Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

seuratanssit #5976

Closed
Finto-ehdotus opened this issue Apr 3, 2018 · 2 comments

Comments

@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Apr 3, 2018

Ehdotuksen tyyppi

Muutos olemassa olevaan käsitteeseen

preflabel

seuratanssit

Tila

Käsittelyssä

Ehdotettu muutos

Muutetaan termi muotoon "seuratanssi".

Perustelut ehdotukselle

Asiasana viittaa seuratanssiin ennemmin (sosiaalisena) ilmiönä kuin tämän ilmiön parissa tanssittuihin yksittäisiin tansseihin, jotka voidaan kuvailla sanastossa jo olevilla tanssilajeja kuvaavilla "tanssit"-asiasanan [http://www.yso.fi/onto/ysa/Y99309] alakäsitteillä.

Ehdottaja

Jaakko Tuohiniemi

Ehdottajan organisaatio

Helsingin yliopiston kirjasto

Ehdottajan sähköpostiosoite

jaakko.tuohiniemi@helsinki.fi

@Finto-ehdotus Finto-ehdotus added the muutos label Apr 3, 2018

@ksornova

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Apr 20, 2018

Muusa-ryhmä (20.4.2018): kannatetaan

@mirmaid mirmaid added this to the YSA-kokous 2018-3 milestone Apr 23, 2018

@mirmaid mirmaid added the musiikki label Apr 23, 2018

@mirmaid

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Apr 25, 2018

Kielitoimiston sanakirjassa kuitenkin: seuraelämässä ja huvitilaisuuksissa tanssittavia tansseja. Tango, valssi ym. seuratanssit.

Myös yksikköä käytetään: https://tanssija.wordpress.com/2010/01/28/mita-on-seuratanssi/, http://www.sekahaku.net/tanssitietoa/seuratanssi-terveysliikuntaa, https://www.tanssit.fi/seuratanssin-sm-kisat-24-3-2018-hotelli-tallukassa/

@mirmaid mirmaid closed this Jun 29, 2018

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
4 participants
You can’t perform that action at this time.