Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

urkumusiikki #5964

Closed
Finto-ehdotus opened this issue Mar 28, 2018 · 1 comment

Comments

@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Mar 28, 2018

Käsitteen tyyppi

CONCEPT

Ehdotettu termi suomeksi

urkumusiikki

Ehdotettu termi ruotsiksi

orgelmusik

Ehdotettu termi englanniksi

organ music

Ehdotettu yläkäsite YSOssa (LT)

musiikki

Vastaava käsite muussa sanastossa

LCSH : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85095468
Wikidata : https://www.wikidata.org/wiki/Q2003283

Ehdotetut temaattiset ryhmät (YSA-ryhmät)

89 Musiikki

Tarkoitusta täsmentävä selite

Musiikki, joka on sävelletty tai sovitettu yksille tai useammille uruille tai muulle kokoonpanolle, jossa urut ovat keskeisessä osassa.

Perustelut ehdotukselle

. .

Aineisto jonka kuvailussa käsitettä tarvitaan (esim. nimeke tai URL)

https://helka.finna.fi/Record/helka.1997818

Ehdottajan nimi: Jaakko Tuohiniemi
Ehdottajan organisaatio: Helsingin yliopiston kirjasto
Ehdottajan sähköpostiosoite: jaakko.tuohiniemi@helsinki.fi Termiehdotus Fintossa: urkumusiikki

@ksornova

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Apr 20, 2018

Muusa-ryhmä (20.4.2018): kannatetaan

@mirmaid mirmaid added this to the YSA-kokous 2018-3 milestone Apr 23, 2018

@mirmaid mirmaid added the musiikki label Apr 23, 2018

@mirmaid mirmaid added the hyväksytty label Jun 27, 2018

@mirmaid mirmaid closed this Jun 27, 2018

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
4 participants
You can’t perform that action at this time.