Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

parafraasit (kirjallisuus) #5824

Closed
Finto-ehdotus opened this issue Jan 31, 2018 · 11 comments

Comments

Projects
None yet
8 participants
@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Jan 31, 2018

Ehdotuksen tyyppi

Muutos olemassa olevaan käsitteeseen

preflabel

parafraasit (kirjallisuus)

Tila

Käsittelyssä

Ehdotettu muutos

Sulkutarkenne vaihdettava/poistettava?

Perustelut ehdotukselle

Jaettu nyt parafraasit (kirjallisuus) ja parafraasit (musiikki). Melindan viitteitä korjatessa todettiin, että on lisäksi aineistoa parafraasista kuvataiteessa, mahdollinen myös ainakin elokuvataiteessa (https://fi.wikipedia.org/wiki/Pastissi#Parafraasi). Voidaan joko jakaa ketjutusta vastaavilla sulkutarkenteillä eri taiteenlajeihin, tai yhdistää kaikki (tai mahd. säilyttää parafraasit (musiikki) alakäsitteenä yleiselle parafraasit-käsitteelle).

Ehdottaja

Mirja Anttila

Ehdottajan sähköpostiosoite

mirja.anttila@helsinki.fi

@mirmaid mirmaid added the musiikki label Jan 31, 2018

@mirmaid mirmaid added this to the YSA-kokous 2018-2 milestone Feb 12, 2018

@mirmaid mirmaid referenced this issue Mar 2, 2018

Closed

muunnelmat #5875

@mariaforsen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 9, 2018

Voi viitata myös esim. kuvataiteeseen, ainakin ruotsiksi. Olisiko parafraasit (teokset)/(taide) tms. mahdollinen?
SAO: parafraser (konst), parafraser (musik)

@krinay

This comment has been minimized.

Copy link

commented Mar 12, 2018

Tieteen termipankki: kielitiede ja käännöstiede:
"sananmukaisen ja vapaan käännöstavan välin sijoittuva kääntämisen tapa, jossa kääntäjä ilmaisee toisin sanoin alkutekstin merkityksiä"
Tieteen termipankki: kirjallisuudentutkimus:
"kaunokirjallisen tekstin osien ja sisällön esittäminen toisin sanoin, yleensä asiaproosaa käyttäen"

YSA:n termin parafraasit (sävellykset) määritelmä vaikuttaa minusta hyvin samantapaiselta:
"Yhden tai useamman sävelmän muokkaaminen vapaasti muunnellen uudeksi teokseksi."

Voisiko yhdistää kaikki?

@mirmaid

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 13, 2018

Ainakin suomeksi on aika vaikeaa ellei mahdotonta keksiä sulkutarkennetta joka kattaisi muut taiteenlajit paitsi musiikin.

@MUUSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link

commented Jan 10, 2019

Otetaan SLM:ään parafraasit (musiikki).

Otetaan tämä issue käsittelyyn YSAn ja Muusan yhteiseen linjauskokoukseen.

@mirmaid mirmaid added the ? label Feb 15, 2019

@YSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Feb 28, 2019

parafraasi

parafraasi + parafraasit (sävellykset)

parafraasi(t) (kirjallisuus) + parafraasit (sävellykset) + parafraasi(t) (kuvataide) + parafraasi(t) (elokuva)

parafraasi + parafraasi(t) (kirjallisuus) + parafraasit (sävellykset) + parafraasi(t) (kuvataide) + parafraasi(t) (elokuva)

@YSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Feb 28, 2019

Nykyinen jako, ja lisäksi joko pelkkä parafraasi tai parafraasit (kuvataide). Seuraava kokous.

@mirmaid mirmaid added the SLM label Mar 5, 2019

@mirmaid

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 18, 2019

parafraasit (musiikki) / SLM

@mirmaid mirmaid removed the SLM label Mar 21, 2019

@mirmaid

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Apr 12, 2019

Melindassa vain muutamia viitteitä jäljellä.

@satuniininen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Apr 12, 2019

Jäljellä 6, joista 4 käsittelee kuvataidetta.
2 käsittelee valokuvataidetta, molemmissa myös mukaelmat.

@satuniininen satuniininen self-assigned this Apr 15, 2019

@YSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Apr 24, 2019

parafraasit (kuvataide)

@mariaforsen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Apr 25, 2019

Sv. parafraser (bildkonst)

@mirmaid mirmaid removed the Melinda label Apr 30, 2019

@mirmaid mirmaid closed this Apr 30, 2019

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.