Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

melodraamat #5880

Closed
Finto-ehdotus opened this issue Feb 27, 2018 · 8 comments

Comments

@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Feb 27, 2018

Ehdotuksen tyyppi

Muutos olemassa olevaan käsitteeseen

preflabel

melodraamat

Tila

Käsittelyssä

Ehdotettu muutos

Jaetaan termi kahtia: (1) "melodraamat (sävellykset)", joka vastaisi MUSAn entistä asiasanaa "melodraamat" [http://www.yso.fi/onto/musa/p815], KT "melologot", LT "sävellykset", RT ", ja (2) "melodraamat ([jokin sopiva täsmenne])", joka kattaisi 'yleisen' melodramaattisen ilmaisun ilmentymät (ainakin) teatterin ja elokuvan saralla.

Perustelut ehdotukselle

Käsitteellä kaksi toisiinsa liittyvää, mutta selvästi erotettavissa olevaa merkitystä:

(1) Näyttämömusiikkiteos, jossa lausuttua draamatekstiä säestää yleensä orkesteri tai soitinyhtye. – "Beginning in the 18th century, melodrama was a technique of combining spoken recitation with short pieces of accompanying music. In such works, music and spoken dialogue typically alternated, although the music was sometimes also used to accompany pantomime." [https://en.wikipedia.org/wiki/Melodrama#18th-century_origins] "A dramatic genre, popular in the 19th century, which used the technique of musical melodrama" [https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.O903010]] < "A kind of drama, or a part of a drama, in which the action is carried forward by the protagonist speaking in the pauses of, and later commonly during, a musical accompaniment." [https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.18355]

(2) Liioittelevan tunteellinen ja teatraalinen näytelmä tai elokuva. – "In common usage the term has lost its musical meaning through its association with the popular Victorian dramatic entertainment, with its sentimental and sensational plots and life-and-death rescues characteristic of that genre" [https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.O903010], "tunteisiin voimakkaasti vetoava esitys, yleensä näytelmä tai elokuva, jota usein tehostaa vaikuttava musiikki" [http://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:melodraama] ja "Melodraama on tunteellinen tai teatraalinen taideteos. Melodraamassa voidaan havaita oikeudenmukaisuuden, paatoksen ja huumorin elementit. Tragediasta melodraama eroaa esimerkiksi mahdollisen onnellisen lopun perusteella. Aihepiirinä on melodraamassa tavallisesti romanttinen rakkaus. Melodraama voi esiintyä niin näytelmässä kuin elokuvassakin, laajassa mielessä myös kirjallisuudessa." [https://fi.wikipedia.org/wiki/Melodraama]

Ehdottaja

Jaakko Tuohiniemi

Ehdottajan organisaatio

Helsingin yliopiston kirjasto

Ehdottajan sähköpostiosoite

jaakko.tuohiniemi@helsinki.fi

@mirmaid mirmaid added this to the YSA-kokous 2018-2 milestone Feb 27, 2018

@mirmaid mirmaid added the musiikki label Feb 27, 2018

@mirmaid mirmaid removed the vastaanotettu label Mar 2, 2018

@mirmaid

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 2, 2018

Mikähän sopisi tarkenteeksi toiselle merkitykselle? Melodraamat (draama) / melodraamat (viihde)...

@mariaforsen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 7, 2018

Sv. melodramer (kompositioner), melodramer (dramer)

@AuHo22

This comment has been minimized.

Copy link

commented Mar 9, 2018

Täällä ehdotettu (Outi):
melodraamat (teatteri)
melodraamat (elokuva)

Kirjallisuuden melodramaattisista piirteistä voidaan ehkä puhua, mutta varsinaisesti ei itselleni tule mieleen melodraamat kirjallisuudessa, vaan asia voidaan ehkä kuvata sitten toisinkin.

@mirmaid

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 13, 2018

Entä tv? Lisäksi melodraama on yksi television sarjatuotannon, esimerkiksi saippuaoopperoiden perusaineksista. http://elokuvapolku.kavi.fi/fi/elokuvapolku/elokuvakulttuuri/melodraama

@YSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 14, 2018

Seuraava kokous

@jtuohini

This comment has been minimized.

Copy link

commented Mar 28, 2018

Muusa-ryhmän päätös 28.3.2018: kannatetaan ehdotusta. Ei käsitelty muiden kuin musiikin osalta, miten laitetaan (yhdellä termillä vai kahdella, ks. AuHo22).

@AuHo22

This comment has been minimized.

Copy link

commented May 3, 2018

YSAssa televisiosarjat -termin alle on aika paljon jo koottu (RT saippuaoopperat) erilaista sarjaohjelmatyyppiä, mm. draamasarjat, sairaalasarjat, komediasarjat - pärjättäisiinkö näillä ja otettaisiin tarkenteet (elokuva) ja (teatteri)? Eli samalla tavalla kuin kirjallisuudessa, voi sisältää aineksia tai piirteitä, muttei ole ehkä se määräävä piirre.

@YSA-kokous

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented May 9, 2018

melodraamat (draama), melodraamat (sävellykset)

@mirmaid mirmaid closed this Jun 29, 2018

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
7 participants
You can’t perform that action at this time.