Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

kahvittelu #5696

Closed
Finto-ehdotus opened this issue Nov 28, 2017 · 4 comments

Comments

@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Nov 28, 2017

Käsitteen tyyppi

CONCEPT

Ehdotettu termi suomeksi

kahvittelu

Ehdotettu termi ruotsiksi

fika

Assosiatiiviset (RT)

seuraelämä
sosiaaliset suhteet
sosiaaliset verkostot

Ehdotetut temaattiset ryhmät (YSA-ryhmät)

60 Sosiologia. Sosiaalipsykologia

Tarkoitusta täsmentävä selite

Kahvittelu, kahvitarjoilu tai kahvinjuonti (ruots. fika) on erityisesti Suomessa ja Ruotsissa yleinen sosiaalinen instituutio, jossa kokoonnutaan juomaan kahvia sekä syömään makeita ja suolaisia leivonnaisia ja samalla keskustelemaan. Kahvittelu voi olla työnteon tai kotiaskareet keskeyttävä tauko, kotiin kutsutuille vieraille laadittava, ruokailua kevyempi tarjoilu, työpaikan tai järjestöelämän kokoustarjoilu tai pistäytyminen kahvilassa joko yksin tai isommassa seurueessa. Perinteiset tavat tarjoilla kahvia ja leivonnaisia ovat valmiiksi katettu istumapöytä pienemmälle seurueelle tai noutopöytäperiaatteeseen perustuva seisomapöytä isommalle seurueelle esimerkiksi juhlissa.[1]

Kahvittelu on enemmänkin yhdessäoloa korostava sosiaalinen tapahtuma ja virkistäytymiseen tarkoitettu tauko kuin varsinainen ruokailuhetki.[2] Pohjoismaisessa kahvikulttuurissa pelkän kahvin juonti ei kuitenkaan yleensä riitä, vaan perinteisesti kahvin kanssa tarjotaan kahvileipää (ruots. fikabröd) eli pullaa, viinereitä, kakkuja, keksejä tai pikkuleipiä. Ruokaisampi kahvitarjoilu syntyy suolaisista leivonnaisista, kuten karjalanpiirakoista, pasteijoista, voileivistä tai voileipäkakusta.

Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Kahvittelu

Perustelut ehdotukselle

Elokuvissa ja tv-ohjelmissa usein esiintyvä ilmiö, joka on vaikea kuvailla on käytössä olevin termein.

Aineisto jonka kuvailussa käsitettä tarvitaan (esim. nimeke tai URL)

Elokuvat, tv-ohjelmat, muu kuva-aineisto

Ehdottajan nimi: Jorma Junttila, Juha Piukkula
Ehdottajan organisaatio: KAVI
Ehdottajan sähköpostiosoite: jorma.junttila@kavi.fi Termiehdotus Fintossa: kahvittelu

@Finto-ehdotus Finto-ehdotus added the uusi label Nov 28, 2017

@mirmaid mirmaid added this to the YSA-kokous 2018-2 milestone Feb 12, 2018

@tpalonen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 7, 2018

Hieman vastaavia käsitteitä YSAssa ovat mm. ruokakulttuuri, päihdekulttuuri ja alkoholikulttuuri. Tällä analogialla ehdotan päätermiksi kahvittelun sijaan muotoa kahvikulttuuri, joka mielestäni sopisi kahvittelua paremmin myös tietokirjallisuuden yhteyteen. Kahvittelun lisäisin ohjaustermiksi.

@krinay

This comment has been minimized.

Copy link

commented Mar 9, 2018

Tätä aihepiiriä käsittelevää kirjallisuutta on aiemmin sisällökuvailtu mm. termeillä kahvi + tapakulttuuri, mutta ihan hyvä, jos saadaan oma termi asialle.

@YSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 14, 2018

Kahvikulttuuri KT kahvittelu

@mariaforsen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 28, 2018

Sv. fikakultur ET kaffekultur, fika

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
7 participants
You can’t perform that action at this time.