Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

muunnelmat #5875

Closed
Finto-ehdotus opened this issue Feb 26, 2018 · 13 comments

Comments

@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

@Finto-ehdotus Finto-ehdotus commented Feb 26, 2018

Ehdotuksen tyyppi

Muutos olemassa olevaan käsitteeseen

preflabel

muunnelmat

Tila

Käsittelyssä

Ehdotettu muutos

Jaetaan termi kahtia: (1) "muunnelmat (sävellykset)", joka vastaisi entistä MUSAn asiasanaa "muunnelmat" [http://www.yso.fi/onto/musa/p369], ja (2) "muunnelmat ([jokin sopiva yleismääre])", joka toimisi paremmin YSAn yleisterminä.

Perustelut ehdotukselle

Muunnelmat (toiselta nimeltään variaatiot) ovat tärkeä sävellysmuoto, joka ilmiönä ei ole kytköksissä YSAn asiasanan "toisinnot" tarkoittamaan asiaan.

Termi "muunnelmat" on jo samassa merkityskessä myös SLM:ssä [http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s577]

Ehdottaja

Jaakko Tuohiniemi

Ehdottajan organisaatio

Helsingin yliopiston kirjasto

Ehdottajan sähköpostiosoite

jaakko.tuohiniemi@helsinki.fi

@mirmaid mirmaid added this to the YSA-kokous 2018-2 milestone Feb 27, 2018
@ksornova

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

@ksornova ksornova commented Mar 1, 2018

Musiikin osalta sopii.

@mirmaid mirmaid added the musiikki label Mar 1, 2018
@mirmaid

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

@mirmaid mirmaid commented Mar 2, 2018

Ks. myös #5824. Mikä on muunnelman ja parafraasin suhde? Entä muunnelmat-termin suhde termiin muunnelmamuoto?

Käsitellään muunnelmat muun kuin musiikin osalta tämän ratkaisun jälkeen. Joissakin Melindan viitteissä mahdollisia variaatio (kielitiede), variaatiolaskenta (?). Muuntelusta on erillinen issue, #5307.

@mariaforsen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

@mariaforsen mariaforsen commented Mar 7, 2018

Sv. variationer (kompositioner)

@MUUSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link

@MUUSA-kokous MUUSA-kokous commented Jun 20, 2018

Alkuperäinen ehdotus hyväksytty.
SLM:ään muodossa muunnelmat (musiikki)

@mirmaid

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

@mirmaid mirmaid commented Nov 27, 2018

Muusa: Ks. myös #5824. Mikä on muunnelman ja parafraasin suhde? Entä muunnelmat-termin suhde termiin muunnelmamuoto?

@mirmaid mirmaid removed the ? label Nov 27, 2018
@MUUSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link

@MUUSA-kokous MUUSA-kokous commented Jan 10, 2019

Otetaan "muunnelmat (musiikki)" SLM:ään.
Otetaan muulta osin käsittelyyn YSAn ja Muusan yhteiskokouksessa.

@mirmaid mirmaid added the ? label Feb 15, 2019
@YSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

@YSA-kokous YSA-kokous commented Feb 28, 2019

muunnelmat (sävellykset)

@mirmaid mirmaid added SLM and removed ? labels Mar 5, 2019
@mirmaid mirmaid removed this from the Muusa-YSA-kokous milestone Mar 11, 2019
@mirmaid

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

@mirmaid mirmaid commented Mar 18, 2019

muunnelmat (musiikki) / SLM

@mirmaid mirmaid removed the SLM label Mar 21, 2019
@mirmaid

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

@mirmaid mirmaid commented Mar 29, 2019

Muulle kuin musiikille olisi termejä:
toisinnot
variaatio (kieli)
muuntelu (biologia)
variaatiolaskenta

Saadaanko kaikki kuvailtua näillä?

@YSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

@YSA-kokous YSA-kokous commented Apr 4, 2019

Ei tarvetta lisätä muita termejä.

@mirmaid mirmaid removed the Melinda label Apr 9, 2019
@mirmaid

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

@mirmaid mirmaid commented Apr 9, 2019

Toisinnot: ohjaustermit nyt muuntelu (kieli), muuntelu (perinne). Lisätäänkö jokin muunnelmat-ohjaustermi?

Parafraasit (kirjallisuus), lisätäänkö KT muunnelmat (kirjallisuus)?

Variaatio (kieli) tarvitaanko KT muunnelmat (kieli)? (nyt on muuntelu (kieli))

@krinay

This comment has been minimized.

Copy link

@krinay krinay commented Apr 24, 2019

Ehdotus:
toisinnot KT variantit (ei muita ohjaustermejä), RT variaatio (kieli)

@YSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

@YSA-kokous YSA-kokous commented Apr 24, 2019

toisinnot KT variantit (ei muita ohjaustermejä), RT variaatio (kieli)
parafraasit (kirjallisuus) KT muunnelmat (kirjallisuus)

@mirmaid mirmaid removed the ohjaustermi label Apr 30, 2019
@mirmaid mirmaid closed this Apr 30, 2019
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
9 participants
You can’t perform that action at this time.