tai useammalle pianolle tai muulle kokoonpanolle, jossa piano on keskeisessä osassa.

@asormune

This comment has been minimized.

Copy link

commented Nov 27, 2017

Koskeeko myös pianokonserttoja?

@jtuohini

This comment has been minimized.

Copy link

commented Nov 27, 2017

Asiasana pianomusiikki olisi siis tarkoitettu sellaisen kirjallisuuden kuvailuun, jonka aiheena on musiikki, joka on sävelletty tai sovitettu yhdelle tai useammalle pianolle tai esityskokoonpanolle, jossa piano on keskeisessä osassa. Jos kuvailtava aineisto käsittelee pelkästään pianokonserttoja, olisi syytä käyttää jotakin tarkempaa kuvailua (konsertot tai tulevaisuudessa ehkä pianokonsertot), mutta jos kyse on pianomusiikkia yleisesti käsittelevästä teoksesta, niin sitten tämä nyt ehdotettu asiasana olisi omiaan.
Analogiana nykyinen asiasana orkesterimusiikki: jos kirja käsittelee kaikenlaista orkesterimusiikkia, niin sitten käytetään sitä, jos pelkkiä sinfonioita, niin sitten ei.

@tpalonen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 7, 2018

Onko barrelhouse piano tämän alakäsite?

@jtuohini

This comment has been minimized.

Copy link

commented Mar 7, 2018

Ei ole, koska barrelhouse piano on bluesin/jazzin alalaji, kun taas pianomusiikki ei ota kantaa musiikinlajiin, vaan ainoastaan esityskokoonpanoon (pianomusiikki voi siis olla jazzia, bluesia, länsimaista taidemusiikkia tai jotain muuta, joskin pääasiassa aineisto, jota termillä jatkossa kuvaillaan, käsittelenee länsimaista taidemusiikkia).

@jtuohini

This comment has been minimized.

Copy link

commented Mar 27, 2018

Ai niin, piti kommentoida heti uudelleen jo aikaa sitten: toki barrelhouse piano olisi asiasanan pianomusiikki olisi ST, kun mainittu nimenomaisesti on pianolla esitetyn bluesin/jazzin alalaji!

@jtuohini

This comment has been minimized.

Copy link

commented Mar 28, 2018

Muusan päätös 28.3.2018: kannatetaan ehdotusta muodossa

pianomusiikki
Musiikki, joka on sävelletty tai sovitettu yhdelle tai useammalle pianolle tai muulle kokoonpanolle, jossa piano on keskeisessä osassa.
KT fortepianomusiikki
KT vararaklaveerimusiikki
KT vararaklaverimusiikki
LT musiikki
ST barrelhouse piano

Muut vastaavat samalla periaatteella (jo vanhastaan on kuoromusiikki, lyömäsoitinmusiikki, orkesterimusiikki): huilumusiikki, viulumusiikki, sellomusiikki, urkumusiikki jne.

@mirmaid mirmaid closed this Jun 27, 2018

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
8 participants
You can’t perform that action at this time.