Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

launeddas #5933

Closed
Finto-ehdotus opened this issue Mar 15, 2018 · 2 comments

Comments

@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Mar 15, 2018

Käsitteen tyyppi

CONCEPT

Ehdotettu termi suomeksi

launeddas

Ehdotettu termi englanniksi

launeddas

Ehdotettu termi ruotsiksi

launedda

Vaihtoehtoiset termit ja ilmaisut

Ehdotettu yläkäsite YSOssa (LT)

kansansoittimet
lehdykkäsoittimet

Vastaava käsite muussa sanastossa

LCSH : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh99000730
Seko : http://urn.fi/urn:nbn:fi:au:seko:00584

Tarkoitusta täsmentävä selite

"Launedda (även kallad trippelklarinett eller trippelpipa) är ett folkligt träblåsinstrument från södra Sardinien, möjligen av asiatiskt ursprung." [https://sv.wikipedia.org/wiki/Launedda]

"Triple idioglot clarinet of southern Sardinia. It is of ancient origin and the etymology of its name is uncertain. It has cane pipes of different lengths: the tumbu (longest), in several sections, is the bass drone, sounding the tonic; the mancosa (medium) gives the middle register and is bound to the tumbu at an angle; the separate mancosedda (smallest) plays the highest notes." [https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.L2255667]

Perustelut ehdotukselle

Kyseistä soitinta käsittelevää kirjallisuutta on julkaistu useampikin nimeke, mutta niiden kuvailemiseksi ei sanastossa ole vielä asianmukaista asiasanaa (löytyy jo Sekosta).

Aineisto jonka kuvailussa käsitettä tarvitaan (esim. nimeke tai URL)

https://helka.finna.fi/Record/helka.628734

Ehdotetut temaattiset ryhmät (YSA-ryhmät)

50 Kansanperinne. Perinnetieteet. Kulttuuriantropologia. Okkultismi
89 Musiikki

Ehdottajan nimi: Jaakko Tuohiniemi
Ehdottajan organisaatio: Helsingin yliopiston kirjasto
Ehdottajan sähköpostiosoite: jaakko.tuohiniemi@helsinki.fi Termiehdotus Fintossa: launeddas

@jtuohini

This comment has been minimized.

Copy link

commented Mar 28, 2018

Muusa-ryhmän päätös 28.3.2018: kannatetaan ehdotusta.

@mirmaid mirmaid added this to the YSA-kokous 2018-3 milestone Apr 23, 2018

@mirmaid mirmaid added the musiikki label Apr 23, 2018

@mariaforsen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented May 4, 2018

Sv. launeddas ET launedda

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
5 participants
You can’t perform that action at this time.