Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

latinalaisamerikkalainen musiikki #5633

Closed
Finto-ehdotus opened this issue Oct 27, 2017 · 2 comments

Comments

@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Oct 27, 2017

Ehdotuksen tyyppi

Muutos olemassa olevaan käsitteeseen

preflabel

latinalaisamerikkalainen musiikki

Tila

Käsittelyssä

Ehdotettu muutos

Asiasana poistetaan.

Perustelut ehdotukselle

Vastaavia asiasanoja ei juurikaan ole muustakaan musiikista, ei esim. "suomalainen musiikki" tai "eurooppalainen musiikki", vaan asia ilmaistaa kahden fasetin avulla: aihe ("musiikki" tai tarkempi musiikinlaji) + paikka (tässä tapauksessa "Latinalainen Amerikka" tai tarkempi maantieteellinen asiasana).

Ehdottaja

Jaakko Tuohiniemi

Ehdottajan organisaatio

Helsingin yliopiston kirjasto

Ehdottajan sähköpostiosoite

jaakko.tuohiniemi@helsinki.fi

@mirmaid mirmaid added this to the YSA-kokous 2017-5 milestone Nov 17, 2017
@mirmaid mirmaid added the musiikki label Nov 17, 2017
@LeKorsu

This comment has been minimized.

Copy link

commented Nov 28, 2017

Muutoin ihan kannatettava, jos ei kerran ole muitakaan "maanosamusiikkeja". On kylläkin käytetty Melindassa yli 500 kertaa.

@ksornova

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 6, 2018

Muusa-kokous (6.3.2018): kannatetaan termin poistoa, mutta miten hoidetaan muutokset eri tietokantoihin?

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
5 participants
You can’t perform that action at this time.