Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

urkujen rekisteröinti #5969

Closed
Finto-ehdotus opened this issue Apr 3, 2018 · 3 comments

Comments

@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Apr 3, 2018

Käsitteen tyyppi

CONCEPT

Ehdotettu termi suomeksi

urkujen rekisteröinti

Ehdotettu termi englanniksi

organ registration

Ehdotettu termi ruotsiksi

orgelregistrering

Vaihtoehtoiset termit ja ilmaisut

urkurekisteröinti

Ehdotettu yläkäsite YSOssa (LT)

musiikin tulkinta

Vastaava käsite muussa sanastossa

LCSH : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85095460

Ehdotetut temaattiset ryhmät (YSA-ryhmät)

89 Musiikki

Perustelut ehdotukselle

MUSAn vanha asiasana "rekisteröinti" kattaa nimenomaan tämän merkityksen, ja YSAssa vanhastaan olevan samanmuotoinen asiasana tarkoittaa muuta, joten pitää ottaa itsenäisenä asiasanana tämä.

Tarkoitusta täsmentävä selite

Urkujen äänikertojen valinta säveltäjän tai sovittajan antamien rekisteröintiohjeiden tai soittajan oman mielen mukaan. Kyseessä siis urkumusiikin tulkinnan keskeinen osa-alue.

Aineisto jonka kuvailussa käsitettä tarvitaan (esim. nimeke tai URL)

https://helka.finna.fi/Record/helka.1477022

Ehdottajan nimi: Jaakko Tuohiniemi
Ehdottajan organisaatio: Helsingin yliopiston kirjasto
Ehdottajan sähköpostiosoite: jaakko.tuohiniemi@helsinki.fi Termiehdotus Fintossa: urkujen rekisteröinti

@Finto-ehdotus Finto-ehdotus added the uusi label Apr 3, 2018

@ksornova

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Apr 4, 2018

KT rekisteröinti (urut)

@ksornova

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Apr 20, 2018

Muusa-ryhmä (20.4.2018): kannatetaan
KT rekisteröinti (urut)
KT rekistreeraus
Määritelmä: Urkujen äänikertojen valinta säveltäjän tai sovittajan antamien rekisteröintiohjeiden tai soittajan oman mielen mukaan.

@mirmaid mirmaid added this to the YSA-kokous 2018-3 milestone Apr 23, 2018

@mirmaid mirmaid added the musiikki label Apr 23, 2018

@mariaforsen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented May 7, 2018

Sv. orgelregistrering ET registrering (orglar)

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
5 participants
You can’t perform that action at this time.