Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

klaveeri #5977

Closed
Finto-ehdotus opened this issue Apr 3, 2018 · 3 comments

Comments

@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Apr 3, 2018

Ehdotuksen tyyppi

Muutos olemassa olevaan käsitteeseen

preflabel

klaveeri

Tila

Käsittelyssä

Ehdotettu muutos

Muutetaan asiasana muotoon "klaveerisoittimet" (vaihtoehtoisesti "klaverisoittimet") tai vielä mieluummin täsmällisemmäksi "kielikosketinsoittimet"

Perustelut ehdotukselle

Yksiköstä huolimatta kyseessä ei ole yksittäinen soitintyyppi, vaan laajempi soitinperhe, johon kuuluvat kaikki sellaiset kosketinsoittimet, joissa ääni syntyy kielen värähtelystä (cembalo, klavikordi, piano ja tangenttipiano alalajeineen). Englanniksi ryhmän nimenä on tieteellisessä kirjoittelussa 'stringed keyboard instrument' ja saksaksi 'besaitete Tasteninstrumente' ja 'Saitenklaviere'.

Ehdottaja

Jaakko Tuohiniemi

Ehdottajan organisaatio

Helsingin yliopiston kirjasto

Ehdottajan sähköpostiosoite

jaakko.tuohiniemi@helsinki.fi

@Finto-ehdotus Finto-ehdotus added the muutos label Apr 3, 2018

@asormune

This comment has been minimized.

Copy link

commented Apr 4, 2018

Kannatan termiä klaveerisoittimet

@ksornova

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Apr 20, 2018

Muusa-ryhmä (20.4.2018): kannatetaan termiä klaveerisoittimet
KT klaverisoittimet ja KT kielikosketinsoittimet

@mirmaid mirmaid added this to the YSA-kokous 2018-3 milestone Apr 23, 2018

@mirmaid mirmaid added the musiikki label Apr 23, 2018

@mariaforsen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented May 3, 2018

Sv. klaverinstrument

@mirmaid mirmaid closed this Jun 29, 2018

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
6 participants
You can’t perform that action at this time.