Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

ooppera #5767

Closed
Finto-ehdotus opened this issue Jan 4, 2018 · 6 comments

Comments

@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Jan 4, 2018

Ehdotuksen tyyppi

Muutos olemassa olevaan käsitteeseen

preflabel

ooppera

Tila

Käsittelyssä

Ehdotettu muutos

oopperamusiikki (altLabel) + yläkäsitteen lisäys näyttämömusiikki

Perustelut ehdotukselle

  • oopperamusiikki ei löydy nyt millään haulla, mutta monenlaiset muut musiikin muodot löytyvät.
  • YSO:ssa vastava oopperaa käsite on ooppera (taiteet) jonka yläkäsite on esittävät taiteet.
  • oopperamusiikin luonnollinen yläkäsite olisi näyttämömusiikki / musiikki tarkoituksen mukaan, jonka alla on jo balettimusiikki sekä teatterimusiikki.

Ehdottaja

Jarmo Saarikko

Ehdottajan organisaatio

KK

Ehdottajan sähköpostiosoite

jarmo.saarikko@helsinki.fi

@Finto-ehdotus Finto-ehdotus added the muutos label Jan 4, 2018

@jtuohini

This comment has been minimized.

Copy link

commented Jan 9, 2018

"Oopperamusiikki" ei ole oma musiikinlajinsa siinä mielessä kuin vaikkapa rock, taidemusiikki tai edes näyttämömusiikki (joka ilmaisee musiikin käyttöyhteyden). Lisäksi YSAn asiasana ooppera nimenomaan ei viittaa vain musiikkiin (oopperoihin sävelteoksina), vaan koko taiteenlajiin, jossa yhdistyvät musiikki ja teatteri. Siksi "oopperamusiikki KÄ ooppera" olisi mahdoton, yhtä mahdoton kuin vaikkapa olisivat "kantaattimusiikki" tai "sonaattimusiikki" viittausmuotoina muihin YSA-asiasanoihin.

@jtuohini

This comment has been minimized.

Copy link

commented Jan 10, 2018

Ai niin, osuvampi KT-muoto olisi kenties oopperataide, joka sana löytyy googlaamallakin kohtuullisen monta kertaa (2 930 viitettä). Tai koko termin voisi vaihtaa tuoksi?

@ksornova

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Jan 10, 2018

Hei! YSOssa on tosiaan "ooppera (taiteet)" ja LT esittävät taiteet. Jos pitää valita, muutetaanko YSAssa olevaa termiä "ooppera" muotoon "ooppera (taiteet)" tai "oopperataide", ehkä jälkimmäinen tuntuisi paremmalta. Samalla voisi miettiä, onko syytä muuttaa YSOssa olevaa sirkus (taiteet) samalla kaavalla muotoon sirkustaide.

@mirmaid mirmaid added the musiikki label Jan 12, 2018

@mirmaid mirmaid added this to the YSA-kokous 2018-2 milestone Jan 12, 2018

@ksornova

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 13, 2018

Muusa-ryhmä (13.3.2018): emme kannata ehdotusta, mutta ehdotetaan että
ooppera (taiteet) muutetaan mutooon "oopperataide"

@mirmaid

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 13, 2018

Sanastoon jäisi siis oopperat (LT sävellykset) ja oopperataide. Melindan viitteissä korjaus olisi tämän muutoksen jälkeen kuitenkin toisinaan ooppera > oopperat paremmin kuin ooppera > oopperataide, usein varmaan molemmat.

@jtuohini

This comment has been minimized.

Copy link

commented Mar 13, 2018

Asia on juuri niin kuin Mirja kirjoittaa!

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
5 participants
You can’t perform that action at this time.