Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

balladit (kansanlaulut) #5978

Open
Finto-ehdotus opened this issue Apr 3, 2018 · 3 comments

Comments

Projects
None yet
5 participants
@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Apr 3, 2018

Käsitteen tyyppi

CONCEPT

Ehdotettu termi suomeksi

balladit (kansanlaulut)

Ehdotettu termi ruotsiksi

ballader (folksånger)

Ehdotettu termi englanniksi

ballads (folk songs)

Ehdotettu yläkäsite YSOssa (LT)

kansanlaulut

Assosiatiiviset (RT)

balladit

Vastaava käsite muussa sanastossa

LCSH : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85011228

Tarkoitusta täsmentävä selite

Grove Music Online: "Term used for a short popular or traditional song that normally frames a narrative element." [https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.01879]

Perustelut ehdotukselle

Nykyinen YSA-asiasana kattaa useita eri asioita, joista kaikista kuitenkin käytetään (puhekielessä) yhtä ja samaa balladi-sanaa. — Vastine SLM-sanastoa, jossa nyt "balladit (musiikki)" [http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s437], ajatellen LCGFT:ssa "Ballads" [http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026648]

Aineisto jonka kuvailussa käsitettä tarvitaan (esim. nimeke tai URL)

https://helka.finna.fi/Record/helka.362662

Ehdotetut temaattiset ryhmät (YSA-ryhmät)

50 Kansanperinne. Perinnetieteet. Kulttuuriantropologia. Okkultismi
89 Musiikki

Ehdottajan nimi: Jaakko Tuohiniemi
Ehdottajan organisaatio: Helsingin yliopiston kirjasto
Ehdottajan sähköpostiosoite: jaakko.tuohiniemi@helsinki.fi Termiehdotus Fintossa: balladit (kansanlaulut)

@ksornova

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Apr 20, 2018

Muusa-ryhmä (20.4.2018): kannatetaan muotoa balladit (kansanlaulut)
lisäksi KT kansanballadit

@mirmaid mirmaid added this to the YSA-kokous 2018-3 milestone Apr 23, 2018

@mirmaid mirmaid added the musiikki label Apr 23, 2018

@mariaforsen

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Jun 13, 2018

Sv. ballader (folkvisor)

@mirmaid mirmaid closed this Jun 28, 2018

@mirmaid mirmaid reopened this Jun 29, 2018

@mirmaid mirmaid removed the hyväksytty label Jun 29, 2018

@mirmaid

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Jun 29, 2018

#5979 palautettu Muusan käsittelyyn

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.