Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

johtoaiheet #5876

Closed
Finto-ehdotus opened this issue Feb 26, 2018 · 9 comments

Comments

@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Feb 26, 2018

Käsitteen tyyppi

CONCEPT

Ehdotettu termi suomeksi

johtoaiheet

Ehdotettu termi ruotsiksi

ledmotiv (musik)

Ehdotettu termi englanniksi

leitmotif

Ehdotettu yläkäsite YSOssa (LT)

motiivit

Vastaava käsite muussa sanastossa

LCSH : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85075932
Wikidata : https://www.wikidata.org/wiki/Q221117

Tarkoitusta täsmentävä selite

Ohjelmamusiikissa, oopperoissa ja muussa draamallisessa musiikissa käytettävä sävelaihe, joka symboloi tiettyä henkilöä, esinettä tai tilannetta. [https://fi.wikipedia.org/wiki/Johtoaihe]

Perustelut ehdotukselle

Kyseiselle asialle ei ole vanhastaan sopivaa asiasanaa. Lisäksi "aiheet", "motiivit" ja "teemat" ovat muutenkin parhaillaan osin jaettavina YSAssa.

Aineisto jonka kuvailussa käsitettä tarvitaan (esim. nimeke tai URL)

https://helka.finna.fi/Record/helka.2637448

Ehdotetut temaattiset ryhmät (YSA-ryhmät)

89 Musiikki

Ehdottajan nimi: Jaakko Tuohiniemi
Ehdottajan organisaatio: Helsingin yliopiston kirjasto
Ehdottajan sähköpostiosoite: jaakko.tuohiniemi@helsinki.fi Termiehdotus Fintossa: johtoaiheet

@Finto-ehdotus Finto-ehdotus added the uusi label Feb 26, 2018

@jtuohini jtuohini referenced this issue Feb 26, 2018

@mirmaid mirmaid added this to the YSA-kokous 2018-2 milestone Feb 27, 2018

@ksornova

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 1, 2018

halutaanko lisätä myös ranskankielistä "motif conducteur"? Kävisikö kt:ksi "johtomotiivit" tai "johtomotiivit (musiikki)?

@mirmaid mirmaid added the musiikki label Mar 1, 2018

@jtuohini

This comment has been minimized.

Copy link

commented Mar 1, 2018

Ranskankielisestä en menisi varmuuteen, kun sitä ei suomenkielisessä kirjoittelussa taideta juuri käyttää (toisin kuin tuota saksankielistä). Suomenkilinen johtomotiivit olisi kyllä hyvä KT-muoto lisättäväksi, kun sitä näyttää ainakin googlaamalla löytyvän Wagneriin liittyen.

@mariaforsen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 7, 2018

Tarkenne (musik) tosiaan tarpeen ruotsiksi, koska käytetään myös kirjallisuudessa yms.

@krinay

This comment has been minimized.

Copy link

commented Mar 9, 2018

Vrt. aiempi termiehdotus: johtomotiivit
#5460

@LeKorsu

This comment has been minimized.

Copy link

commented Mar 12, 2018

Kysyin meidän yhdeltä musiikkiekspertiltä ja hänen mielestään musiikin yhteydessä mieluummin johtoaiheet kuin johtomotiivit.

@jtuohini

This comment has been minimized.

Copy link

commented Mar 28, 2018

Muusa-ryhmän päätös 28.3.2018: kannatetaan ehdotusta.

@mariaforsen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented May 4, 2018

Myös Kielitoimiston sanakirja määrittelee monimerkityksisenä:
-johtoaihe = "toistuva sävelaihe draamamusiikissa, toistuva aihelma novelleissa tms., johtoteema,-motiivi."
-johtomotiivi "= johtoaihe"

Tarkenteen lisääminen molemmille lienee ainoa tapa varmistaa että termit käytetään johdonmukaisesti ja samalla tavalla molemmilla kielillä..

Ruotsiksi siis ledmotiv = johtoaihe + johtomotiivi, joten ruotsiksi on pakko laittaa tarkenteita miten vain.

@YSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented May 9, 2018

johtoaiheet (musiikki)

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
8 participants
You can’t perform that action at this time.