Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

akustiikka #5324

Closed
Finto-ehdotus opened this issue Jun 8, 2017 · 8 comments

Comments

@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Jun 8, 2017

Ehdotuksen tyyppi

Muutos olemassa olevaan käsitteeseen

preflabel

akustiikka

Tila

Käsittelyssä

Ehdotettu muutos

Onko jaettava?

Perustelut ehdotukselle

Jaettu YSOssa: akustiikka (erikoisala) ja akustiikka (fyysiset ominaisuudet).

Ehdottaja

YSO

Ehdottajan sähköpostiosoite

mirja.anttila@helsinki.fi

@Finto-ehdotus Finto-ehdotus added the muutos label Jun 8, 2017

@mirmaid

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Jun 8, 2017

Kielitoimiston sanakirja:

  1. äänioppi.
  2. kaikusuhteet, kuuluvuus. Konserttisalin akustiikka.
@mirmaid

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Jun 8, 2017

Kaikkia vastaavia termejä ei kuitenkaan olla jaettu, esim. dynamiikka, mekaniikka, estetiikka.

@mirmaid

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Jun 8, 2017

@ksornova

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 6, 2018

Muusa-kokous (6.3.2018): ei vastuteta termin jakamista

@mariaforsen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 9, 2018

SAO: akustik, akustik (byggnader) ANV byggnadsakustik, teknisk akustik

@mirmaid

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Feb 27, 2019

Acoustics is the interdisciplinary science that deals with the study of all mechanical waves in gases, liquids, and solids. https://en.wikipedia.org/wiki/Acoustics_(disambiguation)

@mirmaid

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Feb 27, 2019

Melindan viitteissä merkitys 2. on selvästi yleisempi. Sopivien tarkenteiden löytäminen ei ole ihan helppoa, ainakin (ominaisuudet) on liian salliva (esim. Phonetics : a practical introduction - Acoustic properties of vowels and consonants lienee äänioppia). Toinen voisi olla akustiikka (fysiikka), mutta se ei ole yhtä luonteva kuin akustiikka (äänioppi), joka on kuitenkin luultavasti liian suppea.

Ainakaan itselleni erottelu ei muutenkaan ole aina helppoa (esim. The Routledge companion to sounding art; Sound : an acoulogical treatise; Features and applications of the laser-induced spark as a monopole source for acoustic impulse response measurements; Relationships of microstructure and composition with material and macro level viscoelastic properties of trabecular bone - https://en.wikipedia.org/wiki/Acoustic_impedance)

@YSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Feb 28, 2019

Yhdistetään YSOssa.

@mirmaid mirmaid removed the siirto label Mar 11, 2019

@mirmaid mirmaid closed this Mar 11, 2019

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
6 participants
You can’t perform that action at this time.